Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Poliisi
Poliisi etsi Torniossa yli 80-vuotiaita veljeksiä – olivat lähteneet ajelemaan metsäautoteitä

Poliisi etsi Tor­nios­sa yli 80-vuo­tiai­ta vel­jek­siä – olivat läh­te­neet aje­le­maan met­sä­au­to­tei­tä

22.06.2022 06:42 1
Juhlithan juhannusta järkevästi – lue tästä poliisin vinkit fiksuun juhannukseen

Juh­lit­han ju­han­nus­ta jär­ke­väs­ti – lue tästä po­lii­sin vinkit fiksuun ju­han­nuk­seen

21.06.2022 10:10 2
Poliisin toimintaedellytykset on turvattava
Kolumni

Po­lii­sin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set on tur­vat­ta­va

07.06.2022 16:00 12
Tilaajille
Poliisi kielsi kahden lottopelin myynnin ja markkinoinnin Suomessa – arpoja myytiin puhelimitse

Poliisi kielsi kahden lot­to­pe­lin myynnin ja mark­ki­noin­nin Suo­mes­sa – arpoja myytiin pu­he­li­mit­se

02.06.2022 11:57
Tilaajille
Poliisin resurssit syynissä, syynä Venäjän hyökkäys – vapaaehtoisten reserviä selvitetään

Po­lii­sin re­surs­sit syy­nis­sä, syynä Venäjän hyök­käys – va­paa­eh­tois­ten re­ser­viä sel­vi­te­tään

14.04.2022 14:48 9
Torniossa kitaroita varastaneet miehet jäivät kiinni

Tor­nios­sa ki­ta­roi­ta va­ras­ta­neet miehet jäivät kiinni

20.03.2022 10:59
Tilaajille
Torniossa murtauduttiin musiikkiliikkeeseen – kaksi miestä poistui paikalta kitaroita kantaen

Tor­nios­sa mur­tau­dut­tiin mu­siik­ki­liik­kee­seen – kaksi miestä poistui pai­kal­ta ki­ta­roi­ta kantaen

19.03.2022 10:35
Tilaajille
Mies juoksi poliiseja kohti puukko kädessään Kaukovainiolla – oikeus tuomitsi ehdollista, syytteet murhan yrityksistä kaatuivat

Mies juoksi po­lii­se­ja kohti puukko kä­des­sään Kau­ko­vai­niol­la – oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta, syyt­teet murhan yri­tyk­sis­tä kaa­tui­vat

17.03.2022 17:01 8
Tilaajille
Nivalan veriteko oikeudessa – syytetty vetoaa vahingonlaukaukseen

Nivalan ve­ri­te­ko oi­keu­des­sa – syy­tet­ty vetoaa va­hin­gon­lau­kauk­seen

14.03.2022 14:23 1
Tilaajille
Oulun poliisilaitos harjoittelee Jokilaaksojen alueella näkyvästi ensi viikolla – osallistuvilla poliiseilla on päällä keltaiset huomioliivit

Oulun po­lii­si­lai­tos har­joit­te­lee Jo­ki­laak­so­jen alueel­la nä­ky­väs­ti ensi vii­kol­la – osal­lis­tu­vil­la po­lii­seil­la on päällä kel­tai­set huo­mio­lii­vit

10.03.2022 09:48 1
Tilaajille
Poliisille ei nosteta syytettä Tornion viime kesän onnettomuudesta jossa moottoripyöräilijä menehtyi

Po­lii­sil­le ei nosteta syy­tet­tä Tornion viime kesän on­net­to­muu­des­ta jossa moot­to­ri­pyö­räi­li­jä me­neh­tyi

09.03.2022 12:25 3
Tilaajille
Meri-Lapin poliisin viikonlopussa hurjastelijoita ja rattijuopumuksia – Kemi-Tornion välisellä moottoritiellä ajettiin lähes 200 km/h

Me­ri-La­pin po­lii­sin vii­kon­lo­pus­sa hur­jas­te­li­joi­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­sia – Ke­mi-Tor­nion vä­li­sel­lä moot­to­ri­tiel­lä ajet­tiin lähes 200 km/h

27.02.2022 13:34 1
Tilaajille
Raskaasti varustautuneella poliisilla oli operaatio Rovaniemen keskustassa aseistautuneen henkilön vuoksi – syyksi paljastui kuulapyssy

Ras­kaas­ti va­rus­tau­tu­neel­la po­lii­sil­la oli ope­raa­tio Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa aseis­tau­tu­neen hen­ki­lön vuoksi – syyksi pal­jas­tui kuu­la­pys­sy

23.02.2022 15:09 2
Tilaajille
Convoy-mielenosoitus sunnuntaina hyvin rauhallinen – Kansalaistorilla oli muutamia kymmeniä ihmisiä

Con­voy-mie­le­no­soi­tus sun­nun­tai­na hyvin rau­hal­li­nen – Kan­sa­lais­to­ril­la oli muu­ta­mia kym­me­niä ihmisiä

06.02.2022 23:40
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – löydettiin makaamassa sikiöasennossa lumikiepissä

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – löy­det­tiin ma­kaa­mas­sa si­kiö­asen­nos­sa lu­mi­kie­pis­sä

06.02.2022 16:02 8
Tilaajille
Putkapahoinpitelystä tuomion saanut poliisimies irtisanottiin Hämeen poliisilaitokselta – sai hovioikeudessa tuomion törkeästä vammantuottamuksesta

Put­ka­pa­hoin­pi­te­lys­tä tuomion saanut po­lii­si­mies ir­ti­sa­not­tiin Hämeen po­lii­si­lai­tok­sel­ta – sai ho­vi­oi­keu­des­sa tuomion tör­keäs­tä vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

03.02.2022 16:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nan­hoi­dol­li­nen su­si­jah­ti al­ka­mas­sa

29.01.2022 02:00 1
Tilaajille
Varas hiipi taloon aamuyöllä - Taivalkosken keskustassa liikkuneista autoista pyydetään havaintoja

Varas hiipi taloon aa­mu­yöl­lä - Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­sa liik­ku­neis­ta au­tois­ta pyy­de­tään ha­vain­to­ja

25.01.2022 10:44 1
Työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrysen käynnistämä rikosprosessi Oulun ex-poliisitalon sisäilmaongelmista päättyi syyttäjän pöydälle – "Lähdin taistelemaan tuulimyllyjä vastaan"

Työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu Tero Väy­ry­sen käyn­nis­tä­mä ri­kos­pro­ses­si Oulun ex-po­lii­si­ta­lon si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta päättyi syyt­tä­jän pöy­däl­le – "Lähdin tais­te­le­maan tuu­li­myl­ly­jä vas­taan"

01.01.2022 13:30 26
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:06
Tilaajille