Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pysäköinti
Kaleva testasi puomittoman Kivisydämen ja kysyi ihmisiltä mielipidettä uudistuksesta – Tämä asia kannattaa huomioida, kun maksat sovelluksella

Kaleva testasi puo­mit­to­man Ki­vi­sy­dä­men ja kysyi ih­mi­sil­tä mie­li­pi­det­tä uu­dis­tuk­ses­ta – Tämä asia kan­nat­taa huo­mioi­da, kun maksat so­vel­luk­sel­la

19.01.2024 17:00 62
Tilaajille
Kivisydämeen on tulossa tammikuussa toivottu uudistus
Mainos Oulun Pysäköinti Oy

Ki­vi­sy­dä­meen on tulossa tam­mi­kuus­sa toi­vot­tu uu­dis­tus

20.12.2023 06:00
Myllytullin tyhjälle tontille uusi 300-paikkainen parkkitalo – Nykyinen Autoheikin parkkitalo aiotaan purkaa

Myl­ly­tul­lin tyh­jäl­le ton­til­le uusi 300-paik­kai­nen park­ki­ta­lo – Ny­kyi­nen Au­to­hei­kin park­ki­ta­lo aiotaan purkaa

15.11.2023 05:00 36
Tilaajille
Oulun skuuttiparkkikokeilu onnistui vaihtelevasti – "Vänmanninsaaressa pysäköintipaikat eivät saavuttaneet kovin suurta suosiota"

Oulun skuut­ti­park­ki­ko­kei­lu on­nis­tui vaih­te­le­vas­ti – "Vän­man­nin­saa­res­sa py­sä­köin­ti­pai­kat eivät saa­vut­ta­neet kovin suurta suo­sio­ta"

19.10.2023 06:10 15
Vastaa kyselyyn: Arveluttavatko Oulun Kivisydämen pysäköintijärjestelmän muutokset?

Vastaa ky­se­lyyn: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

03.10.2023 10:13 20
Sähköpotkulautoja ei voi pysäköidä miten huvittaa, painottavat poliisi ja Väylävirasto – viranomaiset listasivat tärkeimmät parkkisäännöt

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja ei voi py­sä­köi­dä miten hu­vit­taa, pai­not­ta­vat poliisi ja Väy­lä­vi­ras­to – vi­ra­no­mai­set lis­ta­si­vat tär­keim­mät park­ki­sään­nöt

25.07.2022 15:08 50
Villi pysäköinti ja kasvavat onnettomuusmäärät johtavat toimiin: Oulu ja sähköpotkulautayhtiöt sopimassa tuntuvista kiristyksistä

Villi py­sä­köin­ti ja kas­va­vat on­net­to­muus­mää­rät joh­ta­vat toi­miin: Oulu ja säh­kö­pot­ku­lau­tayh­tiöt so­pi­mas­sa tun­tu­vis­ta ki­ris­tyk­sis­tä

03.06.2022 13:18 63
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ka­dun lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja luetun ym­mär­tä­mi­sen vaikeus

22.03.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ka­tu­ko au­tot­to­mak­si? Au­te­taan ki­vi­jal­ka­kaup­po­ja sel­viy­ty­mään

18.03.2022 04:30 1
Tilaajille
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää asukaspysäköinnin lisäämistä Oulun kaupungin alueella – "Kaupungin täytyy korjata viivyttelemättä helposti korjattavissa olevia epäkohtia"

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää asu­kas­py­sä­köin­nin li­sää­mis­tä Oulun kau­pun­gin alueel­la – "Kau­pun­gin täytyy korjata vii­vyt­te­le­mät­tä hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa olevia epä­koh­tia"

24.05.2021 16:29 41
Oulun parkkipaikoilla kolisee neljänneksi eniten koko maassa, pienemmissä kunnissa suhteessa enemmän

Oulun park­ki­pai­koil­la kolisee nel­jän­nek­si eniten koko maassa, pie­nem­mis­sä kun­nis­sa suh­tees­sa enemmän

19.05.2021 06:00 16
Tilaajille
Oulun kaupungin liikennetiimi seuraa tarkasti kaupunkilaisten näkemyksiä: "Pysäköinnistä tulee varmasti eniten palautetta"

Oulun kau­pun­gin lii­ken­ne­tii­mi seuraa tar­kas­ti kau­pun­ki­lais­ten nä­ke­myk­siä: "Py­sä­köin­nis­tä tulee var­mas­ti eniten pa­lau­tet­ta"

06.03.2021 07:00 6
Tilaajille