Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kuvataide
Nostalgiaa, aurinkoa ja auvoa – Oulun taidemuseossa esillä olevat Lea Pihkalan naivistiset maalaukset tuovat mieleen leppoisat kesäpäivät

Nos­tal­giaa, au­rin­koa ja auvoa – Oulun tai­de­mu­seos­sa esillä olevat Lea Pih­ka­lan nai­vis­ti­set maa­lauk­set tuovat mieleen lep­poi­sat ke­sä­päi­vät

20.01.2022 09:00 2
Tilaajille
Arvio: Jälkiä, yhteyksiä, monimuotoisuutta – Lumipalloefektissä kahdeksan pohjoissuomalaisen nykytaiteilijan teokset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa

Arvio: Jälkiä, yh­teyk­siä, mo­ni­muo­toi­suut­ta – ­Lu­mi­pal­loe­fek­tis­sä kah­dek­san poh­jois­suo­ma­lai­sen ny­ky­tai­tei­li­jan teokset ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten­sa kanssa

02.01.2022 15:15
Tilaajille
Kaj Stenvall kehitti runsaat 30 vuotta sitten ankka-hahmon, joka on ollut siitä lähtien hänen kuvataiteensa tavaramerkki ja hänen alter egonsa

Kaj Sten­vall kehitti runsaat 30 vuotta sitten ank­ka-hah­mon, joka on ollut siitä lähtien hänen ku­va­tai­teen­sa ta­va­ra­merk­ki ja hänen alter egonsa

25.12.2021 08:00
Tilaajille
Arvio: Tiina Törmäsen kuvissa vedenalainen ja maanpäällinen sulautuvat toisiinsa jännittäviksi rajatiloiksi

Arvio: Tiina Tör­mä­sen kuvissa ve­den­alai­nen ja maan­pääl­li­nen su­lau­tu­vat toi­siin­sa jän­nit­tä­vik­si ra­ja­ti­loik­si

18.12.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Kahden erilaisen taiteilijan rönsyävistä maalauksista syntyy energinen kimara

Arvio: Kahden eri­lai­sen tai­tei­li­jan rön­syä­vis­tä maa­lauk­sis­ta syntyy ener­gi­nen kimara

18.12.2021 15:15
Tilaajille
Kiusatun pojan kirje kosketti oululaistaiteilijaa – Pekka Homanen haluaa töissään herätellä keskustelua kiusaamisesta, josta hänellä on myös omakohtaisia kokemuksia

Kiu­sa­tun pojan kirje kos­ket­ti ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa – Pekka Homanen haluaa töis­sään he­rä­tel­lä kes­kus­te­lua kiu­saa­mi­ses­ta, josta hänellä on myös oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia

16.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Taideroskikset valloittavat kaupungin – Oulun Taiteilijaseuran jäsenten maalaamat roskapöntöt kiittävät niihin roskansa laittanutta ohikulkijaa

Tai­de­ros­kik­set val­loit­ta­vat kau­pun­gin – Ou­lun Tai­tei­li­ja­seu­ran jä­sen­ten maa­laa­mat ros­ka­pön­töt kiit­tä­vät niihin ros­kan­sa lait­ta­nut­ta ohi­kul­ki­jaa

15.12.2021 09:50 3
"Uudistuminen ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä" – Torniolaislähtöinen taiteilija Hanna Kanto löysi luonnontieteellisestä tutkimuksesta uuden suunnan

"Uu­dis­tu­mi­nen ei ollut help­poa, mutta se oli vält­tä­mä­tön­tä" – Tor­nio­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja Hanna Kanto löysi luon­non­tie­teel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta uuden suunnan

14.12.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Ridgeä, Tayloria, Elvistä ja muutamaa muuta idolia katsotaan Oulun Taiteilijaseuran näyttelyssä uusin silmin mutta yhä rakkaudella

Arvio: Ridgeä, Tay­lo­ria, Elvistä ja muu­ta­maa muuta idolia kat­so­taan Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran näyt­te­lys­sä uusin silmin mutta yhä rak­kau­del­la

11.12.2021 14:00
Tilaajille
Keräilijän toiveunessa lapsuuden kioskilta löytyy levyharvinaisuuksia – Ouluun muuttanut taiteilija ja Sur-rur-yhtyeen laulaja Ville Vuorenmaa näkee välillä levyistä myös unta

