Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Sote-palvelut
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tai­sia hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Valtaa siirtyy heille, joita sunnuntaina äänestetään
Kolumni

Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

18.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä isom­pien kau­pun­kien tulee tarjota pie­nem­piä laa­jem­mat pal­ve­lut

18.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­ta­eh­käi­sy on pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen rat­kai­su

18.01.2022 03:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­jen oltava pie­nis­sä­kin kun­nis­sa lähellä

17.01.2022 21:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­poh­ja­lais­ten pal­ve­lut var­mis­tet­ta­va kor­kea­ta­soi­si­na

15.01.2022 03:00
Tilaajille
Kalevan aluevaalitentti: Ehdokkaiden "tammikuun kihlauksessa" luvataan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suurimman puolueen ehdokkaat vastasivat sote-palveluiden saatavuuteen

Kalevan alue­vaa­li­tent­ti: Eh­dok­kai­den "tam­mi­kuun kih­lauk­ses­sa" lu­va­taan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suu­rim­man puo­lueen eh­dok­kaat vas­ta­si­vat so­te-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen

14.01.2022 09:13 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­lin­to­vaa­lit ve­ro­va­ro­jen tuh­laus­ta

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Aluevaalit tulevat, ja äänestäjällä on syttymisvaikeuksia, vaikka kyse on elintärkeistä palveluista
Kolumni

Alue­vaa­lit tu­le­vat, ja ää­nes­tä­jäl­lä on syt­ty­mis­vai­keuk­sia, vaikka kyse on elin­tär­keis­tä pal­ve­luis­ta

01.01.2022 16:00 16
Tilaajille
Pysyvyys on osa toimivia ja turvallisia terveyspalveluita
Kolumni

Py­sy­vyys on osa toi­mi­via ja tur­val­li­sia ter­veys­pal­ve­lui­ta

28.12.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den pitää ohjata pää­tök­sen­te­koa

21.12.2021 03:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa ei tule säi­ly­mään ny­kyi­set pal­ve­lut

29.11.2021 05:15
Tilaajille
Filippiiniläishoitajat sulattivat sydämet ylitorniolaisessa hoivakodissa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

Fi­lip­pii­ni­läis­hoi­ta­jat su­lat­ti­vat sydämet yli­tor­nio­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

13.11.2021 11:30 6
Tilaajille
Suomeen on tulossa jopa 20 000 ulkomaista hoitajaa tällä vuosikymmenellä – "Pienissä kunnissa olisimme jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo Attendon Pohjois-Suomen aluejohtaja

Suomeen on tulossa jopa 20 000 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä – "Pie­nis­sä kun­nis­sa oli­sim­me jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo At­ten­don Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja

13.11.2021 11:30 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan lä­hi­pal­ve­lui­den kohtalo

05.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Rahoituksesta heräsi iso huoli – Oulun sote-budjetointi vaikuttaa suoraan hyvinvointialueen  rahoitukseen ja oululaisten tuleviin palveluihin

Ra­hoi­tuk­ses­ta heräsi iso huoli – Oulun so­te-bud­je­toin­ti vai­kut­taa suoraan hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tuk­seen ja ou­lu­lais­ten tu­le­viin pal­ve­lui­hin

10.10.2021 17:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten ali­bud­je­toin­ti kun­nis­sa sattuu nyt omaan nilk­kaan

22.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen osaa­mi­nen kan­nat­taa hyö­dyn­tää täy­si­pai­noi­ses­ti so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

31.07.2021 06:00
Tilaajille
Markkinaoikeus määräsi Puolangan kunnalle 120 000 euron maksun – teki sote-jatkosopimuksen ilman kilpailutusta

Mark­ki­na­oi­keus määräsi Puo­lan­gan kun­nal­le 120 000 euron maksun – teki so­te-jat­ko­so­pi­muk­sen ilman kil­pai­lu­tus­ta

09.07.2021 12:49 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus tar­vi­taan hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­ero­jen pie­nen­tä­mi­sek­si – on erit­täin tär­keää, että jul­ki­set pal­ve­lut ovat so­te-uu­dis­tuk­sen perusta

31.03.2021 06:30 1
Tilaajille