Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keskustapuolue
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­puo­lueen luotava nah­kan­sa – päätös puo­lueen suun­nas­ta on tehtävä Turun ko­kouk­ses­sa

21.07.2023 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan kes­kus­ta­puo­luet­ta

14.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­puo­lueel­la olisi mah­dol­li­suus korjata mai­net­taan

14.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan viesti kes­kus­tal­le on kuultu – ko­koo­mus saa hal­li­tuk­sen kasaan ilman kes­kus­taa­kin

12.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Tapetaan ja räiskitään, eikä tunnu missään
Kolumni

Ta­pe­taan ja räis­ki­tään, eikä tunnu missään

01.02.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kes­kus­tan aate?

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Ennenkin on selvitty
Kolumni

En­nen­kin on sel­vit­ty

13.12.2022 16:00 25
Tilaajille
Paavo Väyrynen perui puheensa ja ilmoittautui takaisin kevään eduskuntavaaleihin: "Puolueessa käydään sisäistä valtataistelua"

Paavo Väy­ry­nen perui pu­heen­sa ja il­moit­tau­tui ta­kai­sin kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin: "Puo­luees­sa käydään si­säis­tä val­ta­tais­te­lua"

01.12.2022 09:55 40
Tilaajille
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:18 22
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 06:42 59
"Uhkaava susi pitäisi pystyä lopettamaan ilman pelkoa rikostutkinnasta", sanoo keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen – kuhmolainen nostaa saavutuksekseen kiistellyn lakialoitteen

"Uh­kaa­va susi pitäisi pystyä lo­pet­ta­maan ilman pelkoa ri­kos­tut­kin­nas­ta", sanoo kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuomas Ket­tu­nen – kuh­mo­lai­nen nostaa saa­vu­tuk­sek­seen kiis­tel­lyn la­ki­aloit­teen

30.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkonen arvioi keskustan Nato-kannan muuttuvan myönteisemmäksi – "Uskon, että aiheesta käydään tärkeä keskustelu puoluevaltuuston kokouksessa huhtikuussa"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen arvioi kes­kus­tan Na­to-kan­nan muut­tu­van myön­tei­sem­mäk­si – "Us­kon, että ai­hees­ta käydään tärkeä kes­kus­te­lu puo­lue­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa huh­ti­kuus­sa"

28.03.2022 21:07 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lu­jen vah­vis­ta­mi­nen tuo te­hok­kuut­ta, ei li­sä­kus­tan­nuk­sia

27.01.2022 03:00
Tilaajille
Seppo Maskonen johti vastarintaa, kun kohuliikemiehet yrittivät vuosia vallata oululaisen Joutsen Median – näin Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen vetämä hanke torjuttiin

Seppo Mas­ko­nen johti vas­ta­rin­taa, kun ko­hu­lii­ke­mie­het yrit­ti­vät vuosia vallata ou­lu­lai­sen Joutsen Median – näin Aki Haaron ja Perttu Nou­siai­sen vetämä hanke tor­jut­tiin

04.01.2022 12:57 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään ener­gia­si­tou­tu­mat­to­muu­den puo­les­ta

19.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan suun­nan­muu­tos – kes­kus­ta­puo­lueen Ou­lus­sa­kin he­rät­tä­vä sur­kei­siin kan­na­tus­lu­kui­hin

06.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Kysyimme: Mitä vaikutuksia on kuntavaalien siirrolla kahdella kuukaudella eteenpäin?

Ky­syim­me: Mitä vai­ku­tuk­sia on kun­ta­vaa­lien siir­rol­la kah­del­la kuu­kau­del­la eteen­päin?

08.03.2021 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus on poh­joi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön – maa­kun­ta­koh­tai­set ra­hoi­tus­las­kel­mat tulevat päi­vit­ty­mään moneen kertaan

12.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen sote-ra­hoi­tus on uu­dis­tuk­sen joka vai­hees­sa pie­nen­ty­nyt todella huo­les­tut­ta­vas­ti

10.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Helsingin keskusta ei lämpene Väyrysen pormestariehdokkuudelle – "Edellinen vaalitulos ei tue optimismia"

Hel­sin­gin kes­kus­ta ei lämpene Väy­ry­sen por­mes­ta­ri­eh­dok­kuu­del­le – "E­del­li­nen vaa­li­tu­los ei tue op­ti­mis­mia"

17.11.2020 22:35 1