Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tyrnävä
Kuukausi
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja."

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja."

05.02.2023 12:00 6
Tilaajille
Tielle kaatunut rekka tukki Nelostietä Kärsämäellä – Pohjois-Pohjanmaalla sattui illan aikana useita kolareita ja ulosajoja

Tielle kaa­tu­nut rekka tukki Ne­los­tie­tä Kär­sä­mäel­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui illan aikana useita ko­la­rei­ta ja ulo­sa­jo­ja

26.01.2023 07:01 17
Tyrnävä liittyi mukaan Pohjolan rengastiehen – uusi verkkokauppa avattiin matkailijoille

Tyrnävä liittyi mukaan Poh­jo­lan ren­gas­tie­hen – uusi verk­ko­kaup­pa avat­tiin mat­kai­li­joil­le

13.01.2023 15:38

Nou­se­van ran­nik­ko­seu­dun alueen yh­dis­tys­vä­keä vär­vä­tään asian­tun­ti­joik­si jak­sa­mis­ta edis­tä­vään hank­kee­seen

11.01.2023 19:44
Vanhemmat
Tyrnäväläisen Marko Parttimaan kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Tyr­nä­vä­läi­sen Marko Part­ti­maan kelk­kap­ro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

02.01.2023 15:42 6
Tilaajille
Ulkotulet loimuavat Tyrnävällä uudenvuodenaattona, vapaaehtoiset pääsevät sytytyspuuhiin – "Virvokkeiden ottamisen ehtii aloittaa myöhemminkin"

Ul­ko­tu­let loi­mua­vat Tyr­nä­väl­lä uu­den­vuo­de­naat­to­na, va­paaeh­toi­set pää­se­vät sy­ty­tys­puu­hiin – "Vir­vok­kei­den ot­ta­mi­sen ehtii aloit­taa myö­hem­min­kin"

29.12.2022 18:30 3
Tilaajille
Yksi ihminen loukkaantui peräänajokolarissa Nelostiellä Tyrnävällä

Yksi ihminen louk­kaan­tui pe­rää­na­jo­ko­la­ris­sa Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­väl­lä

21.12.2022 12:13
"Ei remontti tähtitiedettä ole" – Oululaispariskunta kunnosti sukutalon Tyrnävällä ja nauttii siellä stressittömästä vapaa-ajasta

"Ei re­mont­ti täh­ti­tie­det­tä ole" – Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta kun­nos­ti su­ku­ta­lon Tyr­nä­väl­lä ja nauttii siellä stres­sit­tö­mäs­tä va­paa-ajas­ta

17.12.2022 05:00 8
Tilaajille
Tyrnävällä sijaitsevan Hällintalon kotieläinpihan Johanna Ahola vietti unettomia öitä, joiden jälkeen hän päätti lopettaa toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Tyr­nä­väl­lä si­jait­se­van Häl­lin­ta­lon ko­tie­läin­pi­han Johanna Ahola vietti unet­to­mia öitä, joiden jälkeen hän päätti lo­pet­taa toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

13.12.2022 11:25
Tilaajille
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta

Tyr­nä­väl­lä yk­si­vuo­tiaan lapsen kuo­le­maan pi­ha­pii­ris­sä joh­ta­nut yliajo syy­te­har­kin­taan – Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

05.12.2022 10:30
Tilaajille
Nuori tyrnäväläinen yrittäjä Emmi Hannus kannustaa miettimään lisää vetovoimatekijöitä seudun matkailuun: "Olisihan se helpompi kehittää toimintaa, jos vieressä olisi tunturi tai järvi"

Nuori tyr­nä­vä­läi­nen yrit­tä­jä Emmi Hannus kan­nus­taa miet­ti­mään lisää ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä seudun mat­kai­luun: "O­li­si­han se hel­pom­pi ke­hit­tää toi­min­taa, jos vie­res­sä olisi tunturi tai järvi"

28.11.2022 19:00 8
Tilaajille
Temmesjoki palasi osin entiseen uomaansa Metsähallituksen suurhankkeessa, ja joen kivikynnysten ja lampien pitäisi tasata veden virtaamaa – Katso video ennen ja nyt

Tem­mes­jo­ki palasi osin en­ti­seen uo­maan­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen suur­hank­kees­sa, ja joen ki­vi­kyn­nys­ten ja lampien pitäisi tasata veden vir­taa­maa – Katso video ennen ja nyt

25.11.2022 17:42 4
Tilaajille
Pyörätie Tupokseen, kylätie Rauhionojalle, Murtoon levennetty piennar? Kuntalaiset ideoivat, miten jalankulkua ja pyöräilyä olisi Tyrnävällä kehitettävä

Pyö­rä­tie Tu­pok­seen, kylätie Rau­hio­no­jal­le, Murtoon le­ven­net­ty pien­nar? Kun­ta­lai­set ideoi­vat, miten ja­lan­kul­kua ja pyö­räi­lyä olisi Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tä­vä

19.11.2022 16:10
Tilaajille
Epäonninen lehmä putosi lietekuiluun Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Epäon­ni­nen lehmä putosi lie­te­kui­luun Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

07.11.2022 13:43 2
Tyrnävällä vireillä uusi tuulipuistohanke – Ylipäähän kaavaillusta yhdeksän voimalan hankkeesta aiotaan järjestää maanomistajille tilaisuus joulukuussa

Tyr­nä­väl­lä vi­reil­lä uusi tuu­li­puis­to­han­ke – Yli­pää­hän kaa­vail­lus­ta yh­dek­sän voi­ma­lan hank­kees­ta aiotaan jär­jes­tää maa­no­mis­ta­jil­le ti­lai­suus jou­lu­kuus­sa

03.11.2022 17:17
Tilaajille
Poliisi piiritti uhkaavasti käyttäytynyttä miestä lähes kolme tuntia Tyrnävän keskustassa – asunnossa oli useita aseita

Poliisi pii­rit­ti uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­nyt­tä miestä lähes kolme tuntia Tyr­nä­vän kes­kus­tas­sa – asun­nos­sa oli useita aseita

02.11.2022 16:03
Täynnä virtaa takaisin Tyrnävän Tempauksen riveihin – Essi Kylli, 32, pyörsi lopettamispäätöksensä

Täynnä virtaa ta­kai­sin Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen ri­vei­hin – Essi Kylli, 32, pyörsi lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen­sä

31.10.2022 16:33 3
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö ja Oomi julkistivat mittavan yhteistyösopimuksen: Oulun seudulle tulossa lähivuosina sadan megawatin edestä aurinkosähköpuistoja

Oulun Seudun Sähkö ja Oomi jul­kis­ti­vat mit­ta­van yh­teis­työ­so­pi­muk­sen: Oulun seu­dul­le tulossa lä­hi­vuo­si­na sadan me­ga­wa­tin edestä au­rin­ko­säh­kö­puis­to­ja

07.10.2022 13:30 44
Tilaajille
Tyrnävän Tempaus ja Oulunsalon Vasama kyllästyivät alakuloon ja aloittivat pesäpallossa laajamittaisen yhteistyön: "Yritämme vielä kerran"

Tyr­nä­vän Tempaus ja Ou­lun­sa­lon Vasama kyl­läs­tyi­vät ala­ku­loon ja aloit­ti­vat pe­sä­pal­los­sa laa­ja­mit­tai­sen yh­teis­työn: "Y­ri­täm­me vielä kerran"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille