Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuvataide
Kuukausi
Kuvataidearvio: Kaisu Heikkilän teoksissa liikutaan Oulusta Varjakkaan ja Kanariansaarille

Ku­va­tai­dear­vio: Kaisu Heik­ki­län teok­sis­sa lii­ku­taan Oulusta Var­jak­kaan ja Ka­na­rian­saa­ril­le

30.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ville-Pekka Vihman sadunomaisissa maalauksissa värikkäät vieraat juhlivat ja Toripolliisikin nyrjähtää

Ku­va­tai­dear­vio: Vil­le-Pek­ka Vihman sa­dun­omai­sis­sa maa­lauk­sis­sa vä­rik­käät vieraat juh­li­vat ja To­ri­pol­lii­si­kin nyr­jäh­tää

30.09.2023 11:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Metsä palaa hyvässä ja pahassa Marja Haapakankaan ja Sanna-Mari Prittisen teoksissa

Ku­va­tai­dear­vio: Metsä palaa hyvässä ja pahassa Marja Haa­pa­kan­kaan ja San­na-Ma­ri Prit­ti­sen teok­sis­sa

23.09.2023 10:50
Tilaajille
Kuvataidearvio: Anu Halmesmaan teosten visuaalisesti hallittu ja harkittu toteutus muovaa omakohtaisista häpeän tunteista yleispätevää

Ku­va­tai­dear­vio: Anu Hal­mes­maan teosten vi­suaa­li­ses­ti hal­lit­tu ja har­kit­tu to­teu­tus muovaa oma­koh­tai­sis­ta häpeän tun­teis­ta yleis­pä­te­vää

23.09.2023 09:21
Tilaajille
Kun Katja Hannula avasi hevosaiheisen näyttelynsä oululaisgalleriassa, monella vieraalla oli kyynel silmäkulmassa

Kun Katja Hannula avasi he­vos­ai­hei­sen näyt­te­lyn­sä ou­lu­lais­gal­le­rias­sa, monella vie­raal­la oli kyynel sil­mä­kul­mas­sa

21.09.2023 07:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Limingan taidekoulun kasvatti maalaa töitä, joiden tunnelma tuo mieleen Francisco de Goyan

Näyt­te­lyar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun kas­vat­ti maalaa töitä, joiden tun­nel­ma tuo mieleen Fran­cis­co de Goyan

09.09.2023 12:25 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Verkkaan maalatut akvarellit vievät Piilin taloon Hailuotoon ja tekevät ajan kulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Verk­kaan maa­la­tut ak­va­rel­lit vievät Piilin taloon Hai­luo­toon ja tekevät ajan kulun nä­ky­väk­si

09.09.2023 11:35
Tilaajille
Vanhemmat
Oululaisen, historiallisen talon piharakennuksessa on pieni ateljee, jossa voi kuvitella olevansa Italiassa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

Ou­lu­lai­sen, his­to­rial­li­sen talon pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa on pieni atel­jee, jossa voi ku­vi­tel­la ole­van­sa Ita­lias­sa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

01.09.2023 06:00
Tilaajille
Kristian Helanen otti käteensä punaviinilasin, istui alas ja kirjoitti kuusi runoa – Sunnuntaina ne kuullaan Hailuodossa osana erikoista taidekokonaisuutta

Kris­tian Helanen otti kä­teen­sä pu­na­vii­ni­la­sin, istui alas ja kir­joit­ti kuusi runoa – Sun­nun­tai­na ne kuul­laan Hai­luo­dos­sa osana eri­kois­ta tai­de­ko­ko­nai­suut­ta

19.08.2023 11:00 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Taiteilija Mari Mularin teoksissa arki hohtaa valoa

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­tei­li­ja Mari Mularin teok­sis­sa arki hohtaa valoa

19.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tarkasti kuvatut ihmiskasvot pysäyttävät katsomaan kohti

Ku­va­tai­dear­vio: Tar­kas­ti kuvatut ih­mis­kas­vot py­säyt­tä­vät kat­so­maan kohti

