Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Perusopetus
Oululainen Miikka Mattila on ladannut nettiin noin 2 000 opetusvideota – Opettaja kehitti matematiikan opetusympäristön omalla ajallaan

Ou­lu­lai­nen Miikka Mattila on la­dan­nut nettiin noin 2 000 ope­tus­vi­deo­ta – Opet­ta­ja kehitti ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ym­pä­ris­tön omalla ajal­laan

10.02.2024 17:00 17
Tilaajille
Tyrnävän Kuulammella osataan matematiikkaa kuin Japanissa – Nuoret kertovat, mikä saa koulun menestymään

Tyr­nä­vän Kuu­lam­mel­la osataan ma­te­ma­tiik­kaa kuin Ja­pa­nis­sa – Nuoret ker­to­vat, mikä saa koulun me­nes­ty­mään

02.02.2024 06:00 17
Tilaajille
Kaupungin sivistystoimi tarvitsee lisärahaa liki kahdeksan miljoonaa euroa

Kau­pun­gin si­vis­tys­toi­mi tar­vit­see li­sä­ra­haa liki kah­dek­san mil­joo­naa euroa

16.10.2023 13:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­kei­no­elä­män odo­tuk­set osaa­mis­ta­son nos­tos­ta ovat kor­keal­la

09.08.2023 07:30 5
Tilaajille
Onko Suomen perusopetuksen taso romahtamassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suomen pe­rus­ope­tuk­sen taso ro­mah­ta­mas­sa?

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaikki lasten voimat on käytetty jo puoliltapäivin, ja iltapäivät ovat rankkoja, kertoo oululaisopettaja – Näin raa'at säästöt näkyvät kouluissa
Essee

Kaikki lasten voimat on käy­tet­ty jo puo­lil­ta­päi­vin, ja il­ta­päi­vät ovat rank­ko­ja, kertoo ou­lu­lais­opet­ta­ja – Näin raa'at säästöt näkyvät kou­luis­sa

17.02.2023 15:40 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­tai­dot ovat ope­tuk­sen kes­kiös­sä – it­se­oh­jau­tu­vuus ei ole ope­tus­me­ne­tel­mä vaan taito, jota har­joi­tel­laan

17.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pien­ryh­mäs­tä maail­mal­le – eri­tyis­luo­kan kynnys ei saa olla liian kor­keal­la op­pi­laal­le eikä yh­teis­kun­nal­le

21.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Kymmenet sotaa paenneet ukrainalaislapset ovat aloittaneet koulun Oulussa – kaupunki on valmistautunut siihen, että oppilaiden määrä kasvaa edelleen

Kym­me­net sotaa paen­neet uk­rai­na­lais­lap­set ovat aloit­ta­neet koulun Oulussa – kau­pun­ki on val­mis­tau­tu­nut siihen, että op­pi­lai­den määrä kasvaa edel­leen

23.04.2022 06:00 8
Tilaajille
Lapsen oikeuksien kriisin ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia
Kolumni

Lapsen oi­keuk­sien kriisin rat­kai­se­mi­seen tar­vi­taan kaikkia

15.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Rehtoreiden uupuminen on kasvanut merkittävästi ja työn imu on romahtanut – korona-aika on jättänyt ikävät jälkensä kouluyhteisön hyvinvointiin

Reh­to­rei­den uu­pu­mi­nen on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti ja työn imu on ro­mah­ta­nut – ko­ro­na-ai­ka on jät­tä­nyt ikävät jäl­ken­sä kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin

25.11.2021 07:00 24
Tilaajille
Perusopetusta ilman perinteisiä luokkia – "Oppilaalla on oma kotiluokka, jossa ollaan omassa ikäryhmässä"

Pe­rus­ope­tus­ta ilman pe­rin­tei­siä luokkia – "Op­pi­laal­la on oma ko­ti­luok­ka, jossa ollaan omassa ikä­ryh­mäs­sä"

26.05.2021 07:00
Tilaajille
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 16:51 1