HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Työtaistelut
Hälytyskorvauskiistassa päästiin sopuun – Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Hä­ly­tys­kor­vaus­kiis­tas­sa pääs­tiin so­puun – ­Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi

29.09.2021 13:18 15
Tehy jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viikolla

Tehy jatkaa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vii­kol­la

26.09.2021 22:01 6
Tilaajille
Hoitajien työtaistelutoimet Oulun yliopistosairaalassa jatkuvat ainakin ensi maanantaihin – jatkosta päätetään keskiviikkona

Hoi­ta­jien työ­tais­te­lu­toi­met Oulun yli­opis­to­sai­raa­las­sa jat­ku­vat ainakin ensi maa­nan­tai­hin – jat­kos­ta pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na

23.09.2021 22:06 12
Tilaajille
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:12 18
Tilaajille
Korotetusta hälytysrahasta luopuminen herättää vastustusta – OYSissa työskentelevä hoitaja: "Hälytysraha on korvaus työntekijän joustamisesta ja sen vaikutuksesta vapaa-aikaan"

Ko­ro­te­tus­ta hä­ly­tys­ra­has­ta luo­pu­mi­nen he­rät­tää vas­tus­tus­ta – OYSissa työs­ken­te­le­vä hoi­ta­ja: "Hä­ly­tys­ra­ha on korvaus työn­te­ki­jän jous­ta­mi­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­ses­ta va­paa-ai­kaan"

13.09.2021 16:25 15
Tilaajille
Tehyn jäsenistö aloittaa maanantaina viikon kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon OYSissa ja Oulaskankaan sairaalassa – "Neuvottelut korvauksista ovat jumissa, mitta täyttyi"

Tehyn jä­se­nis­tö aloit­taa maa­nan­tai­na viikon kes­tä­vän ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon OYSissa ja Ou­las­kan­kaan sai­raa­las­sa – "Neu­vot­te­lut kor­vauk­sis­ta ovat ju­mis­sa, mitta täyt­tyi"

13.09.2021 06:00 25
Tilaajille
Junaliikenne kulkee perjantaina Oulusta itään, mutta ei pohjoiseen – Veturinkuljettajat ovat kertoneet palaavansa töihin kello 24 alkaviin työvuoroihin

Ju­na­lii­ken­ne kulkee per­jan­tai­na Oulusta itään, mutta ei poh­joi­seen – Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ovat ker­to­neet pa­laa­van­sa töihin kello 24 al­ka­viin työ­vuo­roi­hin

21.05.2021 11:10
VR:n Oulun ja useiden muiden kaupunkien veturinkuljettajat järjestävät vuorokauden mittaisen mielenilmauksen, eivätkä saavu perjantaina töihin – lähes kaikki perjantain junat peruttu

VR:n Oulun ja useiden muiden kau­pun­kien ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat jär­jes­tä­vät vuo­ro­kau­den mit­tai­sen mie­le­nil­mauk­sen, eivätkä saavu per­jan­tai­na töihin – lähes kaikki per­jan­tain junat peruttu

20.05.2021 20:16 36
Työtuomioistuin: Oulun kaupungin ulkoistussuunnitelmia syksyllä 2020 vastustaneet lakot olivat laittomia

Työ­tuo­miois­tuin: Oulun kau­pun­gin ul­kois­tus­suun­ni­tel­mia syk­syl­lä 2020 vas­tus­ta­neet lakot olivat lait­to­mia

17.02.2021 09:52 10
Tilaajille
Oulun kaupungin lakon aikana jakamissa lahjakorteissa oli kyse ruokailuista

Oulun kau­pun­gin lakon aikana ja­ka­mis­sa lah­ja­kor­teis­sa oli kyse ruo­kai­luis­ta

12.11.2020 10:07 14
Tilaajille
Oulun kaupunki on jakanut lahjakortteja kiitokseksi henkilöstölle, jotka eivät osallistuneet lakkoihin – "Epäreilua, epäasiallista ja osaamatonta käytöstä"

Oulun kau­pun­ki on jakanut lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si hen­ki­lös­töl­le, jotka eivät osal­lis­tu­neet lak­koi­hin – "E­pä­rei­lua, epä­asial­lis­ta ja osaa­ma­ton­ta käy­tös­tä"

11.11.2020 11:40 47
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä: Lakkoa puidaan vielä työtuomioistuimessa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mirja Veh­ka­pe­rä: Lakkoa puidaan vielä työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa

30.09.2020 18:57 52
Tilaajille
Oulun kaupungin kerrotaan painostaneen lakkoilevia työntekijöitä, ammattiliitot uhkaavat tutkintapyynnöllä – kaupunki suhtautuu asiaan vakavasti

Oulun kau­pun­gin ker­ro­taan pai­nos­ta­neen lak­koi­le­via työn­te­ki­jöi­tä, am­mat­ti­lii­tot uh­kaa­vat tut­kin­ta­pyyn­nöl­lä – kau­pun­ki suh­tau­tuu asiaan va­ka­vas­ti

30.09.2020 18:02 38
Tilaajille
Oulun lakon osapuolet syyttävät toisiaan laittomuuksista – JHL kertoo ehdottaneensa säästötoimia kaupungille, kaupunki yrittää minimoida lakon haitat

Oulun lakon osa­puo­let syyt­tä­vät toi­siaan lait­to­muuk­sis­ta – JHL kertoo eh­dot­ta­neen­sa sääs­tö­toi­mia kau­pun­gil­le, kau­pun­ki yrittää mi­ni­moi­da lakon haitat

29.09.2020 17:34 9
Tilaajille
JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Oulussa: Kouluihin kehotetaan ottamaan omat eväät ja päiväkotiin vientiä välttämään,  katso lista lakon vaikutuksista

JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Ou­lus­sa: Kou­lui­hin ke­ho­te­taan ot­ta­maan omat eväät ja päi­vä­ko­tiin vientiä vält­tä­mään, katso lista lakon vai­ku­tuk­sis­ta

29.09.2020 20:41 98
Rehtori penkoi oppilaille evästä lakkopäivänä koulun keittiön varastoista – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"

Rehtori penkoi op­pi­lail­le evästä lak­ko­päi­vä­nä koulun keit­tiön va­ras­tois­ta – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"

24.09.2020 17:09 14
Tilaajille
Lakkopäivänä Laanilan koulussa syötiin mitä keittiön kaapista löytyi – osalla oppilasta mukana omia eväitä

Lak­ko­päi­vä­nä Laa­ni­lan kou­lus­sa syötiin mitä keit­tiön kaa­pis­ta löytyi – osalla op­pi­las­ta mukana omia eväitä

24.09.2020 12:58 1
Tilaajille
Lakon vuoksi osassa Oulun kouluista ei ole lämpimiä aterioita, myös uimahallit ovat kiinni – katso tästä lista kouluista, joita lakko koskee

Lakon vuoksi osassa Oulun kou­luis­ta ei ole läm­pi­miä ate­rioi­ta, myös ui­ma­hal­lit ovat kiinni – katso tästä lista kou­luis­ta, joita lakko koskee

24.09.2020 09:06 19
JHL ja Jyty päivän mittaiseen lakkoon Oulussa – työtaistelu on vastalause kaupungin ulkoistusaikeille

JHL ja Jyty päivän mit­tai­seen lakkoon Oulussa – työ­tais­te­lu on vas­ta­lau­se kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keil­le

23.09.2020 15:41 19
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:11 9