Ke­räi­li­jän toi­ve­unes­sa lap­suu­den kios­kil­ta löytyy le­vy­har­vi­nai­suuk­sia – Ouluun muut­ta­nut tai­tei­li­ja ja Sur-rur-yh­tyeen laulaja Ville Vuo­ren­maa näkee välillä le­vyis­tä myös unta

09.12.2021 10:00 1
Tilaajille
Arvio: Vilho Lammen taiteen voi myös kuulla ja haistaa – Oulun teatteri herkistää katsojan aistimaan "Limingan keisarin" työt toisin ja syvemmältä

Arvio: Vilho Lammen taiteen voi myös kuulla ja haistaa – Oulun teat­te­ri her­kis­tää kat­so­jan ais­ti­maan "Li­min­gan kei­sa­rin" työt toisin ja sy­vem­mäl­tä

07.12.2021 15:00
Tilaajille
Marjatta Hanhijoen suurnäyttelyssä Taidehallissa on esillä kotoisia näkymiä ja tuokiokuvia muun muassa Hailuodosta

Mar­jat­ta Han­hi­joen suur­näyt­te­lys­sä Tai­de­hal­lis­sa on esillä ko­toi­sia näkymiä ja tuo­kio­ku­via muun muassa Hai­luo­dos­ta

06.12.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Toisilla on mielessä vain yksi asia – Ville Vuorenmaan näyttely tarjoaa samastumispintaa keräilyyn hurahtaneille

Arvio: Toi­sil­la on mie­les­sä vain yksi asia – Ville Vuo­ren­maan näyt­te­ly tarjoaa sa­mas­tu­mis­pin­taa ke­räi­lyyn hu­rah­ta­neil­le

05.12.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Taide karkaa kehyksistä ja uusi tekniikka on innostanut leikittelyyn

Arvio: Taide karkaa ke­hyk­sis­tä ja uusi tek­niik­ka on in­nos­ta­nut lei­kit­te­lyyn

05.12.2021 14:15
Tilaajille
Länsi-Afrikan Benin antoi Alvar Gullichsenin taiteelle uuden suunnan: "Reissu antoi mahdollisuuden unohtaa kaiken, mitä olin siihen mennessä tehnyt kuvataiteilijana"

Län­si-Af­ri­kan Benin antoi Alvar Gul­lich­se­nin tai­teel­le uuden suun­nan: "Reissu antoi mah­dol­li­suu­den unohtaa kaiken, mitä olin siihen men­nes­sä tehnyt ku­va­tai­tei­li­ja­na"

27.11.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Taiteilija yhdistää itsensä vanhojen valokuvien kertomaan tutkaillen samalla muistia ja muistamista

Arvio: Tai­tei­li­ja yh­dis­tää itsensä van­ho­jen va­lo­ku­vien ker­to­maan tut­kail­len samalla muistia ja muis­ta­mis­ta

27.11.2021 17:15
Tilaajille
Kuraattori pyörittelee lumipallot näyttelyksi – Pauliina Leikas kertoo, miten Oulun taidemuseon näyttelykokonaisuus syntyi

Ku­raat­to­ri pyö­rit­te­lee lu­mi­pal­lot näyt­te­lyk­si – Pau­lii­na Leikas kertoo, miten Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus syntyi

26.11.2021 10:00
Tilaajille
Arvio: Pupu ja ruusu kantavat teoksissa monenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa

Arvio: Pupu ja ruusu kan­ta­vat teok­sis­sa mo­nen­lai­sia mer­ki­tyk­siä ja sym­bo­liik­kaa

20.11.2021 16:30 1
Tilaajille
Ankeasta oululaisesta roskapöntöstä tulee taiteilija Hanna Holopaisen käsittelyssä roskia ahmiva taideteos – "Rakastuin roskiksen ihanaan muotoon"

An­keas­ta ou­lu­lai­ses­ta ros­ka­pön­tös­tä tulee tai­tei­li­ja Hanna Ho­lo­pai­sen kä­sit­te­lys­sä roskia ahmiva tai­de­teos – "Ra­kas­tuin ros­kik­sen ihanaan muo­toon"

15.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Olivatko masennus ja sairauden pelko osasyinä liminkalaistaiteilija Vilho Lammen itsemurhaan? – Pariisin-matkan jälkeen suunta muuttui

Oli­vat­ko ma­sen­nus ja sai­rau­den pelko osa­syi­nä li­min­ka­lais­tai­tei­li­ja Vilho Lammen it­se­mur­haan? – Pa­rii­sin-mat­kan jälkeen suunta muuttui

13.11.2021 07:00
Tilaajille