Digitalisaatio
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Juha Kartano, Mika King

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ja Ve­ro­hal­lin­to pa­ran­ta­vat val­tuuk­sien oh­jeis­tus­ta

21.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Holm

Kou­lu­jen di­gi­ta­li­saa­tio – tie­to­tek­nii­kan lisäksi tar­vi­taan myös uusia so­pi­mus­mal­le­ja ja han­kin­ta­ta­po­ja

20.11.2020 03:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joonas Kilpivaara

Valtio epä­on­nis­tuu di­gi­ta­li­saa­tios­sa – läh­tö­koh­ta on aina kui­ten­kin se, että jo kerätty data säilyy, vaikka muu­tok­sia ta­pah­tui­si

16.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Oulu kehittää suurten kaupunkien kanssa koulutukseen kaikenkattavaa digitaalista palvelua – kaupunginjohtaja Laajala: "Tavoitteena on saada tästä kansallinen alusta"

Oulu ke­hit­tää suurten kau­pun­kien kanssa kou­lu­tuk­seen kai­ken­kat­ta­vaa di­gi­taa­lis­ta pal­ve­lua – kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­la: "Ta­voit­tee­na on saada tästä kan­sal­li­nen alusta"

11.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Seuraavaan digiaaltoon tarvitaan analytiikkaosaajia
Kolumni Veikko Seppänen

Seu­raa­vaan di­gi­aal­toon tar­vi­taan ana­ly­tiik­ka­osaa­jia

04.11.2020 12:00 1
Tilaajille
EU:n miljardielvytyspottia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydinkohteet ja hakea oikeasti jotain uutta
Pääkirjoitus

EU:n mil­jar­di­el­vy­tys­pot­tia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydin­koh­teet ja hakea oi­keas­ti jotain uutta

23.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Teknologiajäteille käy kuin Saksalle toisen maailmansodan jälkeen
Kolumni Jarno Limnéll

Tek­no­lo­gia­jä­teil­le käy kuin Sak­sal­le toisen maail­man­so­dan jälkeen

21.07.2020 12:00 3
Tilaajille
Palvelut valuvat roboteille  - "roboteista ei ole uhkaa, sillä niiden virukset eivät meihin tartu"
Kolumni Lauri Tähtinen

Pal­ve­lut valuvat ro­bo­teil­le - "ro­bo­teis­ta ei ole uhkaa, sillä niiden vi­ruk­set eivät meihin tartu"

04.06.2020 15:00
Tilaajille