Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pyöräily
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset elä­vöit­tä­vät Oulun kes­kus­tan, eivät au­to­pai­kat – Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­ta­mi­sen sijaan in­ves­toin­nit on suun­nat­ta­va ka­tu­ta­soon

10.01.2023 05:45 20
Tilaajille
Oulun seudulla kerätään alkuvuoden aikana palautetta pyöräteiden talvikunnossapidosta mobiilipelin avulla – käyttäjät voivat tienata 50 senttiä jokaisesta havainnosta

Oulun seu­dul­la ke­rä­tään al­ku­vuo­den aikana pa­lau­tet­ta pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta mo­bii­li­pe­lin avulla – käyt­tä­jät voivat tienata 50 senttiä jo­kai­ses­ta ha­vain­nos­ta

03.01.2023 16:20 24
Talvipyöräilyn "Oulun malli" herättää kiinnostusta muissa kaupungeissa – "Sitä mekanismia ei ole vieläkään kopioitu minnekään muualle"

Tal­vi­pyö­räi­lyn "Oulun malli" he­rät­tää kiin­nos­tus­ta muissa kau­pun­geis­sa – "Sitä me­ka­nis­mia ei ole vie­lä­kään ko­pioi­tu min­ne­kään muual­le"

14.12.2022 06:03 31
Kembaana Hollihaasta Limingantulliin on avattu – väistämisvelvollisuuksissa merkittäviä muutoksia

Kem­baa­na Hol­li­haas­ta Li­min­gan­tul­liin on avattu – väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sis­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

25.11.2022 16:00 36
Oulun uusi polkuverkosto ulottuu jo monen kotiovelle, sillä se kulkee jättömaita pitkin – Kaleva esittelee ensimmäisen kartan reitistä, joka yhdistää polut kaupungin keskustaan

Oulun uusi pol­ku­ver­kos­to ulottuu jo monen ko­tio­vel­le, sillä se kulkee jät­tö­mai­ta pitkin – Kaleva esit­te­lee en­sim­mäi­sen kartan rei­tis­tä, joka yh­dis­tää polut kau­pun­gin kes­kus­taan

19.11.2022 17:00 24
Tilaajille
Pyörätie Tupokseen, kylätie Rauhionojalle, Murtoon levennetty piennar? Kuntalaiset ideoivat, miten jalankulkua ja pyöräilyä olisi Tyrnävällä kehitettävä

Pyö­rä­tie Tu­pok­seen, kylätie Rau­hio­no­jal­le, Murtoon le­ven­net­ty pien­nar? Kun­ta­lai­set ideoi­vat, miten ja­lan­kul­kua ja pyö­räi­lyä olisi Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tä­vä

19.11.2022 16:10
Tilaajille
Oulun talvipyöräilykausi polkaistaan käyntiin lauantaina Valkean edustalla

Oulun tal­vi­pyö­räi­ly­kau­si pol­kais­taan käyn­tiin lauan­tai­na Valkean edus­tal­la

02.11.2022 15:27 8
Oululaiset Vladyslav Makogon ja Severi Savukoski polkivat pikkuteitä pitkin kolmessa päivässä Oulusta Helsinkiin ja keräsivät rahaa Ukrainalle

Ou­lu­lai­set Vla­dys­lav Makogon ja Severi Sa­vu­kos­ki pol­ki­vat pik­ku­tei­tä pitkin kol­mes­sa päi­väs­sä Oulusta Hel­sin­kiin ja ke­rä­si­vät rahaa Uk­rai­nal­le

02.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Oulun poliisi kertoo tekevänsä valvontaiskun lähipäivinä – "40 euron sakko rapsahtaa jo siitä, jos pyörästä puuttuu toinen valo edestä tai takaa"

Oulun poliisi kertoo te­ke­vän­sä val­von­ta­is­kun lä­hi­päi­vi­nä – "40 euron sakko rap­sah­taa jo siitä, jos pyö­räs­tä puuttuu toinen valo edestä tai takaa"

27.10.2022 07:00 58
Tilaajille
Oulun keskustaan pääsee autolla jatkossakin, vaikka moni autoliikenteen pääkaduista voi kokea melko myllerryksen

Oulun kes­kus­taan pääsee autolla jat­kos­sa­kin, vaikka moni au­to­lii­ken­teen pää­ka­duis­ta voi kokea melko myl­ler­ryk­sen

13.10.2022 20:41 117
Tilaajille
Oulussa otettiin käyttöön uudet liikennemerkit – näillä tienylityspaikoilla autoilijan pitää aina väistää pyöräilijää

Oulussa otet­tiin käyt­töön uudet lii­ken­ne­mer­kit – näillä tien­yli­tys­pai­koil­la au­toi­li­jan pitää aina väistää pyö­räi­li­jää

12.10.2022 12:41 68
Viikon lopuksi: Totta kai keski-ikäisellä ja keskiluokkaisella oululaisella miehellä auto olla pitää, miksei jopa kaksi
Essee

Viikon lo­puk­si: Totta kai kes­ki-ikäi­sel­lä ja kes­ki­luok­kai­sel­la ou­lu­lai­sel­la mie­hel­lä auto olla pitää, miksei jopa kaksi

07.10.2022 15:05 33
Tilaajille
Junalla Limingasta Ouluun ja asemalta pyörällä töihin – toimisiko tämä malli myös meillä?

Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin – toi­mi­si­ko tämä malli myös meillä?

30.09.2022 17:00 53
Tilaajille
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
Kaleva testasi, millaisia edellytyksiä Suomella on pyöräilymatkailun suurmaaksi – valtiksi paljastui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

Kaleva tes­ta­si, mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on pyö­räi­ly­mat­kai­lun suur­maak­si – val­tik­si pal­jas­tui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

19.09.2022 11:14 8
Tilaajille
Kysyimme Ouluun pyöräilleeltä  Islannin suurlähettiläspariskunnalta, mikä on Islannin menestyksen salaisuus

Ky­syim­me Ouluun pyö­räil­leel­tä Is­lan­nin suur­lä­het­ti­läs­pa­ris­kun­nal­ta, mikä on Is­lan­nin me­nes­tyk­sen sa­lai­suus

13.09.2022 16:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa on nyt mah­dol­li­suus siirtyä kohti au­to­ton­ta kes­kus­taa

04.09.2022 08:00 30
Tilaajille
Ei kukaan meistä osaa käyttäytyä liikenteessä
Kolumni

Ei kukaan meistä osaa käyt­täy­tyä lii­ken­tees­sä

15.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
13-vuotias oululainen Stella Suuronen hakee kultaputkelleen jatkoa maantiepyöräilyn SM-kilpailuissa Muhoksella – "Aika monesti olen tänä vuonna voittanut, niin on minulla aikamoiset paineet voittaa taas"

13-vuo­tias ou­lu­lai­nen Stella Suu­ro­nen hakee kul­ta­put­kel­leen jatkoa maan­tie­pyö­räi­lyn SM-kil­pai­luis­sa Mu­hok­sel­la – "Aika monesti olen tänä vuonna voit­ta­nut, niin on minulla ai­ka­moi­set paineet voittaa taas"

06.08.2022 17:34 1
Tilaajille