Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oppimistulosten lasku
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­von ajatus ei toteudu ny­ky­kou­lus­sa käy­tös­häi­riös­tä kär­si­vien lasten koh­dal­la

25.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Koulutuspolitiikan isoilla linjaratkaisuilla on yhteys oppimistulosten muutoksiin
Kolumni

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan isoilla lin­ja­rat­kai­suil­la on yhteys op­pi­mis­tu­los­ten muu­tok­siin

24.02.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­kou­lus­sa pitää nähdä ja no­tee­ra­ta lah­jak­kuu­den eri­lai­set il­me­ne­mis­muo­dot

21.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on Suomen vii­mei­nen ol­jen­kor­si

18.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­kluu­sios­ta tulikin ink­vi­si­tio – ku­vit­te­le, että istut op­pi­tun­nil­la ja huo­maat, että kaikki muut op­pi­laat op­pi­vat, mutta sinä et

18.02.2023 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­sa-tu­lok­set las­kus­sa – OAJ:n tulisi nostaa yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun kärkeen kän­nyk­kä­kult­tuu­ri vai­ku­tuk­si­neen

15.02.2023 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen kun­nian­pa­lau­tus vaatii toimia

28.01.2023 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On outoa, että op­pi­mis­tu­los­ten laskua on haluttu se­lit­tää liialla it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sel­la

25.01.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lus­sa pitää saada kes­kit­tyä op­pi­mi­seen

25.01.2023 05:15 2
Tilaajille