Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ryöstöt
Neljä nuorta ryösti alaikäisiltä viisikymppisen kesäiltana keskellä Oulua – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Neljä nuorta ryösti alai­käi­sil­tä vii­si­kymp­pi­sen ke­säil­ta­na kes­kel­lä Oulua – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

26.02.2024 16:43
Tilaajille
Poliisi tutkii Oulun autoryöstöä nyt myös tapon yrityksenä – väkivaltaista ryöstöä edelsi toinenkin rikos

Poliisi tutkii Oulun au­to­ryös­töä nyt myös tapon yri­tyk­se­nä – vä­ki­val­tais­ta ryöstöä edelsi toi­nen­kin rikos

26.01.2024 14:52 10
Tilaajille
Ajoneuvoihin kohdistuvat ryöstöt harvinaisia Oulun poliisilaitoksen alueella – "Ei lähellekään joka vuosi"

Ajo­neu­voi­hin koh­dis­tu­vat ryöstöt har­vi­nai­sia Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – "Ei lä­hel­le­kään joka vuosi"

25.01.2024 16:00
Tilaajille
Väkivaltaisen autoryöstön Oulun Kaijonrannassa tehtailleet miehet poliisin vanhoja tuttuja – uhri ja tekijät eivät tunteneet toisiaan

Vä­ki­val­tai­sen au­to­ryös­tön Oulun Kai­jon­ran­nas­sa teh­tail­leet miehet po­lii­sin vanhoja tuttuja – uhri ja tekijät eivät tun­te­neet toi­siaan

24.01.2024 12:46
Tilaajille
Kaksi miestä vei väkivalloin Mercedeksen rauhalliselta asuinalueelta Oulussa, uhrille aiheutettiin vakavat vammat – epäillyt kiinni Toppilassa

Kaksi miestä vei vä­ki­val­loin Mer­ce­dek­sen rau­hal­li­sel­ta asui­na­lueel­ta Ou­lus­sa, uhrille ai­heu­tet­tiin vakavat vammat – epäil­lyt kiinni Top­pi­las­sa

23.01.2024 13:53 15
Tilaajille
Uhkaavasti käyttäytynyt nainen yritti varastaa tavaraa oululaisesta ruokakaupasta – kukaan paikalla olleista ei soittanut hätäkeskukseen

Uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­nyt nainen yritti va­ras­taa tavaraa ou­lu­lai­ses­ta ruo­ka­kau­pas­ta – kukaan pai­kal­la ol­leis­ta ei soit­ta­nut hä­tä­kes­kuk­seen

07.12.2023 15:35 45
Autokauppa johti julmaan ryöstöön Kaukovainiolla – hovioikeus kovensi tuomiota merkittävästi ja määräsi kaksi miestä vangittaviksi heti

Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la – ho­vioi­keus kovensi tuo­mio­ta mer­kit­tä­väs­ti ja määräsi kaksi miestä van­git­ta­vik­si heti

30.11.2023 16:29 23
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Mies ja nainen ryöstivät pyörätuolissa istuvan miehen Oulussa

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies ja nainen ryös­ti­vät pyö­rä­tuo­lis­sa istuvan miehen Oulussa

28.11.2023 14:16 14
Tilaajille
Nuorten tekemät ryöstöt lähes kolminkertaistuneet Oulun seudulla – kokenut rikosylikomisario näkee taustalla lisääntynyttä pahoinvointia: "Väkivalta on hätähuuto"

Nuorten tekemät ryöstöt lähes kol­min­ker­tais­tu­neet Oulun seu­dul­la – kokenut ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio näkee taus­tal­la li­sään­ty­nyt­tä pa­hoin­voin­tia: "Vä­ki­val­ta on hä­tä­huu­to"

04.11.2023 21:49 82
Tilaajille
Oulussa kaksi miestä tunkeutui kotiin ja peri olemattomia velkoja väkivaltaisesti – Tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Oulussa kaksi miestä tun­keu­tui kotiin ja peri ole­mat­to­mia velkoja vä­ki­val­tai­ses­ti – Tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

