Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Koulutuspolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan tut­ki­muk­sen nä­kö­kul­mas­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ovat ää­ri­oi­keis­toa

22.07.2023 05:30 5
Tilaajille
Inhimillisen tulevaisuuden puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­hi­mil­li­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

24.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi emme käy kou­lu­tus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua mah­dol­li­suuk­sien kautta, siihen on kyllä pe­rus­tei­ta

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­sen laatu on tur­vat­ta­va

19.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen erityisasema kirjattava hallitusohjelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men eri­tyis­ase­ma kir­jat­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haasta eh­dok­kaa­si kes­kus­te­le­maan kou­lu­tuk­ses­ta – Suomi pienenä kan­sa­kun­ta­na ei voi pärjätä glo­baa­lis­sa maail­mas­sa muuten kuin pa­nos­ta­mal­la kou­lu­tuk­seen ja osaa­mi­seen

15.03.2023 05:45 1
Tilaajille
Koulutuspolitiikan isoilla linjaratkaisuilla on yhteys oppimistulosten muutoksiin
Kolumni

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan isoilla lin­ja­rat­kai­suil­la on yhteys op­pi­mis­tu­los­ten muu­tok­siin

24.02.2023 06:00 13
Tilaajille
OAJ puheenjohtaja Oulussa: Oppimistulosten huononeminen johtuu liian niukoista resursseista

OAJ pu­heen­joh­ta­ja Ou­lus­sa: Op­pi­mis­tu­los­ten huo­no­ne­mi­nen johtuu liian niu­kois­ta re­surs­seis­ta

03.02.2023 18:15 35
Tilaajille
Näkyykö koulushoppailu jo Oulussakin? – Ikävintä ilmiössä on se, että muun kuin lähikoulun valitsevat ne, joilla on vara valita
Kolumni

Näkyykö kou­lus­hop­pai­lu jo Ou­lus­sa­kin? – Ikä­vin­tä il­miös­sä on se, että muun kuin lä­hi­kou­lun va­lit­se­vat ne, joilla on vara valita

28.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Tärkeintä on sydämen sivistys
Kolumni

Tär­kein­tä on sydämen si­vis­tys

05.04.2022 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­kou­lu voisi olla parempi – uusien di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ja op­pi­ma­te­riaa­lien käyttö edel­lyt­tää uu­den­lais­ta pe­da­go­giik­kaa

03.04.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­ra­hoi­tus ja opet­ta­ja­mi­toi­tus kuntoon

02.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­kyi­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka on tullut tiensä päähän

23.01.2022 05:15 8
Tilaajille
Korkeakoulupaikkoja luotava tulevien tarpeiden mukaan, mutta maa tarvitsee myös käytännön ammattiosaajia
Pääkirjoitus

Kor­kea­kou­lu­paik­ko­ja luotava tu­le­vien tar­pei­den mukaan, mutta maa tar­vit­see myös käy­tän­nön am­mat­ti­osaa­jia

21.12.2021 20:00 14
Tilaajille
TKI-panostuksilla hyvinvointia ja kestävää kasvua
Kolumni

TKI-pa­nos­tuk­sil­la hy­vin­voin­tia ja kes­tä­vää kasvua

28.09.2021 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pön­kit­tää­kö kou­lu­tus­po­li­tiik­ka eriar­voi­suut­ta?

19.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Jokaisesta nuoresta otettava koppi
Kolumni

Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otet­ta­va koppi

27.07.2021 16:00 5
Tilaajille
Kansakunta maksaa kovan hinnan, jos koulutustaso päästetään laskuun
Pääkirjoitus

Kan­sa­kun­ta maksaa kovan hinnan, jos kou­lu­tus­ta­so pääs­te­tään laskuun

11.04.2021 20:00 3
Tilaajille
Opiskelijoille hyviä uutisia: Oulun ammattikorkeakoulun rahoitustilanne paranemassa, koululla on painetta suunnata rahoitusta opetukseen

Opis­ke­li­joil­le hyviä uu­ti­sia: Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­hoi­tus­ti­lan­ne pa­ra­ne­mas­sa, kou­lul­la on pai­net­ta suun­na­ta ra­hoi­tus­ta ope­tuk­seen

13.02.2021 07:00 7
Tilaajille