Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työtaistelut
Viikko
Teollisuusliitto ilmoittaa tunnin ulosmarsseista Oulussa ja Lapissa – näissä yrityksissä marssitaan ulos tiistaina

Teol­li­suus­liit­to il­moit­taa tunnin ulos­mars­seis­ta Oulussa ja Lapissa – näissä yri­tyk­sis­sä mars­si­taan ulos tiis­tai­na

22.09.2023 13:02 110
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 56
Tilaajille
SAK ja jäsenliitot aloittavat poliittiset työtaistelutoimet ensi viikolla – EK:n Häkämies toimintapäivistä: Äärimmäisen huolestuttavaa

SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

21.09.2023 17:01 58
Finnair peruu kymmeniä lentoja ulosmarssin vuoksi – vaikutuksia myös Oulun-lentoihin

Finnair peruu kym­me­niä lentoja ulos­mars­sin vuoksi – vai­ku­tuk­sia myös Ou­lun-len­toi­hin

19.09.2023 18:56 17
Vanhemmat
Uusi hallitus edistää jo lakkorajoituksia ja paikallista sopimista – tukilakkoja halutaan rajoittaa ja laittomien lakkojen maksuja nostaa

Uusi hal­li­tus edistää jo lak­ko­ra­joi­tuk­sia ja pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta – tu­ki­lak­ko­ja ha­lu­taan ra­joit­taa ja lait­to­mien lak­ko­jen maksuja nostaa

07.07.2023 18:42 48
Henkilökohtaisten avustajien lakko uhkaa Pohteenkin alueella – avustettavan tulee itse selvittää, tuleeko oma avustaja töihin

Hen­ki­lö­koh­tais­ten avus­ta­jien lakko uhkaa Poh­teen­kin alueel­la – avus­tet­ta­van tulee itse sel­vit­tää, tuleeko oma avus­ta­ja töihin

02.06.2023 12:41 3
Lakkosuma uhkaa kesäkuussa yksityisellä sosiaalipalvelualalla – katso lista lakkokohteista Pohjois-Pohjanmaalla

Lak­ko­su­ma uhkaa ke­sä­kuus­sa yk­si­tyi­sel­lä so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­la – katso lista lak­ko­koh­teis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

31.05.2023 17:27 2
Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päiväkodit, Touhula pitää ovia auki mahdollisuuksien mukaan: "Tiedotimme perheitä jo pari viikkoa sitten"

Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päi­vä­ko­dit, Touhula pitää ovia auki mah­dol­li­suuk­sien mukaan: "Tie­do­tim­me per­hei­tä jo pari viikkoa sitten"

22.05.2023 14:45 7
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot alkavat tiistaina – Oulun seudulla lakko kohdentuu kolmeen päiväkotiketjuun

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan lakot alkavat tiis­tai­na – Oulun seu­dul­la lakko koh­den­tuu kolmeen päi­vä­ko­ti­ket­juun

22.05.2023 13:14 1
JHL:n maanantainen lakko sulkee Oulun kaupungin ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja Heinäpään palloiluhallin – kaupunki pitää lakkoa laittomana

JHL:n maa­nan­tai­nen lakko sulkee Oulun kau­pun­gin ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit ja Hei­nä­pään pal­loi­lu­hal­lin – kau­pun­ki pitää lakkoa lait­to­ma­na

19.05.2023 12:54 3
Useilta eri ammattiliitoilta lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – kaksipäiväinen lakko koskisi myös Oulussa toimivia Touhulaa ja Pilke-päiväkoteja

Useilta eri am­mat­ti­lii­toil­ta lak­ko­va­roi­tus yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – kak­si­päi­väi­nen lakko koskisi myös Oulussa toi­mi­via Tou­hu­laa ja Pil­ke-päi­vä­ko­te­ja

04.05.2023 14:58 5
Oulun kaupunki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä pyritään vaikuttamaan työnjohto-oikeuteen

Oulun kau­pun­ki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä py­ri­tään vai­kut­ta­maan työn­joh­to-oi­keu­teen

03.05.2023 12:45 24
Kiinteistöpalvelualalla saavutettiin sittenkin sopu, lakko peruuntui viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­la saa­vu­tet­tiin sit­ten­kin sopu, lakko pe­ruun­tui viime het­kel­lä

29.03.2023 23:40 3
Kiinteistöpalvelualan lakko olisi vaikuttanut myös Oulun kaupungin toimintaan – työriidassa saatiin sopu viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko olisi vai­kut­ta­nut myös Oulun kau­pun­gin toi­min­taan – ­työ­rii­das­sa saatiin sopu viime het­kel­lä

29.03.2023 23:25 8
PAM julisti palveluyritys SOLin hakusaartoon, ammattiliiton mukaan SOL painosti työntekijöitä töihin kiinteistöpalvelualan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa torstaina

PAM julisti pal­ve­lu­yri­tys SOLin ha­ku­saar­toon, am­mat­ti­lii­ton mukaan SOL pai­nos­ti työn­te­ki­jöi­tä töihin kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa tors­tai­na

27.03.2023 19:24 3
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10 13
Tilaajille
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:30 5
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57 6
Kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, tällaisia vaikutuksia sillä on Oulun kaupungin toimintoihin

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, täl­lai­sia vai­ku­tuk­sia sillä on Oulun kau­pun­gin toi­min­toi­hin

22.03.2023 17:07 18