Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sote-uudistus
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon ja hoivan etiikka – pistää miet­ti­mään

06:00 2
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­la pitää olla mah­dol­li­suus edes yrittää saada pal­ve­lut pe­laa­maan ilman, että niitä rahalla jat­ku­vas­ti ki­ris­te­tään

28.02.2024 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon ja hoivan etiikka ei ole muut­tu­nut – sääs­tö­kuu­ri on raju, mutta ai­na­kaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei pidä vaipua epä­toi­voon

27.02.2024 06:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to tar­vit­see re­surs­se­ja ja ke­hit­tä­mis­tä – Poh­teel­la ei ole vara unohtaa omais­hoi­ta­jia ta­lous­ti­lan­teen tiu­ken­tues­sa

23.02.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­dos­ta on tulossa ka­tast­ro­fi

22.02.2024 05:00 3
Säästöpakko myllää nyt Pohteenkin palveluja, mutta Pohjois-Pohjanmaalla tuska on sentään lievempi kuin monessa muussa maakunnassa
Pääkirjoitus

Sääs­tö­pak­ko myllää nyt Poh­teen­kin pal­ve­lu­ja, mutta Poh­jois-Poh­jan­maal­la tuska on sentään lie­vem­pi kuin monessa muussa maa­kun­nas­sa

21.02.2024 17:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote on­nis­tuu tai epä­on­nis­tuu ikä­ih­mis­ten huo­len­pi­don myötä

18.02.2024 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Köyhän halpa tulee kal­liik­si ly­hyt­nä­köi­sil­lä sääs­töil­lä

15.02.2024 05:30
Uutisanalyysi: Ensihoitajat menettivät luottamusmiehensä Lapissa, kun hoitajat näyttivät pelastajille ovea

Uu­ti­sa­na­lyy­si: En­si­hoi­ta­jat me­net­ti­vät luot­ta­mus­mie­hen­sä La­pis­sa, kun hoi­ta­jat näyt­ti­vät pe­las­ta­jil­le ovea

14.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­pal­ve­luis­ta sääs­tä­mi­nen ei ole oi­keu­den­mu­kais­ta

11.02.2024 05:30 6
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­las­kan­kaan sai­raa­lan toi­min­taa ke­hi­tet­tä­vä osana koko hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­verk­koa

29.01.2024 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­käl­lä digillä vas­ta­taan huo­nos­ti po­ti­lai­den tar­pei­siin

26.01.2024 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli yk­si­näi­sis­tä ikä­ih­mi­sis­tä

23.01.2024 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asia­kas­nä­kö­kul­ma pää­osaan sote-pal­ve­luis­sa – di­gi­ta­li­saa­tio ja etä­pal­ve­lut voivat hyvin pal­vel­la joi­ta­kin koh­de­ryh­miä, mutta eivät kaikkia

11.01.2024 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­to tar­vit­see so­siaa­li­työ­tä

28.12.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­la pitäisi olla myös omaa rahaa, josta vastata

21.12.2023 06:00 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­sia koh­del­laan karusti – "ai­na­kin täällä Oulun sote-alueel­la yk­si­näi­sen van­huk­sen sel­viy­ty­mi­nen on uto­piaa"

14.12.2023 05:45 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde ei elä tyh­jiös­sä – näyttää siltä, että valtion alue­ta­sol­le antamat vä­li­neet ovat riit­tä­mät­tö­miä

30.11.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ral­la Pohteen

27.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät innostu sote-uu­dis­tuk­sen isosta re­mon­tis­ta, mutta jotain on tehtävä toisin

26.11.2023 06:00 15