Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen kieli
Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suhtauduin siihen kuin marjanpoimintaan, suomalaisten mindfullnessiin – Nyt puhun ajatuksissanikin suomea, ja tänne haluan juureni istuttaa
Essee

Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suh­tau­duin siihen kuin mar­jan­poi­min­taan, suo­ma­lais­ten mind­full­nes­siin – Nyt puhun aja­tuk­sis­sa­ni­kin suomea, ja tänne haluan juureni is­tut­taa

22.09.2023 15:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­gat­ren­de­jä, eli muu­tok­sen kaaria

01.07.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kieli anar­kian kourana ja kou­ris­sa

22.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Tutkija: Oulussa sanotaan jo äeti, sillä paikallinen murre savolaistuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

Tut­ki­ja: Oulussa sa­no­taan jo äeti, sillä pai­kal­li­nen murre sa­vo­lais­tuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

21.05.2023 07:00 60
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­tos­sa voitava opis­kel­la suomen kie­lel­lä

06.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Radion kuun­te­li­ja her­paan­tuu, tus­kas­tuu ja lopulta vi­has­tuu

27.03.2023 05:15 2
Tilaajille
Politiikan kieli on ollut värikästä ja osaa lausahduksista toistetaan yhä sopivan paikan tullen – Tiedätkö, kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?

Po­li­tii­kan kieli on ollut vä­ri­käs­tä ja osaa lau­sah­duk­sis­ta tois­te­taan yhä sopivan paikan tullen – Tie­dät­kö, kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

26.03.2023 16:00 10
Tilaajille
Saisiko saman suomeksi, kiitos: "Englanti on onnistunut kolonisoimaan tajunnat ympäri planeettaa juurikin populaarikulttuurin voimalla"
Kolumni

Saisiko saman suo­mek­si, kiitos: "Eng­lan­ti on on­nis­tu­nut ko­lo­ni­soi­maan ta­jun­nat ympäri pla­neet­taa juu­ri­kin po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin voi­mal­la"

18.02.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko oudot ään­te­lyt pu­hu­mi­sen vä­li­merk­ke­jä?

12.02.2023 05:45 6
Tilaajille
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen kie­les­tä

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kaasuvaloa ja copypastaa, luontokatoa ja muutosneuvotteluita, hybridityössä prosumeri voi olla peikkomoodissa – Vuoden 2022 sanasto lyö jengille jauhot suuhun

Kaa­su­va­loa ja co­py­pas­taa, luon­to­ka­toa ja muu­tos­neu­vot­te­lui­ta, hyb­ri­di­työs­sä pro­su­me­ri voi olla peik­ko­moo­dis­sa – Vuoden 2022 sanasto lyö jen­gil­le jauhot suuhun

08.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Kiihkeä keskustelu ja toisaalta vaikeneminen vapaaehtoisesta lapsettomuudesta herätti oululaisen Leena Raitalan kiinnostuksen tutkia aihetta – "Lapsettomuuden kielteinen leima on murtumassa"

Kiihkeä kes­kus­te­lu ja toi­saal­ta vai­ke­ne­mi­nen va­paa­eh­toi­ses­ta lap­set­to­muu­des­ta herätti ou­lu­lai­sen Leena Rai­ta­lan kiin­nos­tuk­sen tutkia aihetta – "Lap­set­to­muu­den kiel­tei­nen leima on mur­tu­mas­sa"

04.01.2023 07:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Finn­ai­rin len­noil­la pitäisi aina olla suo­men­kie­li­nen palvelu

03.01.2023 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eng­lan­nin kieli pukkaa päälle vähän joka pai­kas­ta

02.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­lem­me köyhtyy ja yk­sin­ker­tais­tuu

07.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiu­sal­lis­ta, että ruotsin kielen taito heik­ke­nee Suo­mes­sa

03.11.2022 05:45 18
Tilaajille
Kauppakorkeasta valmistunut nepalilainen päätyi Ouluun siivoamaan – Abhinav Sigdyalista tuli väliinputoaja englanninkielisessä yliopistokuplassa

Kaup­pa­kor­keas­ta val­mis­tu­nut ne­pa­li­lai­nen päätyi Ouluun sii­voa­maan – Abhinav Sig­dya­lis­ta tuli vä­liin­pu­toa­ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä yli­opis­to­kup­las­sa

20.10.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­toaa­ko eno ve­nees­tä?

15.09.2022 05:30
Tilaajille
Kolumni: Älä pakene äidinkieltäsi
Kolumni

Ko­lum­ni: Älä pakene äi­din­kiel­tä­si

22.08.2022 06:00 24
Tilaajille