Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Suomen kieli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Radion kuun­te­li­ja her­paan­tuu, tus­kas­tuu ja lopulta vi­has­tuu

27.03.2023 05:15 2
Tilaajille
Politiikan kieli on ollut värikästä ja osaa lausahduksista toistetaan yhä sopivan paikan tullen – Tiedätkö, kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?

Po­li­tii­kan kieli on ollut vä­ri­käs­tä ja osaa lau­sah­duk­sis­ta tois­te­taan yhä sopivan paikan tullen – Tie­dät­kö, kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

26.03.2023 16:00 10
Tilaajille
Saisiko saman suomeksi, kiitos: "Englanti on onnistunut kolonisoimaan tajunnat ympäri planeettaa juurikin populaarikulttuurin voimalla"
Kolumni

Saisiko saman suo­mek­si, kiitos: "Eng­lan­ti on on­nis­tu­nut ko­lo­ni­soi­maan ta­jun­nat ympäri pla­neet­taa juu­ri­kin po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin voi­mal­la"

18.02.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko oudot ään­te­lyt pu­hu­mi­sen vä­li­merk­ke­jä?

12.02.2023 05:45 6
Tilaajille
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen kie­les­tä

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kaasuvaloa ja copypastaa, luontokatoa ja muutosneuvotteluita, hybridityössä prosumeri voi olla peikkomoodissa – Vuoden 2022 sanasto lyö jengille jauhot suuhun

Kaa­su­va­loa ja co­py­pas­taa, luon­to­ka­toa ja muu­tos­neu­vot­te­lui­ta, hyb­ri­di­työs­sä pro­su­me­ri voi olla peik­ko­moo­dis­sa – Vuoden 2022 sanasto lyö jen­gil­le jauhot suuhun

08.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Kiihkeä keskustelu ja toisaalta vaikeneminen vapaaehtoisesta lapsettomuudesta herätti oululaisen Leena Raitalan kiinnostuksen tutkia aihetta – "Lapsettomuuden kielteinen leima on murtumassa"

Kiihkeä kes­kus­te­lu ja toi­saal­ta vai­ke­ne­mi­nen va­paa­eh­toi­ses­ta lap­set­to­muu­des­ta herätti ou­lu­lai­sen Leena Rai­ta­lan kiin­nos­tuk­sen tutkia aihetta – "Lap­set­to­muu­den kiel­tei­nen leima on mur­tu­mas­sa"

04.01.2023 07:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Finn­ai­rin len­noil­la pitäisi aina olla suo­men­kie­li­nen palvelu

03.01.2023 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eng­lan­nin kieli pukkaa päälle vähän joka pai­kas­ta

02.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­lem­me köyhtyy ja yk­sin­ker­tais­tuu

07.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiu­sal­lis­ta, että ruotsin kielen taito heik­ke­nee Suo­mes­sa

03.11.2022 05:45 18
Tilaajille
Kauppakorkeasta valmistunut nepalilainen päätyi Ouluun siivoamaan – Abhinav Sigdyalista tuli väliinputoaja englanninkielisessä yliopistokuplassa

Kaup­pa­kor­keas­ta val­mis­tu­nut ne­pa­li­lai­nen päätyi Ouluun sii­voa­maan – Abhinav Sig­dya­lis­ta tuli vä­liin­pu­toa­ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä yli­opis­to­kup­las­sa

20.10.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­toaa­ko eno ve­nees­tä?

15.09.2022 05:30
Tilaajille
Kolumni: Älä pakene äidinkieltäsi
Kolumni

Ko­lum­ni: Älä pakene äi­din­kiel­tä­si

22.08.2022 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Tulin kat­te­leen uusia ril­le­jä"

13.07.2022 05:00 8
Tilaajille
Miksi lentojen turvallisuusohjeet annetaan Suomen sisäisillä lennoilla usein vain englanniksi? Finnair vastaa: "Englanti on ilmailun kieli"

Miksi len­to­jen tur­val­li­suus­oh­jeet an­ne­taan Suomen si­säi­sil­lä len­noil­la usein vain eng­lan­nik­si? Finnair vastaa: "Eng­lan­ti on il­mai­lun kieli"

19.05.2022 18:00 20
Tilaajille
Sotaisa kieli on urheilun ydintä
Kolumni

Sotaisa kieli on ur­hei­lun ydintä

28.03.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijoiden mielestä jaxuhali on kaikkein ikävin sana – katso animaatio, kuinka lukijat perustelivat inhokkisanojaan

Lu­ki­joi­den mie­les­tä ja­xu­ha­li on kaik­kein ikävin sana – katso ani­maa­tio, kuinka lukijat pe­rus­te­li­vat in­hok­ki­sa­no­jaan

28.11.2021 17:30 9
Tilaajille

Pers­ja­la­ka, ra­pu­la­mät­tö, lörtsy – Katso 80 lu­ki­joi­ta puis­tat­ta­vaa sanaa

28.11.2021 17:30 1
Tilaajille