Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Ryöstöt
Kuukausi
Syytteet Kaukovainiolle sijoittuvista törkeistä rikoksista hylättiin – oikeuden mielestä näyttö jäi puutteelliseksi

Syyt­teet Kau­ko­vai­niol­le si­joit­tu­vis­ta tör­keis­tä ri­kok­sis­ta hy­lät­tiin – oi­keu­den mie­les­tä näyttö jäi puut­teel­li­sek­si

27.09.2022 15:09 1
Tilaajille
Alppilan kaupan ryöstäjä on edelleen vapaalla, ja poliisi kaipaa vihjeitä – uhkasi myyjää väkivallalla ja vei käteistä

Alp­pi­lan kaupan ryös­tä­jä on edel­leen va­paal­la, ja poliisi kaipaa vih­jei­tä – uhkasi myyjää vä­ki­val­lal­la ja vei kä­teis­tä

27.09.2022 14:40 1
Kaupan kassa ryöstettiin Oulun Alppilassa – poliisi kaipaa havaintoja

Kaupan kassa ryös­tet­tiin Oulun Alp­pi­las­sa – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

25.09.2022 18:40
Huppupäinen naamiomies asteli apteekkiin: "Nämä lääkkeet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun käräjäoikeuden tuomioon ei herunut jatkokäsittelylupaa

Hup­pu­päi­nen naa­mio­mies asteli ap­teek­kiin: "Nämä lääk­keet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mioon ei herunut jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa

14.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ohikulkija ryösti pariskunnan lauantaina aamuyöllä Torniossa - poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja

Ohi­kul­ki­ja ryösti pa­ris­kun­nan lauan­tai­na aa­mu­yöl­lä Tor­nios­sa - poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja

03.09.2022 11:25 4
Mies löi 14-vuotiasta poikaa rullalaudalla selkään ja otti "hapetusotteeseen" oululaisella skeittiparkilla – oikeus tuomitsi vankeutta törkeästä ryöstöstä

Mies löi 14-vuo­tias­ta poikaa rul­la­lau­dal­la selkään ja otti "ha­pe­tu­sot­tee­seen" ou­lu­lai­sel­la skeit­ti­par­kil­la – oikeus tuo­mit­si van­keut­ta tör­keäs­tä ryös­tös­tä

31.08.2022 14:25 4
Tilaajille
Kioski ryöstettiin Raksilassa sunnuntaina – kaksi miestä otettu kiinni

Kioski ryös­tet­tiin Rak­si­las­sa sun­nun­tai­na – kaksi miestä otettu kiinni

29.08.2022 14:19 5
Näpistely johti ryöstöön Keminmaassa – kolme miestä kohdisti väkivaltaa vartijaa kohtaan

Nä­pis­te­ly johti ryös­töön Ke­min­maas­sa – kolme miestä koh­dis­ti vä­ki­val­taa var­ti­jaa kohtaan

14.08.2022 13:57
Tilaajille
Päihtynyt mopoilija loukkaantui onnettomuudessa Iissä – kaksi naista otettiin kiinni ryöstöstä epäiltynä Haukiputaalla

Päih­ty­nyt mo­poi­li­ja louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa Iissä – kaksi naista otet­tiin kiinni ryös­tös­tä epäil­ty­nä Hau­ki­pu­taal­la

12.07.2022 06:34
Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla – poliisi pyytää havaintoja ryöstäjästä

Taksi ryös­tet­tiin kä­si­aseel­la uhaten Hau­ki­pu­taal­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ryös­tä­jäs­tä

29.06.2022 13:45
Kahdelle miehelle ehdotonta vankeutta Oulussa tehdystä väkivaltaisesta ryöstöstä

Kah­del­le mie­hel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta Oulussa teh­dys­tä vä­ki­val­tai­ses­ta ryös­tös­tä

17.06.2022 20:17
Tilaajille
Hovioikeus piti Kastellin apteekkiryöstön tekijän tuomion ennallaan – retkikirveen kanssa apteekkiin tullut mies kiisti väkivallan ja suunnitelmallisuuden

