Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ruoka-apu
Oululainen Maria Seppänen turvautuu ruoka-apuun, kun rahasta tekee tiukkaa – Ruuan ohella vähävaraisille jaetaan uudenlaisia maksukortteja

Ou­lu­lai­nen Maria Sep­pä­nen tur­vau­tuu ruo­ka-apuun, kun rahasta tekee tiukkaa – Ruuan ohella vä­hä­va­rai­sil­le jaetaan uu­den­lai­sia mak­su­kort­te­ja

14.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Oulussa ruoka-apua koordinoiva Prikka kiertoon -hanke aikoo laajentua myös ympäristökuntiin

Oulussa ruo­ka-apua koor­di­noi­va Prikka kier­toon -hanke aikoo laa­jen­tua myös ym­pä­ris­tö­kun­tiin

07.10.2023 21:08 4
Ruoka-apua koordinoivalle Prikka-hankkeelle suunnitellaan jatkoa

Ruo­ka-apua koor­di­noi­val­le Prik­ka-hank­keel­le suun­ni­tel­laan jatkoa

25.11.2022 20:49 2
Tilaajille
Ruoka-apujonot eivät lopu koskaan, jos niiden taustalla oleviin syihin ei onnistuta puuttumaan
Pääkirjoitus

Ruo­ka-apu­jo­not eivät lopu kos­kaan, jos niiden taus­tal­la oleviin syihin ei on­nis­tu­ta puut­tu­maan

14.11.2022 20:00 18
Tilaajille
Oululaisen Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruokaan, ja hänen kaltaisiaan on Oulussa jo tuhansia – Avun tarpeen uskotaan räjähtävän elämisen kallistuessa

Ou­lu­lai­sen Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruo­kaan, ja hänen kal­tai­siaan on Oulussa jo tu­han­sia – Avun tarpeen us­ko­taan rä­jäh­tä­vän elä­mi­sen kal­lis­tues­sa

12.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Kommentti: Rahalla ei saa elämänhallintakykyjä

Kom­ment­ti: Rahalla ei saa elä­män­hal­lin­ta­ky­ky­jä

12.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Jopa 1550 ihmistä Oulun seudulla saa ruoka-apua Prikka kiertoon -hankkeen kautta – "Se, että voin hakea täältä lahjoitusruokia, nostaa perheemme elämänlaatua paljon"

Jopa 1550 ihmistä Oulun seu­dul­la saa ruo­ka-apua Prikka kier­toon -hank­keen kautta – "Se, että voin hakea täältä lah­joi­tus­ruo­kia, nostaa per­heem­me elä­män­laa­tua paljon"

26.04.2022 21:10 15
Tilaajille
Lapsiperheitä talousahdingossa koronakriisin seurauksena – Pelastakaa lapset jakanut ruoka-apua yli miljoonalla eurolla

Lap­si­per­hei­tä ta­lous­ah­din­gos­sa ko­ro­na­krii­sin seu­rauk­se­na – Pe­las­ta­kaa lapset jakanut ruo­ka-apua yli mil­joo­nal­la eurolla

05.10.2021 13:50 1
Vapaaehtoiset jakavat Limingassa kauppojen hävikkiruokaa joka perjantai  – pahvilaatikoista voi löytyä monelle elintärkeä apu

Va­paa­eh­toi­set jakavat Li­min­gas­sa kaup­po­jen hä­vik­ki­ruo­kaa joka per­jan­tai – pah­vi­laa­ti­kois­ta voi löytyä monelle elin­tär­keä apu

20.06.2021 12:00 8
Tilaajille
SPR: Ruokajonot kasvaneet koronaepidemian aikana – opiskelijoiden ja lapsiperheiden määrä on lisääntynyt

SPR: Ruo­ka­jo­not kas­va­neet ko­ro­na­epi­de­mian aikana – opis­ke­li­joi­den ja lap­si­per­hei­den määrä on li­sään­ty­nyt

02.12.2020 15:42 3
Rajakylän asukastuvalla jaetaan hävikkiruokaa – kuukauden lopussa ruokakassien kysyntä yleensä kasvaa

Ra­ja­ky­län asu­kas­tu­val­la jaetaan hä­vik­ki­ruo­kaa – kuu­kau­den lopussa ruo­ka­kas­sien kysyntä yleensä kasvaa

18.10.2020 12:34 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Köyhyys kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia – lääke siihen on ko­ko­nais­val­tai­nen tuki

17.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Oulun seurakunnat jakavat vähävaraisille ruoka-apua – tarjolla valmiita annoksia ja ruokakasseja

Oulun seu­ra­kun­nat jakavat vä­hä­va­rai­sil­le ruo­ka-apua – tar­jol­la val­mii­ta an­nok­sia ja ruo­ka­kas­se­ja

18.05.2020 09:57 2
Oulun seurakuntayhtymä hankkii keräyksellä ruokakasseja vähävaraisille oululaisille – tavoite saada kokoon 50 000 euroa

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä hankkii ke­räyk­sel­lä ruo­ka­kas­se­ja vä­hä­va­rai­sil­le ou­lu­lai­sil­le – tavoite saada kokoon 50 000 euroa

14.05.2020 11:56