Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Matematiikka
Viimeisin 4 tuntia
Painottuuko matematiikka liikaa korkeakouluvalinnoissa? – Lukiolaiset haluavat eroon turhasta taktikoinnista

Pai­not­tuu­ko ma­te­ma­tiik­ka liikaa kor­kea­kou­lu­va­lin­nois­sa? – Lu­kio­lai­set ha­lua­vat eroon tur­has­ta tak­ti­koin­nis­ta

08:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan saa­vu­tuk­set ovat niin mit­ta­vat, että nyt kan­nat­taa juhlia!

22.10.2023 05:30 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko pik­ni­keil­lä tarjota myös ma­tik­kaa?

07.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ha­luai­sit kysyä ope­tus­mi­nis­te­ril­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ja sen ope­tuk­ses­ta?

29.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Pisa-menestyksen loisto on hiipunut – oppimistulosten luisu ei voi enää jatkua
Pääkirjoitus

Pi­sa-me­nes­tyk­sen loisto on hii­pu­nut – op­pi­mis­tu­los­ten luisu ei voi enää jatkua

22.01.2023 20:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­kaa tar­vi­taan, mutta sen osaa­mis­ta ei ar­vos­te­ta

29.12.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olet edel­leen jo­nos­sa, sinulle vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man pian

27.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­nii­kan alojen osaa­ja­pu­la on suuri haaste Suo­mel­le – pe­rus­kou­luun ja lukioon on luotava tek­ni­nen työ ja tek­no­lo­gia -op­pi­ai­ne

29.11.2022 06:00 7
Tilaajille
"Pehva ylös koulunpenkistä" – oululaisen Sirpa Sneckin väitöstutkimus osoittaa oppituntien taukoliikunnan olevan lasten parhaaksi

"Pehva ylös kou­lun­pen­kis­tä" – ou­lu­lai­sen Sirpa Sneckin väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa op­pi­tun­tien tau­ko­lii­kun­nan olevan lasten par­haak­si

08.11.2022 11:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­maat­ti­sis­sa ai­neis­sa on opet­ta­ja­pu­la

28.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää nä­ky­vyyt­tä ma­te­ma­tii­kal­le – Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri ei saa­pu­nut Field­sin mitalin ja­ko­ti­lai­suu­teen Hel­sin­gis­sä

04.08.2022 07:00 17
Tilaajille
Matematiikan opettaja Piia Haapsaari toteuttaa haaveensa ja järjestää lapsille kesäksi matikkapajoja – "En malta olla kotona"

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Piia Haap­saa­ri to­teut­taa haa­veen­sa ja jär­jes­tää lap­sil­le kesäksi ma­tik­ka­pa­jo­ja – "En malta olla kotona"

23.05.2022 06:06 13
Matematiikan opettajaksi haluaa yhä harvempi ja se näkyy jo sijaispulana Oulussa – työmäärä voi tulla uran alussa olevalle järkytyksenä, sanoo oululaisopettaja

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jak­si haluaa yhä har­vem­pi ja se näkyy jo si­jais­pu­la­na Oulussa – ­työ­mää­rä voi tulla uran alussa ole­val­le jär­ky­tyk­se­nä, sanoo ou­lu­lais­opet­ta­ja

22.01.2022 11:47 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on pe­rusoi­keus

28.12.2021 04:30 6
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Sähköaivot kuljetettiin Ouluun varovasti lentokoneen ruumassa – tämä tietokone painoin 1 500 kiloa

Säh­kö­ai­vot kul­je­tet­tiin Ouluun va­ro­vas­ti len­to­ko­neen ruu­mas­sa – tämä tie­to­ko­ne painoin 1 500 kiloa

02.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­nis­ta ma­te­ma­tiik­kaa Ka­le­vas­sa 1970-lu­vul­la

18.07.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi toi­sis­taan poik­kea­vaa tie­teen­alaa ei ole sodassa kes­ke­nään

29.05.2021 05:30 5
Tilaajille