Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Eläimet
Meijeri ha­vait­si huo­no­laa­tuis­ta maitoa ja siitä alkoi tapahtumaketju, jota puidaan nyt Oulun käräjäoikeudessa –"Karja on käytännössä teu­ras­tet­tu pihaan"

Meijeri ha­vait­si huo­no­laa­tuis­ta maitoa ja siitä alkoi ta­pah­tu­ma­ket­ju, jota puidaan nyt Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa –"Karja on käy­tän­nös­sä teu­ras­tet­tu pihaan"

01.11.2022 16:11 1
Tilaajille
Nyt vietetään Eläinten päivää – lähetä kuva eläimestä, joka on sinulle läheinen

Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

04.10.2022 12:27
Poropaimen tappoi poron kimppuun käyneen hirvikoiran ampumalla, sai syytteen eläinsuojelurikoksesta – Lapin käräjäoikeus totesi syyttömäksi

Po­ro­pai­men tappoi poron kimp­puun käyneen hir­vi­koi­ran am­pu­mal­la, sai syyt­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Lapin kä­rä­jä­oi­keus totesi syyt­tö­mäk­si

13.09.2022 13:28 22
Tilaajille
Jalohaikara on yleistynyt nopeasti Pohjois-Pohjanmaalla –  Liminganlahdella nähtiin kerralla peräti 18 jalohaikaraa, yksi on viihtynyt Oulun keskustan edustalla

Ja­lo­hai­ka­ra on yleis­ty­nyt no­peas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la –  Li­min­gan­lah­del­la nähtiin ker­ral­la peräti 18 ja­lo­hai­ka­raa, yksi on viih­ty­nyt Oulun kes­kus­tan edus­tal­la

13.09.2022 13:55 3
Tilaajille
Lammas katsasti omakotitaloaluetta Metsokankaalla – "Katseli tyynesti olohuoneen ikkunasta sisään ja jatkoi hetken päästä matkaa"

Lammas kat­sas­ti oma­ko­ti­ta­lo­aluet­ta Met­so­kan­kaal­la – "Kat­se­li tyy­nes­ti olo­huo­neen ik­ku­nas­ta sisään ja jatkoi hetken päästä matkaa"

05.09.2022 23:45 12
Kolme koiraa jäi lukkojen taakse autoon Kuhmossa

Kolme koiraa jäi luk­ko­jen taakse autoon Kuh­mos­sa

28.08.2022 20:40 1
"Jos löytää kokonaisen kuolleen jäniksen, sen voi lähettää meille tutkittavaksi" – Ruokaviraston Oulun toimipisteessä tehdään vuosittain toista tuhatta villieläintutkimusta

"Jos löytää ko­ko­nai­sen kuol­leen jä­nik­sen, sen voi lä­het­tää meille tut­kit­ta­vak­si" – ­Ruo­ka­vi­ras­ton Oulun toi­mi­pis­tees­sä tehdään vuo­sit­tain toista tuhatta vil­li­eläin­tut­ki­mus­ta

19.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Myrkytysohjeissa on ristiriita, joten kysyimme lääkäriltä mitä tehdä, jos kyy puree erämaassa

Myr­ky­tys­oh­jeis­sa on ris­ti­rii­ta, joten ky­syim­me lää­kä­ril­tä mitä tehdä, jos kyy puree erä­maas­sa

03.08.2022 15:01 8
Tilaajille
Miten Ranuan eläinpuiston asukkaat voivat? Eläintarhat houkuttelevat ihmisiä söpöillä eläimillä, mutta oikeasti niiden tärkeimmät tehtävät ovat jotain muuta

Miten Ranuan eläin­puis­ton asuk­kaat voivat? Eläin­tar­hat hou­kut­te­le­vat ihmisiä sö­pöil­lä eläi­mil­lä, mutta oi­keas­ti niiden tär­keim­mät teh­tä­vät ovat jotain muuta

