Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomen Keskusta
Ilman toimivia lähipalveluita ei säästöjä synny
Kolumni

Ilman toi­mi­via lä­hi­pal­ve­lui­ta ei sääs­tö­jä synny

21.11.2023 16:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta pal­ve­lee isän­maa­ta op­po­si­tios­sa – puo­lueen tulee nyt kir­kas­taa lin­jan­sa

21.04.2023 05:30 12
Tilaajille
Jos politiikka ei muutu, puolueen puheenjohtajan vaihto voi jäädä lumelääkkeeksi
Pääkirjoitus

Jos po­li­tiik­ka ei muutu, puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan vaihto voi jäädä lu­me­lääk­keek­si

11.04.2023 20:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tys­vilk­kaus lupaa hyvää

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kes­kus­ta on hyvä va­lin­ta?

21.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Natoa vastustava ja Venäjän kantoja myötäilevä Väyrynen nostaa keskustajohdon verenpainetta
Pääkirjoitus

Natoa vas­tus­ta­va ja Venäjän kantoja myö­täi­le­vä Väy­ry­nen nostaa kes­kus­ta­joh­don ve­ren­pai­net­ta

01.02.2023 20:00 72
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kes­kus­tan aate?

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Oululainen 18-vuotias Siiri Ruokola ravistelee pohjamutia kyntävää keskustaa – ja nostaa yhden keinon ylitse muiden kurssin kääntämiseksi

Ou­lu­lai­nen 18-vuo­tias Siiri Ruokola ra­vis­te­lee poh­ja­mu­tia kyn­tä­vää kes­kus­taa – ja nostaa yhden keinon ylitse muiden kurssin kään­tä­mi­sek­si

10.12.2022 20:00 65
Tilaajille
Neljässä kuukaudessa ei enää tehdä ihmeitä, siksi keskustan edessä voi siintää veret seisauttava vaalitappio
Pääkirjoitus

Nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa ei enää tehdä ih­mei­tä, siksi kes­kus­tan edessä voi siintää veret sei­saut­ta­va vaa­li­tap­pio

08.12.2022 20:00 59
Tilaajille
Yhteisten asioiden hoito on hallituksessa vaihtunut oman vaalikannatuksen nostamiseksi, josta suurinta tuskaa kokee keskusta
Pääkirjoitus

Yh­teis­ten asioi­den hoito on hal­li­tuk­ses­sa vaih­tu­nut oman vaa­li­kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­sek­si, josta suu­rin­ta tuskaa kokee kes­kus­ta

30.11.2022 20:00 20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on Suomen keskustalaisin maakunta – Pitääkö siitä olla huolissaan?
Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maa on Suomen kes­kus­ta­lai­sin maa­kun­ta – Pitääkö siitä olla huo­lis­saan?

22.10.2022 16:00 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­nen Natoon muuttaa poh­joi­sen stra­te­gis­ta mer­ki­tys­tä

08.09.2022 05:30 8
Tilaajille
Liberaali keskustanuori Siiri Ruokola lyttää Oulun yritykset pitää nuoret kaupungissa – "Ei Oulu ole asteen verran parempi, vaan asteen verran huonompi"

Li­be­raa­li kes­kus­ta­nuo­ri Siiri Ruokola lyttää Oulun yri­tyk­set pitää nuoret kau­pun­gis­sa – "Ei Oulu ole asteen verran pa­rem­pi, vaan asteen verran huo­nom­pi"

24.07.2022 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tio voidaan säi­lyt­tää vain yli­su­ku­pol­vi­sel­la ajat­te­lul­la

19.06.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­la on to­teu­tet­ta­va, Han­hi­ki­ven­nie­meä ei saa jättää pus­kit­tu­maan

17.06.2022 05:30 16
Tilaajille
Keskustan ajatus erityistalousalueista on vaalikikka, jolla on silti syvempikin sisältö
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ajatus eri­tyis­ta­lous­alueis­ta on vaa­li­kik­ka, jolla on silti sy­vem­pi­kin sisältö

14.06.2022 20:00 13
Tilaajille
Keskustan kannatuskäyrä ei vain käänny, ja kysymys kuuluu, ovatko puolueen suuruuden päivät lopullisesti ohi
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan kan­na­tus­käy­rä ei vain käänny, ja kysymys kuuluu, ovatko puo­lueen suu­ruu­den päivät lo­pul­li­ses­ti ohi

06.06.2022 09:24 45
Tilaajille
"Sanoisko, että huh-huh" – taivalkoskelainen Niilo Keränen sai huiman ennakkoäänisaaliin aluevaaleissa, Markus Lohen mielestä vaalit näyttävät Keskustan jytkyltä

"Sa­nois­ko, että huh-huh" – tai­val­kos­ke­lai­nen Niilo Keränen sai huiman en­nak­ko­ää­ni­saa­liin alue­vaa­leis­sa, Markus Lohen mie­les­tä vaalit näyt­tä­vät Kes­kus­tan jyt­kyl­tä

23.01.2022 20:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä olisi kes­kus­tan oikea tie? – puo­lueen on roh­keas­ti vas­tat­ta­va niihin muu­tos­vaa­ti­muk­siin, joita ym­pä­röi­vä maailma asettaa

22.10.2021 07:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan kan­na­tus junnaa

22.10.2021 04:00 3
Tilaajille