Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Ryöstöt
Tuomio väkivaltaisesta velanperinnästä Oulussa, uhrin velikin joutui kohteeksi – välineiden joukossa katkaisupihdit ja airsoft-pistooli

Tuomio vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä Ou­lus­sa, uhrin velikin joutui koh­teek­si – vä­li­nei­den jou­kos­sa kat­kai­su­pih­dit ja air­soft-pis­too­li

04.05.2022 16:14 2
Tilaajille
Tavanomainen oikeusprosessi venyi 7,5 vuoden mittaiseksi Oulun käräjäoikeudessa – ryöstäjille alennusta tuomioihin

Ta­van­omai­nen oi­keus­pro­ses­si venyi 7,5 vuoden mit­tai­sek­si Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – ryös­tä­jil­le alen­nus­ta tuo­mioi­hin

16.02.2022 11:49 7
Tilaajille
Mies ja nainen ryöstivät K-Marketin puukolla uhaten Oulunsalossa – muun muassa todistajien nappaama kuva pakoautosta auttoi yhdistämään kaksikon ryöstöön

Mies ja nainen ryös­ti­vät K-Mar­ke­tin puu­kol­la uhaten Ou­lun­sa­los­sa – muun muassa to­dis­ta­jien nap­paa­ma kuva pa­ko­au­tos­ta auttoi yh­dis­tä­mään kak­si­kon ryös­töön

13.02.2022 20:31 2
Tilaajille
Huumevelka johti pahoinpitelyyn ja Pateniemen apteekin ryöstöön – hovioikeus muutti tuomioita

Huu­me­vel­ka johti pa­hoin­pi­te­lyyn ja Pa­te­nie­men ap­tee­kin ryös­töön – ho­vi­oi­keus muutti tuo­mioi­ta

22.12.2021 12:48 7
Tilaajille
Hovioikeus alensi kahta tuomiota, jotka annettiin Oulussa tehdystä kidutuksen omaisesta ryöstöstä ja vapaudenriistosta

Ho­vi­oi­keus alensi kahta tuo­mio­ta, jotka an­net­tiin Oulussa teh­dys­tä ki­du­tuk­sen omai­ses­ta ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta

23.11.2021 12:56 3
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kahdelle vankeutta Oulussa tehdyistä kauppa- ja kioskiryöstöistä

Oikeus tuo­mit­si kah­del­le van­keut­ta Oulussa teh­dyis­tä kauppa- ja kios­ki­ryös­töis­tä

26.10.2021 16:04 1
Tilaajille
Oikeus antoi tuomionsa naamiojoukolle – uhri pakeni yöllä kotiinsa tunkeutuneita miehiä hyppäämällä parvekkeelta Kempeleessä

Oikeus antoi tuo­mion­sa naa­mio­jou­kol­le – uhri pakeni yöllä ko­tiin­sa tun­keu­tu­nei­ta miehiä hyp­pää­mäl­lä par­vek­keel­ta Kem­pe­lees­sä

08.10.2021 12:14 8
Tilaajille
Poliisi julkaisi kuvan Kastellin apteekkiryöstön epäillystä ja pyytää havaintoja – naamioitunut ryöstäjä poistui paikalta sähköpotkulaudalla

Poliisi jul­kai­si kuvan Kas­tel­lin ap­teek­ki­ryös­tön epäil­lys­tä ja pyytää ha­vain­to­ja – naa­mioi­tu­nut ryös­tä­jä poistui pai­kal­ta säh­kö­pot­ku­lau­dal­la

24.09.2021 17:31 10
Syyte: Naamiomiehet ryöstivät miehen törkeästi Kempeleessä – uhri pakeni hyppäämällä alas parvekkeelta

Syyte: Naa­mio­mie­het ryös­ti­vät miehen tör­keäs­ti Kem­pe­lees­sä – uhri pakeni hyp­pää­mäl­lä alas par­vek­keel­ta

