Oulun kaupunki: Oulu hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Pääkirjoitus: Net­ti­hui­jaus­ten tor­ju­mi­sek­si voi­tai­siin tehdä enemmän

Pysäköinti
Hallituskadun pysäköinnistä tehdään harvinainen yritysvaikutusten arviointi – "Kyse on sellaisesta paikasta, että arviointi on hyvä tehdä"

Hal­li­tus­ka­dun py­sä­köin­nis­tä tehdään har­vi­nai­nen yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti – "Kyse on sel­lai­ses­ta pai­kas­ta, että ar­vioin­ti on hyvä tehdä"

17.01.2022 19:11 45
Tilaajille
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää asukaspysäköinnin lisäämistä Oulun kaupungin alueella – "Kaupungin täytyy korjata viivyttelemättä helposti korjattavissa olevia epäkohtia"

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää asu­kas­py­sä­köin­nin li­sää­mis­tä Oulun kau­pun­gin alueel­la – "Kau­pun­gin täytyy korjata vii­vyt­te­le­mät­tä hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa olevia epä­koh­tia"

24.05.2021 16:29 39
Oulun parkkipaikoilla kolisee neljänneksi eniten koko maassa, pienemmissä kunnissa suhteessa enemmän

Oulun park­ki­pai­koil­la kolisee nel­jän­nek­si eniten koko maassa, pie­nem­mis­sä kun­nis­sa suh­tees­sa enemmän

19.05.2021 06:00 16
Tilaajille
Oulun kaupungin liikennetiimi seuraa tarkasti kaupunkilaisten näkemyksiä: "Pysäköinnistä tulee varmasti eniten palautetta"

Oulun kau­pun­gin lii­ken­ne­tii­mi seuraa tar­kas­ti kau­pun­ki­lais­ten nä­ke­myk­siä: "Py­sä­köin­nis­tä tulee var­mas­ti eniten pa­lau­tet­ta"

06.03.2021 07:00 6
Tilaajille