Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eläimet
Kuukausi
Rauhoitetut viitasammakot puolittivat Kaakkuriin suunnitellun ison rakennushankkeen: "Alue on helpompi jättää luonnontilaiseksi"

Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen: "Alue on hel­pom­pi jättää luon­non­ti­lai­sek­si"

21.09.2023 16:07 36
Tilaajille
Näitä suuria yöperhosia on liikkeellä ennätysmäisesti Oulun seudulla – Jenni Krekilän lemmikit yrittivät syödä otuksen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa perhosta"

Näitä suuria yö­per­ho­sia on liik­keel­lä en­nä­tys­mäi­ses­ti Oulun seu­dul­la – Jenni Kre­ki­län lem­mi­kit yrit­ti­vät syödä otuk­sen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa per­hos­ta"

19.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asuin­aluet­ta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

14.09.2023 18:00 18
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.09.2023 13:19 3
Tilaajille
Miehelle ehdollista vankeutta törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa – sytytti kodin ja parisängyn palamaan puolison nukkuessa vuoteessa

Mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä va­hin­gon­teos­ta Yli­vies­kas­sa – sytytti kodin ja pa­ri­sän­gyn pa­la­maan puo­li­son nuk­kues­sa vuo­tees­sa

12.09.2023 16:24 2
Tilaajille
Avin määräysten toteuttaminen teki Escurialin kesästä työntäyteisen – yleisön vastaanotto yllätti: "Kaikki ovat myötäeläneet ja kannustaneet"

Avin mää­räys­ten to­teut­ta­mi­nen teki Es­cu­ria­lin kesästä työn­täy­tei­sen – yleisön vas­taan­ot­to yl­lät­ti: "Kaikki ovat myö­tä­elä­neet ja kan­nus­ta­neet"

02.09.2023 17:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Kaleva kävi Virpiniemessä retkellä islanninhevosella, jonka selässä viihtyy myös aloittelija – Tältä tuntuu sen ikioma askellaji töltti

Kaleva kävi Vir­pi­nie­mes­sä ret­kel­lä is­lan­nin­he­vo­sel­la, jonka selässä viihtyy myös aloit­te­li­ja – Tältä tuntuu sen ikioma as­kel­la­ji töltti

29.08.2023 18:00 3
Tilaajille
Korona-ajan lemmikit johtaneet eläinlääkäripalveluiden ruuhkiin – Oulun kaupungin palveluissa jonot kasvavat kesäisin etenkin kiireettömissä hammashoidon palveluissa

Ko­ro­na-ajan lem­mi­kit joh­ta­neet eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ruuh­kiin – Oulun kau­pun­gin pal­ve­luis­sa jonot kas­va­vat ke­säi­sin etenkin kii­reet­tö­mis­sä ham­mas­hoi­don pal­ve­luis­sa

16.08.2023 11:47 2
Tilaajille
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 13:27 2
Tilaajille
Oulussa on tänä kesänä runsaasti jänisruttoa – toimi näin, jos löydät kuolleen jäniksen tai rusakon

Oulussa on tänä kesänä run­saas­ti jä­nis­rut­toa – toimi näin, jos löydät kuol­leen jä­nik­sen tai rusakon

04.08.2023 14:55 3
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 06:30 92
Tilaajille
Majava tukki rummun Kuusamon kenttäradalla ja vesi lähti rajuun nousuun – Pato ehdittiin purkaa ennen isompia vahinkoja

Majava tukki rummun Kuu­sa­mon kent­tä­ra­dal­la ja vesi lähti rajuun nousuun – Pato eh­dit­tiin purkaa ennen isompia va­hin­ko­ja

27.07.2023 12:00
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa tavallinen kana lakkasi munimasta, kasvatti heltan ja rupesi kukoksi: "Harvinaisuus osui eteen", kommentoi professori – sama ilmiö toimii myös ihmisillä

Oulun Pik­ka­ra­las­sa ta­val­li­nen kana lakkasi mu­ni­mas­ta, kas­vat­ti heltan ja rupesi ku­kok­si: "Har­vi­nai­suus osui eteen", kom­men­toi pro­fes­so­ri – sama ilmiö toimii myös ih­mi­sil­lä

18.07.2023 10:33 15
Tilaajille
Kalevan lukijoiden ykkösinhokki on punkki, mutta toiseksi ärsyttävin ötökkä voi yllättää – Kyselyn tulosten lisäksi julkaisemme parhaat kommentit

Kalevan lu­ki­joi­den yk­kö­sin­hok­ki on punkki, mutta toi­sek­si är­syt­tä­vin ötökkä voi yl­lät­tää – Kyselyn tu­los­ten lisäksi jul­kai­sem­me parhaat kom­men­tit

15.07.2023 14:00 13
Tilaajille
Karhuun saattaa törmätä Suomen luonnossa nyt aiempaa useammin – suoja ja helppo ravinto saattavat ohjata ihmisten luo

Karhuun saattaa törmätä Suomen luon­nos­sa nyt aiempaa useam­min – suoja ja helppo ravinto saat­ta­vat ohjata ih­mis­ten luo

15.07.2023 10:34 2
Oulun seudun löytöeläimiä vastaanottavalle Vierashuoneelle tuotavien eläinten määrä tipahti – "Radikaali muutos"

Oulun seudun löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­val­le Vie­ras­huo­neel­le tuo­ta­vien eläin­ten määrä tipahti – "Ra­di­kaa­li muutos"

13.07.2023 18:00 13
Tilaajille
Kärppä liikkui vilkkaasti Oulun Värtössä
Lukijalta

Kärppä liikkui vilk­kaas­ti Oulun Vär­tös­sä

12.07.2023 23:32
Eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi eläinten hyvinvointilaki tulee vuodenvaihteessa voimaan

Eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin tulee uusia vaa­ti­muk­sia, kun uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tulee vuo­den­vaih­tees­sa voimaan

12.07.2023 11:29 1
Kuuma ja kuiva kesä on riehaannuttanut tuhohyönteiset – Ruskomäntypistiäinen aiheuttanut jo laajoja metsätuhoja

Kuuma ja kuiva kesä on rie­haan­nut­ta­nut tu­ho­hyön­tei­set – Rus­ko­män­ty­pis­tiäi­nen ai­heut­ta­nut jo laajoja met­sä­tu­ho­ja

11.07.2023 16:00 2
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille