Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men puomit ja park­ki­li­puk­keet pois­tu­vat

Kalevan kysely: Ovatko lasten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set jo liian kal­lii­ta?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Paavo Väyrynen
Murskasiko Keijo Korhosen erikoinen tempaus Paavo Väyrysen presidenttiunelmat lopullisesti? Vuoden 1994 vaaleista muistetaan Rehn ja Ahtisaari, mutta isoin jytky koettiin Kainuussa

Murs­ka­si­ko Keijo Kor­ho­sen eri­koi­nen tempaus Paavo Väy­ry­sen pre­si­dent­ti­unel­mat lo­pul­li­ses­ti? Vuoden 1994 vaa­leis­ta muis­te­taan Rehn ja Ah­ti­saa­ri, mutta isoin jytky koet­tiin Kai­nuus­sa

24.07.2023 07:00 12
Tilaajille
Paavo Väyrynen antaa suostumuksensa sille, että häntä voidaan esittää ehdokkaaksi keskustan presidenttikandidaattien esivaaliin

Paavo Väy­ry­nen antaa suos­tu­muk­sen­sa sille, että häntä voidaan esittää eh­dok­kaak­si kes­kus­tan pre­si­dent­ti­kan­di­daat­tien esi­vaa­liin

04.05.2023 11:02 7
Natoa vastustava ja Venäjän kantoja myötäilevä Väyrynen nostaa keskustajohdon verenpainetta
Pääkirjoitus

Natoa vas­tus­ta­va ja Venäjän kantoja myö­täi­le­vä Väy­ry­nen nostaa kes­kus­ta­joh­don ve­ren­pai­net­ta

01.02.2023 20:00 72
Tilaajille
Paavo Väyrynen keskustan Peräpohjolan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi – "Valinta oli yksimielinen"

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si – "­Va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen"

09.01.2023 21:57 31
Tilaajille
Paavo Väyrysen eduskuntavaaliehdokkuus jäi ratkaisematta, siirtyy ensi vuoden puolelle – "Piirihallituksessa on hänen ehdokkuuttaan kannattavia ja niitä, jotka ovat sitä vastaan"

Paavo Väy­ry­sen edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kuus jäi rat­kai­se­mat­ta, siirtyy ensi vuoden puo­lel­le – "Pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa on hänen eh­dok­kuut­taan kan­nat­ta­via ja niitä, jotka ovat sitä vas­taan"

13.12.2022 23:17 11
Tilaajille
Paavo Väyrynen perui puheensa ja ilmoittautui takaisin kevään eduskuntavaaleihin: "Puolueessa käydään sisäistä valtataistelua"

Paavo Väy­ry­nen perui pu­heen­sa ja il­moit­tau­tui ta­kai­sin kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin: "Puo­luees­sa käydään si­säis­tä val­ta­tais­te­lua"

01.12.2022 09:55 40
Tilaajille
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:18 22
Tilaajille
Analyysi: Keskusta kohtaa vielä kerran Kekkosen haamun – Paavo Väyrynen pakottaa keskustan puhumaan ulkopolitiikan täyskäännöksestä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta kohtaa vielä kerran Kek­ko­sen haamun – Paavo Väy­ry­nen pa­kot­taa kes­kus­tan pu­hu­maan ul­ko­po­li­tii­kan täys­kään­nök­ses­tä

08.06.2022 12:00 25
Tilaajille
Paavo Väyrystä esitetään keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi

Paavo Väy­rys­tä esi­te­tään kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

22.04.2022 10:38 40
Paavo Väyrynen pyrkii jälleen keskustan puheenjohtajaksi

Paavo Väy­ry­nen pyrkii jälleen kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si

07.04.2022 09:43 42
Paavo Väyrynen joutui sairaalaan – Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti konkaripoliitikolle voimakkaan fyysisen reaktion

Paavo Väy­ry­nen joutui sai­raa­laan – Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ai­heut­ti kon­ka­ri­po­lii­ti­kol­le voi­mak­kaan fyy­si­sen reak­tion

27.02.2022 16:33 2
Tilaajille
Arvio: Ex-pääministeri Esko Aho täydentää historian kuvaa käänteen tehneestä vuodesta, ja pistelee Mauno Koivistoa ja Paavo Väyrystä

Arvio: Ex-pää­mi­nis­te­ri Esko Aho täy­den­tää his­to­rian kuvaa kään­teen teh­nees­tä vuo­des­ta, ja pis­te­lee Mauno Koi­vis­toa ja Paavo Väy­rys­tä

13.12.2020 17:00 1
Tilaajille
Paavo Väyrynen keskustan puoluehallitukseen – valinta varmistui sunnuntaina

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tuk­seen – valinta var­mis­tui sun­nun­tai­na

29.11.2020 12:36 17
Konkari palaa keskustan ytimeen – rypyt rakkaudessa saivat puolueen ruotsinkielisen toiminnan vauhtiin

Konkari palaa kes­kus­tan ytimeen – rypyt rak­kau­des­sa saivat puo­lueen ruot­sin­kie­li­sen toi­min­nan vauh­tiin

27.11.2020 19:25 1
Tilaajille
Helsingin keskusta ei lämpene Väyrysen pormestariehdokkuudelle – "Edellinen vaalitulos ei tue optimismia"

Hel­sin­gin kes­kus­ta ei lämpene Väy­ry­sen por­mes­ta­ri­eh­dok­kuu­del­le – "E­del­li­nen vaa­li­tu­los ei tue op­ti­mis­mia"

17.11.2020 22:35 1
Paavo Väyrysellä on takanaan uran kurjin vaalikevät, mutta vieläkö hän nousee? – Tutkija: "Missään ei näy merkkiä siitä, että hän hidastaisi vauhtiaan"

Paavo Väy­ry­sel­lä on ta­ka­naan uran kurjin vaa­li­ke­vät, mutta vieläkö hän nousee? – Tut­ki­ja: "Mis­sään ei näy merkkiä siitä, että hän hi­das­tai­si vauh­tiaan"

02.06.2019 19:10
Tilaajille