Tyrnävä
Viimeisin tunti
Hanhimuutto näkyy Oulun seudun pelloilla – metsähanhiparvista voi löytää myös harvinaisempia hanhilajeja

Han­hi­muut­to näkyy Oulun seudun pel­loil­la – met­sä­han­hi­par­vis­ta voi löytää myös har­vi­nai­sem­pia han­hi­la­je­ja

20:05 0
Tilaajille
Kuukausi
Poliisi selvittää viikon takaista autoilijan ja pyörällä ajaneen lapsen kolaria Tyrnävällä – paikalta poistunutta autoilijaa ja silminnäkijöitä pyydetään ilmoittautumaan

Poliisi sel­vit­tää viikon ta­kais­ta au­toi­li­jan ja pyö­räl­lä ajaneen lapsen kolaria Tyr­nä­väl­lä – pai­kal­ta pois­tu­nut­ta au­toi­li­jaa ja sil­min­nä­ki­jöi­tä pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan

22.09.2020 10:09 1
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Viljankuivaimessa syttyi palo Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Vil­jan­kui­vai­mes­sa syttyi palo Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

06.09.2020 15:12 0
Tyrnävän kunta: Murron koulussa korona-altistus, yksi luokka asetettu karanteeniin

Tyr­nä­vän kunta: Murron kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus, yksi luokka ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

29.08.2020 20:58 2
Vanhemmat
Mönkijä tippui ojaan Tyrnävällä – toinen kyydissä olleista oli vaarassa hukkua

Mönkijä tippui ojaan Tyr­nä­väl­lä – toinen kyy­dis­sä ol­leis­ta oli vaa­ras­sa hukkua

19.08.2020 17:46 1
Tyrnävältä löytyi harvinaisia valkoisia mustikoita – "Joulu tuli ensimmäisenä mieleen, kun marjat näin"

Tyr­nä­väl­tä löytyi har­vi­nai­sia val­koi­sia mus­ti­koi­ta – "Joulu tuli en­sim­mäi­se­nä mie­leen, kun marjat näin"

14.08.2020 13:17 1
Tilaajille
Tyrnäväläinen kirjailija Pirjo Suvilehto avaa kirjallisuusterapiaa uudessa kirjassaan – "Lukemalla ja kirjoittamalla ilmiöille haetaan järjestystä ja haasteille sanoitusta"

Tyr­nä­vä­läi­nen kir­jai­li­ja Pirjo Su­vi­leh­to avaa kir­jal­li­suus­te­ra­piaa uudessa kir­jas­saan – "Lu­ke­mal­la ja kir­joit­ta­mal­la il­miöil­le haetaan jär­jes­tys­tä ja haas­teil­le sa­noi­tus­ta"

21.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomalaisella insinöörillä jo 180 eri patenttihakemusta

Vanha Kaleva: Suo­ma­lai­sel­la in­si­nöö­ril­lä jo 180 eri pa­tent­ti­ha­ke­mus­ta

08.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Karannut karitsa pelastettiin joen törmältä Tyrnävällä

Ka­ran­nut karitsa pe­las­tet­tiin joen tör­mäl­tä Tyr­nä­väl­lä

30.05.2020 13:27 0
Tyrnävän kunnanjohtaja on tehnyt 14 päätöstä poikkeusolojen perusteella, vaikka kuntia koskevaa valmiuslakipykälää ei ole aktivoitu – "Kuntalaisten etu pysyy etusijalla"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja on tehnyt 14 pää­tös­tä poik­keus­olo­jen pe­rus­teel­la, vaikka kuntia kos­ke­vaa val­mius­la­ki­py­kä­lää ei ole ak­ti­voi­tu – "Kun­ta­lais­ten etu pysyy etu­si­jal­la"

29.05.2020 06:00 9
Tilaajille
Ylen selvitys: Kymmenet kuntapomot saivat erityisvaltaa lakipykälän nojalla, jota ei ole koskaan asetettu voimaan – Tyrnävällä järjestettiin salamyhkäinen kokous ilman laillista pohjaa

Ylen sel­vi­tys: Kym­me­net kun­ta­po­mot saivat eri­tyis­val­taa la­ki­py­kä­län no­jal­la, jota ei ole koskaan ase­tet­tu voimaan – Tyr­nä­väl­lä jär­jes­tet­tiin sa­la­myh­käi­nen kokous ilman lail­lis­ta pohjaa

23.05.2020 13:15 14
Markkuun kyläyhdistykselle 15 000 euron väliaikaislaina luontopolun ja Rauhionojan Rivieran kehittämiseen

Mark­kuun ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le 15 000 euron vä­li­ai­kais­lai­na luon­to­po­lun ja Rau­hio­no­jan Ri­vie­ran ke­hit­tä­mi­seen

18.05.2020 20:56 0
Tilaajille
Henkilöauto suistui ulos tieltä Tyrnävällä, vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä Tyr­nä­väl­lä, va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

09.05.2020 17:59 3

Tyrnävä uu­dis­taa yleis­ur­hei­lu­ken­tän ny­ky­ai­kai­sek­si

04.05.2020 21:41 11
Kurki törmäsi voimalinjaan ja aiheutti maastopalon Tyrnävällä

Kurki törmäsi voi­ma­lin­jaan ja ai­heut­ti maas­to­pa­lon Tyr­nä­väl­lä

29.04.2020 19:21 4
Oulun poliisi kohtasi liikenteessä törttöilijöitä: Oulun seudulla vastaan tuli kaahareita, Ruukissa rattijuoppo ajoi mopolla

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12
Nainen tehtaili lähes 30 petosta Oulussa ja Tyrnävällä – Kauppasi netissä äitiyspakkauksia ja muita lastentarvikkeita

Nainen teh­tai­li lähes 30 petosta Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä – Kaup­pa­si netissä äi­tiys­pak­kauk­sia ja muita las­ten­tar­vik­kei­ta

16.04.2020 10:32 4
Tyrnävä vaihtaa lämpimän kouluruuan palve­lu­se­te­leihin – tarkoituksena vähentää lämpimien aterioiden hakemisesta aiheutuvia lähikontakteja

Tyrnävä vaihtaa läm­pi­män kou­lu­ruuan pal­ve­lu­se­te­lei­hin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää läm­pi­mien ate­rioi­den ha­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­via lä­hi­kon­tak­te­ja

07.04.2020 20:21 2