Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Keskustapuolue
Puolustusministeri Antti Kaikkonen arvioi keskustan Nato-kannan muuttuvan myönteisemmäksi – "Uskon, että aiheesta käydään tärkeä keskustelu puoluevaltuuston kokouksessa huhtikuussa"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen arvioi kes­kus­tan Na­to-kan­nan muut­tu­van myön­tei­sem­mäk­si – "Us­kon, että ai­hees­ta käydään tärkeä kes­kus­te­lu puo­lue­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa huh­ti­kuus­sa"

28.03.2022 21:07 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lu­jen vah­vis­ta­mi­nen tuo te­hok­kuut­ta, ei li­sä­kus­tan­nuk­sia

27.01.2022 03:00
Tilaajille
Seppo Maskonen johti vastarintaa, kun kohuliikemiehet yrittivät vuosia vallata oululaisen Joutsen Median – näin Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen vetämä hanke torjuttiin

Seppo Mas­ko­nen johti vas­ta­rin­taa, kun ko­hu­lii­ke­mie­het yrit­ti­vät vuosia vallata ou­lu­lai­sen Joutsen Median – näin Aki Haaron ja Perttu Nou­siai­sen vetämä hanke tor­jut­tiin

04.01.2022 12:57 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään ener­gia­si­tou­tu­mat­to­muu­den puo­les­ta

19.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan suun­nan­muu­tos – kes­kus­ta­puo­lueen Ou­lus­sa­kin he­rät­tä­vä sur­kei­siin kan­na­tus­lu­kui­hin

06.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Kysyimme: Mitä vaikutuksia on kuntavaalien siirrolla kahdella kuukaudella eteenpäin?

Ky­syim­me: Mitä vai­ku­tuk­sia on kun­ta­vaa­lien siir­rol­la kah­del­la kuu­kau­del­la eteen­päin?

08.03.2021 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus on poh­joi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön – maa­kun­ta­koh­tai­set ra­hoi­tus­las­kel­mat tulevat päi­vit­ty­mään moneen kertaan

12.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen so­te-ra­hoi­tus on uu­dis­tuk­sen joka vai­hees­sa pie­nen­ty­nyt todella huo­les­tut­ta­vas­ti

10.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Helsingin keskusta ei lämpene Väyrysen pormestariehdokkuudelle – "Edellinen vaalitulos ei tue optimismia"

Hel­sin­gin kes­kus­ta ei lämpene Väy­ry­sen por­mes­ta­ri­eh­dok­kuu­del­le – "E­del­li­nen vaa­li­tu­los ei tue op­ti­mis­mia"

17.11.2020 22:35 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palaako kes­kus­ta juu­ril­leen?

08.09.2020 06:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vasta vuoden pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Katri Kulmuni jatkoon

03.09.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Annika Saa­ri­kos­ta kes­kus­tal­le rohkea pu­heen­joh­ta­ja

03.09.2020 06:30
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajaehdokkaat eivät leikkaisi pohjoisen rahoja – "EU:n koheesiorahoitus lähtee siitä, että heikoimpia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ollakin"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat eivät leik­kai­si poh­joi­sen rahoja – "EU:n ko­hee­sio­ra­hoi­tus lähtee siitä, että hei­koim­pia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ol­la­kin"

02.09.2020 20:44 5
Tilaajille