Kuntalaki
Kymmenen kaupunginvaltuutetun allekirjoittama aloite yliopiston suunnitteluvarauksen käsittelystä ihmetyttää poliitikkoja ja virkamiehiä

Kym­me­nen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­ma aloite yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­rauk­sen kä­sit­te­lys­tä ih­me­tyt­tää po­lii­tik­ko­ja ja vir­ka­mie­hiä

08.09.2020 17:34 33
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 10:29 2
Tilaajille