Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Pyöräily

Lisää pyö­rä­tei­tä tal­vi­hoi­don su­per­luok­kaan Oulussa - työ­mat­ka­pyö­räi­lyn pää­väy­liä py­ri­tään pi­tä­mään auki yöl­lä­kin

06.09.2021 16:20 16
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

01.09.2021 12:16 28

Pekka Sö­der­lund pyö­räi­lee pitkin Ro­va­nie­men katuja kym­me­niä ki­lo­met­re­jä päi­väs­sä – "Kyl­lä­hän ne pitävät pöl­jä­nä, mutta minä tykkään pyö­räil­lä"

22.08.2021 19:00 5
Tilaajille

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to kasvoi jäl­leen: Maik­ku­lan baanan en­sim­mäi­nen osa valmis ja ajet­ta­vis­sa

12.08.2021 13:02 25

Ou­lu­lai­nen Sedät jaksaa heilua -pyö­räi­ly­jouk­kue on Ki­lo­met­ri­ki­sas­sa toi­sel­la si­jal­la, mutta kil­pai­lu­ja tär­keäm­pää heille on itse pyö­räi­ly – "Tämä on stres­si­tön­tä ja iloista liik­ku­mis­ta"

09.08.2021 11:00 7
Tilaajille

Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

29.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­si­saa­ren ta­pah­tu­mien ajaksi tar­vi­taan laa­du­kas kier­to­reit­ti

28.07.2021 07:00 10
Tilaajille

Qstock sulkee Suomen vilk­kaim­piin kuu­lu­van pyö­rä­tien yli vii­kok­si – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaa­ra­la: "Pyö­räi­ly­kau­pun­gin pitäisi pystyä pa­rem­paan"

26.07.2021 18:30 71
Tilaajille
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille

Li­min­gan­tien baanan suun­nit­te­lu alkaa

07.07.2021 08:46 7

Pyö­räs­tä tuli mat­ka­kump­pa­ni talveen ja kesään – Ale­xand­ra Karls­son mul­lis­ti oman kul­ke­mis­ta­pan­sa kuun­nel­tuaan mat­ka­pyö­räi­li­jöi­den juttuja

03.07.2021 06:30
Tilaajille

Matti Hie­ta­jär­vi pon­nah­ti ko­ti­mai­sen pyö­räi­lyn hui­pul­le 44-vuo­tiaa­na, ou­lu­lai­nen juhli reilu viikko sitten ai­ka-ajo­jen SM-kul­taa dra­maat­tis­ten vai­hei­den jälkeen – "Sain lo­pul­li­sen var­muu­den voi­tos­ta vasta pal­kin­to­jen­jaos­sa"

28.06.2021 18:29 2
Tilaajille

Ko­ro­na-ajan suuri voit­ta­ja on Han­gos­sa –Hel­ka­man pyö­rä­teh­taan koko tuo­tan­to viedään käsistä

19.06.2021 08:00 4
Tilaajille

Pa­to­sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na lii­ken­teel­tä jo toisena kesänä pe­räk­käin – kau­pun­gin toi­sek­si vilk­kaim­man ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väylän kun­nos­tus­työt on sää­olo­suh­tei­den vuoksi tehtävä kesällä

04.06.2021 16:28 17
Tilaajille

Oulu pohtii pol­ku­pyö­rä­etua hen­ki­lös­töl­le – etu ehkä lea­sin­gil­lä

31.05.2021 20:00 27
Tilaajille

Työ­mat­ka­pyö­räi­lyn suosio kasvaa, mutta ta­pa­tur­mia sattuu aiempaa enemmän – "Tär­kein­tä on oikea ti­lan­ne­no­peus"

28.05.2021 12:31 3
Tilaajille

Maail­man­cu­pin avaus toi pal­kin­to­pal­li­si­joi­tuk­sen, mutta Teppo Polvi ei vielä mieti Tokiota – Korona vai­keut­taa ni­va­la­lai­sen kautta: ”Ä­lyt­tö­män kal­lis­ta”

07.05.2021 11:03
Tilaajille

Kun ai­kui­nen opet­te­lee pyö­räi­le­mään, ta­sa­pai­no löytyy tö­pö­tel­len – Huonoin mah­dol­li­nen opet­ta­ja on silloin oma puoliso

07.05.2021 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa ei tarvita kau­pun­ki­pyö­riä

07.05.2021 05:00 4
Tilaajille

Ni­va­la­lai­nen Teppo Polvi pyö­räi­li kol­man­nek­si maail­man­cu­pin avauk­ses­sa Bel­gias­sa

06.05.2021 21:20 1