30.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Kissan virike ei tule tapahtua luonnon, kotirauhan tai kissan turvallisuuden kustannuksella – "Vastuu on kuitenkin loppujen lopuksi omistajalla"

Kissan virike ei tule ta­pah­tua luon­non, ko­ti­rau­han tai kissan tur­val­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la – "­Vas­tuu on kui­ten­kin lop­pu­jen lopuksi omis­ta­jal­la"

26.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Lehmä tippui lietelantakouruun Rovaniemellä – saatiin pelastettua hyväkuntoisena

Lehmä tippui lie­te­lan­ta­kou­ruun Ro­va­nie­mel­lä – ­saa­tiin pe­las­tet­tua hy­vä­kun­toi­se­na

23.07.2022 08:45 1
Mursua siirtämässä ollut meribiologi kritisoi somekeskustelua: "Tätä toitottavat ihmiset, jotka eivät saa edes kissalleen lääkettä syötettyä ilman verinaarmuja"

Mursua siir­tä­mäs­sä ollut me­ri­bio­lo­gi kri­ti­soi so­me­kes­kus­te­lua: "Tätä toi­tot­ta­vat ih­mi­set, jotka eivät saa edes kis­sal­leen lää­ket­tä syö­tet­tyä ilman ve­ri­naar­mu­ja"

22.07.2022 07:47 24
Kommentti: Mursuleikki olisi pitänyt lopettaa heti alkuunsa – kärsivä eläin inhimillistettiin ihmisten viihteeksi

Kom­ment­ti: Mur­su­leik­ki olisi pitänyt lo­pet­taa heti al­kuun­sa – kärsivä eläin in­hi­mil­lis­tet­tiin ih­mis­ten viih­teek­si

20.07.2022 10:19 53
Tilaajille
Toimittaja raportoi suoraan mursun tiistaina löytämältä lepopihalta: "Köllöttelee siellä ja ilmeisesti kuorsaa"

Toi­mit­ta­ja ra­por­toi suoraan mursun tiis­tai­na löy­tä­mäl­tä le­po­pi­hal­ta: "Köl­löt­te­lee siellä ja il­mei­ses­ti kuor­saa"

19.07.2022 15:22
Kalastaja-Antero kertoo, kuinka kohumursu pelastettiin rysästä

Ka­las­ta­ja-An­te­ro kertoo, kuinka ko­hu­mur­su pe­las­tet­tiin rysästä

18.07.2022 15:35
Mursu ui rysään Kotkassa ja kaatoi kalastajan veneen – Merivartiosto: "Toimikoon varoituksena"

Mursu ui rysään Kot­kas­sa ja kaatoi ka­las­ta­jan veneen – ­Me­ri­var­tios­to: "Toi­mi­koon va­roi­tuk­se­na"

17.07.2022 19:29 14
Haminan mursu voi viihtyä alueella vielä lähipäivinä, arvioi asiantuntija – Eläinlääkäri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyljellään

Haminan mursu voi viihtyä alueel­la vielä lä­hi­päi­vi­nä, arvioi asian­tun­ti­ja – Eläin­lää­kä­ri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyl­jel­lään

16.07.2022 20:21 4
Haminan mursu levähti poliisin eristämällä rannalla yön ja lähti iltapäivällä uimaan – poliisi ei tällä hetkellä seuraa eläintä

Haminan mursu levähti po­lii­sin eris­tä­mäl­lä ran­nal­la yön ja lähti il­ta­päi­väl­lä uimaan – poliisi ei tällä het­kel­lä seuraa eläintä

16.07.2022 16:09 3
Haminassa löytynyt mursu palasi takaisin rannalle – HS: eläin todennäköisesti peräisin Norjan Huippuvuorilta

Ha­mi­nas­sa löy­ty­nyt mursu palasi ta­kai­sin ran­nal­le – HS: eläin to­den­nä­köi­ses­ti pe­räi­sin Norjan Huip­pu­vuo­ril­ta

15.07.2022 22:10 25