Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomi
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sillä, miten koh­te­lem­me Suomen ve­nä­läi­siä, on väliä

06:00 16
Vanhemmat
F-35-hävittäjien moottoreiden kokoonpano- ja huoltotilat rakennetaan Nokian Linnavuoreen

F-35-hä­vit­tä­jien moot­to­rei­den ko­koon­pa­no- ja huol­to­ti­lat ra­ken­ne­taan Nokian Lin­na­vuo­reen

22.02.2024 22:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä jatkaa avoi­mes­ti naa­pu­ri­kan­so­jen liit­tä­mis­tä val­ta­pii­riin­sä

10.12.2023 07:00 18
Heikentyneet Pisa-tulokset kertovat eriarvoisuuden kasvusta, mutta koulu ei voi korjata ongelmia, jotka eivät ole koulusta lähtöisin
Kolumni

Hei­ken­ty­neet Pi­sa-tu­lok­set ker­to­vat eri­ar­voi­suu­den kas­vus­ta, mutta koulu ei voi korjata on­gel­mia, jotka eivät ole kou­lus­ta läh­töi­sin

09.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Kriisi itärajalla osoitti, että kansainvälisiä sopimuksia pitää päivittää – sitä edellyttää myös Eurooppaan kohdistuva maahanmuuttopaine
Kolumni

Kriisi itä­ra­jal­la osoit­ti, että kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia pitää päi­vit­tää – sitä edel­lyt­tää myös Eu­roop­paan koh­dis­tu­va maa­han­muut­to­pai­ne

02.12.2023 06:00 7
Tilaajille
HS:n gallup: Stubb nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi, Haavisto kakkosena

HS:n gallup: Stubb nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si, Haa­vis­to kak­ko­se­na

22.11.2023 07:44 27
Sähköpotkulautoja on liikaa, sanoo enemmistö suomalaisista

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja on liikaa, sanoo enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta

03.11.2023 09:38 12
Norjalaisinstituutin havaitsema todennäköinen räjähdys Suomen ja Viron kaasuputken alueella vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

Nor­ja­lai­sins­ti­tuu­tin ha­vait­se­ma to­den­nä­köi­nen rä­jäh­dys Suomen ja Viron kaa­su­put­ken alueel­la vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

11.10.2023 12:06 6
Analyysi: Suomi on energiasodassa turvallisemmassa asemassa kuin viime talvena – Herpaantumiseen ei ole kuitenkaan varaa, todistaa Viro-kaasuyhteyden sabotointi

Ana­lyy­si: Suomi on ener­gia­so­das­sa tur­val­li­sem­mas­sa ase­mas­sa kuin viime talvena – Her­paan­tu­mi­seen ei ole kui­ten­kaan varaa, to­dis­taa Vi­ro-kaa­suyh­tey­den sa­bo­toin­ti

11.10.2023 11:30
Tilaajille
HS: Vaimonsa murhasta tuomittu vankikarkuri elää vapaana Suomessa – palautuskielto estää miehen viemisen takaisin Irakiin

HS: Vai­mon­sa mur­has­ta tuo­mit­tu van­ki­kar­ku­ri elää vapaana Suo­mes­sa – pa­lau­tus­kiel­to estää miehen vie­mi­sen ta­kai­sin Irakiin

30.09.2023 13:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pappeja vai va­koo­jia? – hen­gel­li­siä yh­teyk­siä Inkerin kirk­koon ei saa kat­kais­ta

26.09.2023 05:30 7
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01 6
Tilaajille
Ulkoministeri Valtonen: Suomi kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon

Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: Suomi kieltää ve­nä­läis­ten hen­ki­löau­to­jen maa­han­tu­lon

15.09.2023 13:36 32
Terrorismirikoksesta rankaiseminen on Suomessa vaikeaa
Lukijalta Kolumni

Ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta ran­kai­se­mi­nen on Suo­mes­sa vaikeaa

27.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Yliopistorankingit ovat brändäystä ja huomiotaloutta, eivätkä ne professorin mukaan kerro opetuksesta juuri mitään

Ylio­pis­to­ran­kin­git ovat brän­däys­tä ja huo­mio­ta­lout­ta, eivätkä ne pro­fes­so­rin mukaan kerro ope­tuk­ses­ta juuri mitään

27.08.2023 09:36 6
Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tulevaisuudessa siirtävän Aurora Linen Ruotsin puolen valmistelut vaikuttavat nyt pörssisähkön hintaan – vanha siirtoyhteys maiden välillä on tilapäisesti pois käytöstä

Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tu­le­vai­suu­des­sa siir­tä­vän Aurora Linen Ruotsin puolen val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat nyt pörs­si­säh­kön hintaan – vanha siir­toyh­teys maiden välillä on ti­la­päi­ses­ti pois käy­tös­tä

25.08.2023 11:06 1
Tilaajille
Gulagissa kärsineiden suomalaisten vaiheet selviävät pala palalta – Historioitsija Ira Jänis-Isokangas: "Venäjän vankileirit olivat eräänlaista modernia orjakauppaa"

Gu­la­gis­sa kär­si­nei­den suo­ma­lais­ten vaiheet sel­viä­vät pala palalta – His­to­rioit­si­ja Ira Jä­nis-Iso­kan­gas: "Ve­nä­jän van­ki­lei­rit olivat erään­lais­ta mo­der­nia or­ja­kaup­paa"

14.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­leuu­ti­sia his­to­rias­ta – Suomi neu­vot­te­li sodan alla Neu­vos­to­lii­ton kanssa lu­kui­sia kertoja

12.08.2023 07:30 14
Tilaajille
Tuleva viikonloppu ja sunnuntain aamuyö ovat parasta perseidien havaintoaikaa – Oulun korkeudella voidaan nähdä kirkkaimmat tähdenlennot

Tuleva vii­kon­lop­pu ja sun­nun­tain aamuyö ovat parasta per­sei­dien ha­vain­toai­kaa – Oulun kor­keu­del­la voidaan nähdä kirk­kaim­mat täh­den­len­not

09.08.2023 11:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to tarjosi rauhan jat­ku­mis­ta

05.08.2023 07:00 20
Tilaajille