Poliisi
Viimeisin tunti
Auto törmäsi puutalon seinään keskellä yötä Oulun Raksilassa – kuljettajaa ei ole tavoitettu

Auto törmäsi puu­ta­lon seinään kes­kel­lä yötä Oulun Rak­si­las­sa – kul­jet­ta­jaa ei ole ta­voi­tet­tu

12:23 1
Kuukausi
Oikeus: Oulun poliisilaitoksen poliisit eivät käyttäneet tarpeettomia voimakeinoja kiinniottotilanteessa – jättimäinen korvausvaatimus kaatui

Oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sit eivät käyt­tä­neet tar­peet­to­mia voi­ma­keinoja kiin­ni­ot­to­ti­lan­tees­sa – jät­ti­mäi­nen kor­vaus­vaa­ti­mus kaatui

14.09.2020 14:34 8
Tilaajille
Mies löi järjestyksenvalvojaa oululaisessa ravintolassa

Mies löi jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa ou­lu­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

12.09.2020 08:33 0
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1
Haavoittuneen karhun etsinnät Kuusamossa lopetettu tuloksettomina – Alueella liikkuvia ihmisiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta

Haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nät Kuu­sa­mos­sa lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na – Alueel­la liik­ku­via ihmisiä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta

09.09.2020 09:52 2
Takaa-ajettu kaahasi yli kahtasataa Kehä kolmosella – poliisiauto suistui tieltä

Ta­kaa-ajet­tu kaahasi yli kah­ta­sa­taa Kehä kol­mo­sel­la – po­lii­si­au­to suistui tieltä

05.09.2020 23:22 0
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11 0
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 15:58 0
Tilaajille
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi otti neljä henkilöä kiinni Tornion räjähdykseen liittyen – myös tapahtumiin yhdistetty pieni punainen auto on virkavallan hallussa

Poliisi otti neljä hen­ki­löä kiinni Tornion rä­jäh­dyk­seen liit­tyen – myös ta­pah­tu­miin yh­dis­tet­ty pieni pu­nai­nen auto on vir­ka­val­lan hal­lus­sa

14.08.2020 13:19 0
Aseistautunut mies lukittautui kuuden panttivangin kanssa pankkiin Ranskassa – Poliisille entuudestaan tuttu mies antautui piirityksen jälkeen

Aseis­tau­tu­nut mies lu­kit­tau­tui kuuden pant­ti­van­gin kanssa pank­kiin Rans­kas­sa – Po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tuttu mies an­tau­tui pii­ri­tyk­sen jälkeen

07.08.2020 09:48 0
Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ensimmäisten kouluviikkojen aikana, pääpaino suojatiesääntöjen noudattamisessa

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti lii­ken­net­tä en­sim­mäis­ten kou­lu­viik­ko­jen aikana, pää­pai­no suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa

06.08.2020 12:26 2
Jatkuvat häiriöt taloyhtiössä ovat vuokralaisen ja vuokranantajan vastuulla – vakavissa tapauksissa ilmoitus poliisille on paras vaihtoehto: "Ikinä ei tiedä mitä asunnossa tulee vastaan"

Jat­ku­vat häiriöt ta­lo­yh­tiös­sä ovat vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan vas­tuul­la – va­ka­vis­sa ta­pauk­sis­sa il­moi­tus po­lii­sil­le on paras vaih­toeh­to: "Ikinä ei tiedä mitä asun­nos­sa tulee vas­taan"

04.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Liikenteessä vauhdikas maanantai-ilta ja tiistaiyö – poliisi tapasi teillä useita rattijuoppoja

Lii­ken­tees­sä vauh­di­kas maa­nan­tai-il­ta ja tiis­tai­yö – poliisi tapasi teillä useita rat­ti­juop­po­ja

28.07.2020 07:17 0
Auto kaahasi poliisia karkuun Limingassa – kuljettaja loukkaantui ulosajossa

Auto kaahasi po­lii­sia karkuun Li­min­gas­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui ulos­ajos­sa

21.07.2020 15:51 3
Vanha Kaleva: Ajomiehillekin kuuluu kesäloma ajallaan

Vanha Kaleva: Ajo­mie­hil­le­kin kuuluu ke­sä­lo­ma ajal­laan

20.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Liittovaltion joukkojen kerrotaan kaapanneen mielenosoittajia Portlandissa – Kuvernööri: "Presidentin poliittinen teatteri ei ole turvallisuustyötä"

Liit­to­val­tion jouk­ko­jen ker­ro­taan kaa­pan­neen mie­len­osoit­ta­jia Port­lan­dis­sa – Ku­ver­nöö­ri: "P­re­si­den­tin po­liit­ti­nen teat­te­ri ei ole tur­val­li­suus­työ­tä"

18.07.2020 14:56 1
Pääkirjoitus: Verkkopalvelu ei korvaa poliisia – kansalaisten luottamus poliisiin vakiintunut korkealle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Verk­ko­pal­ve­lu ei korvaa po­lii­sia – kan­sa­lais­ten luot­ta­mus po­lii­siin va­kiin­tu­nut kor­keal­le

17.07.2020 20:00 3
Tilaajille
Iäkäs mies eksyi hillareissulla Raahen Pitkäsjärvellä – vapaaehtoiset löysivät tuntien etsinnän jälkeen

Iäkäs mies eksyi hil­la­reis­sul­la Raahen Pit­käs­jär­vel­lä – va­paa­eh­toi­set löy­si­vät tuntien et­sin­nän jälkeen

13.07.2020 23:00 0