Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Ryöstöt
Viimeisin tunti

Oulussa jälleen ryöstö: Te­rä­aseel­la va­rus­tau­tu­nut nuori mies vei rahaa kios­kis­ta Kaak­ku­ris­sa

13:07 1
Tilaajille
Vanhemmat

Myl­ly­tul­lis­sa K-mar­ke­tin te­rä­aseel­la uhaten ryös­tä­nyt kak­sik­ko paossa, Oulun poliisi antoi tun­to­mer­kit ja pyytää ylei­sö­vih­jei­tä

26.07.2021 13:03 15

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2

Oulun Kaak­ku­ris­sa ryös­tet­tiin lii­key­ri­tys, poliisi pyytää ylei­sö­vih­jei­tä tekijän kiinni saa­mi­sek­si

04.06.2021 15:37 15

Poliisi sel­vit­ti Vi­han­tia ja etenkin Yli­vies­kaa pii­nan­neen ryös­tö­sar­jan – epäilty jäi ve­rek­sel­tään kiinni kuu­la­pys­syn kanssa

31.05.2021 17:24

Oulun poliisi epäilee miestä kol­mes­ta ryös­tös­tä: kaksi par­tu­ri-kam­paa­moa ja kauppa ryös­tet­tiin huu­me­neu­lal­la uhaten

14.04.2021 11:30

Mies ryösti kaupan aseella uhaten Ka­jaa­nis­sa

10.04.2021 14:01

Mies ja nainen tun­keu­tui­vat yh­tei­sen tut­ta­van­sa kotiin ja ryös­ti­vät hänet puu­kol­la uhaten – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kum­mat­kin yli kahden vuoden van­keu­teen

09.04.2021 12:36
Tilaajille

Yli­vies­kan alueel­la ryös­tö­jen ja ryöstön yri­tys­ten sarja kes­ki­vii­kon ja tors­tain aikana – Poliisi sai no­pea­liik­kei­sen epäil­lyn kiinni kes­kus­tas­sa

08.04.2021 17:16 2

Vi­han­nin S-mar­ket joutui aseel­li­sen ryöstön koh­teek­si – poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja

25.03.2021 13:29

Pa­te­nie­men ap­teek­ki­ryös­tön taus­tal­la oli huu­me­vel­kaa ja ryös­töön pa­ko­te­tun pa­hoin­pi­te­lyä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita van­keus­ran­gais­tuk­sia

16.03.2021 15:42
Tilaajille

Poliisi tutkii Pu­das­jär­vel­lä useam­man vuoden jat­ku­nut­ta törkeää ryöstöä – rahaa ja omai­suut­ta vietiin tu­han­sien eurojen edestä

16.03.2021 13:27 1

Oma­ko­ti­ta­lon asukas yllätti kelk­ka­var­kaan ve­rek­sel­tään Tor­nios­sa – tilanne muuttui pai­nik­si ja var­kais­sa ollut mies tarttui ja­ko­avai­meen

21.02.2021 10:04 6
Tilaajille

Mies ryös­tet­tiin jul­mas­ti tui­ra­lai­sa­sun­nos­sa – uhrilta yri­te­tiin repiä hammas irti pih­deil­lä

08.01.2021 13:59 1
Tilaajille

Oulussa jaet­tiin vuosien van­keus­ran­gais­tuk­sia vä­ki­val­tai­ses­ta ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta – Oikeus: "Suo­ra­nai­seen ki­dut­ta­mi­seen rin­nas­tu­via me­net­te­lyi­tä"

04.01.2021 11:37 1
Tilaajille

Oikeus pui syy­tet­tä Oulun ap­teek­ki­ryös­tös­tä, syyte pit­se­rias­sa ta­pah­tu­nees­ta toi­ses­ta ryös­tös­tä hy­lät­tiin

21.12.2020 17:12
Tilaajille

Syyte: Mies ryös­tet­tiin ou­lu­lai­sa­sun­nos­sa, teossa käy­tet­tiin raakaa vä­ki­val­taa ja eri­lai­sia vä­li­nei­tä

16.12.2020 12:54 2
Tilaajille

Te­rä­aseel­la uhannut mies ryösti kau­pas­ta rahaa Ou­lai­sis­sa, poliisi sai epäil­lyn kiinni no­peas­ti

13.12.2020 17:01

Oulussa tör­keään ryös­töön syyl­lis­ty­neen miehen ran­gais­tus aleni hieman ho­vi­oi­keu­des­sa

30.11.2020 12:59
Tilaajille

Nainen ryös­tet­tiin ko­ti­mat­kal­laan Oulussa – Ryös­tä­jä uhkasi puu­kol­la, kä­ve­lyt­ti pank­ki­au­to­maa­til­le ja nosti uhrin tililtä rahaa

19.11.2020 10:51 2
Tilaajille