31.10.2023 16:20 6
Tilaajille
Naamiomies tuomittiin vankilaan törkeästä ryöstöstä – anasti taksista rahaa ja kuskin kännykän Toripolliisi-patsaan lähettyvillä

Naa­mio­mies tuo­mit­tiin van­ki­laan tör­keäs­tä ryös­tös­tä – anasti tak­sis­ta rahaa ja kuskin kän­ny­kän To­ri­pol­lii­si-pat­saan lä­het­ty­vil­lä

17.10.2023 12:13 1
Tilaajille
Alaikäiset syyllistyivät useisiin rikoksiin Oulussa – Mies ryöstettiin patosillalla, teinityttöjä pahoinpideltiin, pojalta vietiin kengät...

Alai­käi­set syyl­lis­tyi­vät usei­siin ri­kok­siin Oulussa – Mies ryös­tet­tiin pa­to­sil­lal­la, tei­ni­tyt­tö­jä pa­hoin­pi­del­tiin, pojalta vietiin ken­gät...

11.10.2023 16:54 11
Tilaajille
Oulun Koskelan K-marketin ryöstäjä saatiin kiinni – uhkasi myyjää puukolla

Oulun Kos­ke­lan K-mar­ke­tin ryös­tä­jä saatiin kiin­ni – uh­ka­si myyjää puu­kol­la

09.10.2023 10:58 2
Mattoveitsimiehelle vankeutta kaupan ryöstöstä Kempeleessä – anasti tupakkatuotteita, mutta unohti ryöstörahat myymälään

Mat­to­veit­si­mie­hel­le van­keut­ta kaupan ryös­tös­tä Kem­pe­lees­sä – anasti tu­pak­ka­tuot­tei­ta, mutta unohti ryös­tö­ra­hat myy­mä­lään

05.10.2023 12:07 2
Tilaajille
Puukolla uhannut parrakas mies ryösti Koskelan K-marketin torstaina – poliisi pyytää yleisöhavaintoja

Puu­kol­la uhannut par­ra­kas mies ryösti Kos­ke­lan K-mar­ke­tin tors­tai­na – poliisi pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja

30.09.2023 17:58 1
Viidenkympin velkaa perittiin yöllä teräasein Oulussa – mies ja nainen passitettiin vankilaan törkeästä ryöstöstä

Vii­den­kym­pin velkaa pe­rit­tiin yöllä te­räa­sein Oulussa – mies ja nainen pas­si­tet­tiin van­ki­laan tör­keäs­tä ryös­tös­tä

27.09.2023 15:57 1
Tilaajille
Kolme henkilöä kaappasi naisen autoonsa ja vei käsilaukun Pyhäjärvellä

Kolme hen­ki­löä kaap­pa­si naisen au­toon­sa ja vei kä­si­lau­kun Py­hä­jär­vel­lä

18.09.2023 13:57 1
Alaikäiset kauppasivat huumeita Oulussa, käräjäoikeus tuomitsi nuorisorangaistuksia

Alai­käi­set kaup­pa­si­vat huu­mei­ta Ou­lus­sa, kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si nuo­ri­so­ran­gais­tuk­sia

29.08.2023 17:30 9
Tilaajille
Kun nuori ryöstää toisen nuoren väkivalloin, on aikuisten aika katsoa peiliin
Kolumni

Kun nuori ryöstää toisen nuoren vä­ki­val­loin, on ai­kuis­ten aika katsoa peiliin

26.08.2023 06:05 16
Tilaajille
Yläkouluikäinen ryösti väkivalloin omaisuutta toiselta alle 15-vuotiaalta Merikosken koulun alueella

Ylä­kou­lui­käi­nen ryösti vä­ki­val­loin omai­suut­ta toi­sel­ta alle 15-vuo­tiaal­ta Me­ri­kos­ken koulun alueel­la

24.08.2023 16:37 28
Tilaajille