Työtaistelut
Viimeisin 24 tuntia
Rehtori penkoi oppilaille evästä lakkopäivänä koulun keittiön varastoista – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"

Rehtori penkoi op­pi­lail­le evästä lak­ko­päi­vä­nä koulun keit­tiön va­ras­tois­ta – "Kukaan ei ole jäänyt ilman"

24.09.2020 17:09 14
Tilaajille
Lakkopäivänä Laanilan koulussa syötiin mitä keittiön kaapista löytyi – osalla oppilasta mukana omia eväitä

Lak­ko­päi­vä­nä Laa­ni­lan kou­lus­sa syötiin mitä keit­tiön kaa­pis­ta löytyi – osalla op­pi­las­ta mukana omia eväitä

24.09.2020 12:58 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lakon vuoksi osassa Oulun kouluista ei ole lämpimiä aterioita, myös uimahallit ovat kiinni – katso tästä lista kouluista, joita lakko koskee

Lakon vuoksi osassa Oulun kou­luis­ta ei ole läm­pi­miä ate­rioi­ta, myös ui­ma­hal­lit ovat kiinni – katso tästä lista kou­luis­ta, joita lakko koskee

23.09.2020 19:28 19
JHL ja Jyty päivän mittaiseen lakkoon Oulussa – työtaistelu on vastalause kaupungin ulkoistusaikeille

JHL ja Jyty päivän mit­tai­seen lakkoon Oulussa – työ­tais­te­lu on vas­ta­lau­se kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keil­le

23.09.2020 15:32 19
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:11 9
Paperiteollisuuden toimihenkilöt palaavat töihin – työkiistan sovintoehdotus hyväksyttiin

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löt pa­laa­vat töihin – työ­kiis­tan so­vin­to­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin

19.02.2020 17:12 0
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriidassa on annettu sovintoesitys – Osapuolet vastaavat esitykseen keskiviikkona 17:ään mennessä

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­das­sa on annettu so­vin­to­esi­tys – Osa­puo­let vas­taa­vat esi­tyk­seen kes­ki­viik­ko­na 17:ään men­nes­sä

18.02.2020 18:59 1
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät – Ju­han­nus­sei­sok­ki lyhenee 24 tuntia, kun ki­ky-tun­nit pois­tu­vat

10.02.2020 14:49 42

Val­ta­osa 68 Pris­mas­ta auki lakon aikana – lakko voi vai­kut­taa toi­min­taan 20. päivä hel­mi­kuu­ta alkaen

10.02.2020 14:48 7
Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus antoivat sinetin toimihenkilöiden neuvotteluratkaisulle – lakko päättyy ja kiky-tunnit eivät enää jatku

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus an­toi­vat sinetin toi­mi­hen­ki­löi­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sul­le – lakko päättyy ja ki­ky-tun­nit eivät enää jatku

10.02.2020 14:23 5
Metsäteollisuudessa ratkaisun päivä maanantaina – Työnantajan julistama työsulku alkaa ja työntekijäpuolen lakot jatkuvat

Met­sä­teol­li­suu­des­sa rat­kai­sun päivä maa­nan­tai­na – Työn­an­ta­jan ju­lis­ta­ma työ­sul­ku alkaa ja työn­te­ki­jä­puo­len lakot jat­ku­vat

09.02.2020 19:59 8
Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työriitaan jätettiin sovintoesitys

Met­sä­teol­li­suu­den ja Pa­pe­ri­lii­ton työ­rii­taan jä­tet­tiin so­vin­to­esi­tys

09.02.2020 16:35 13
Ammattiliitto Pro hylkäsi sovintoesityksen – metsäteollisuudessa ratkaisu siirtyi alkuviikkoon

Am­mat­ti­liit­to Pro hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen – met­sä­teol­li­suu­des­sa rat­kai­su siirtyi al­ku­viik­koon

08.02.2020 17:35 20
Paperiliitto ja Metsäteollisuus sekä Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus vastaavat tänään hyväksyvätkö sovintoehdotukset työriitoihinsa

Pa­pe­ri­liit­to ja Met­sä­teol­li­suus sekä Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus vas­taa­vat tänään hy­väk­sy­vät­kö so­vin­to­eh­do­tuk­set työ­rii­toi­hin­sa

08.02.2020 09:05 6
Kaupan keskusliikkeet lupaavat pitää marketit auki mahdollisesta lakosta huolimatta – "Häiriöitä näkyy joidenkin tuoteryhmien saatavuudessa"

Kaupan kes­kus­liik­keet lu­paa­vat pitää mar­ke­tit auki mah­dol­li­ses­ta lakosta huo­li­mat­ta – "Häi­riöi­tä näkyy joi­den­kin tuo­te­ryh­mien saa­ta­vuu­des­sa"

07.02.2020 13:06 10
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 06:31 18
Tutkija: Kemianteollisuuden neuvottelutulos vauhdittanee koko neuvottelukierrosta

Tut­ki­ja: Ke­mian­teol­li­suu­den neu­vot­te­lu­tu­los vauh­dit­ta­nee koko neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

05.02.2020 14:51 17
Pam päätti lakoista ja iskee lujasti S-ryhmään: eturintamassa työt pysähtyvät Prismoissa – "Harmittaa tietenkin"

Pam päätti la­kois­ta ja iskee lujasti S-ryh­mään: etu­rin­ta­mas­sa työt py­säh­ty­vät Pris­mois­sa – "Har­mit­taa tie­ten­kin"

03.02.2020 09:50 56
Lakko alkoi repeillen Kalajoella – siellä täällä sahoilla työt sujuvat lähes normaalisti

Lakko alkoi re­peil­len Ka­la­joel­la – siellä täällä sa­hoil­la työt sujuvat lähes nor­maa­lis­ti

28.01.2020 09:52 21
Yli 600 Stora Enson Oulun tehtaalla työskentelevää henkilöä osallistuu lakkoon – "Me olemme sitä mieltä, että talkootyön pitää nyt loppua"

Yli 600 Stora Enson Oulun teh­taal­la työs­ken­te­le­vää hen­ki­löä osal­lis­tuu lakkoon – "Me olemme sitä mieltä, että tal­koo­työn pitää nyt loppua"

27.01.2020 16:30 152