Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

PISA-tulokset
Onko Suomen perusopetuksen taso romahtamassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suomen pe­rus­ope­tuk­sen taso ro­mah­ta­mas­sa?

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi emme käy kou­lu­tus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua mah­dol­li­suuk­sien kautta, siihen on kyllä pe­rus­tei­ta

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haasta eh­dok­kaa­si kes­kus­te­le­maan kou­lu­tuk­ses­ta – Suomi pienenä kan­sa­kun­ta­na ei voi pärjätä glo­baa­lis­sa maail­mas­sa muuten kuin pa­nos­ta­mal­la kou­lu­tuk­seen ja osaa­mi­seen

15.03.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on Suomen vii­mei­nen ol­jen­kor­si

18.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­sa-tu­lok­set las­kus­sa – OAJ:n tulisi nostaa yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun kärkeen kän­nyk­kä­kult­tuu­ri vai­ku­tuk­si­neen

15.02.2023 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen kun­nian­pa­lau­tus vaatii toimia

28.01.2023 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On outoa, että op­pi­mis­tu­los­ten laskua on haluttu se­lit­tää liialla it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sel­la

25.01.2023 06:00 17
Tilaajille
Pisa-menestyksen loisto on hiipunut – oppimistulosten luisu ei voi enää jatkua
Pääkirjoitus

Pi­sa-me­nes­tyk­sen loisto on hii­pu­nut – op­pi­mis­tu­los­ten luisu ei voi enää jatkua

22.01.2023 20:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jia on kuul­ta­va kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä – on var­mis­tet­ta­va, että opet­ta­jil­la on val­miu­det sekä mah­dol­li­suus opettaa pe­rus­tai­to­ja rau­has­sa

11.11.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kän­nyk­kä syö nuo­ri­son luku- ja kir­joi­tus­tai­don – op­pi­mis­tu­lok­set jat­ka­vat las­kuaan, mikäli ke­hi­tys­kul­kuun ei rea­goi­da

23.10.2022 07:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään mestari hui­pul­la! – opis­ke­lu­tai­dois­ta kes­kei­sin­tä, lu­ku­tai­toa, on vah­vis­tet­ta­va

26.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­lai­den ta­so­erot kas­va­vat koko ajan – ylemmäs lisätyt kou­lu­vuo­det eivät korjaa ala­kou­lun pohjan ha­ta­ruut­ta

02.11.2021 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ope­tus­alan am­mat­ti­lais­ten ja tut­ki­mus­ken­tän kanssa

14.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Pisa-kunniaa niittänyt suomalainen koulu tarvitsee korjausliikettä
Pääkirjoitus

Pi­sa-kun­niaa niit­tä­nyt suo­ma­lai­nen koulu tar­vit­see kor­jaus­lii­ket­tä

06.09.2021 10:58 21
Tilaajille
Suomen kirjallisuusvienti vetää: PISA-menestys myy Aasiassa, jännitys napataan jo ennen teoksen ilmestymistä – "Valttikorttimme ovat vahvat ja persoonalliset kertojat"

Suomen kir­jal­li­suus­vien­ti vetää: PI­SA-me­nes­tys myy Aa­sias­sa, jän­ni­tys na­pa­taan jo ennen teoksen il­mes­ty­mis­tä – "Valt­ti­kort­tim­me ovat vahvat ja per­soo­nal­li­set ker­to­jat"

08.04.2021 07:00 1
Tilaajille