Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sote-palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko van­hus­pal­ve­lui­den hoi­to­ket­ju on rikki – van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

17.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­va vas­tuun­kan­toa – hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä

02.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan hyvät ja riit­tä­vät sote-pal­ve­lut – eri­tyi­ses­ti tulee tukea paljon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien ja hei­kom­pi­osais­ten tar­pei­ta

01.12.2022 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

OYSin ja ter­veys­kes­kus­ten yh­teis­työs­sä pa­ran­ta­mis­ta

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den korkeat asia­kas­mak­sut hei­ken­tä­vät ter­vey­den ta­sa-ar­voa – maksuja mak­sa­vat eniten paljon sai­ras­ta­vat ja heik­ko­kun­toi­set, jotka usein kuu­lu­vat pie­ni­tu­loi­siin

19.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den on et­sit­tä­vä te­hok­kaim­pia tapoja tuottaa pal­ve­lut ja löy­det­tä­vä uusia in­no­vaa­tioi­ta

25.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Jos et ole vielä varautunut sote-palveluiden muutokseen, niin nyt kannattaa aloittaa
Kolumni

Jos et ole vielä va­rau­tu­nut sote-pal­ve­lui­den muu­tok­seen, niin nyt kan­nat­taa aloit­taa

03.09.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­ta on ke­hi­tet­tä­vä sote-uu­dis­tuk­ses­sa

31.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa sote-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Huomisen hyvinvointi rakennetaan tänään
Kolumni

Huo­mi­sen hy­vin­voin­ti ra­ken­ne­taan tänään

01.02.2022 16:00 9
Tilaajille
Nyt olisi tarjolla näytön paikka, hyvät aluevaltuutetut
Kolumni

Nyt olisi tar­jol­la näytön paikka, hyvät alue­val­tuu­te­tut

29.01.2022 16:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunki ja Mehiläinen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka laskuttaa ateriamaksut – nyt asiakkaille on pudonnut maksettavaksi jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

Oulun kau­pun­ki ja Me­hi­läi­nen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka las­kut­taa ate­ria­mak­sut – nyt asiak­kail­le on pu­don­nut mak­set­ta­vak­si jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

22.01.2022 06:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me emme voi luvata kuuta tai­vaal­ta, vaan pe­rus­jär­ke­viä asioita

21.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä soten "leveät har­tiat"?

19.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tai­sia hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja

18.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Valtaa siirtyy heille, joita sunnuntaina äänestetään
Kolumni

Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

18.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä isom­pien kau­pun­kien tulee tarjota pie­nem­piä laa­jem­mat pal­ve­lut

18.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­ta­eh­käi­sy on pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen rat­kai­su

18.01.2022 03:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­jen oltava pie­nis­sä­kin kun­nis­sa lähellä

17.01.2022 21:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­poh­ja­lais­ten pal­ve­lut var­mis­tet­ta­va kor­kea­ta­soi­si­na

15.01.2022 03:00
Tilaajille