Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Puoluekannatus
Keskustan kannatuskäyrä ei vain käänny, ja kysymys kuuluu, ovatko puolueen suuruuden päivät lopullisesti ohi
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan kan­na­tus­käy­rä ei vain käänny, ja kysymys kuuluu, ovatko puo­lueen suu­ruu­den päivät lo­pul­li­ses­ti ohi

06.06.2022 09:24 45
Tilaajille
Ylen kannatuskyselyn kärkeä pitävä kokoomus on yhä selvemmin Suomen suosituin puolue – ero SDP:hen kasvoi entisestään

Ylen kan­na­tus­ky­se­lyn kärkeä pitävä ko­koo­mus on yhä sel­vem­min Suomen suo­si­tuin puolue – ero SDP:hen kasvoi en­ti­ses­tään

03.03.2022 06:48 66
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus jatkaa kärjessä, perussuomalaisten suosio romahti

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus jatkaa kär­jes­sä, pe­rus­suo­ma­lais­ten suosio romahti

03.02.2022 06:59 48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan kan­na­tus junnaa

22.10.2021 04:00 3
Tilaajille
Sanna Marin oli puolueiden puheenjohtajista suosituin seuraavankin hallituksen pääministeriksi, kertoo MT:n kysely

Sanna Marin oli puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­ta suo­si­tuin seu­raa­van­kin hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rik­si, kertoo MT:n kysely

18.10.2021 07:11 36
Kansallismielisyys on siivottu häpeillen pois – sitä tarvittaisiin edelleen politiikan käyttövoimaksi
Kolumni

Kan­sal­lis­mie­li­syys on sii­vot­tu hä­peil­len pois – sitä tar­vit­tai­siin edel­leen po­li­tii­kan käyt­tö­voi­mak­si

15.10.2021 06:00 31
Tilaajille
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 11
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 06:35 48
HS-gallup: Perussuomalaiset yhä suosituin puolue – voimasuhteet pysyivät muutenkin ennallaan

HS-gal­lup: Pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin puolue – voi­ma­suh­teet py­syi­vät muu­ten­kin en­nal­laan

14.05.2021 06:12 17
Yle: Perussuomalaiset nousi Suomen suosituimmaksi puolueeksi – SDP:n kannatus laski hieman

Yle: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si – SDP:n kan­na­tus laski hieman

03.12.2020 09:07 106
Kuntavaaleissa ei kenelläkään ole varaa hyvänolontunteeseen
Kolumni

Kun­ta­vaa­leis­sa ei ke­nel­lä­kään ole varaa hy­vän­olon­tun­tee­seen

27.11.2020 12:00
Tilaajille
Ylen gallup: Kärki ennallaan, keskusta nousussa, kokoomuksen suunta alaspäin – Orpo: "Aamun galluptulos on selvä viesti, meidän pitää pystyä parempaan"

Ylen gallup: Kärki en­nal­laan, kes­kus­ta nou­sus­sa, ko­koo­muk­sen suunta alas­päin – Orpo: "Aamun gal­lup­tu­los on selvä viesti, meidän pitää pystyä pa­rem­paan"

09.11.2020 10:25 6
HS: Sdp jatkaa Suomen suosituimpana puolueena – hallituspuolueiden yhteiskannatus 55,3 prosenttia

HS: Sdp jatkaa Suomen suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – hal­li­tus­puo­luei­den yh­teis­kan­na­tus 55,3 pro­sent­tia

21.10.2020 08:00 14
HS-gallup: Pääministeripuolue SDP on edelleen suosituin, mutta kannatusnousu tasaantui

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP on edel­leen suo­si­tuin, mutta kan­na­tus­nou­su ta­saan­tui

17.06.2020 08:00 10
Ylen gallup: SDP nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse

Ylen gallup: SDP nousi Suomen suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set putosi kol­man­nek­si ko­koo­muk­sen taakse

07.05.2020 07:50 194