Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Leffavieras
Leffavieras: Whitney Houston kuuluu laulajien yleissivistykseen

Lef­fa­vie­ras: Whitney Houston kuuluu lau­la­jien yleis­si­vis­tyk­seen

04.01.2023 16:00
Tilaajille
Leffavieras: Aiempaa humoristisempi ja vapautuneempi Thor

Lef­fa­vie­ras: Aiempaa hu­mo­ris­ti­sem­pi ja va­pau­tu­neem­pi Thor

13.07.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Elviksen ja managerin suhde herättää ajatuksia

Lef­fa­vie­ras: El­vik­sen ja ma­na­ge­rin suhde he­rät­tää aja­tuk­sia

06.07.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Naisparin suudelma puhuttaa vieläkin

Lef­fa­vie­ras: Nais­pa­rin suu­del­ma pu­hut­taa vie­lä­kin

29.06.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Dinosauruksista tiedetään  yhä enemmän

Lef­fa­vie­ras: Di­no­sau­ruk­sis­ta tie­de­tään yhä enemmän

22.06.2022 16:15
Tilaajille
Leffavieras: Tiedustelu-upseerista tuli myöhemmin vakoojakirjailija

Lef­fa­vie­ras: Tie­dus­te­lu-up­see­ris­ta tuli myö­hem­min va­koo­ja­kir­jai­li­ja

15.06.2022 17:00 1
Tilaajille
Leffavieras: Tytöt tytöt tytöt - elokuvassa taitoluistelija joutuu valintojen eteen

Lef­fa­vie­ras: Tytöt tytöt tytöt - elo­ku­vas­sa tai­to­luis­te­li­ja joutuu va­lin­to­jen eteen

20.04.2022 16:00
Leffavieras: Naispari salaa suhteensa läheisiltään, mutta sitten iskee sairauskohtaus – "Ei yhdessä eläminen salassa varmasti ole tavatonta"

Lef­fa­vie­ras: Nais­pa­ri salaa suh­teen­sa lä­hei­sil­tään, mutta sitten iskee sai­raus­koh­taus – "Ei yhdessä elä­mi­nen salassa var­mas­ti ole ta­va­ton­ta"

09.09.2021 18:20
Tilaajille
Leffavieras: Keskiaikakomedia Peruna maistuu etenkin yrittäjille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Tuomas Tarkki muistelee Karalahti-dokumentin innoittamana, kuinka Karalahti helpotti maalivahdin urakkaa

Arvio: Tuomas Tarkki muis­te­lee Ka­ra­lah­ti-do­ku­men­tin in­noit­ta­ma­na, kuinka Ka­ra­lah­ti hel­pot­ti maa­li­vah­din urakkaa

28.05.2021 16:20
Tilaajille
Leffavieras: Somejulkkiksen piina pakohuoneessa on ajassa kiinni olevaa kauhua

Lef­fa­vie­ras: So­me­julk­kik­sen piina pa­ko­huo­nees­sa on ajassa kiinni olevaa kauhua

12.11.2020 17:00
Tilaajille
Leffavieras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Janssonista kertovassa elokuvassa : "Jansson on taas ollut jonkinlaisessa nosteessa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muodista ollutkaan"

Lef­fa­vie­ras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Jans­so­nis­ta ker­to­vas­sa elo­ku­vas­sa : "Jans­son on taas ollut jon­kin­lai­ses­sa nos­tees­sa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muo­dis­ta ol­lut­kaan"

09.10.2020 11:00
Tilaajille
Leffavieras: oululaiselle Ada Vesenterälle Eden toi vahvasti omat rippikouluajat mieleen – "Minusta oli hyvä, että annettiin esimerkki, että kannattaa haastaa pappia"

Lef­fa­vie­ras: ou­lu­lai­sel­le Ada Ve­sen­te­räl­le Eden toi vah­vas­ti omat rip­pi­kou­lu­ajat mieleen – "Mi­nus­ta oli hyvä, että an­net­tiin esi­merk­ki, että kan­nat­taa haastaa pappia"

05.08.2020 19:00
Tilaajille
Leffavieras: Brittidraamassa Kesämaa kirjailijaelämän kliseet istuvat tarinaan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kärjekäs ja karikatyyrimäinen"

Lef­fa­vie­ras: Brit­ti­draa­mas­sa Kesämaa kir­jai­li­ja­elä­män kliseet istuvat ta­ri­naan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kär­je­käs ja ka­ri­ka­tyy­ri­mäi­nen"

29.07.2020 20:00
Tilaajille
Leffavieras: Keskeneräisyys vaivaa näyttävää virolaista luontodokumenttia

Lef­fa­vie­ras: Kes­ken­eräi­syys vaivaa näyt­tä­vää vi­ro­lais­ta luon­to­do­ku­ment­tia

23.07.2020 17:00
Tilaajille
Leffavieras: Aikamatka Neuvostoliiton viimeisiin vuosiin – inkerinsuomalainen Anita Tadinen löysi Näkemiin Neuvostoliitto -elokuvasta paljon tuttua

Lef­fa­vie­ras: Ai­ka­mat­ka Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­siin vuosiin – in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Anita Tadinen löysi Nä­ke­miin Neu­vos­to­liit­to -e­lo­ku­vas­ta paljon tuttua

15.07.2020 18:30
Tilaajille