Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun seksuaalirikokset
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

Kaksi ri­kos­sar­jaa syn­ken­tää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen hy­väk­si­käyt­tö­ti­las­to­ja – HS: Poliisi epäi­lee, että lap­sil­ta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Nuorten seksuaalinen ahdistelu tulee nyt paremmin näkyviin kuin ennen, ja se on tarpeellinen kehityssuunta
Pääkirjoitus

Nuorten sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu tulee nyt pa­rem­min nä­ky­viin kuin ennen, ja se on tar­peel­li­nen ke­hi­tys­suun­ta

29.11.2021 20:00 1
Tilaajille
Oulun seksuaalirikoksissa selvä lasku, ulkomaalaisten tekijöiden osuus vähentynyt – kuuntele uusi rikospodcast, jossa muistellaan vuonna 2018 paljastunutta rajua rikosvyyhteä

Oulun sek­suaa­li­ri­kok­sis­sa selvä lasku, ul­ko­maa­lais­ten te­ki­jöi­den osuus vä­hen­ty­nyt – kuun­te­le uusi ri­kos­pod­cast, jossa muis­tel­laan vuonna 2018 pal­jas­tu­nut­ta rajua ri­kos­vyyh­teä

17.12.2020 17:00 9
Tilaajille
Kalevan rikospodcastissa muistellaan Oulussa kaksi vuotta sitten paljastunutta poikkeuksellisen räikeää seksuaalirikosvyyhteä

Kalevan ri­kos­pod­cas­tis­sa muis­tel­laan Oulussa kaksi vuotta sitten pal­jas­tu­nut­ta poik­keuk­sel­li­sen räikeää sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­teä

17.12.2020 17:00 3
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus piti ennallaan tuomion jutussa, jossa kolmekymppinen mies tuomittiin 14-vuotiaan raiskauksesta Oulussa

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan tuomion ju­tus­sa, jossa kol­me­kymp­pi­nen mies tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta Oulussa

09.07.2020 12:41
Viimeiset hovituomiot Oulun seksuaalirikosvyyhdestä – Tuomitut väittivät uhrin sekoittaneen miehet keskenään, vahingonkorvaukset yhteensä yli 130 000 euroa

Vii­mei­set ho­vi­tuo­miot Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – Tuo­mi­tut väit­ti­vät uhrin se­koit­ta­neen miehet kes­ke­nään, va­hin­gon­kor­vauk­set yh­teen­sä yli 130 000 euroa

31.03.2020 13:30
Hovioikeus lievensi oululaismoskeijassa tapahtuneista seksuaalirikoksista annettua vankeustuomiota

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si ou­lu­lais­mos­kei­jas­sa ta­pah­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta an­net­tua van­keus­tuo­mio­ta

21.02.2020 15:10 8
Pisimmän tuomion Oulun seksuaalirikosvyyhdessä saanut perui valituksensa, yli neljän vuoden vankeustuomio jäi voimaan

Pi­sim­män tuomion Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­sä saanut perui va­li­tuk­sen­sa, yli neljän vuoden van­keus­tuo­mio jäi voimaan

30.01.2020 13:20
Hovioikeus antoi kolmannen päätöksen Oulun seksuaalirikosvyyhdestä – tuomio pysyi ennallaan

Ho­vi­oi­keus antoi kol­man­nen pää­tök­sen Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – tuomio pysyi en­nal­laan

22.01.2020 12:37
Hovioikeudelta toinen tuomio Oulun törkeästä seksuaalirikosvyyhdestä – Yli kolmen vuoden vankeustuomio pysyi, vahingonkorvaukset laskivat

Ho­vi­oi­keu­del­ta toinen tuomio Oulun tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – Yli kolmen vuoden van­keus­tuo­mio pysyi, va­hin­gon­kor­vauk­set las­ki­vat

09.01.2020 13:04
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lähes miljoona euroa lasten hyväksikäytön ehkäisyyn – yli puolet summasta Ouluun

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myönsi lähes mil­joo­na euroa lasten hy­väk­si­käy­tön eh­käi­syyn – yli puolet sum­mas­ta Ouluun

