Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Järjestöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus­nuor­ten erot­ta­mi­nen yli­op­pi­las­kun­nas­ta vai­kut­taa po­liit­ti­sel­ta ajo­jah­dil­ta

17.10.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen mer­kit­tä­vä rooli tulee tun­nis­taa, tun­nus­taa ja turvata

29.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt ja seu­ra­kun­nat yl­lä­pi­tä­vät lasten, nuorten ja per­hei­den hy­vin­voin­tia

29.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen jakamat avus­tuk­set val­mis­tel­tiin yh­teis­työs­sä kuntien ja jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kanssa

01.02.2023 05:15
Tilaajille
Oululaisen osuuskauppa Arinan yhteydenpito päättäjiin on viestintäjohtajan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyrmistyttää yrittäjiä, vaikka salattavaa ei ole

Ou­lu­lai­sen osuus­kaup­pa Arinan yh­tey­den­pi­to päät­tä­jiin on vies­tin­tä­joh­ta­jan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyr­mis­tyt­tää yrit­tä­jiä, vaikka sa­lat­ta­vaa ei ole

29.01.2023 18:30 17
Tilaajille
Hyväntekeväisyyttä vai salatieteen pesä? Vapaamuurarit auttavat Ukrainaa ja raottavat oviaan 100-vuotisjuhliensa kunniaksi

Hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä vai sa­la­tie­teen pesä? Va­paa­muu­ra­rit aut­ta­vat Uk­rai­naa ja raot­ta­vat oviaan 100-vuo­tis­juh­lien­sa kun­niak­si

24.09.2022 18:30 7
Tilaajille
Huumeiden käyttöhuonekokeilu saa kannatusta ja herättää kysymyksiä Oulussa – Pitäisikö täälläkin kokeilla huumausaineiden pistotilaa?

Huu­mei­den käyt­tö­huo­ne­ko­kei­lu saa kan­na­tus­ta ja he­rät­tää ky­sy­myk­siä Oulussa – Pi­täi­si­kö tääl­lä­kin ko­keil­la huu­maus­ai­nei­den pis­to­ti­laa?

31.07.2022 07:30 42
Tilaajille
Pirjo Hätälästä Oulun vuoden 2022 Tähtiemo – työelämänsä lasten ja nuorten parissa tehnyt Hätälä on vapaaehtois- ja järjestötyön konkari

Pirjo Hä­tä­läs­tä Oulun vuoden 2022 Täh­ti­emo – työ­elä­män­sä lasten ja nuorten parissa tehnyt Hätälä on va­paa­eh­tois- ja jär­jes­tö­työn konkari

08.03.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­yh­dis­tyk­ses­tä tukea mie­len­ter­vey­den on­gel­miin – on tär­keää, että vai­kei­ta aikoja ei tar­vit­se kohdata yksin

23.10.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen osaa­mi­nen kan­nat­taa hyö­dyn­tää täy­si­pai­noi­ses­ti sote-uu­dis­tuk­ses­sa

31.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen voi­ma­va­rat vah­vas­ti mukaan sote-uu­dis­tuk­seen

16.06.2021 05:30
Tilaajille
Järjestöavustusten ehdot muuttuvat Oulussa – hakuaika jatkossa syyskuussa

Jär­jes­tö­avus­tus­ten ehdot muut­tu­vat Oulussa – ha­ku­ai­ka jat­kos­sa syys­kuus­sa

31.03.2021 18:50
Tilaajille