18.08.2023 16:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Keraamikko-taidegraafikko Kaija-Riitta Iivosen teokset kuljettavat leikkisistä aiheista hengellisiin teemoihin, kuumailmapallolla sirkuksesta Golgatalle

Ku­va­tai­dear­vio: Ke­raa­mik­ko-tai­deg­raa­fik­ko Kai­ja-Riit­ta Iivosen teokset kul­jet­ta­vat leik­ki­sis­tä ai­heis­ta hen­gel­li­siin tee­moi­hin, kuu­ma­il­ma­pal­lol­la sir­kuk­ses­ta Gol­ga­tal­le

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Oulun taidemuseo perui Hannu Lukinin näyttelyn, joten hän laittoi paniikissa hakemuksia "vähän joka paikkaan" – Nyt hänellä on vuoden sisään 8 näyttelyä

Oulun tai­de­mu­seo perui Hannu Lukinin näyt­te­lyn, joten hän laittoi pa­nii­kis­sa ha­ke­muk­sia "vähän joka paik­kaan" – Nyt hänellä on vuoden sisään 8 näyt­te­lyä

17.07.2023 17:00
Tilaajille
Miki Liukkostakin innoittanut Kalervo Palsa oli äärimmäinen ja herkkä taiteilija – 4 fania kertoo, miksi he yhä innostuvat 35 vuotta sitten kuolleesta tekijästä

Miki Liuk­kos­ta­kin in­noit­ta­nut Kalervo Palsa oli ää­rim­mäi­nen ja herkkä tai­tei­li­ja – 4 fania kertoo, miksi he yhä in­nos­tu­vat 35 vuotta sitten kuol­lees­ta te­ki­jäs­tä

10.07.2023 13:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 07:00 13
Tilaajille
Historia, luovan alan ammattilaiset ja harrastajat kohtaavat Vanhassa Hiukkavaarassa – mutta mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan Oulun omalle Christianialle?

His­to­ria, luovan alan am­mat­ti­lai­set ja har­ras­ta­jat koh­taa­vat Van­has­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa – mutta mitä tu­le­vai­suus voi tuoda tul­les­saan Oulun omalle Chris­tia­nial­le?

08.07.2023 17:47 2
Tilaajille
Taide tutuksi kävelemällä – Galleriakävely elävöittää Oulun keskustaa ja saa aivonystyrät hyrräämään

Taide tutuksi kä­ve­le­mäl­lä – Gal­le­ria­kä­ve­ly elä­vöit­tää Oulun kes­kus­taa ja saa ai­vo­nys­ty­rät hyr­rää­mään

21.06.2023 06:05 2
Oulun Pikisaaressa on kesän ajan esillä toinen toistaan hienompia lasiveistoksia – Kohtaa muun muassa Samurai-pupu ja lasiin kätkeytynyt nainen

Oulun Pi­ki­saa­res­sa on kesän ajan esillä toinen tois­taan hie­nom­pia la­si­veis­tok­sia – Kohtaa muun muassa Sa­mu­rai-pu­pu ja lasiin kät­key­ty­nyt nainen

18.06.2023 07:00 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viiden taiteilijan kesäkattaus tarjoilee sälästä syntyneitä esinekoosteita ja pötkötteleviä pöllöjä

Näyt­te­lyar­vio: Viiden tai­tei­li­jan ke­sä­kat­taus tar­joi­lee sälästä syn­ty­nei­tä esi­ne­koos­tei­ta ja pöt­köt­te­le­viä pöllöjä

16.06.2023 15:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tamperelaiset taiteilijat esittäytyvät oululaisille teemanaan vapaus – yhdessä teoksessa sitä uhkaa tutunoloinen hahmo

Näyt­te­lyar­vio: Tam­pe­re­lai­set tai­tei­li­jat esit­täy­ty­vät ou­lu­lai­sil­le tee­ma­naan vapaus – yhdessä teok­ses­sa sitä uhkaa tu­tun­oloi­nen hahmo

16.06.2023 14:45 1
Tilaajille