20.12.2019 17:17 20
Hovioikeus antoi ensimmäisen tuomionsa Oulun seksuaalirikosvyyhdessä – tuomio säilyi ennallaan, vahingonkorvaukset laskivat hieman

Ho­vi­oi­keus antoi en­sim­mäi­sen tuo­mion­sa Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­sä – tuomio säilyi en­nal­laan, va­hin­gon­kor­vauk­set las­ki­vat hieman

19.12.2019 13:16
Seksuaalirikosten ravisuttamassa Oulussa paiskitaan töitä turvallisuuden tunteen palauttamiseksi

Sek­suaa­li­ri­kos­ten ra­vi­sut­ta­mas­sa Oulussa pais­ki­taan töitä tur­val­li­suu­den tunteen pa­laut­ta­mi­sek­si

09.12.2019 21:24
Mitä Oulun saamilla "seksuaalirikosrahoilla" on tehty? Projektipäällikön mukaan on todella tärkeää, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta ryhdytään tekemään jo esiopetuksesta lähtien

Mitä Oulun saa­mil­la "sek­suaa­li­ri­kos­ra­hoil­la" on tehty? Pro­jek­ti­pääl­li­kön mukaan on todella tär­keää, että sek­suaa­li- ja tur­va­tai­to­kas­va­tus­ta ryh­dy­tään te­ke­mään jo esi­ope­tuk­ses­ta lähtien

02.12.2019 06:00 1
Tilaajille
Tutkinnanjohtaja paljastaa: Näin Oulun seksuaalirikoksia tutkittiin – "Ajattelin, että mihin olenkaan joutunut?"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja pal­jas­taa: Näin Oulun sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­kit­tiin – "A­jat­te­lin, että mihin olen­kaan jou­tu­nut?"

30.11.2019 18:00 1
Tilaajille
Oulun laajan seksuaalirikosvyyhden hovioikeuskäsittely alkoi – Kahdeksasta hyväksikäytöstä tuomitusta miehestä seitsemän valitti tuomiostaan

Oulun laajan sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­den ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly alkoi – Kah­dek­sas­ta hy­väk­si­käy­tös­tä tuo­mi­tus­ta mie­hes­tä seit­se­män valitti tuo­mios­taan

18.11.2019 10:43
Alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyyn on saatu valtion rahaa vasta vähän – Turvallinen Oulu -hanke aloittaa pitkälti kaupunginvaltuuston rahoituksella

Ala­ikäi­siin koh­dis­tu­vien sek­suaa­li­ri­kos­ten eh­käi­syyn on saatu valtion rahaa vasta vähän – Tur­val­li­nen Oulu -hanke aloit­taa pit­käl­ti kau­pun­gin­val­tuus­ton ra­hoi­tuk­sel­la

10.08.2019 10:01 46
Törkeiden seksuaalirikosten uhriksi joutuneen tytön asianajaja olisi toivonut tekijöille kovempia rangaistuksia – "Teon vahingollisuus tuhoaa elämän"

Tör­kei­den sek­suaa­li­ri­kos­ten uhriksi jou­tu­neen tytön asian­aja­ja olisi toi­vo­nut te­ki­jöil­le ko­vem­pia ran­gais­tuk­sia – "Teon va­hin­gol­li­suus tuhoaa elämän"

12.07.2019 17:27 3
Tilaajille
Oulun seksuaalirikosvyyhden viimeiset ratkaisut tulivat: Käräjäoikeus langetti usean vuoden vankeustuomiot kahdelle miehelle

Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­den vii­mei­set rat­kai­sut tu­li­vat: Kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti usean vuoden van­keus­tuo­miot kah­del­le mie­hel­le

12.07.2019 13:23
Oulun seksuaalirikosvyyhdessä yli neljän vuoden tuomio – törkeät rikokset tehtiin hotellihuoneissa

Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­sä yli neljän vuoden tuomio – törkeät ri­kok­set tehtiin ho­tel­li­huo­neis­sa

09.07.2019 14:00