Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Koulutuspolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­kyi­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka on tullut tiensä päähän

23.01.2022 05:15 8
Tilaajille
Korkeakoulupaikkoja luotava tulevien tarpeiden mukaan, mutta maa tarvitsee myös käytännön ammattiosaajia
Pääkirjoitus

Kor­kea­kou­lu­paik­ko­ja luotava tu­le­vien tar­pei­den mukaan, mutta maa tar­vit­see myös käy­tän­nön am­mat­ti­osaa­jia

21.12.2021 20:00 14
Tilaajille
TKI-panostuksilla hyvinvointia ja kestävää kasvua
Kolumni

TKI-pa­nos­tuk­sil­la hy­vin­voin­tia ja kes­tä­vää kasvua

28.09.2021 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pön­kit­tää­kö kou­lu­tus­po­li­tiik­ka eriar­voi­suut­ta?

19.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Jokaisesta nuoresta otettava koppi
Kolumni

Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otet­ta­va koppi

27.07.2021 16:00 5
Tilaajille
Kansakunta maksaa kovan hinnan, jos koulutustaso päästetään laskuun
Pääkirjoitus

Kan­sa­kun­ta maksaa kovan hinnan, jos kou­lu­tus­ta­so pääs­te­tään laskuun

11.04.2021 20:00 3
Tilaajille
Opiskelijoille hyviä uutisia: Oulun ammattikorkeakoulun rahoitustilanne paranemassa, koululla on painetta suunnata rahoitusta opetukseen

Opis­ke­li­joil­le hyviä uu­ti­sia: Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­hoi­tus­ti­lan­ne pa­ra­ne­mas­sa, kou­lul­la on pai­net­ta suun­na­ta ra­hoi­tus­ta ope­tuk­seen

13.02.2021 07:00 7
Tilaajille