Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pohde
Viimeisin tunti
Terveyssosiaalityö siirtyy sote-keskuksiin ja yhteisiin palveluihin – Pohteella ja ammattijärjestöllä täysin eri näkemykset muutoksen vaikutuksista

Ter­veys­so­siaa­li­työ siirtyy sote-kes­kuk­siin ja yh­tei­siin pal­ve­lui­hin – Poh­teel­la ja am­mat­ti­jär­jes­töl­lä täysin eri nä­ke­myk­set muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta

18:00
Tilaajille
Viikko
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oululaistunut Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lu­lais­tu­nut Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

30.09.2023 06:00 15
Tilaajille
Lisätietoa Pohteen Tena-kotiinkuljetuksen tietomurrosta: Yli 600 asiakkaan henkilötunnukset päätyneet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uhreille

Li­sä­tie­toa Pohteen Te­na-ko­tiin­kul­je­tuk­sen tie­to­mur­ros­ta: Yli 600 asiak­kaan hen­ki­lö­tun­nuk­set pää­ty­neet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uh­reil­le

29.09.2023 18:51 4
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulussa hoitajille maksetut ylimääräiset palkat jättää perimättä – Oliko oikein, ettei lääkärien tarvinnut maksaa takaisin?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulussa hoi­ta­jil­le mak­se­tut yli­mää­räi­set palkat jättää pe­ri­mät­tä – Oliko oikein, ettei lää­kä­rien tar­vin­nut maksaa ta­kai­sin?

27.09.2023 12:30 58
Syksyn koronarokotukset annetaan Oulussa influenssarokotusten yhteydessä – katso tästä kenelle uutta varianttirokotetta suositellaan

Syksyn ko­ro­na­ro­ko­tuk­set an­ne­taan Oulussa inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä – katso tästä kenelle uutta va­riant­ti­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan

27.09.2023 06:10 14
Pohde maksoi Oulussa hoitajille liikaa palkkoja – Nyt ne peritään takaisin

Pohde maksoi Oulussa hoi­ta­jil­le liikaa palk­ko­ja – Nyt ne pe­ri­tään ta­kai­sin

27.09.2023 06:00 157
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den sääs­tö­ta­voit­teet uh­kaa­vat pe­las­tus­toi­men krii­sin­kes­tä­vyyt­tä

27.09.2023 05:30 1
Noin 600 Pohteen asiakasta tietoturvaloukkauksen kohteena – kyse Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilanneista: "Tietty kynnys on ylittynyt"

Noin 600 Pohteen asia­kas­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sen koh­tee­na – kyse Te­na-tuot­tei­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ti­lan­neis­ta: "Tietty kynnys on ylit­ty­nyt"

26.09.2023 16:12 5
Tilaajille
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – Takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – Takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 06:00 30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Potilas joutui odottamaan päivystysleikkausta OYSin osastolla useita päiviä, kun operaatio siirtyi aina huomiselle – kerran leikkaus peruttiin tunnin varoitusajalla

Potilas joutui odot­ta­maan päi­vys­tys­leik­kaus­ta OYSin osas­tol­la useita päiviä, kun ope­raa­tio siirtyi aina huo­mi­sel­le – kerran leik­kaus pe­rut­tiin tunnin va­roi­tus­ajal­la

24.09.2023 16:27 53
Tilaajille
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

22.09.2023 17:00 66
Tilaajille
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

22.09.2023 06:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhan kir­jas­to­au­ton kyl­jes­sä lukee: Ter­veys­pal­ve­lun myy­mä­lä­au­to

22.09.2023 05:30
Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa
Pääkirjoitus

Pohteen leik­kaus­jo­not sie­tä­mät­tö­miä, kan­sa­lai­sil­la on oikeus odottaa paljon pa­rem­paa

21.09.2023 17:00 43
Pohde etsii leikkaussaleihin työntekijöitä ostopalveluista– Henkilöstöpula on vaikuttanut myös kiireellisiin leikkauksiin

Pohde etsii leik­kaus­sa­lei­hin työn­te­ki­jöi­tä os­to­pal­ve­luis­ta– Hen­ki­lös­tö­pu­la on vai­kut­ta­nut myös kii­reel­li­siin leik­kauk­siin

21.09.2023 17:00 10
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 12:43 125
Tilaajille
Pohde vähentää toimisto- ja hallintotiloja – Jokaiselle luvataan työpiste, vaikka työpöytä voi olla pienempi ja työkaveri istua lähempänä

Pohde vä­hen­tää toi­mis­to- ja hal­lin­to­ti­lo­ja – Jo­kai­sel­le lu­va­taan työ­pis­te, vaikka työ­pöy­tä voi olla pie­nem­pi ja työ­ka­ve­ri istua lä­hem­pä­nä

20.09.2023 06:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde lopetti ky­lä­kyy­dit Pu­das­jär­vel­lä, miten käy syr­jä­ky­lä­läis­ten?

20.09.2023 06:00 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lai­sil­la on paha olla, ta­sa-ar­vo sote-uu­dis­tuk­ses­sa ei toteudu

16.09.2023 05:30 1
Tilaajille