Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Sote-palvelut
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

21.05.2023 18:00 17
Tilaajille
Miten käy Oulun syyniin joutuville hyvinvointipisteille? Kyselyssä asiaan voi ottaa kantaa – Oululaisisä on tyytyväinen Ritaharjun neuvolapalveluihin

Miten käy Oulun syyniin jou­tu­vil­le hy­vin­voin­ti­pis­teil­le? Ky­se­lys­sä asiaan voi ottaa kantaa – Ou­lu­lai­si­sä on tyy­ty­väi­nen Ri­ta­har­jun neu­vo­la­pal­ve­lui­hin

30.04.2023 05:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten ku­nin­gas­idea oli lä­hi­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen – noin vuoden verran käy­tös­sä ollut Hi­man­gan uusi ter­veys­ase­ma on uhat­tu­na

26.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asenne, jous­ta­vuus ja yh­teis­työ päih­de­äi­tien hoidon yti­mes­sä

01.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Työkyvystä kannattaa huolehtia
Kolumni

Työ­ky­vys­tä kan­nat­taa huo­leh­tia

21.02.2023 16:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko van­hus­pal­ve­lui­den hoi­to­ket­ju on rikki – van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

17.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­va vas­tuun­kan­toa – hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä

02.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan hyvät ja riit­tä­vät sote-pal­ve­lut – eri­tyi­ses­ti tulee tukea paljon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien ja hei­kom­pi­osais­ten tar­pei­ta

01.12.2022 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

OYSin ja ter­veys­kes­kus­ten yh­teis­työs­sä pa­ran­ta­mis­ta

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den korkeat asia­kas­mak­sut hei­ken­tä­vät ter­vey­den ta­sa-ar­voa – maksuja mak­sa­vat eniten paljon sai­ras­ta­vat ja heik­ko­kun­toi­set, jotka usein kuu­lu­vat pie­ni­tu­loi­siin

19.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den on et­sit­tä­vä te­hok­kaim­pia tapoja tuottaa pal­ve­lut ja löy­det­tä­vä uusia in­no­vaa­tioi­ta

25.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Jos et ole vielä varautunut sote-palveluiden muutokseen, niin nyt kannattaa aloittaa
Kolumni

Jos et ole vielä va­rau­tu­nut sote-pal­ve­lui­den muu­tok­seen, niin nyt kan­nat­taa aloit­taa

03.09.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­ta on ke­hi­tet­tä­vä sote-uu­dis­tuk­ses­sa

31.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa sote-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Huomisen hyvinvointi rakennetaan tänään
Kolumni

Huo­mi­sen hy­vin­voin­ti ra­ken­ne­taan tänään

01.02.2022 16:00 9
Tilaajille
Nyt olisi tarjolla näytön paikka, hyvät aluevaltuutetut
Kolumni

Nyt olisi tar­jol­la näytön paikka, hyvät alue­val­tuu­te­tut

29.01.2022 16:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunki ja Mehiläinen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka laskuttaa ateriamaksut – nyt asiakkaille on pudonnut maksettavaksi jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

Oulun kau­pun­ki ja Me­hi­läi­nen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka las­kut­taa ate­ria­mak­sut – nyt asiak­kail­le on pu­don­nut mak­set­ta­vak­si jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

22.01.2022 06:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me emme voi luvata kuuta tai­vaal­ta, vaan pe­rus­jär­ke­viä asioita

21.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä soten "leveät har­tiat"?

19.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tai­sia hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja

18.01.2022 17:00 1
Tilaajille