Eläimet
Eskarilaiset haastavat roskatalkoisiin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

Es­ka­ri­lai­set haas­ta­vat ros­ka­tal­koi­siin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

03.04.2021 09:13 8

Il­moi­tus hankeen juut­tu­nees­ta kau­riis­ta ai­heut­ti tar­kas­tus­teh­tä­vän Li­min­gas­sa – pa­lo­mies­ten saa­pu­mi­nen pai­kal­le sai kauriit liik­keel­le

20.03.2021 22:19 5
Miksi metsäjänis jättää jälkiä pihalle? Millainen yökulkija on naapurina? Eija Kujansuu on elänyt jänisten kanssa vuosia – näin hän vastaa 12 kysymykseen rohkeista malleistaan

Miksi met­sä­jä­nis jättää jälkiä pi­hal­le? Mil­lai­nen yö­kul­ki­ja on naa­pu­ri­na? Eija Ku­jan­suu on elänyt jä­nis­ten kanssa vuosia – näin hän vastaa 12 ky­sy­myk­seen roh­keis­ta mal­leis­taan

20.03.2021 18:30 1
Tilaajille
"Lemmikkien Airbnb" toimii myös Oulussa – ainakin näistä paikoista voi löytää luotettavan hoitajan loman ajalle

"Lem­mik­kien Airbnb" toimii myös Oulussa – ainakin näistä pai­kois­ta voi löytää luo­tet­ta­van hoi­ta­jan loman ajalle

09.03.2021 17:00
Tilaajille
Rukalla ja Oulangan kansallispuistossa säädetään uusia liikkumisrajoituksia uhanalaisen muuttohaukan pesimärauhan takaamiseksi

Rukalla ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa sää­de­tään uusia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia uhan­alai­sen muut­to­hau­kan pe­si­mä­rau­han ta­kaa­mi­sek­si

01.03.2021 10:45
Korkeasaari sai ilmoituksen rahtialuksen mukana tulleesta pingviinin näköisestä ”salamatkustajasta” – kukaan ei tiedä, miten nuori reissaaja päätyi aluksen matkaan

Kor­kea­saa­ri sai il­moi­tuk­sen rah­ti­aluk­sen mukana tul­lees­ta ping­vii­nin nä­köi­ses­tä ”sa­la­mat­kus­ta­jas­ta” – kukaan ei tiedä, miten nuori reis­saa­ja päätyi aluksen matkaan

11.01.2021 12:46
Oulun yliopiston eläinmuseon vetonauloina täytetyt eläimet sekä lähes 60 metrinen dioraama  –museon juuret ulottuvat yli 200 vuoden taakse

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ve­to­nau­loi­na täy­te­tyt eläimet sekä lähes 60 met­ri­nen dio­raa­ma –museon juuret ulot­tu­vat yli 200 vuoden taakse

07.01.2021 15:00 2
Tilaajille
Nakke-papukaija hämmästyttää ihmisiä puhetaidoillaan, siitä on tullut myös YouTube-hitti – "Koiran nähdessään se sanoo vuh, vuh"

Nak­ke-pa­pu­kai­ja häm­mäs­tyt­tää ihmisiä pu­he­tai­doil­laan, siitä on tullut myös You­Tu­be-hit­ti – "Koiran näh­des­sään se sanoo vuh, vuh"

27.12.2020 17:31
Vuoden 2020 virkakoirat valittu – labradorinnoutaja Massi on käräyttänyt urallaan 1,3 miljoonaa euroa laitonta käteistä

Vuoden 2020 vir­ka­koi­rat valittu – lab­ra­do­rin­nou­ta­ja Massi on kä­räyt­tä­nyt ural­laan 1,3 mil­joo­naa euroa lai­ton­ta kä­teis­tä

04.12.2020 13:42
Mitä elimistössäsi tapahtuu, jos elät koko elämäsi radioaktiivisessa ympäristössä? Oulun yliopistossa väitellyt tutkija vieraili suljetuissa kaupungeissa ja otti asiasta selvää

