Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koulu-uhkaukset
Oulun normaalikoulussa päästiin normaaliarkeen keskiviikon uhkauksen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kahdella rikosnimikkeellä

Oulun nor­maa­li­kou­lus­sa pääs­tiin nor­maa­li­ar­keen kes­ki­vii­kon uh­kauk­sen jälkeen – Poliisi tutkii tekoa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

15.09.2023 13:49
Tilaajille
Poliisi: Oulun Normaalikouluun kohdistui koulu-uhkaus – koulu tyhjennettiin iltapäivällä

Po­lii­si: Oulun Nor­maa­li­kou­luun koh­dis­tui kou­lu-uh­kaus – koulu tyh­jen­net­tiin il­ta­päi­väl­lä

13.09.2023 16:56 5
Oulun kes­kus­tassa sijaitsevaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

24.08.2023 13:29 2
Tilaajille
Jälleen tuomio koulu-uhkauksesta: 16-vuotias uhkaili Pateniemen lukiota ampumisella, toinen jakoi viestin Jodeliin – molemmat tuomittiin

Jälleen tuomio kou­lu-uh­kauk­ses­ta: 16-vuo­tias uhkaili Pa­te­nie­men lukiota am­pu­mi­sel­la, toinen jakoi viestin Jo­de­liin – mo­lem­mat tuo­mit­tiin

28.04.2023 11:14 3
Tilaajille
Viime kesänä Oulun normaalikoulua Jodelissa uhanneille nuorille sakkotuomiot Oulun käräjäoikeudessa

Viime kesänä Oulun nor­maa­li­kou­lua Jo­de­lis­sa uhan­neil­le nuo­ril­le sak­ko­tuo­miot Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

02.03.2023 14:58
Tilaajille
Koulu-uhkaukset eivät koskaan ole hyvää "läppää"
Pääkirjoitus

Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

03.12.2022 10:18 15
Tilaajille
Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista

Poliisi kut­su­mas­sa nuoria pu­hu­tet­ta­vak­si Kii­min­ki­puis­ton kou­lu-uh­kauk­seen liit­tyen – Myös alle 15-vuo­tias kor­vaus­vas­tuus­sa teon seu­rauk­sis­ta

01.12.2022 13:01 12
Tilaajille
Oulussa uhattiin ampumisella nyt Pateniemen lukiossa – koulupäivä sujui normaalisti, poissaoloja ei juurikaan

Oulussa uhat­tiin am­pu­mi­sel­la nyt Pa­te­nie­men lu­kios­sa – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti, pois­sa­olo­ja ei juu­ri­kaan

01.12.2022 15:39 32
Kiimingin koulu-uhkaukseen reagoitiin isosti, koska tieto tuli poliisille viime tipassa – "Tämä on poliisille normaali tapa toimia tällaisessa tilanteessa"

Kii­min­gin kou­lu-uh­kauk­seen rea­goi­tiin isosti, koska tieto tuli po­lii­sil­le viime tipassa – "Tämä on po­lii­sil­le nor­maa­li tapa toimia täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa"

25.11.2022 11:28 7
Tilaajille
Kiiminkinpuiston piha tyhjeni koulu-uhkauksen vuoksi – katso video

Kii­min­kin­puis­ton piha tyhjeni kou­lu-uh­kauk­sen vuoksi – katso video

24.11.2022 14:42
Kiiminkipuiston kouluun kohdistettiin ampumauhkaus torstaina – oppilaat odottivat luokissa puolitoista tuntia, kun poliisipartiot tutkivat koulua

Kii­min­ki­puis­ton kouluun koh­dis­tet­tiin am­pu­ma­uh­kaus tors­tai­na – op­pi­laat odot­ti­vat luo­kis­sa puo­li­tois­ta tuntia, kun po­lii­si­par­tiot tut­ki­vat koulua

24.11.2022 17:10 10
Pitkäkankaan kouluun kohdistui uhkaus – koulupäivä sujui normaalisti

Pit­kä­kan­kaan kouluun koh­dis­tui uhkaus – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti

30.09.2022 22:47 1
Oulun normaalikoululle tuli Jodelissa uhkaus –  poliisi tavoitti alaikäisen tekijän, konkreettista vaaraa ei ollut

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le tuli Jo­de­lis­sa uhkaus – poliisi ta­voit­ti ala­ikäi­sen te­ki­jän, konk­reet­tis­ta vaaraa ei ollut

01.09.2022 11:57 14
Oulun seudulle toinenkin koulu-uhkaus Merikosken lukioon – epämääräisempi uhkaus ei aiheuta toimenpiteitä

Oulun seu­dul­le toi­nen­kin kou­lu-uh­kaus Me­ri­kos­ken lukioon – e­pä­mää­räi­sem­pi uhkaus ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä

26.08.2022 11:43 5
Kempeleen lukiota uhannut on tavoitettu ja puhuteltu – poliisipartio päivysti paikalla, joitain oppilaita jäi kotiin

Kem­pe­leen lukiota uhannut on ta­voi­tet­tu ja pu­hu­tel­tu – po­lii­si­par­tio päi­vys­ti pai­kal­la, joitain op­pi­lai­ta jäi kotiin

26.08.2022 14:59 6
Tilaajille
Kempeleen lukioon tehty Jodelissa kouluammuntauhkaus perjantaille – koulupäivä aiotaan järjestää normaalisti lähiopetuksessa, poliisi paikalla heti aamusta

Kem­pe­leen lukioon tehty Jo­de­lis­sa kou­lu­am­mun­ta­uh­kaus per­jan­tail­le – ­kou­lu­päi­vä aiotaan jär­jes­tää nor­maa­lis­ti lä­hio­pe­tuk­ses­sa, poliisi pai­kal­la heti aamusta

25.08.2022 22:42 8
Kempeleen Kirkonkylän koulukeskusta uhattu sosiaalisessa mediassa – koulu on sulkenut ulko-ovensa ja oppilaat ovat sisätiloissa: "Olemme turvassa", rehtori korostaa

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lu­kes­kus­ta uhattu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – koulu on sul­ke­nut ul­ko-oven­sa ja op­pi­laat ovat si­sä­ti­lois­sa: "Olemme tur­vas­sa", rehtori ko­ros­taa

17.12.2021 13:50
Oululaiseen kouluun kohdistettiin uhkaus, epäilty on tunnustanut teon –Poliisi: Uhkailulla on aina seuraamukset

Ou­lu­lai­seen kouluun koh­dis­tet­tiin uhkaus, epäilty on tun­nus­ta­nut teon –Po­lii­si: Uh­kai­lul­la on aina seu­raa­muk­set

05.11.2020 11:05
Sosiaalisessa mediassa julkaistiin Liminkaa koskeva koulu-uhkaus – poliisi tavoitti uhkauksen tekijän

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa jul­kais­tiin Li­min­kaa koskeva kou­lu-uh­kaus – poliisi ta­voit­ti uh­kauk­sen tekijän

30.10.2020 11:53
Teinityttö kirjoitti netissä uhkauksen oululaiseen kouluun ja väitti, että kauppakeskus Valkeassa tulee tapahtumaan terrori-isku – tuomittiin oikeudessa päiväsakkoihin

Tei­ni­tyt­tö kir­joit­ti netissä uh­kauk­sen ou­lu­lai­seen kouluun ja väitti, että kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa tulee ta­pah­tu­maan ter­ro­ri-is­ku – tuo­mit­tiin oi­keu­des­sa päi­vä­sak­koi­hin

28.09.2020 20:59
Tilaajille