Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pyöräily
Kuukausi
Se tärsky oli lopettaa pyöräilyn alkuunsa, mutta toisin kävi
Kolumni

Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

16.05.2022 06:00 11
Tilaajille
Polkupyörä toisi Dimalle tekemistä, pyörätuolin avulla Ruslan voi ulkoilla – Saria ja Kimmo Moilanen auttavat pakolaisperheitä Oulussa tavaralahjoituksin

Pol­ku­pyö­rä toisi Dimalle te­ke­mis­tä, pyö­rä­tuo­lin avulla Ruslan voi ul­koil­la – Saria ja Kimmo Moi­la­nen aut­ta­vat pa­ko­lais­per­hei­tä Oulussa ta­va­ra­lah­joi­tuk­sin

15.05.2022 17:00 15
Tilaajille
Pariskunnan olohuoneessa on pyöräteline, johon arvopyörät kannetaan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä lukkomalleista on varkaille vaikein murtaa?

Pa­ris­kun­nan olo­huo­nees­sa on pyö­rä­te­li­ne, johon ar­vo­pyö­rät kan­ne­taan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä luk­ko­mal­leis­ta on var­kail­le vaikein murtaa?

15.05.2022 15:00 8
Tilaajille
Pyöräilyviikko käyntiin turvallisuusteemalla – Miten teema toteutuu käytännössä Oulussa? Liikenneinsinööri Vaarala vastaa

Pyö­räi­ly­viik­ko käyn­tiin tur­val­li­suus­tee­mal­la – Miten teema to­teu­tuu käy­tän­nös­sä Ou­lus­sa? Lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Vaarala vastaa

06.05.2022 11:26 17
Tilaajille
Tierin sähköpotkulaudat ilmestyvät Oulun katukuvaan vapun jälkeen, jos takatalvi ei iske – yritys on testannut myös nastarenkaita, joilla kautta voisi jatkaa pitemmälle syksyyn

Tierin säh­kö­pot­ku­lau­dat il­mes­ty­vät Oulun ka­tu­ku­vaan vapun jäl­keen, jos ta­ka­tal­vi ei iske – yritys on tes­tan­nut myös nas­ta­ren­kai­ta, joilla kautta voisi jatkaa pi­tem­mäl­le syksyyn

29.04.2022 18:30 23
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä tulee, Oulun to­rin­ran­ta sump­puun­tuu – kevyen lii­ken­teen on­gel­mat rat­kais­ta­va

12.04.2022 11:00 10
Tilaajille
"Varastot kohta jo syöty" – Fillaribuumi jatkuu kolmatta kevättä, bensan kova hinta houkuttaa sähköpyöräilemään

"Va­ras­tot kohta jo syöty" – Fil­la­ri­buu­mi jatkuu kol­mat­ta ke­vät­tä, bensan kova hinta hou­kut­taa säh­kö­pyö­räi­le­mään

11.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ka­dus­ta ei saa tehdä park­ki­paik­kaa

13.03.2022 05:15 13
Tilaajille
Oulun talviset pyörätiet saavat kaupunkilaisilta hyvät arvosanat – kunnossapitoon panostamisesta on tullut itsestään osa kaupungin strategiaa

Oulun tal­vi­set pyö­rä­tiet saavat kau­pun­ki­lai­sil­ta hyvät ar­vo­sa­nat – kun­nos­sa­pi­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta on tullut it­ses­tään osa kau­pun­gin stra­te­giaa

03.03.2022 17:00 30
Tilaajille
Oululle baanarahaa valtiolta: Kembaanan rakentamiseen myönnettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa avustusta

Oululle baa­na­ra­haa val­tiol­ta: Kem­baa­nan ra­ken­ta­mi­seen myön­net­tiin lähes 1,5 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta

03.02.2022 13:22 25
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 11:21 5
Liminkalainen Jaakko Savilampi ajaa työmatkansa Ouluun kaksipyöräisellä – peräkkäisiä ajopäiviä on jo reilut 4 000

Li­min­ka­lai­nen Jaakko Sa­vi­lam­pi ajaa työ­mat­kan­sa Ouluun kak­si­pyö­räi­sel­lä – pe­räk­käi­siä ajo­päi­viä on jo reilut 4 000

15.12.2021 21:10 16
Tilaajille
Kembaana etenee kahdessa vaiheessa – Pyöräbaana on tarkoitus rakentaa vuosina 2022–2023

Kem­baa­na etenee kah­des­sa vai­hees­sa – Pyö­rä­baa­na on tar­koi­tus ra­ken­taa vuosina 2022–2023

10.12.2021 06:00 11
Tilaajille
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat pyöräbaanan rakentamista Äimärautiolta Rantavainiolle – rakennustöihin ryhdyttäisiin vuonna 2023

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mis­ta Äi­mä­rau­tiol­ta Ran­ta­vai­niol­le – ra­ken­nus­töi­hin ryh­dyt­täi­siin vuonna 2023

01.12.2021 11:02 25
Nyt on aika huoltaa pyörä talviajoon – näin valitset sopivat renkaat ja pidät kylmän loitolla, mutta yksi asia on vielä näitäkin tärkeämpi

Nyt on aika huoltaa pyörä tal­vi­ajoon – näin va­lit­set sopivat renkaat ja pidät kylmän loi­tol­la, mutta yksi asia on vielä näi­tä­kin tär­keäm­pi

13.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­kaat, meille niin tärkeät teinit ja nuoret: Minun nuo­ruu­des­sa­ni eivät kul­ku­vä­li­neet olleet leik­ki­ka­lu­ja

06.11.2021 05:30 2
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 09:41 19
Rattijuoppo ajoi pyöräilijän päälle Haukiputaalla ja poistui paikalta – pyöräilijä kuoli, kuljettajalle ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Rat­ti­juop­po ajoi pyö­räi­li­jän päälle Hau­ki­pu­taal­la ja poistui pai­kal­ta – pyö­räi­li­jä kuoli, kul­jet­ta­jal­le eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

19.10.2021 11:06 13
Tilaajille
Oulun pyöräbaanaverkosto täydentyy lähivuosina, seuraava reitti suuntautuu Lentokentäntielle

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to täy­den­tyy lä­hi­vuo­si­na, seu­raa­va reitti suun­tau­tuu Len­to­ken­tän­tiel­le

14.10.2021 16:01 19
Parempaa reittien talvikunnossapitoa ja päätöksentekijät esikuvina – näin pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää

Pa­rem­paa reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ja pää­tök­sen­te­ki­jät esi­ku­vi­na – näin pyö­räi­lyä ja kävelyä voidaan edistää

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille