Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Sote-uudistus
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-mal­li tar­vit­see enää kan­sa­lais­ten hy­väk­syn­nän

21.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Sote-alan pienimmät palkat nousevat palkkaharmonisoinnin kautta – työnantajat ja työntekijät erimielisiä, vaikuttaako tämä jo nykyisiin tes-neuvotteluihin

So­te-alan pie­nim­mät palkat nou­se­vat palk­ka­har­mo­ni­soin­nin kautta – työn­an­ta­jat ja työn­te­ki­jät eri­mie­li­siä, vai­kut­taa­ko tämä jo ny­kyi­siin tes-neu­vot­te­lui­hin

19.01.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivon vil­pit­tö­mäs­ti, että pal­ve­lut pa­ra­ne­vat

17.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­tii­mit käyt­töön – par­hai­ten pe­rus­pal­ve­lu­ja vah­vis­te­taan li­sää­mäl­lä pe­rus­ta­son osaa­mis­ta ja kor­jaa­mal­la työ­ta­po­ja

16.01.2022 17:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tä­vät­kö re­surs­sit ja rahat so­te-uu­dis­tuk­ses­sa?

16.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhtä paljon kai­kil­le ei ole yhtä paljon kai­kil­le

15.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­jä­nä ei lakkaa so­te-ra­ken­neuu­dis­tuk­sen jälkeen

15.01.2022 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus – onko ihminen jää­mäs­sä jär­jes­tel­män jal­koi­hin?

15.01.2022 01:00 1
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus on avain hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Aluevaalit tulevat, ja äänestäjällä on syttymisvaikeuksia, vaikka kyse on elintärkeistä palveluista
Kolumni

Alue­vaa­lit tu­le­vat, ja ää­nes­tä­jäl­lä on syt­ty­mis­vai­keuk­sia, vaikka kyse on elin­tär­keis­tä pal­ve­luis­ta

01.01.2022 16:00 17
Tilaajille
Pysyvyys on osa toimivia ja turvallisia terveyspalveluita
Kolumni

Py­sy­vyys on osa toi­mi­via ja tur­val­li­sia ter­veys­pal­ve­lui­ta

28.12.2021 16:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin hy­vin­voin­ti­alueen leveät hartiat kan­ta­vat? – toi­mi­va, tur­val­li­nen, nopea hoi­to­ket­ju ontuu, jos hoi­ta­ja­pu­laan ei löydy rat­kai­sua

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Ict-palveluita hoitava Istekki tulee sairaanhoitopiirin myötä entistäkin isommin Ouluun – kaupunkiin tulossa noin 50 uutta työpaikkaa

Ict-pal­ve­lui­ta hoitava Istekki tulee sai­raan­hoi­to­pii­rin myötä en­tis­tä­kin isommin Ouluun – ­kau­pun­kiin tulossa noin 50 uutta työ­paik­kaa

14.12.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen rooli tur­vat­ta­va hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa

12.12.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kol­man­nen sek­to­rin roolia ei saa unohtaa hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­lon on oltava jat­kos­sa­kin lähellä ihmisiä

04.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alle kaksi kuu­kaut­ta vaa­lei­hin – mutta mistä alue­vaa­leis­sa onkaan kyse?

02.12.2021 06:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

01.12.2021 09:47 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nin seu­raa­va askel otetaan alue­uu­dis­tuk­sel­la

01.12.2021 07:00 6
Tilaajille