Ho­vi­oi­keus piti Kas­tel­lin ap­teek­ki­ryös­tön tekijän tuomion en­nal­laan – ret­ki­kir­veen kanssa ap­teek­kiin tullut mies kiisti vä­ki­val­lan ja suun­ni­tel­mal­li­suu­den

15.06.2022 20:56
Tilaajille
Tuomio väkivaltaisesta velanperinnästä Oulussa, uhrin velikin joutui kohteeksi – välineiden joukossa katkaisupihdit ja airsoft-pistooli

Tuomio vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä Ou­lus­sa, uhrin velikin joutui koh­teek­si – vä­li­nei­den jou­kos­sa kat­kai­su­pih­dit ja air­soft-pis­too­li

04.05.2022 16:14 2
Tilaajille
Tavanomainen oikeusprosessi venyi 7,5 vuoden mittaiseksi Oulun käräjäoikeudessa – ryöstäjille alennusta tuomioihin

Ta­van­omai­nen oi­keus­pro­ses­si venyi 7,5 vuoden mit­tai­sek­si Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – ryös­tä­jil­le alen­nus­ta tuo­mioi­hin

16.02.2022 11:49 7
Tilaajille
Mies ja nainen ryöstivät K-Marketin puukolla uhaten Oulunsalossa – muun muassa todistajien nappaama kuva pakoautosta auttoi yhdistämään kaksikon ryöstöön

Mies ja nainen ryös­ti­vät K-Mar­ke­tin puu­kol­la uhaten Ou­lun­sa­los­sa – muun muassa to­dis­ta­jien nap­paa­ma kuva pa­ko­au­tos­ta auttoi yh­dis­tä­mään kak­si­kon ryös­töön

13.02.2022 20:31 2
Tilaajille
Huumevelka johti pahoinpitelyyn ja Pateniemen apteekin ryöstöön – hovioikeus muutti tuomioita

Huu­me­vel­ka johti pa­hoin­pi­te­lyyn ja Pa­te­nie­men ap­tee­kin ryös­töön – ho­vi­oi­keus muutti tuo­mioi­ta

22.12.2021 12:48 7
Tilaajille
Hovioikeus alensi kahta tuomiota, jotka annettiin Oulussa tehdystä kidutuksen omaisesta ryöstöstä ja vapaudenriistosta

Ho­vi­oi­keus alensi kahta tuo­mio­ta, jotka an­net­tiin Oulussa teh­dys­tä ki­du­tuk­sen omai­ses­ta ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta

23.11.2021 12:56 3
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kahdelle vankeutta Oulussa tehdyistä kauppa- ja kioskiryöstöistä

Oikeus tuo­mit­si kah­del­le van­keut­ta Oulussa teh­dyis­tä kauppa- ja kios­ki­ryös­töis­tä

26.10.2021 16:04 1
Tilaajille
Oikeus antoi tuomionsa naamiojoukolle – uhri pakeni yöllä kotiinsa tunkeutuneita miehiä hyppäämällä parvekkeelta Kempeleessä

Oikeus antoi tuo­mion­sa naa­mio­jou­kol­le – uhri pakeni yöllä ko­tiin­sa tun­keu­tu­nei­ta miehiä hyp­pää­mäl­lä par­vek­keel­ta Kem­pe­lees­sä

08.10.2021 12:14 8
Tilaajille
Poliisi julkaisi kuvan Kastellin apteekkiryöstön epäillystä ja pyytää havaintoja – naamioitunut ryöstäjä poistui paikalta sähköpotkulaudalla

Poliisi jul­kai­si kuvan Kas­tel­lin ap­teek­ki­ryös­tön epäil­lys­tä ja pyytää ha­vain­to­ja – naa­mioi­tu­nut ryös­tä­jä poistui pai­kal­ta säh­kö­pot­ku­lau­dal­la

24.09.2021 17:31 10