22.09.2021 16:43 4
Tilaajille
Poliisi etsii Kastellin apteekin illalla ryöstänyttä, tekijä uhkasi työntekijöitä

Poliisi etsii Kas­tel­lin ap­tee­kin illalla ryös­tä­nyt­tä, tekijä uhkasi työn­te­ki­jöi­tä

21.09.2021 09:53
Mies tuomittiin vankilaan Kempeleessä tapahtuneesta ryöstöstä – syytetyn mukaan kadoksiin jäänyt tekoväline oli leikkipyssy

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan Kem­pe­lees­sä ta­pah­tu­nees­ta ryös­tös­tä – syy­te­tyn mukaan ka­dok­siin jäänyt te­ko­vä­li­ne oli leik­ki­pys­sy

13.09.2021 16:33 3
Tilaajille
Oulun poliisi pyytää vihjeitä Hönttämäen kaupparyöstäjän tunnistamiseksi

Oulun poliisi pyytää vih­jei­tä Hönt­tä­mäen kaup­pa­ryös­tä­jän tun­nis­ta­mi­sek­si

13.09.2021 16:08
Poliisi edennyt Oulun ryöstöjen tutkinnassa: Kaksi henkilöä vangittu Myllytullin K-marketin ryöstöstä epäiltynä

Poliisi edennyt Oulun ryös­tö­jen tut­kin­nas­sa: Kaksi hen­ki­löä van­git­tu Myl­ly­tul­lin K-mar­ke­tin ryös­tös­tä epäil­ty­nä

02.08.2021 12:10
Oulussa jälleen ryöstö: Teräaseella varustautunut nuori mies vei rahaa kioskista Kaakkurissa

Oulussa jälleen ryöstö: Te­rä­aseel­la va­rus­tau­tu­nut nuori mies vei rahaa kios­kis­ta Kaak­ku­ris­sa

28.07.2021 13:07 1
Tilaajille
Myllytullissa K-marketin teräaseella uhaten ryöstänyt kaksikko paossa, Oulun poliisi antoi tuntomerkit ja pyytää yleisövihjeitä

Myl­ly­tul­lis­sa K-mar­ke­tin te­rä­aseel­la uhaten ryös­tä­nyt kak­sik­ko paossa, Oulun poliisi antoi tun­to­mer­kit ja pyytää ylei­sö­vih­jei­tä

26.07.2021 13:03 16
Poliisi tutkii K-marketissa tehtyä törkeää ryöstöä Myllytullissa

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2
Oulun Kaakkurissa ryöstettiin liikeyritys, poliisi pyytää yleisövihjeitä tekijän kiinni saamiseksi

Oulun Kaak­ku­ris­sa ryös­tet­tiin lii­key­ri­tys, poliisi pyytää ylei­sö­vih­jei­tä tekijän kiinni saa­mi­sek­si

04.06.2021 15:37 15
Poliisi selvitti Vihantia ja etenkin Ylivieskaa piinanneen ryöstösarjan – epäilty jäi verekseltään kiinni kuulapyssyn kanssa

Poliisi sel­vit­ti Vi­han­tia ja etenkin Yli­vies­kaa pii­nan­neen ryös­tö­sar­jan – epäilty jäi ve­rek­sel­tään kiinni kuu­la­pys­syn kanssa

31.05.2021 17:24
Oulun poliisi epäilee miestä kolmesta ryöstöstä: kaksi parturi-kampaamoa ja kauppa ryöstettiin huumeneulalla uhaten

Oulun poliisi epäilee miestä kol­mes­ta ryös­tös­tä: kaksi par­tu­ri-kam­paa­moa ja kauppa ryös­tet­tiin huu­me­neu­lal­la uhaten

14.04.2021 11:30
Mies ryösti kaupan aseella uhaten Kajaanissa

Mies ryösti kaupan aseella uhaten Ka­jaa­nis­sa

10.04.2021 14:01