Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Työtaistelut
Kuukausi
Helmikuu pyörähtää käyntiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden lakoilla – Suomen tärkeimmissä palkkaneuvotteluissa ei ole vielä löytynyt ratkaisua

Hel­mi­kuu pyö­räh­tää käyn­tiin tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ja ke­mian­teol­li­suu­den la­koil­la – Suomen tär­keim­mis­sä palk­ka­neu­vot­te­luis­sa ei ole vielä löy­ty­nyt rat­kai­sua

01.02.2023 08:40 6
Teknologiateollisuuden lakko alkaa keskiviikkona – kolmas lakkovaroitus helmikuun puoliväliin

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den lakko alkaa kes­ki­viik­ko­na – kolmas lak­ko­va­roi­tus hel­mi­kuun puo­li­vä­liin

31.01.2023 14:14 3
PAM ilmoitti laajentavansa lakkoa, jos sopimusta ei synny – Lakon piiriin nyt Keskon Oulun ja Kempeleen varastot

PAM il­moit­ti laa­jen­ta­van­sa lakkoa, jos so­pi­mus­ta ei synny – Lakon piiriin nyt Keskon Oulun ja Kem­pe­leen va­ras­tot

29.01.2023 18:45 7
Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen – helmikuun lakot ulottuvat Pohjois-Suomessa muun muassa Outokummun, SSAB:n ja Kemiran toimintoihin

Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen – hel­mi­kuun lakot ulot­tu­vat Poh­jois-Suo­mes­sa muun muassa Ou­to­kum­mun, SSAB:n ja Kemiran toi­min­toi­hin

27.01.2023 10:26 38
AKT:n lakko sulkisi satamat ja aiheuttaisi metsäalan yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivässä - "Melko nopeasti joudutaan ajamaan koneet alas"

AKT:n lakko sulkisi satamat ja ai­heut­tai­si met­sä­alan yri­tyk­sil­le kym­me­nien mil­joo­nien eurojen tappiot päi­väs­sä - "Melko no­peas­ti jou­du­taan ajamaan koneet alas"

27.01.2023 05:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­tais­te­lui­den pe­li­sään­nöt päi­vi­tet­tä­vä – yli 70 vuotta vanha työ­rau­ha­lain­sää­dän­töm­me on jäänyt aut­ta­mat­to­mas­ti ajas­taan jälkeen

26.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Uusia lakkovaroituksia teknologiateollisuuteen – helmikuuhun ajoittuvat lakot kohdistuisivat muun muassa SSAB:n ja Outokummun tehtaisiin

Uusia lak­ko­va­roi­tuk­sia tek­no­lo­gia­teol­li­suu­teen – ­hel­mi­kuu­hun ajoit­tu­vat lakot koh­dis­tui­si­vat muun muassa SSAB:n ja Ou­to­kum­mun teh­tai­siin

24.01.2023 14:00 8
Oulun isot marketit lakkouhan alla – palkkaneuvottelut kaupan alalla jatkuvat

Oulun isot mar­ke­tit lak­ko­uhan alla – palk­ka­neu­vot­te­lut kaupan alalla jat­ku­vat

23.01.2023 08:40 20
Vanhemmat
AKT on valmis työtaistelutoimiin, jos teknologiateollisuuden aiheuttama jumi palkkaneuvotteluille ei muutoin aukea

AKT on valmis työ­tais­te­lu­toi­miin, jos tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ai­heut­ta­ma jumi palk­ka­neu­vot­te­luil­le ei muutoin aukea

04.01.2023 10:19 2
Hiihtokeskuksiin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – alalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Hiih­to­kes­kuk­siin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – alalle saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

15.12.2022 16:22
Tilaajille
MaRa ja PAM pääsivät sopuun hiihtokeskusalan työehtosopimuksesta – joulun ajan lakot peruttu

MaRa ja PAM pää­si­vät sopuun hiih­to­kes­kus­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta – ­jou­lun ajan lakot peruttu

15.12.2022 14:55
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat joululakolla – työtaistelu kohdistuu myös pohjoisen isoihin keskuksiin

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat jou­lu­la­kol­la – työ­tais­te­lu koh­dis­tuu myös poh­joi­sen isoihin kes­kuk­siin

08.12.2022 15:44 15
PAM: Hiihtokeskusalan työriidassa ei tulosta – lakot alkavat myös Rukalla tulevana torstaina

PAM: Hiih­to­kes­kus­alan työ­rii­das­sa ei tulosta – lakot alkavat myös Rukalla tu­le­va­na tors­tai­na

29.11.2022 06:45 1
Tilaajille
Finnair peruu noin sata lentoa tänään ja huomenna – joukossa useita Oulun-lentoja, katso tiedot

Finnair peruu noin sata lentoa tänään ja huo­men­na – jou­kos­sa useita Ou­lun-len­to­ja, katso tiedot

20.11.2022 14:54
Finnairin matkustamohenkilökunta järjestää ulosmarssin viikonvaihteessa, useita lentoja perutaan

Finn­ai­rin mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­tää ulos­mars­sin vii­kon­vaih­tees­sa, useita lentoja pe­ru­taan

19.11.2022 23:17 6
Kuuteen hiihtokeskukseen on tulossa rajoitettu työnseisaus joulukuun alussa – mukana Ruka, Levi, Pyhä, Ylläs ja Vuokatti

Kuuteen hiih­to­kes­kuk­seen on tulossa ra­joi­tet­tu työn­sei­saus jou­lu­kuun alussa – mukana Ruka, Levi, Pyhä, Ylläs ja Vuo­kat­ti

17.11.2022 14:17 15
Lakko-oikeuden lisärajoituksille tyrmäys kansanedustajilta – Hoitajalakon ratkaisuvaiheessa eniten kannatusta lakien tiukennukselle irtosi kokoomuksesta

Lak­ko-oi­keu­den li­sä­ra­joi­tuk­sil­le tyrmäys kan­san­edus­ta­jil­ta – Hoi­ta­ja­la­kon rat­kai­su­vai­hees­sa eniten kan­na­tus­ta lakien tiu­ken­nuk­sel­le irtosi ko­koo­muk­ses­ta

08.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Hoitoalan palkkaohjelman vaikutuksia budjettiin ei ole Pohjois-Pohjanmaalla vielä arvioitu

Hoi­to­alan palk­ka­oh­jel­man vai­ku­tuk­sia bud­jet­tiin ei ole Poh­jois-Poh­jan­maal­la vielä ar­vioi­tu

04.10.2022 15:26 4
Tilaajille
Hoitoalan sopu tyydyttää Oulussa – sote-alalle antelias palkkaohjelma, joka nostaa hoitajien tuloja tulevina vuosina selvästi muita aloja reilummin

Hoi­to­alan sopu tyy­dyt­tää Oulussa – sote-alal­le an­te­lias palk­kaoh­jel­ma, joka nostaa hoi­ta­jien tuloja tu­le­vi­na vuosina sel­väs­ti muita aloja rei­lum­min

03.10.2022 19:34 52
Tilaajille
Hoitoalan työriidassa löytyi sopu, työtaistelutoimet päättyvät välittömästi – ratkaisun osana muun muassa kolmivuotinen palkkaohjelma sekä 600 euron koronakorvaus

Hoi­to­alan työ­rii­das­sa löytyi sopu, työ­tais­te­lu­toi­met päät­ty­vät vä­lit­tö­mäs­ti – rat­kai­sun osana muun muassa kol­mi­vuo­ti­nen palk­ka­oh­jel­ma sekä 600 euron ko­ro­na­kor­vaus

03.10.2022 20:29 40