Mitä eli­mis­tös­sä­si ta­pah­tuu, jos elät koko elämäsi ra­dio­ak­tii­vi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä? Oulun yli­opis­tos­sa väi­tel­lyt tutkija vie­rai­li sul­je­tuis­sa kau­pun­geis­sa ja otti asiasta selvää

25.11.2020 19:01
Tilaajille
Kuollut hylje ajautui rantaan Virpiniemessä, kenen tehtävä on korjata se pois? "Tämä on monimutkainen juttu"

Kuollut hylje ajautui rantaan Vir­pi­nie­mes­sä, kenen tehtävä on korjata se pois? "Tämä on mo­ni­mut­kai­nen juttu"

11.11.2020 06:00 11
Tilaajille
Haamupyydykset eivät ole Suomessa ongelma, mutta valtamerissä ne tappavat eläimiä yhä enemmän

Haa­mu­pyy­dyk­set eivät ole Suo­mes­sa on­gel­ma, mutta val­ta­me­ris­sä ne tap­pa­vat eläimiä yhä enemmän

20.10.2020 03:00
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio koveni hovissa – ehdollisen vankeuden ja metsästyskiellon kesto pitenivät

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

22.09.2020 13:54
Tilaajille
Koillismaalaiselle miehelle ehdollista vankeutta koirien kaltoinkohtelusta – Tuomittu aiemminkin eläinsuojelurikoksesta

Koil­lis­maa­lai­sel­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta koirien kal­toin­koh­te­lus­ta – Tuo­mit­tu aiem­min­kin eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

04.09.2020 10:08 1
Tilaajille
"Mieluummin liikaa huolta ja huolenpitoa kuin liian vähän" – Oulun hätäkeskus saa yhä kymmeniä ilmoituksia kesässä kuumassa autossa olevista eläimistä

"Mie­luum­min liikaa huolta ja huo­len­pi­toa kuin liian vähän" – Oulun hä­tä­kes­kus saa yhä kym­me­niä il­moi­tuk­sia kesässä kuu­mas­sa autossa ole­vis­ta eläi­mis­tä

29.07.2020 06:00
Tilaajille
Lepolan tilalla pääsee nyt rapsuttelemaan ja ruokkimaan kotieläimiä – Janne Immosen ja Taina Hulanmäen kova työ palkittiin, kun kotieläinpiha avattiin kesällä Haukiputaalla

Lepolan tilalla pääsee nyt rap­sut­te­le­maan ja ruok­ki­maan ko­ti­eläi­miä – Janne Immosen ja Taina Hu­lan­mäen kova työ pal­kit­tiin, kun ko­ti­eläin­pi­ha avat­tiin kesällä Hau­ki­pu­taal­la

21.07.2020 17:00
Tilaajille
Haavainen ja mustelmainen suu on hevosilla enemmän sääntö kuin poikkeus, paljastivat tutkimukset – nyt hevosala yrittää parantaa tilannetta valistamalla, sääntömuutoksiakin on tehty

Haa­vai­nen ja mus­tel­mai­nen suu on he­vo­sil­la enemmän sääntö kuin poik­keus, pal­jas­ti­vat tut­ki­muk­set – nyt he­vos­ala yrittää pa­ran­taa ti­lan­net­ta va­lis­ta­mal­la, sään­tö­muu­tok­sia­kin on tehty

20.07.2020 17:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Eikö Oulussa ole paikkaa, mihin päänsä kallistaa?

Vanha Kaleva: Eikö Oulussa ole paik­kaa, mihin päänsä kal­lis­taa?

09.07.2020 10:00
Tilaajille
Palomies pelasti neitokakadun kukkakioskin katolta Kajaanissa – muut linnut olivat jo ahdistelemassa karkulaista

Pa­lo­mies pelasti nei­to­ka­ka­dun kuk­ka­kios­kin katolta Ka­jaa­nis­sa – muut linnut olivat jo ah­dis­te­le­mas­sa kar­ku­lais­ta

08.07.2020 12:46 1
Tilaajille
Satoja norsuja kuollut Botswanassa – kuolinsyystä ei mitään käsitystä

Satoja norsuja kuollut Bots­wa­nas­sa – kuo­lin­syys­tä ei mitään kä­si­tys­tä

02.07.2020 12:55 1