Kuntapolitiikka
Viimeisin 4 tuntia

EVAn tut­ki­mus: kunnan työn­te­ki­jöi­den osuus kun­ta­po­li­tii­kas­sa yli­ko­ros­tu­nut

07:50 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Po­la­ri­soi­tu­nut po­li­tiik­ka ei mah­dol­lis­ta ra­ken­ta­vaa yh­teis­työ­tä

04.06.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ta­val­li­set eh­dok­kaat ja ää­nes­tä­jät

01.06.2021 02:00
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­to kipuili ta­lou­den kanssa koko vaa­li­kau­den – kuumin kes­kus­te­lu käytiin kui­ten­kin yli­opis­ton kam­pus­hank­kees­ta

18.05.2021 14:00 22
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­ta Tuija Poh­jo­las­ta Vuoden de­ma­ri­val­tuu­tet­tu

10.05.2021 13:26 8

Yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­su puhutti taas Oulun val­tuus­toa, asiasta käy­tet­tiin kym­me­niä pu­heen­vuo­ro­ja – eniten kuo­hut­taa lii­ken­ne

26.04.2021 21:31 161
Tilaajille

Oulun val­tuus­to­ryh­mät näyt­tä­vät peukkua "tie­kar­tal­le" – isoista lin­jauk­sis­ta ha­lu­taan sopimus koko val­tuus­to­kau­del­le

14.04.2021 21:31 13
Tilaajille

Ky­syim­me: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia on puuttua yk­sit­täi­sen val­tuu­te­tun toi­min­taan? "Jos lakia ei rikota, ei ole hir­veäs­ti mah­dol­li­suuk­sia"

16.03.2021 06:00 16
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­nen tuo uur­nil­le lähes 9 000 uutta ää­ni­oi­keu­tet­tua – "Vaa­lien siir­tä­mi­nen hyö­dyt­tää las­ken­nal­li­ses­ti eniten vih­rei­tä"

11.03.2021 06:30 4
Tilaajille

Haa­pa­ve­den val­tuu­te­tut ovat vä­sy­nei­tä yhden miehen show'hun ja il­kei­lyyn, po­lii­sit­kin on jou­dut­tu kut­su­maan ko­kouk­seen pai­kal­le – Kalevan ta­voit­ta­ma Ilkka Repo pyytää nyt an­teek­si Fa­ce­book-kir­joit­te­luaan

08.03.2021 23:36 21
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko pieni kau­pun­ki parempi yrit­tää? – Oulu on suuri, mutta me­net­tää ve­to­voi­mai­suut­taan

21.02.2021 08:00 10
Tilaajille

"Por­mes­ta­ri­mal­li po­li­ti­soi kaiken ja ontuu yhä pa­hem­min le­vi­tes­sään kes­ki­suu­riin kau­pun­kei­hin" – kun­ta­kon­ka­ri Kari Hä­kä­mies vetäisi jar­rus­ta pätevän joh­ta­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si

20.02.2021 08:00
Tilaajille

Kodin lä­his­töl­le kaa­vail­tu tuu­li­puis­to sai Tanja Uok­ko­lan vas­ta­rin­taan – "Ih­mi­set ovat hä­dis­sään"

11.02.2021 09:16 17
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kun­ta­vaa­leis­ta tulee Oulussa kolmen kauppa – kes­kus­tan val­ta-ase­ma horjuu

28.01.2021 14:12 17
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kä­per­tyy­kö Oulu blok­kei­hin, vai löy­tyy­kö kon­sen­sus? Vaa­li­vuo­si lataa jän­nit­tei­tä kun­ta­po­li­tiik­kaan, Raksila on kau­pun­ki­suun­nit­te­lun polt­to­pis­tees­sä

09.01.2021 18:00 10
Tilaajille

Oulu sai han­ke­ra­hoi­tus­ta kult­tuu­ri­oh­jel­miin – tar­koi­tuk­se­na on tukea kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta

23.12.2020 17:50 8
Tilaajille

Ko­ke­nei­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jia jää pois kevään kun­ta­vaa­leis­ta Li­min­gas­sa ja Raa­hes­sa – "Vas­tak­kai­na­set­te­lua haetaan myös kun­ta­po­li­tii­kas­sa ja pää­tök­sen­teos­sa"

21.12.2020 10:47 11
Tilaajille

Jussi Rämet Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jak­si ää­ni­vyö­ryl­lä – "Ää­nes­tys­tu­los oli vahva viesti"

10.12.2020 21:56 11
Tilaajille

Kuntia moi­ti­taan kaa­voi­tuk­sen hi­tau­des­ta ja kan­keu­des­ta – ky­syim­me Oulun kaa­voit­ta­jal­ta, miten kaavat laa­di­taan ja miksi työ kestää "liian kauan"

04.12.2020 19:00 8
Tilaajille

Pii­na­penk­ki: Blok­kiu­tuu­ko Oulun pää­tök­sen­te­ko? – "On selvää, että kohti kun­ta­vaa­le­ja men­täes­sä po­liit­ti­nen il­ma­pii­ri var­mas­ti läm­pe­nee"

16.11.2020 17:00 10
Tilaajille