Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Suomen kieli
Kuukausi
Lukijoiden mielestä jaxuhali on kaikkein ikävin sana – katso animaatio, kuinka lukijat perustelivat inhokkisanojaan

Lu­ki­joi­den mie­les­tä ja­xu­ha­li on kaik­kein ikävin sana – katso ani­maa­tio, kuinka lukijat pe­rus­te­li­vat in­hok­ki­sa­no­jaan

28.11.2021 17:30 9
Tilaajille

Pers­ja­la­ka, ra­pu­la­mät­tö, lörtsy – Katso 80 lu­ki­joi­ta puis­tat­ta­vaa sanaa

28.11.2021 17:30 1
Tilaajille
Äänestä, mikä lukijoiden inhokkisanoista on kaikkein ikävin – Kalevan kyselyyn vastenmielisistä sanoista tuli lähes 1000 vastausta lukijoilta

Ää­nes­tä, mikä lu­ki­joi­den in­hok­ki­sa­nois­ta on kaik­kein ikävin – Kalevan ky­se­lyyn vas­ten­mie­li­sis­tä sa­nois­ta tuli lähes 1000 vas­taus­ta lu­ki­joil­ta

18.11.2021 09:21 79
Tervetuloa 2030-luvun Suomeen, joka väestöennusteissa näyttää yllättävältä – "Hei, puhuuko täällä Helsingissä kukaan suomea tai ruotsia?"

Ter­ve­tu­loa 2030-lu­vun Suo­meen, joka väes­tö­en­nus­teis­sa näyttää yl­lät­tä­väl­tä – "Hei, puhuuko täällä Hel­sin­gis­sä kukaan suomea tai ruot­sia?"

13.11.2021 06:30 6
Tilaajille
Kieli poliisista, päivää! Pahoittelen aiheuttamaani mielipahaa, mutta koska sain kuitenkin huomionne, voimme mennä itse asiaan
Kolumni

Kieli po­lii­sis­ta, päivää! Pa­hoit­te­len ai­heut­ta­maa­ni mie­li­pa­haa, mutta koska sain kui­ten­kin huo­mion­ne, voimme mennä itse asiaan

09.11.2021 18:00 24
Tilaajille
Vanhemmat
Puheenaihe: Turmeleeko vierassana suomen kieltä - onko ulkomainen muotisana vain pintasoopaa?

Pu­hee­nai­he: Tur­me­lee­ko vie­ras­sa­na suomen kieltä - onko ul­ko­mai­nen muo­ti­sa­na vain pin­ta­soo­paa?

31.10.2021 08:00 9
Tilaajille
Sano se suomeksi!
Kolumni

Sano se suo­mek­si!

26.10.2021 16:00 39
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mikä on inhokkisanasi? Jotkut sanat saattavat saada raivon valtaan

Vastaa ky­se­lyyn: Mikä on in­hok­ki­sa­na­si? Jotkut sanat saat­ta­vat saada raivon valtaan

22.10.2021 10:35 109
Pitääkö suomen kielestä olla huolissaan? Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaa eduskunnan puhuvan asiasta  – "Englanti on hyvä renki mutta huono isäntä"

Pitääkö suomen kie­les­tä olla huo­lis­saan? Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu haluaa edus­kun­nan puhuvan asiasta – "Eng­lan­ti on hyvä renki mutta huono isäntä"

05.10.2021 06:00 33
Tilaajille
Essee: Oudon kielen puolustus – kaunokirjallisuuden taiteellinen arvo kumpuaa siitä, miten omaperäisellä tavalla asioita on ilmaistu

Essee: Oudon kielen puo­lus­tus – kau­no­kir­jal­li­suu­den tai­teel­li­nen arvo kumpuaa siitä, miten oma­pe­räi­sel­lä tavalla asioita on il­mais­tu

02.05.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei päätä eikä häntää – pi­det­tiin kor­vas­ta kiinni ettei mukista lois­kah­ta­nut, otet­tiin hui­ko­pa­laa ja pantiin voita nokkaan

29.03.2021 11:00 7
Tilaajille
Aluksi sana on hyvä oivallus, kunnes sitä alkavat käyttää kaikki – yksi viime vuosien hittisanoja on sanoittaminen

Aluksi sana on hyvä oi­val­lus, kunnes sitä alkavat käyttää kaikki – yksi viime vuosien hit­ti­sa­no­ja on sa­noit­ta­mi­nen

14.02.2021 18:00
Tilaajille
Monet nuoret eivät tiedä, mitä sanat "huokea" ja "leuto" tarkoittavat – suomesta katoaa sanoja, kun niitä ei enää tunneta eikä käytetä

Monet nuoret eivät tiedä, mitä sanat "huo­kea" ja "leuto" tar­koit­ta­vat – suo­mes­ta katoaa sanoja, kun niitä ei enää tunneta eikä käytetä

31.01.2021 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­len­ter­veys­on­gel­mia – miksi kau­nis­ta suomen kieltä rais­ka­taan milloin mil­lä­kin vit­sauk­sel­la?

09.12.2020 05:30 9
Tilaajille
Somalian sisällissotaa 17-vuotiaana paennut Adnaan Abdi sai oleskeluluvan pitkän yrittämisen jälkeen: "Sydämeni olisi mennyt rikki, jos minut olisi poistettu Suomesta" – nyt hän auttaa maahanmuuttajia Suomeen asettumisessa

So­ma­lian si­säl­lis­so­taa 17-vuo­tiaa­na paennut Adnaan Abdi sai oles­ke­lu­lu­van pitkän yrit­tä­mi­sen jäl­keen: "Sy­dä­me­ni olisi mennyt rikki, jos minut olisi pois­tet­tu Suo­mes­ta" – nyt hän auttaa maa­han­muut­ta­jia Suomeen aset­tu­mi­ses­sa

09.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Tervetuloa hyva-suomeen! Lyhenteet helpottavat elämää – testaa taitosi setäslangin ymmärtämisessä
Kolumni

Ter­ve­tu­loa hy­va-suo­meen! Ly­hen­teet hel­pot­ta­vat elämää – testaa taitosi se­tä­slan­gin ym­mär­tä­mi­ses­sä

31.10.2020 08:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­li­ku­vioi­ta – Suomen kieli on rikas kieli

10.10.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kieli on huo­maa­ma­ton mutta väkevä keino muokata asen­tei­ta

29.09.2020 06:15
Tilaajille
Härveli, kuontalo, pasma  – käsityön historia jäi puheeseemme
Kolumni

Här­ve­li, kuon­ta­lo, pasma – kä­si­työn his­to­ria jäi pu­hee­seem­me

05.07.2020 12:00
Tilaajille
Luulitko tietäväsi, miten Kempele ja Tupos taipuvat ainoalla oikealla tavalla, mutta olit sittenkin väärässä? Kempeleläiset voivat sanoa myös Kempeleellä

Luu­lit­ko tie­tä­vä­si, miten Kempele ja Tupos tai­pu­vat ai­noal­la oi­keal­la ta­val­la, mutta olit sit­ten­kin vää­räs­sä? Kem­pe­le­läi­set voivat sanoa myös Kem­pe­leel­lä

24.02.2020 06:11 5
Tilaajille