Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Eduskuntavaalit 2023
Kuukausi
Viestintäjohtaja Mikko Salmi demarien ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin, kaupunginjohtaja kuuli asiasta Kalevalta – "Lähtökohta on, että ehdokkuuden ei tule haitata viranhoitoa"

Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi de­ma­rien eh­dok­kaak­si edus­kun­ta­vaa­lei­hin, kau­pun­gin­joh­ta­ja kuuli asiasta Ka­le­val­ta – "Läh­tö­koh­ta on, että eh­dok­kuu­den ei tule haitata vi­ran­hoi­toa"

28.11.2022 12:11 60
Tilaajille
Analyysi: Äänestäjälle on koittamassa kipinöinnin ja kipuilun vaalikevät – Puolueet ottivat heti ensimmäisessä vaalitentissä yhteen sosiaaliturvan leikkauksista

Ana­lyy­si: Ää­nes­tä­jäl­le on koit­ta­mas­sa ki­pi­nöin­nin ja ki­pui­lun vaa­li­ke­vät – Puo­lueet ottivat heti en­sim­mäi­ses­sä vaa­li­ten­tis­sä yhteen so­siaa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta

25.11.2022 15:24 39
Tilaajille
Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le uusi pu­heen­joh­ta­ja Kär­sä­mäel­tä – Esko Loukkola peittosi äänestyksessä oululaisen Anna Koskelan

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le uusi pu­heen­joh­ta­ja Kär­sä­mäel­tä – Esko Louk­ko­la peit­to­si ää­nes­tyk­ses­sä ou­lu­lai­sen Anna Kos­ke­lan

14.11.2022 17:00 7
Tilaajille
Oulaistelainen Lehtonen jatkaa keskustapiirin johdossa  – Keskustaväki varoittaa ennallistamisasetuksen vaaroista

Ou­lais­te­lai­nen Leh­to­nen jatkaa kes­kus­ta­pii­rin joh­dos­sa – Kes­kus­ta­vä­ki va­roit­taa en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sen vaa­rois­ta

14.11.2022 14:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Neljättä kautta tavoitteleva ministeri Tytti Tuppurainen kertoo, miksi Pohjois-Suomen on yhdistettävä voimansa – Muuttunutta asetelmaa ei ole muualla vielä ymmärretty

Nel­jät­tä kautta ta­voit­te­le­va mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo, miksi Poh­jois-Suo­men on yh­dis­tet­tä­vä voi­man­sa – Muut­tu­nut­ta ase­tel­maa ei ole muualla vielä ym­mär­ret­ty

31.10.2022 06:00 62
Tilaajille
Näkökulma: Pohteella edessä piukat paikat ennen kuin palvelut on uudistettu  – Tupailloissa riittää vielä selittelemistä

Nä­kö­kul­ma: Poh­teel­la edessä piukat paikat ennen kuin pal­ve­lut on uu­dis­tet­tu – Tu­pa­il­lois­sa riittää vielä se­lit­te­le­mis­tä

26.10.2022 12:00 14
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on Suomen keskustalaisin maakunta – Pitääkö siitä olla huolissaan?
Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maa on Suomen kes­kus­ta­lai­sin maa­kun­ta – Pitääkö siitä olla huo­lis­saan?

22.10.2022 16:00 64
Tilaajille
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:18 21
Tilaajille
Eduskuntaan tulee tilaa uusille kellokkaille – Moni politiikan konkari on huhtikuun vaaleista poissa ja isokin nimi voi vaihtaa vaalipiiriä

Edus­kun­taan tulee tilaa uusille kel­lok­kail­le – Moni po­li­tii­kan konkari on huh­ti­kuun vaa­leis­ta poissa ja isokin nimi voi vaihtaa vaa­li­pii­riä

15.10.2022 06:30 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kokoomus nimitti viimeisen ehdokkaansa kevään eduskuntavaaleihin – puolueen tavoitteena kolme kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koo­mus nimitti vii­mei­sen eh­dok­kaan­sa kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin – puo­lueen ta­voit­tee­na kolme kan­san­edus­ta­jaa Oulun vaa­li­pii­ris­tä

30.09.2022 12:25 9
Keskustan syytä varautua vaikeisiin eduskuntavaaleihin
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

28.09.2022 20:00 32
Tilaajille
Vaalit lähestyvät, vaihtoehdot esiin
Kolumni

Vaalit lä­hes­ty­vät, vaih­to­eh­dot esiin

13.09.2022 16:00 17
Tilaajille
Keskustapiirin jäsenvaali alkaa ennakkoäänestyksellä  – TV:stä tuttu Markus Kuotesaho pyrkii keskustan ehdokkaaksi

Kes­kus­ta­pii­rin jä­sen­vaa­li alkaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä – TV:stä tuttu Markus Kuo­te­sa­ho pyrkii kes­kus­tan eh­dok­kaak­si

30.08.2022 14:09 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato ja EU vaa­ti­vat uutta otetta – Suomen tulisi rea­goi­da pää­tök­sen­te­koon jo pro­ses­sien al­ku­vai­hees­sa

10.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan vasemmisto asetti ensimmäiset kansanedustajaehdokkaansa

Poh­jois-Poh­jan­maan va­sem­mis­to asetti en­sim­mäi­set kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaan­sa

16.05.2022 13:35 8
Tilaajille
Kokoomus  tavoittelee Oulun vaalipiirissä kolmea kansanedustajan paikkaa

Ko­koo­mus ta­voit­te­lee Oulun vaa­li­pii­ris­sä kolmea kan­san­edus­ta­jan paikkaa

16.05.2022 11:15 8
Tilaajille
Enemmistö Oulun vaalipiirin kansanedustajista tavoittelee jatkokautta –Juha Sipilän tulevaisuudessa sen sijaan jatkuu yrittäjyys Kempeleessä

Enem­mis­tö Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta ta­voit­te­lee jat­ko­kaut­ta –Juha Sipilän tu­le­vai­suu­des­sa sen sijaan jatkuu yrit­tä­jyys Kem­pe­lees­sä

13.05.2022 07:00 35
Tilaajille
Vihreiden oululainen kansanedustaja Jenni Pitko hakee jatkokaudelle kevään 2023 eduskuntavaaleissa

Vih­rei­den ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko hakee jat­ko­kau­del­le kevään 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa

25.04.2022 16:23 11
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 8
Tilaajille