Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Suomen talous
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­ti­set lakot eivät kuulu ny­ky­maail­maan

15.02.2024 05:30 31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleva kasvu ei saa jäädä kiinni osaa­ja­pu­las­ta – on­gel­maa rat­kot­ta­va ak­tii­vi­ses­ti myös hei­kos­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa

11.02.2024 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan talous kuntoon

09.02.2024 05:00 19
Suomen talous on taantumassa – edessä on menoleikkaukset ja verotuksen kiristäminen
Pääkirjoitus

Suomen talous on taan­tu­mas­sa – edessä on me­no­leik­kauk­set ja ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen

26.01.2024 17:00 81
Vanhemmat
Kuinka käännetään Suomen kurssi?
Kolumni

Kuinka kään­ne­tään Suomen kurssi?

23.01.2024 16:00 77
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­dent­ti ay- ja ta­lous­kiis­to­jen rat­kai­si­jak­si

16.01.2024 05:30 7
Valtionvarainministeriö synkensi talouden kasvuennustettaan vuodelle 2024 – työttömyysaste nousee ensi vuonna 7,5 prosenttiin, ministeriö arvioi

Val­tion­va­rain­mi­nis­te­riö syn­ken­si ta­lou­den kas­vu­en­nus­tet­taan vuo­del­le 2024 – työt­tö­myys­as­te nousee ensi vuonna 7,5 pro­sent­tiin, mi­nis­te­riö arvioi

19.12.2023 13:10 23
Tilastokeskuksen tuoreet tiedot: rajusti tuotantoa supistanut Suomi sukeltaa taantumaan – Akavan ekonomisti: "Karmeat luvut"

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuoreet tiedot: rajusti tuo­tan­toa su­pis­ta­nut Suomi su­kel­taa taan­tu­maan – Akavan eko­no­mis­ti: "Kar­meat luvut"

30.11.2023 17:50 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­del­li­set avun­tar­vit­si­jat seu­lot­ta­va tiu­kal­la kam­mal­la, opis­ke­li­joil­ta asu­mis­tu­ki pois

20.10.2023 05:30 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ideo­lo­gi­sia va­lin­to­ja – hal­li­tus antaa bud­je­tis­saan rik­kail­le ja ottaa köy­hil­tä

28.09.2023 05:30 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tehtävä on mah­do­ton, mission im­pos­sib­le

23.09.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seit­se­mää lihavaa vuotta seuraa seit­se­män laihaa vuotta

09.09.2023 05:00 3
Tilaajille
OP-ryhmä ennustaa Suomen talouden painuvan taantumaan seuraavien 12 kuukauden aikana

OP-ryh­mä en­nus­taa Suomen ta­lou­den pai­nu­van taan­tu­maan seu­raa­vien 12 kuu­kau­den aikana

29.08.2023 09:24 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ta­lou­den tilanne on huo­les­tut­ta­va – entinen meno ei voi jatkua, koska se johtaa sy­ve­ne­vään syök­sy­kier­tee­seen

13.07.2023 05:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme vah­vas­ti vä­lit­tä­neet Suo­mes­ta aiem­min­kin

23.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikein koh­den­ne­tut pal­ve­lut ovat parasta ta­lou­den­pi­toa – muis­ti­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­sy kyt­ket­tä­vä kan­san­sai­rauk­sien eh­käi­sy­työ­hön

04.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkein teh­tä­väm­me on saada rauha suu­ren­moi­sel­le pla­nee­tal­lem­me

15.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä lääk­keet Suomen näi­vet­ty­mis­tau­tiin?

26.03.2023 06:15 10
Tilaajille
Nato-jäsenyys edistää Suomen teollista uudistumista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-jä­se­nyys edistää Suomen teol­lis­ta uu­dis­tu­mis­ta

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen on kes­ki­tyt­tä­vä kasvuun – sekä yri­tys­ten että jul­ki­sen vallan on si­joi­tet­ta­va uusiin vihreän siir­ty­män tek­no­lo­gioi­hin ja rat­kai­sui­hin

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille