Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pyöräily
Kuukausi
2 000 kilometriä viikossa, maali Kilpisjärvellä: "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2 000 ki­lo­met­riä vii­kos­sa, maali Kil­pis­jär­vel­lä: "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

25.09.2023 10:15 5
Tilaajille
Uskotko hallitsevasi liikenteen väistämissäännöt? Kalevan visalla testaat, miten pärjäisit Oulun hankalimmissa risteyksissä

Uskotko hal­lit­se­va­si lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Kalevan visalla tes­taat, miten pär­jäi­sit Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

24.09.2023 06:00 81
Tilaajille
Oululainen Niko Heikkilä päätyi alppirinteiden kautta maastopyöräilyn Suomen mestariksi – "Tällaiselle ruumiinrakenteelle pyöräily sopi paremmin"

Ou­lu­lai­nen Niko Heik­ki­lä päätyi alp­pi­rin­tei­den kautta maas­to­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­rik­si – "Täl­lai­sel­le ruu­miin­ra­ken­teel­le pyö­räi­ly sopi pa­rem­min"

19.09.2023 18:04
Tilaajille
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

17.09.2023 18:30 4
Tilaajille
Oulun kaupunki rakentaa maastoliikuntareitistöä kahdella suunnalla – Pöllökankaalla tehdään rengasreittiä ja Värtössä polku etenee Hiukkavaaraan

Oulun kau­pun­ki ra­ken­taa maas­to­lii­kun­ta­rei­tis­töä kah­del­la suun­nal­la – Pöl­lö­kan­kaal­la tehdään ren­gas­reit­tiä ja Vär­tös­sä polku etenee Hiuk­ka­vaa­raan

14.09.2023 07:00 47
Tilaajille
Oulussa pyöräillään jalkakäytävillä, eikä osata väistämissääntöjä – liikenneinsinöörin mukaan kävelyn ja pyöräilyn yhdistäminen oli "katastrofaalinen virhe"

Oulussa pyö­räil­lään jal­ka­käy­tä­vil­lä, eikä osata väis­tä­mis­sään­tö­jä – lii­ken­ne­in­si­nöö­rin mukaan kävelyn ja pyö­räi­lyn yh­dis­tä­mi­nen oli "ka­tast­ro­faa­li­nen virhe"

10.09.2023 17:00 204
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 18:00 4
Tilaajille
Vanhemmat

"Ou­lus­sa on jotain yli­luon­nol­lis­ta" — il­ma­ki­ta­ran­soi­ton MM-ki­so­jen suur­lä­het­ti­lään Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din haa­vee­na olisi pyö­räil­lä Suomi päästä päähän

23.08.2023 14:56 1
Haukiputaalainen Pasi Alatalo löysi ohjaustangosta paperinpalasia ja sai tietää, että hänellä on satavuotias kilpapyörä – Nyt hän on kunnostanut jo 30 pyörävanhusta

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Pasi Alatalo löysi oh­jaus­tan­gos­ta pa­pe­rin­pa­la­sia ja sai tietää, että hänellä on sa­ta­vuo­tias kil­pa­pyö­rä – Nyt hän on kun­nos­ta­nut jo 30 pyö­rä­van­hus­ta

20.08.2023 07:00 8
Tilaajille
Oululainen Mika Alanko vinkkaa 4 taitoa, joilla maastopyöräily sujuu keneltä tahansa – Katso videot

Ou­lu­lai­nen Mika Alanko vinkkaa 4 taitoa, joilla maas­to­pyö­räi­ly sujuu keneltä tahansa – Katso videot

19.08.2023 18:00 9
Tilaajille
Mikko Nevalaisen maastopyörä on koottu pala kerrallaan juuri mieleiseksi: ”80 prosenttia tunnetta ja 20 prosenttia järkeä”

Mikko Ne­va­lai­sen maas­to­pyö­rä on koottu pala ker­ral­laan juuri mie­lei­sek­si: ”80 pro­sent­tia tun­net­ta ja 20 pro­sent­tia järkeä”

06.08.2023 10:00
Tilaajille
Polkupyöräpoolo on pyöräharrastajien herrasmieslaji, jossa rymistelyn on korvannut tekniikka

Pol­ku­pyö­rä­poo­lo on pyö­rä­har­ras­ta­jien her­ras­mies­la­ji, jossa ry­mis­te­lyn on kor­van­nut tek­niik­ka

06.08.2023 06:17 2
Härkösen perhe on pyöräillyt tänä kesänä Saksassa ja Virossa – Näillä ohjeilla selviät lasten kanssa pitkistäkin pyörämatkoista

Här­kö­sen perhe on pyö­räil­lyt tänä kesänä Sak­sas­sa ja Virossa – Näillä oh­jeil­la selviät lasten kanssa pit­kis­tä­kin pyö­rä­mat­kois­ta

30.07.2023 10:00 1
Tilaajille
Oulun ensimmäinen maastoliikuntareitti valmistuu pian – polku vie keskustasta kaupungin laidoille: "En tiedä onko tällaista missään maailmassa"

Oulun en­sim­mäi­nen maas­to­lii­kun­ta­reit­ti val­mis­tuu pian – polku vie kes­kus­tas­ta kau­pun­gin lai­doil­le: "En tiedä onko täl­lais­ta missään maail­mas­sa"

27.07.2023 06:00 26
Tilaajille
Iäkäs pyöräilijä kaatui Oulun Rajakylässä viime keskiviikkona – nyt poliisi pyytää tilanteen nähneitä ilmoittautumaan

Iäkäs pyö­räi­li­jä kaatui Oulun Ra­ja­ky­läs­sä viime kes­ki­viik­ko­na – nyt poliisi pyytää ti­lan­teen näh­nei­tä il­moit­tau­tu­maan

25.07.2023 12:56
Tutustuimme Oulun pyöräteiden jyrkimpiin ylämäkiin – pahin nousu löytyi puutaloalueen keskeltä

Tu­tus­tuim­me Oulun pyö­rä­tei­den jyr­kim­piin ylä­mä­kiin – pahin nousu löytyi puu­ta­lo­alueen kes­kel­tä

08.07.2023 06:00 35
Tilaajille
Oulun apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta johdattaa pyöräilyjoukkueen Pariisiin – kapteenin tehtävänä on minimoida riskit uuvuttavalla matkalla

Oulun apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta joh­dat­taa pyö­räi­ly­jouk­kueen Pa­rii­siin – kap­tee­nin teh­tä­vä­nä on mi­ni­moi­da riskit uu­vut­ta­val­la mat­kal­la

02.07.2023 06:05 9
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Pyöräilijä kuoli roska-auton alle Karjasillalla, kuljettajalle sakkorangaistus

Pyö­räi­li­jä kuoli ros­ka-au­ton alle Kar­ja­sil­lal­la, kul­jet­ta­jal­le sak­ko­ran­gais­tus

29.06.2023 14:05 3
Tilaajille