Tyrnävä
Viimeisin tunti
S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tuntuvasti aurinkopaneelien lukumäärää, myös Arina saa osansa – paneeleja muun muassa Tyrnävälle, Muhokselle ja Kempeleeseen

S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tun­tu­vas­ti au­rin­ko­pa­nee­lien lu­ku­mää­rää, myös Arina saa osansa – pa­nee­le­ja muun muassa Tyr­nä­väl­le, Mu­hok­sel­le ja Kem­pe­lee­seen

17:05 1
Viimeisin 12 tuntia
Henkilöauto suistui tieltä ja pyöri katon kautta ympäri Tyrnävällä

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja pyöri katon kautta ympäri Tyr­nä­väl­lä

10:14
Kuukausi
Tyrnävän tulvatilanne on hellittämään päin – "Vesi kulkee uomassa ja sen pinta on laskenut 40 senttimetriä eilisestä"

Tyr­nä­vän tul­va­ti­lan­ne on hel­lit­tä­mään päin – "Vesi kulkee uomassa ja sen pinta on las­ke­nut 40 sent­ti­met­riä ei­li­ses­tä"

02.04.2021 17:12 2
Kysyimme, joko on linturetken aika ja voiko lintutorneissa vierailla koronaturvallisesti

Ky­syim­me, joko on lin­tu­ret­ken aika ja voiko lin­tu­tor­neis­sa vie­rail­la ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti

01.04.2021 19:00 3
Tilaajille
Sulava lumi ja jäässä olevat ojat nostivat uhkaavan tulvan Tyrnävän alueella, pelastuslaitos teki torjuntatöitä yötä myöten

Sulava lumi ja jäässä olevat ojat nos­ti­vat uh­kaa­van tulvan Tyr­nä­vän alueel­la, pe­las­tus­lai­tos teki tor­jun­ta­töi­tä yötä myöten

01.04.2021 13:56 2
Leppiojan korkealle noussut vesi uhkasi asuintaloja Tyrnävällä – ojan tukkinut jääpato purettiin, pelastuslaitos tarkkailee tilannetta

Lep­pio­jan kor­keal­le noussut vesi uhkasi asuin­ta­lo­ja Tyr­nä­väl­lä – ojan tuk­ki­nut jääpato pu­ret­tiin, pe­las­tus­lai­tos tark­kai­lee ti­lan­net­ta

30.03.2021 19:42 1
Lukijalta Mielipide Mirja Vehkaperä, Antti Ollikainen, Kari Ylönen, Johannes Tuomela, Minna Matinlauri, Jaana Ollakka, Sauli Pramila

Oulun seutu tulee pär­jää­mään koronan jäl­kei­ses­tä ajasta vain kun­ta­ra­jat ylit­tä­väl­lä yh­teis­työl­lä

21.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Tyrnäväläisten Tomi Matilan ja Sanna Arontien unelma suurperheestä toteutui uusperheessä – kaikille neljälle lapselle yritettiin laittaa samat säännöt, mutta tasapäistäminen oli virhe

Tyr­nä­vä­läis­ten Tomi Matilan ja Sanna Aron­tien unelma suur­per­hees­tä to­teu­tui uus­per­hees­sä – kai­kil­le nel­jäl­le lap­sel­le yri­tet­tiin laittaa samat sään­nöt, mutta ta­sa­päis­tä­mi­nen oli virhe

14.03.2021 06:00 6
Tilaajille
THL: Suomessa 691 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan tautitapausta, joista kuusi Oulussa

THL: Suo­mes­sa 691 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san tau­ti­ta­paus­ta, joista kuusi Oulussa

13.03.2021 11:59 18
Listasimme kuuden kunnan ehdokkaat – katso päivittyvä lista Oulun seudun kuntien kuntavaaliehdokkaista

Lis­ta­sim­me kuuden kunnan eh­dok­kaat – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun seudun kuntien kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

12.03.2021 16:24 4
Tilaajille
Viallinen nestekaasutrukki vuoti kaasua perunanviljelylaitoksella Tyrnävällä – kolme henkilöä vietiin jatkohoitoon

Vial­li­nen nes­te­kaa­su­truk­ki vuoti kaasua pe­ru­nan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Tyr­nä­väl­lä – kolme hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

18.02.2021 18:01 1
Syrjälänpellon hevostilaa pyörittävä Sari Vesala on varsinainen renessanssinainen – hän hieroo, kengittää, valmentaa, ohjastaa, kasvattaa ja kuntouttaa hevosia

Syr­jä­län­pel­lon he­vos­ti­laa pyö­rit­tä­vä Sari Vesala on var­si­nai­nen re­nes­sans­si­nai­nen – hän hieroo, ken­git­tää, val­men­taa, oh­jas­taa, kas­vat­taa ja kun­tout­taa hevosia

17.02.2021 19:00
Tilaajille

Gal­le­ria Con­ra­dil­le myön­net­tiin Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to

08.02.2021 19:01
Lukijalta Mielipide Hannele Heikkilä-Tuomaala

Pitääkö al­tis­tu­nei­den va­leh­del­la ole­van­sa oi­reel­li­sia, että pää­se­vät tes­tauk­seen?

03.02.2021 05:30
Tilaajille
Tyrnävän kirkon miljoonaremontti on vihdoin valmis, peruskorjaus on satsaus erityisesti tuleville sukupolville – "Korjaustoimenpiteet olivat välttämättömiä, jotta kirkko säilyy terveenä"

Tyr­nä­vän kirkon mil­joo­na­re­mont­ti on vihdoin valmis, pe­rus­kor­jaus on satsaus eri­tyi­ses­ti tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le – "Kor­jaus­toi­men­pi­teet olivat vält­tä­mät­tö­miä, jotta kirkko säilyy ter­vee­nä"

29.01.2021 19:00
Tilaajille
Poliisi Muhoksen perhesurmasta: "Nämä ovat kaikessa karmeudessaan äärimmäisen harvinaisia" – Kaleva koosti Oulun seudun tapaukset

Poliisi Mu­hok­sen per­he­sur­mas­ta: "Nämä ovat kai­kes­sa kar­meu­des­saan ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia" – Kaleva koosti Oulun seudun ta­pauk­set

26.01.2021 16:29
Tilaajille
Tyrnävän remontoitu kirkko otetaan käyttöön piispanmessulla – ehtoollista jaetaan tunnin ajan messun jälkeen

Tyr­nä­vän re­mon­toi­tu kirkko otetaan käyt­töön piis­pan­mes­sul­la – eh­tool­lis­ta jaetaan tunnin ajan messun jälkeen

25.01.2021 11:55
Lukijalta Mielipide

Lä­hi­mat­kai­lu Oulun alueen hit­ti­tuot­teek­si, ret­ki­rei­tit ja luon­to­koh­teet tulee saada seudun yh­tei­sen säh­köi­sen kar­tas­ton avulla esille

22.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Tyrnäväläinen pelto oli taipua jäätiköksi, ihmisten välistä etäisyyttä kuvastaa suo – Tapani Launosella on jatkuvasti haku päällä Pohjois-Suomen elokuva- ja tv-tuotantopaikoista

Tyr­nä­vä­läi­nen pelto oli taipua jää­ti­kök­si, ih­mis­ten välistä etäi­syyt­tä ku­vas­taa suo – Tapani Lau­no­sel­la on jat­ku­vas­ti haku päällä Poh­jois-Suo­men elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­kois­ta

21.01.2021 06:00 4
Tilaajille