Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koulu-uhkaukset
Oulun poliisilaitos tutkii Kainuussa kuvattua somevideota, jossa uhataan tappaa ihmisiä

Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii Kai­nuus­sa ku­vat­tua so­me­vi­deo­ta, jossa uhataan tappaa ihmisiä

11.01.2024 16:04
15-vuotiaan tytön Jodel-viesti johti Oulun normaalikoulun tyhjentämiseen ­– oikeus tuomitsi sakot perättömästä vaarailmoituksesta

15-vuo­tiaan tytön Jo­del-vies­ti johti Oulun nor­maa­li­kou­lun tyh­jen­tä­mi­seen – oikeus tuo­mit­si sakot pe­rät­tö­mäs­tä vaa­ra­il­moi­tuk­ses­ta

02.01.2024 11:11 10
Tilaajille
Ammattiopistoon tehtiin koulu-uhkaus Kemissä – tekijäksi paljastui 16-vuotias poika

Am­mat­ti­opis­toon tehtiin kou­lu-uh­kaus Kemissä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui 16-vuo­tias poika

22.11.2023 16:32 1
Kahta alle 15-vuotiasta koulun oppilasta epäillään Ivalon koulu-uhkauksesta – epäillyillä ei ollut tarkoitusta toteuttaa uhkauksiaan

Kahta alle 15-vuo­tias­ta koulun op­pi­las­ta epäil­lään Ivalon kou­lu-uh­kauk­ses­ta – epäil­lyil­lä ei ollut tar­koi­tus­ta to­teut­taa uh­kauk­siaan

04.10.2023 15:36 2
Tilaajille
Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

Oulun nor­maa­li­kou­luun tehtiin taas kou­lu-uh­kaus, ylä­kou­lu ja lukio tyh­jen­net­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Po­lii­sil­la tie­dos­sa te­ki­jäk­si epäilty

29.09.2023 15:32 12
Oulun normaalikoulussa päästiin normaaliarkeen keskiviikon uhkauksen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kahdella rikosnimikkeellä

Oulun nor­maa­li­kou­lus­sa pääs­tiin nor­maa­li­ar­keen kes­ki­vii­kon uh­kauk­sen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

15.09.2023 13:49
Tilaajille
Poliisi: Oulun Normaalikouluun kohdistui koulu-uhkaus – koulu tyhjennettiin iltapäivällä

Po­lii­si: Oulun Nor­maa­li­kou­luun koh­dis­tui kou­lu-uh­kaus – koulu tyh­jen­net­tiin il­ta­päi­väl­lä

13.09.2023 16:56 5
Oulun kes­kus­tassa sijaitsevaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

24.08.2023 13:29 3
Tilaajille
Jälleen tuomio koulu-uhkauksesta: 16-vuotias uhkaili Pateniemen lukiota ampumisella, toinen jakoi viestin Jodeliin – molemmat tuomittiin

Jälleen tuomio kou­lu-uh­kauk­ses­ta: 16-vuo­tias uhkaili Pa­te­nie­men lukiota am­pu­mi­sel­la, toinen jakoi viestin Jo­de­liin – mo­lem­mat tuo­mit­tiin

28.04.2023 11:14 3
Tilaajille
Viime kesänä Oulun normaalikoulua Jodelissa uhanneille nuorille sakkotuomiot Oulun käräjäoikeudessa

Viime kesänä Oulun nor­maa­li­kou­lua Jo­de­lis­sa uhan­neil­le nuo­ril­le sak­ko­tuo­miot Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

02.03.2023 14:58
Tilaajille
Koulu-uhkaukset eivät koskaan ole hyvää "läppää"
Pääkirjoitus

Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

03.12.2022 10:18 15
Tilaajille
Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista

Poliisi kut­su­mas­sa nuoria pu­hu­tet­ta­vak­si Kii­min­ki­puis­ton kou­lu-uh­kauk­seen liit­tyen – Myös alle 15-vuo­tias kor­vaus­vas­tuus­sa teon seu­rauk­sis­ta

01.12.2022 13:01 12
Tilaajille
Oulussa uhattiin ampumisella nyt Pateniemen lukiossa – koulupäivä sujui normaalisti, poissaoloja ei juurikaan

Oulussa uhat­tiin am­pu­mi­sel­la nyt Pa­te­nie­men lu­kios­sa – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti, pois­sa­olo­ja ei juu­ri­kaan

01.12.2022 15:39 32
Kiimingin koulu-uhkaukseen reagoitiin isosti, koska tieto tuli poliisille viime tipassa – "Tämä on poliisille normaali tapa toimia tällaisessa tilanteessa"

Kii­min­gin kou­lu-uh­kauk­seen rea­goi­tiin isosti, koska tieto tuli po­lii­sil­le viime tipassa – "Tämä on po­lii­sil­le nor­maa­li tapa toimia täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa"

25.11.2022 11:28 7
Tilaajille
Kiiminkinpuiston piha tyhjeni koulu-uhkauksen vuoksi – katso video

Kii­min­kin­puis­ton piha tyhjeni kou­lu-uh­kauk­sen vuoksi – katso video

24.11.2022 14:42
Kiiminkipuiston kouluun kohdistettiin ampumauhkaus torstaina – oppilaat odottivat luokissa puolitoista tuntia, kun poliisipartiot tutkivat koulua

Kii­min­ki­puis­ton kouluun koh­dis­tet­tiin am­pu­ma­uh­kaus tors­tai­na – op­pi­laat odot­ti­vat luo­kis­sa puo­li­tois­ta tuntia, kun po­lii­si­par­tiot tut­ki­vat koulua

24.11.2022 17:10 10
Pitkäkankaan kouluun kohdistui uhkaus – koulupäivä sujui normaalisti

Pit­kä­kan­kaan kouluun koh­dis­tui uhkaus – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti

30.09.2022 22:47 1
Oulun normaalikoululle tuli Jodelissa uhkaus –  poliisi tavoitti alaikäisen tekijän, konkreettista vaaraa ei ollut

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le tuli Jo­de­lis­sa uhkaus – poliisi ta­voit­ti ala­ikäi­sen te­ki­jän, konk­reet­tis­ta vaaraa ei ollut

01.09.2022 11:57 14
Oulun seudulle toinenkin koulu-uhkaus Merikosken lukioon – epämääräisempi uhkaus ei aiheuta toimenpiteitä

Oulun seu­dul­le toi­nen­kin kou­lu-uh­kaus Me­ri­kos­ken lukioon – e­pä­mää­räi­sem­pi uhkaus ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä

26.08.2022 11:43 5
Kempeleen lukiota uhannut on tavoitettu ja puhuteltu – poliisipartio päivysti paikalla, joitain oppilaita jäi kotiin

Kem­pe­leen lukiota uhannut on ta­voi­tet­tu ja pu­hu­tel­tu – po­lii­si­par­tio päi­vys­ti pai­kal­la, joitain op­pi­lai­ta jäi kotiin

26.08.2022 14:59 6
Tilaajille