Poliisi
Viimeisin tunti

Poliisi va­roit­taa pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sis­ta Ka­jaa­nis­sa – useampi pyörä anas­tet­tu viikon sisään

16:55 1
Viimeisin 4 tuntia

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Piip­po­lan puu­ko­tuk­ses­ta

15:45 1
Viikko

Uusi hui­jaus­oh­jel­ma vaanii nyt suo­ma­lais­ten rahoja – ”F­lu­bot” leviää And­roid-lait­tei­siin teks­ti­vies­tien vä­li­tyk­sel­lä

10.06.2021 14:33

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Hyvin poik­keuk­sel­li­nen tapaus

10.06.2021 15:18
Tilaajille

Oulun po­lii­sia työl­lis­ti vii­kon­lop­pu­na 400 hä­ly­tys­teh­tä­vää: nuorten päih­de­val­von­nas­sa kir­jat­tiin noin 30 al­ko­ho­li­rik­ko­muk­siin syyl­lis­ty­nyt­tä

09.06.2021 16:35 2

Nuorten ka­ha­kas­sa Ka­la­joen hiek­ka­sär­kil­lä käy­tet­tiin te­rä­aset­ta ja nyrk­ke­jä – poliisi tutkii törkeän pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­se­nä

09.06.2021 16:32
Tilaajille
Kuukausi

Po­lii­sil­ta niu­kas­ti li­sä­tie­toa Kor­ka­lo­vaa­ran ap­teek­ki­ryös­tös­tä – Epäilty tekijä saatu kiinni

30.05.2021 16:17
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­tot ko­la­roi­vat Tor­nios­sa, varas vei takin tas­kus­ta avaimet Kemissä

30.05.2021 12:12
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­kuo­le­ma johti po­lii­si­tut­kin­taan – Oulun poliisi on sa­kot­ta­nut useita ko­ro­na­ka­ran­tee­nia rik­ko­nei­ta

30.05.2021 06:30 12
Tilaajille

Tui­ras­sa ja Li­min­gas­sa ihmisiä kir­veel­lä lyönyt mies oi­keu­des­sa –”­Ky­sees­sä on ollut hä­tä­huu­to”, mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen mää­rä­tyn syy­te­tyn puo­lus­tus kuvaili

25.05.2021 15:33
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun pol­ku­pyö­rä­po­lii­sin en­sim­mäi­ses­tä par­tioin­nis­ta hyvät ko­ke­muk­set: ki­lo­met­re­jä tuli mit­ta­riin 140 ja haaviin tarttui muun muassa met­säs­sä pös­sy­tel­lyt pa­ris­kun­ta

11.05.2021 10:26 28
Tilaajille

Ke­min-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä na­pat­tiin yöllä 174 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia kaa­han­nut nuo­ru­kai­nen, Ter­vo­las­sa vakava rat­ti­juo­pu­mus­epäi­ly

18.04.2021 13:26
Tilaajille

Poliisi otti kiinni Oulussa Vii­ta­saa­ren hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn pa­ri­kymp­pi­sen miehen

17.02.2021 09:48

Ratsia: Raskaan lii­ken­teen le­po­ai­ka­rik­ko­mus­ten määrä kasvoi sel­väs­ti Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

16.02.2021 14:25 10

Riidan päät­teek­si kai­ku­nut lau­kauk­sen ääni ai­heut­ti näkyvän po­lii­si­ope­raa­tion vii­kon­lop­pu­na Tui­ras­sa

09.02.2021 09:03 5

Oulun poliisi pyytää ha­vain­to­ja ka­don­nees­ta 28-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä – ollut ka­teis­sa jo kol­mat­ta viikkoa

06.02.2021 15:04

Poliisi huo­lis­saan ig­lu­au­tois­ta – täl­lai­sil­la au­toil­la ajet­tiin po­lii­sia vastaan Hel­sin­gis­sä

05.02.2021 15:11 6
Tilaajille

Poliisi va­roit­taa ovelta ovelle kier­tä­vis­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta kau­pus­te­le­vis­ta hui­ja­reis­ta – ha­vain­to­ja eri puo­lil­ta Suomea

02.02.2021 16:13

Kes­ti­län kuo­lon­ko­la­ria tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na – po­lii­sin mukaan hen­ki­lö­au­ton kus­kil­la ei ollut ajo-oi­keut­ta

02.02.2021 11:00

Oulun poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la – yksi henkilö van­git­tu taposta epäil­ty­nä

31.01.2021 15:29