Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Poliisi
Viimeisin 24 tuntia
Näkökulma: Vaikuttiko Nato-hakemus ja Erdogan Suomen poliisiin? Poliisihallitus selvittää Oulun ja Helsingin erilaista suhtautumista PKK-lippuun

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­ti­ko Na­to-ha­ke­mus ja Erdogan Suomen po­lii­siin? Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Hel­sin­gin eri­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta PKK-lip­puun

09.12.2022 16:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Työmaa-alueelle Oulussa livahtanut mies löysi tyhjiä nestekaasupulloja ja yritti päihtyä imppaamalla – vietiin putkaan

Työ­maa-alueel­le Oulussa li­vah­ta­nut mies löysi tyhjiä nes­te­kaa­su­pul­lo­ja ja yritti päihtyä imp­paa­mal­la – vietiin putkaan

15.10.2022 17:21 5
Alkoholi ei kuulu hirvimetsälle, poliisi muistuttaa – tehovalvonnassa kirjattiin 19 huomautusta, sakot ja rikosilmoitus

Al­ko­ho­li ei kuulu hir­vi­met­säl­le, poliisi muis­tut­taa – te­ho­val­von­nas­sa kir­jat­tiin 19 huo­mau­tus­ta, sakot ja ri­kos­il­moi­tus

12.10.2022 10:29 24
Parikymppinen mies puukotti tuttuansa Ylikiimingissä

Pa­ri­kymp­pi­nen mies puu­kot­ti tut­tuan­sa Yli­kii­min­gis­sä

11.10.2022 10:34 2
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

07.10.2022 13:42 1
Tarkastaja kertoo Polarica-marjayrityksen leirioloista: perehdytys oli puutteellista eivätkä thaimaalaiset täysin tienneet, mitä kuluja heiltä peritään – TE-toimisto salasi selvitysaineiston

Tar­kas­ta­ja kertoo Po­la­ri­ca-mar­jay­ri­tyk­sen lei­rio­lois­ta: pe­reh­dy­tys oli puut­teel­lis­ta eivätkä thai­maa­lai­set täysin tien­neet, mitä kuluja heiltä pe­ri­tään – ­TE-toi­mis­to salasi sel­vi­tys­ai­neis­ton

06.10.2022 19:59 18
Tilaajille
Potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – hengenvaarallisia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

Potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – hen­gen­vaa­ral­li­sia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

03.10.2022 11:38
Tilaajille
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19 7
Maanteillä liikkuu ennätyksellisen paljon käyttökiellossa olevia ajoneuvoja – metrinkin ajosta räpsähtää vähintään tonnin lasku

Maan­teil­lä liikkuu en­nä­tyk­sel­li­sen paljon käyt­tö­kiel­los­sa olevia ajo­neu­vo­ja – met­rin­kin ajosta räp­säh­tää vä­hin­tään tonnin lasku

01.10.2022 13:30 37
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvikauden alkua viikonloppuna – hirvikolarien riski nousee metsästyksen myötä

Poliisi valvoo hir­vi­kau­den alkua vii­kon­lop­pu­na – hir­vi­ko­la­rien riski nousee met­säs­tyk­sen myötä

29.09.2022 12:11 2
Tilaajille
Päihtynyt kuljettaja ajoi autolla kolmen ihmisen päälle Oulun keskustassa – yksi henkilö vietiin sairaalahoitoon

Päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja ajoi autolla kolmen ihmisen päälle Oulun kes­kus­tas­sa – yksi henkilö vietiin sai­raa­la­hoi­toon

23.09.2022 12:50 17
Noin sata henkilöä saanut väärän henkilön passin postitusvirheen takia – pyydetään palauttamaan välittömästi noutopaikkaan

Noin sata hen­ki­löä saanut väärän hen­ki­lön passin pos­ti­tus­vir­heen takia – ­pyy­de­tään pa­laut­ta­maan vä­lit­tö­mäs­ti nou­to­paik­kaan

20.09.2022 14:59 8
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
IL: Takaa-ajettu mies piiloutui vessaan Oulun Teuvo Pakkalan koululla perjantaina

IL: Ta­kaa-ajet­tu mies pii­lou­tui vessaan Oulun Teuvo Pak­ka­lan kou­lul­la per­jan­tai­na

17.09.2022 23:17 3
Kokkolan keskustassa ammuttiin lauantai-iltana useita laukauksia

Kok­ko­lan kes­kus­tas­sa am­mut­tiin lauan­tai-il­ta­na useita lau­kauk­sia

17.09.2022 21:06 2
Karannut saksanpaimenkoira harhaili Oulussa useiden päivien ajan: "Koiraa ei saa missään nimessä yrittää lähestyä"

Ka­ran­nut sak­san­pai­men­koi­ra har­hai­li Oulussa useiden päivien ajan: "Koiraa ei saa missään nimessä yrittää lä­hes­tyä"

18.09.2022 22:05 49
Kuusamon suurpetokeskuksesta karannut Nätti-karhu lopetettiin maastossa – nukutusyritys epäonnistui

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut Nät­ti-kar­hu lo­pe­tet­tiin maas­tos­sa – nu­ku­tus­yri­tys epä­on­nis­tui

10.09.2022 20:37 31
Poliisi testaa, onko koirasta apua elektronisten esineiden etsinnässä – eritekoirat olleet käytössä pari vuotta

Poliisi testaa, onko koi­ras­ta apua elekt­ro­nis­ten esi­nei­den et­sin­näs­sä – eri­te­koi­rat olleet käy­tös­sä pari vuotta

05.09.2022 15:28
Tilaajille
Kun vihantilaiskoulun vessatiloista löytyi kameroita, poliisi lähti välittömästi paikalle – lue tästä, miten rikostutkinta etenee

Kun vi­han­ti­lais­kou­lun ves­sa­ti­lois­ta löytyi ka­me­roi­ta, poliisi lähti vä­lit­tö­mäs­ti pai­kal­le – lue tästä, miten ri­kos­tut­kin­ta etenee

26.08.2022 14:54 6
Tilaajille
Onko sinulla Sauerin tai Mauserin kivääri? Takaisinveto koskee tietyn kaliiperin aseita – piippuvirheen vuoksi ampuminen kielletty

Onko sinulla Sauerin tai Mau­se­rin ki­vää­ri? Ta­kai­sin­ve­to koskee tietyn ka­lii­pe­rin aseita – piip­pu­vir­heen vuoksi am­pu­mi­nen kiel­let­ty

04.08.2022 18:18 1