Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Matematiikka
Matematiikan opettajaksi haluaa yhä harvempi ja se näkyy jo sijaispulana Oulussa – työmäärä voi tulla uran alussa olevalle järkytyksenä, sanoo oululaisopettaja

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jak­si haluaa yhä har­vem­pi ja se näkyy jo si­jais­pu­la­na Oulussa – ­työ­mää­rä voi tulla uran alussa ole­val­le jär­ky­tyk­se­nä, sanoo ou­lu­lais­opet­ta­ja

22.01.2022 11:47 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on pe­rusoi­keus

28.12.2021 04:30 6
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Sähköaivot kuljetettiin Ouluun varovasti lentokoneen ruumassa – tämä tietokone painoin 1 500 kiloa

Säh­kö­ai­vot kul­je­tet­tiin Ouluun va­ro­vas­ti len­to­ko­neen ruu­mas­sa – tämä tie­to­ko­ne painoin 1 500 kiloa

02.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­nis­ta ma­te­ma­tiik­kaa Ka­le­vas­sa 1970-lu­vul­la

18.07.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi toi­sis­taan poik­kea­vaa tie­teen­alaa ei ole sodassa kes­ke­nään

29.05.2021 05:30 5
Tilaajille