Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poliisi
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

28.04.2023 12:25 4
Ulkomaalainen varas jäi kiinni Haukiputaalla, toinen pakeni lähimetsään – miehet varastivat tuhansien eurojen arvosta lisäravinteita

Ul­ko­maa­lai­nen varas jäi kiinni Hau­ki­pu­taal­la, toinen pakeni lä­hi­met­sään – miehet va­ras­ti­vat tu­han­sien eurojen arvosta li­sä­ra­vin­tei­ta

27.04.2023 14:04 8
Tilaajille
Katso kuvat: Kouluammuskelu oli viranomaisharjoituksen lähtökohtana Limingassa – käytävillä lojuneet uhrit lisäsivät todentuntuisuutta

Katso kuvat: Kou­lu­am­mus­ke­lu oli vi­ran­omais­har­joi­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na Li­min­gas­sa – käy­tä­vil­lä lo­ju­neet uhrit li­sä­si­vät to­den­tun­tui­suut­ta

27.04.2023 13:31
Tilaajille
Polkupyöräpoliisi puuttuu sähköpotkulautailun rikkeisiin Oulussa – kaverin kyyditys ja jalkakäytävillä ajaminen tarkkailussa

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­si puuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun rik­kei­siin Oulussa – kaverin kyy­di­tys ja jal­ka­käy­tä­vil­lä aja­mi­nen tark­kai­lus­sa

26.04.2023 13:08 12
Vappu on perinteisesti kiireinen päivä poliisille, valvontaa kohdistetaan Oulussakin erityisesti suosituille juhlapaikoille

Vappu on pe­rin­tei­ses­ti kii­rei­nen päivä po­lii­sil­le, val­von­taa koh­dis­te­taan Ou­lus­sa­kin eri­tyi­ses­ti suo­si­tuil­le juh­la­pai­koil­le

25.04.2023 15:57 4
Poliisi valvoi nopeuksia viikonloppuna, yli tuhat törttöili liikenteessä – Ajonopeus on merkittävä tekijä kuolonkolareissa

Poliisi valvoi no­peuk­sia vii­kon­lop­pu­na, yli tuhat tört­töi­li lii­ken­tees­sä – Ajo­no­peus on mer­kit­tä­vä tekijä kuo­lon­ko­la­reis­sa

25.04.2023 14:27 15
Limingassa saattaa keskiviikkona näkyä savua, kun viranomaiset harjoittelevat

Li­min­gas­sa saattaa kes­ki­viik­ko­na näkyä savua, kun vi­ra­no­mai­set har­joit­te­le­vat

25.04.2023 10:16
Rattijuopumusratsiassa puhallutettiin yli 4 000 kuljettajaa Oulun poliisilaitoksen alueella – viisi määrättiin ajokieltoon

Rat­ti­juo­pu­mus­rat­sias­sa pu­hal­lu­tet­tiin yli 4 000 kul­jet­ta­jaa Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – viisi mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

26.03.2023 10:03 28
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­mau­sai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57 3
Väkivaltarikosten määrä nousi Oulun poliisilaitoksen alueella – lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä tilastoitiin lisäystä lähes 60 prosenttia

Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten määrä nousi Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – lapsen sek­suaa­li­sis­sa hy­väk­si­käy­töis­sä ti­las­toi­tiin li­säys­tä lähes 60 pro­sent­tia

14.03.2023 11:00 8
Tilaajille
Oulun Jäälissä kadonnut 13-vuotias on löytynyt hyväkuntoisena

Oulun Jää­lis­sä ka­don­nut 13-vuo­tias on löy­ty­nyt hy­vä­kun­toi­se­na

13.03.2023 06:18 2
Poliisi kehottaa varomaan Whatsappin välityksellä tulevaa huijausta

Poliisi ke­hot­taa va­ro­maan What­sap­pin vä­li­tyk­sel­lä tulevaa hui­jaus­ta

04.03.2023 17:49 6
Lähestymiskiellon noudattamista valvotaan jatkossa sähköisesti valvontapannalla  –  sijainti voidaan selvittää ja seurata liikkumista

Lä­hes­ty­mis­kiel­lon nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan jat­kos­sa säh­köi­ses­ti val­von­ta­pan­nal­la –  si­jain­ti voidaan sel­vit­tää ja seurata liik­ku­mis­ta

28.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Passit ja henkilökortit saavat uuden ulkoasun, jatkossa pikaiset express-toimitukset myös Ouluun

Passit ja hen­ki­lö­kor­tit saavat uuden ul­koa­sun, jat­kos­sa pi­kai­set exp­ress-toi­mi­tuk­set myös Ouluun

27.02.2023 13:28 2
Poliisi tiedotti keskiviikkona lähettäneensä syyteharkintaan Oulun vanhan asuntomurron – Syyttäjä onkin jo tehnyt päätöksensä: Ei syytettä

Poliisi tie­dot­ti kes­ki­viik­ko­na lä­het­tä­neen­sä syy­te­har­kin­taan Oulun vanhan asun­to­mur­ron – Syyt­tä­jä onkin jo tehnyt pää­tök­sen­sä: Ei syy­tet­tä

23.02.2023 14:53 6
Tilaajille
Oulun poliisi: Ratsiassa tarkastettujen ajoneuvojen kunto oli poikkeuksellisen kehno – kolme määrättiin ajokieltoon

Oulun po­lii­si: Rat­sias­sa tar­kas­tet­tu­jen ajo­neu­vo­jen kunto oli poik­keuk­sel­li­sen kehno – kolme mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

22.02.2023 18:05 17
Ylivieskan vaativassa henkirikostutkinnassa käytössä "kaikki rikostekniset menetelmät" – näin poliisi kommentoi vaitonaisuutta tiedottamisessa

Yli­vies­kan vaa­ti­vas­sa hen­ki­ri­kos­tut­kin­nas­sa käy­tös­sä "kaikki ri­kos­tek­ni­set me­ne­tel­mät" – näin poliisi kom­men­toi vai­to­nai­suut­ta tie­dot­ta­mi­ses­sa

20.02.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi: Isossa Omenassa turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttötilanteessa kuollut nainen ei kuollut tukehtumalla

Po­lii­si: Isossa Ome­nas­sa tur­val­li­suu­sa­lan työn­te­ki­jöi­den voi­man­käyt­tö­ti­lan­tees­sa kuollut nainen ei kuollut tu­keh­tu­mal­la

11.01.2023 16:51 5
Nainen kuoli vartijoiden kiinnioton yhteydessä Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa – poliisi selvittää asiaa

Nainen kuoli var­ti­joi­den kiin­nio­ton yh­tey­des­sä Ison Omenan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa Es­poos­sa – poliisi sel­vit­tää asiaa

07.01.2023 22:21 31
Meri-Lapin alueelta kadonneeksi ilmoitettu 31-vuotias mies on löytynyt

Me­ri-La­pin alueel­ta ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 31-vuo­tias mies on löy­ty­nyt

06.01.2023 09:45