Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa Kemi City FC:n – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Ryöstöt
Kuukausi

Poliisi jul­kai­si kuvan Kas­tel­lin ap­teek­ki­ryös­tön epäil­lys­tä ja pyytää ha­vain­to­ja – naa­mioi­tu­nut ryös­tä­jä poistui pai­kal­ta säh­kö­pot­ku­lau­dal­la

24.09.2021 17:31 8

Syyte: Naa­mio­mie­het ryös­ti­vät miehen tör­keäs­ti Kem­pe­lees­sä – uhri pakeni hyp­pää­mäl­lä alas par­vek­keel­ta

22.09.2021 16:43 4
Tilaajille

Poliisi etsii Kas­tel­lin ap­tee­kin illalla ryös­tä­nyt­tä, tekijä uhkasi työn­te­ki­jöi­tä

21.09.2021 09:53

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan Kem­pe­lees­sä ta­pah­tu­nees­ta ryös­tös­tä – syy­te­tyn mukaan ka­dok­siin jäänyt te­ko­vä­li­ne oli leik­ki­pys­sy

13.09.2021 16:33 3
Tilaajille

Oulun poliisi pyytää vih­jei­tä Hönt­tä­mäen kaup­pa­ryös­tä­jän tun­nis­ta­mi­sek­si

13.09.2021 16:08
Vanhemmat

Poliisi edennyt Oulun ryös­tö­jen tut­kin­nas­sa: Kaksi hen­ki­löä van­git­tu Myl­ly­tul­lin K-mar­ke­tin ryös­tös­tä epäil­ty­nä

02.08.2021 12:10

Oulussa jälleen ryöstö: Te­rä­aseel­la va­rus­tau­tu­nut nuori mies vei rahaa kios­kis­ta Kaak­ku­ris­sa

28.07.2021 13:07 1
Tilaajille

Myl­ly­tul­lis­sa K-mar­ke­tin te­rä­aseel­la uhaten ryös­tä­nyt kak­sik­ko paossa, Oulun poliisi antoi tun­to­mer­kit ja pyytää ylei­sö­vih­jei­tä

26.07.2021 13:03 16

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2

Oulun Kaak­ku­ris­sa ryös­tet­tiin lii­key­ri­tys, poliisi pyytää ylei­sö­vih­jei­tä tekijän kiinni saa­mi­sek­si

04.06.2021 15:37 15

Poliisi sel­vit­ti Vi­han­tia ja etenkin Yli­vies­kaa pii­nan­neen ryös­tö­sar­jan – epäilty jäi ve­rek­sel­tään kiinni kuu­la­pys­syn kanssa

31.05.2021 17:24

Oulun poliisi epäilee miestä kol­mes­ta ryös­tös­tä: kaksi par­tu­ri-kam­paa­moa ja kauppa ryös­tet­tiin huu­me­neu­lal­la uhaten

14.04.2021 11:30

Mies ryösti kaupan aseella uhaten Ka­jaa­nis­sa

10.04.2021 14:01

Mies ja nainen tun­keu­tui­vat yh­tei­sen tut­ta­van­sa kotiin ja ryös­ti­vät hänet puu­kol­la uhaten – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kum­mat­kin yli kahden vuoden van­keu­teen

09.04.2021 12:36
Tilaajille

Yli­vies­kan alueel­la ryös­tö­jen ja ryöstön yri­tys­ten sarja kes­ki­vii­kon ja tors­tain aikana – Poliisi sai no­pea­liik­kei­sen epäil­lyn kiinni kes­kus­tas­sa

08.04.2021 17:16 2

Vi­han­nin S-mar­ket joutui aseel­li­sen ryöstön koh­teek­si – poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja

25.03.2021 13:29

Pa­te­nie­men ap­teek­ki­ryös­tön taus­tal­la oli huu­me­vel­kaa ja ryös­töön pa­ko­te­tun pa­hoin­pi­te­lyä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita van­keus­ran­gais­tuk­sia

16.03.2021 15:42
Tilaajille

Poliisi tutkii Pu­das­jär­vel­lä useam­man vuoden jat­ku­nut­ta törkeää ryöstöä – rahaa ja omai­suut­ta vietiin tu­han­sien eurojen edestä

16.03.2021 13:27 1

Oma­ko­ti­ta­lon asukas yllätti kelk­ka­var­kaan ve­rek­sel­tään Tor­nios­sa – tilanne muuttui pai­nik­si ja var­kais­sa ollut mies tarttui ja­ko­avai­meen

21.02.2021 10:04 6
Tilaajille

Mies ryös­tet­tiin jul­mas­ti tui­ra­lai­sa­sun­nos­sa – uhrilta yri­te­tiin repiä hammas irti pih­deil­lä

08.01.2021 13:59 1
Tilaajille