Kuvataide
Kuukausi
Pusikkoon tuupattu Aku Ankka pääsee taas jaloilleen – Teijo Hildén huusi Oulun Saarelansaaren hirsitalon 8 000 eurolla, jatkaa galleriatoimintaa ja kunnostaa veistospuiston

Pu­sik­koon tuu­pat­tu Aku Ankka pääsee taas ja­loil­leen – Teijo Hildén huusi Oulun Saa­re­lan­saa­ren hir­si­ta­lon 8 000 eu­rol­la, jatkaa gal­le­ria­toi­min­taa ja kun­nos­taa veis­tos­puis­ton

17.09.2020 18:00 0
Tilaajille
”Hiljaisuus on myrkkyä” – kuvataiteilija Illusia Juvani ei pelkää tarttua kipeisiin muistoihin

”Hil­jai­suus on myrk­kyä” – ku­va­tai­tei­li­ja Illusia Juvani ei pelkää tarttua ki­pei­siin muis­toi­hin

04.09.2020 21:14 0
Tilaajille
Taidemaalari Matti Karppanen ikuisti lintuja ja rakasti niitä jopa niin paljon, että piti lemmikkinään kahta kotkaa

Tai­de­maa­la­ri Matti Karp­pa­nen ikuisti lintuja ja rakasti niitä jopa niin paljon, että piti lem­mik­ki­nään kahta kotkaa

25.08.2020 19:00 3
Ellen Thesleffin Aurinkosuudelma -näyttely Oulun taidemuseossa elokuun loppuun saakka – tarjolla myös maksuton virtuaalikierros, sekä lasten oma virtuaalinen satuhetki

Ellen Thes­lef­fin Au­rin­ko­suu­del­ma -näyt­te­ly Oulun tai­de­mu­seos­sa elokuun loppuun saakka – tar­jol­la myös mak­su­ton vir­tuaa­li­kier­ros, sekä lasten oma vir­tuaa­li­nen sa­tu­het­ki

21.08.2020 14:27 0
Leffavieras: Ruotsalaistaiteilija Hilma af Klintin asema taidehistoriassa puhuttaa uutuuselokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Ruot­sa­lais­tai­tei­li­ja Hilma af Klintin asema tai­de­his­to­rias­sa pu­hut­taa uu­tuus­elo­ku­vas­sa

20.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Liminkalainen kuvataiteilija Toni Iskulehto kunnosti paikallisen pubin vieressä olevan teoksen uuteen uskoon

Li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Toni Is­ku­leh­to kun­nos­ti pai­kal­li­sen pubin vie­res­sä olevan teoksen uuteen uskoon

19.08.2020 20:35 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataiteilija Roosa Paldanius kuvaa näyttelyssään isoja asioita pienillä lapuilla – muunsukupuolinen transaktivisti ei jaksa joka kerta korjata, kun häntä luullaan naiseksi

Ku­va­tai­tei­li­ja Roosa Pal­da­nius kuvaa näyt­te­lys­sään isoja asioita pie­nil­lä la­puil­la – muun­su­ku­puo­li­nen tran­sak­ti­vis­ti ei jaksa joka kerta kor­ja­ta, kun häntä luul­laan nai­sek­si

31.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvostelu: Veden värinää ja valon pilkettä

Ar­vos­te­lu: Veden värinää ja valon pil­ket­tä

25.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Christelle Mas tavoittaa kuviinsa Materan nykyhetken ja tuhansien vuosien historian yhtäaikaisen läsnäolon

Arvio: Chris­tel­le Mas ta­voit­taa ku­viin­sa Materan ny­ky­het­ken ja tu­han­sien vuosien his­to­rian yh­tä­ai­kai­sen läs­nä­olon

05.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Arvio: Tuomas Korkalon tunnustuksellinen innostus sadan vuoden takaisesta avantgardesta avaa toisenlaisen näkökulman taidehistoriaan

Arvio: Tuomas Kor­ka­lon tun­nus­tuk­sel­li­nen in­nos­tus sadan vuoden ta­kai­ses­ta avant­gar­des­ta avaa toi­sen­lai­sen nä­kö­kul­man tai­de­his­to­riaan

04.07.2020 18:00 0
Tilaajille
"Saimille muistoksi!" – Oulun taidemuseon amanuenssi Tarja Kekäläinen sai yllättäen käsiinsä vanhan pahvirasian, joka sisälsi tutkijallekin uutta tietoa

"Sai­mil­le muis­tok­si!" – Oulun tai­de­mu­seon ama­nuens­si Tarja Ke­kä­läi­nen sai yl­lät­täen kä­siin­sä vanhan pah­vi­ra­sian, joka sisälsi tut­ki­jal­le­kin uutta tietoa

04.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Arvio: ITE-taiteilijat ovat olleet kierrätyksen edelläkävijöitä, ja heidän esimerkkinsä on nyt varsin ajankohtainen

Arvio: ITE-tai­tei­li­jat ovat olleet kier­rä­tyk­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä, ja heidän esi­merk­kin­sä on nyt varsin ajan­koh­tai­nen

28.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ystävyys kantaa hedelmää Kankarin taidehuvilan kesänäyttelyssä – Lavosen isokokoiset teokset vangitsevat katsojan

Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ys­tä­vyys kantaa he­del­mää Kan­ka­rin tai­de­hu­vi­lan ke­sä­näyt­te­lys­sä – Lavosen iso­ko­koi­set teokset van­git­se­vat kat­so­jan

20.06.2020 23:22 0
Tilaajille
Arvio: Janne Laineen teoksissa kaunis ja kauhistuttava luonto sulkee kaiken sisäänsä

Arvio: Janne Laineen teok­sis­sa kaunis ja kau­his­tut­ta­va luonto sulkee kaiken si­sään­sä

14.06.2020 18:02 0
Tilaajille
Art Ii Biennaali kutsuu maan syliin ja suipon munan äärelle – Oulusta on lyhyt matka Iihin ja Kuivaniemelle uutta maataidetta ja saviveistosta ihmettelemään

Art Ii Bien­naa­li kutsuu maan syliin ja suipon munan äärelle – Oulusta on lyhyt matka Iihin ja Kui­va­nie­mel­le uutta maa­tai­det­ta ja sa­vi­veis­tos­ta ih­met­te­le­mään

10.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Oululaisen kuvataiteilijan Kirsti Muinosen ajatukset leijailevat paljon avaruudessa ja luonnossa –"Maalaaminen on semmoista pään tuuletusta"

Ou­lu­lai­sen ku­va­tai­tei­li­jan Kirsti Mui­no­sen aja­tuk­set lei­jai­le­vat paljon ava­ruu­des­sa ja luon­nos­sa –"­Maa­laa­mi­nen on sem­mois­ta pään tuu­le­tus­ta"

05.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Korona siirtää kuusamolaislähtöisen kuvataiteilija Jyrki Poussun 60-vuotisnäyttelyä, mutta ei hän muutenkaan tunne itseään ikäisekseen: "Jokin laskuvirhe tässä täytyy olla"

Korona siirtää kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen ku­va­tai­tei­li­ja Jyrki Poussun 60-vuo­tis­näyt­te­lyä, mutta ei hän muu­ten­kaan tunne itseään ikäi­sek­seen: "Jokin las­ku­vir­he tässä täytyy olla"

31.05.2020 19:01 0
Tilaajille