Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Sote-palvelut
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa so­te-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Huomisen hyvinvointi rakennetaan tänään
Kolumni

Huo­mi­sen hy­vin­voin­ti ra­ken­ne­taan tänään

01.02.2022 16:00 9
Tilaajille
Nyt olisi tarjolla näytön paikka, hyvät aluevaltuutetut
Kolumni

Nyt olisi tar­jol­la näytön paikka, hyvät alue­val­tuu­te­tut

29.01.2022 16:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunki ja Mehiläinen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka laskuttaa ateriamaksut – nyt asiakkaille on pudonnut maksettavaksi jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

Oulun kau­pun­ki ja Me­hi­läi­nen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka las­kut­taa ate­ria­mak­sut – nyt asiak­kail­le on pu­don­nut mak­set­ta­vak­si jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

22.01.2022 06:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me emme voi luvata kuuta tai­vaal­ta, vaan pe­rus­jär­ke­viä asioita

21.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä soten "leveät har­tiat"?

19.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tai­sia hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja

18.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Valtaa siirtyy heille, joita sunnuntaina äänestetään
Kolumni

Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

18.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä isom­pien kau­pun­kien tulee tarjota pie­nem­piä laa­jem­mat pal­ve­lut

18.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­ta­eh­käi­sy on pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen rat­kai­su

18.01.2022 03:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­jen oltava pie­nis­sä­kin kun­nis­sa lähellä

17.01.2022 21:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­poh­ja­lais­ten pal­ve­lut var­mis­tet­ta­va kor­kea­ta­soi­si­na

15.01.2022 03:00
Tilaajille
Kalevan aluevaalitentti: Ehdokkaiden "tammikuun kihlauksessa" luvataan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suurimman puolueen ehdokkaat vastasivat sote-palveluiden saatavuuteen

Kalevan alue­vaa­li­tent­ti: Eh­dok­kai­den "tam­mi­kuun kih­lauk­ses­sa" lu­va­taan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suu­rim­man puo­lueen eh­dok­kaat vas­ta­si­vat so­te-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen

14.01.2022 09:13 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­lin­to­vaa­lit ve­ro­va­ro­jen tuh­laus­ta

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Aluevaalit tulevat, ja äänestäjällä on syttymisvaikeuksia, vaikka kyse on elintärkeistä palveluista
Kolumni

Alue­vaa­lit tu­le­vat, ja ää­nes­tä­jäl­lä on syt­ty­mis­vai­keuk­sia, vaikka kyse on elin­tär­keis­tä pal­ve­luis­ta

01.01.2022 16:00 17
Tilaajille
Pysyvyys on osa toimivia ja turvallisia terveyspalveluita
Kolumni

Py­sy­vyys on osa toi­mi­via ja tur­val­li­sia ter­veys­pal­ve­lui­ta

28.12.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den pitää ohjata pää­tök­sen­te­koa

21.12.2021 03:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa ei tule säi­ly­mään ny­kyi­set pal­ve­lut

29.11.2021 05:15
Tilaajille
Filippiiniläishoitajat sulattivat sydämet ylitorniolaisessa hoivakodissa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

Fi­lip­pii­ni­läis­hoi­ta­jat su­lat­ti­vat sydämet yli­tor­nio­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa – ”Tästä on tullut meidän toinen perhe”

13.11.2021 11:30 6
Tilaajille
Suomeen on tulossa jopa 20 000 ulkomaista hoitajaa tällä vuosikymmenellä – "Pienissä kunnissa olisimme jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo Attendon Pohjois-Suomen aluejohtaja

Suomeen on tulossa jopa 20 000 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä – "Pie­nis­sä kun­nis­sa oli­sim­me jo nyt pulassa ilman heitä", sanoo At­ten­don Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja

13.11.2021 11:30 42
Tilaajille