Suomi
Viimeisin 24 tuntia
Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi onnellisuustutkimukset ärsyttävät niin monia ja saavat väittämään vastaan?

Essee: Olemme kansa, joka kätkee onnensa – Miksi on­nel­li­suus­tut­ki­muk­set är­syt­tä­vät niin monia ja saavat väit­tä­mään vas­taan?

09:00 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hallitus mahdollistaa koronarokotusten väliaikaisen kohdennuksen pahimmille epidemia-alueille – kohdentamisessa käytössä Modernan ja AstraZenecan rokotteet

Hal­li­tus mah­dol­lis­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten vä­li­ai­kai­sen koh­den­nuk­sen pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – koh­den­ta­mi­ses­sa käy­tös­sä Mo­der­nan ja Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teet

16.04.2021 14:20 28
THL:n Mika Salminen: Suomen epidemia laskusuunnassa, nimenomaan iltaelämän kontaktien vähentäminen ollut ratkaisevaa

THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomen epi­de­mia las­ku­suun­nas­sa, ni­men­omaan il­ta­elä­män kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen ollut rat­kai­se­vaa

15.04.2021 11:16 25
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Suomen kirjallisuusvienti vetää: PISA-menestys myy Aasiassa, jännitys napataan jo ennen teoksen ilmestymistä – "Valttikorttimme ovat vahvat ja persoonalliset kertojat"

Suomen kir­jal­li­suus­vien­ti vetää: PI­SA-me­nes­tys myy Aa­sias­sa, jän­ni­tys na­pa­taan jo ennen teoksen il­mes­ty­mis­tä – "Valt­ti­kort­tim­me ovat vahvat ja per­soo­nal­li­set ker­to­jat"

08.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Osa iäkkäistä kieltäytyy koronarokotuksista: Syinä "väärän" rokotemerkin lisäksi epäluuloa ja jopa painostavia lapsia – Oulussa kieltäytyjiä yli 5 prosenttia

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:32 6
Tilaajille
Aurinko houkuttelee heikoille kevätjäille, maaliskuussa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit turvalliseen jäällä liikkumiseen

Aurinko hou­kut­te­lee hei­koil­le ke­vät­jäil­le, maa­lis­kuus­sa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit tur­val­li­seen jäällä liik­ku­mi­seen

07.04.2021 14:19 1
Viime vuoden suosituimmat nimet olivat Aino ja Leo – katso vuonna 2020 syntyneiden lasten suosituimmat nimet

Viime vuoden suo­si­tuim­mat nimet olivat Aino ja Leo – katso vuonna 2020 syn­ty­nei­den lasten suo­si­tuim­mat nimet

07.04.2021 11:29 1
Hallituslähde STT:lle: Heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, jos suunnitelmat pitävät

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Hei­nä­kuus­sa voidaan palata hyvin lähelle nor­maa­li­ti­laa, jos suun­ni­tel­mat pitävät

07.04.2021 10:45 19
Ekstaasikuolemien määrä yli kolminkertaistui Suomessa vuosina 2011–2017, kertoo THL

Eks­taa­si­kuo­le­mien määrä yli kol­min­ker­tais­tui Suo­mes­sa vuosina 2011–2017, kertoo THL

07.04.2021 09:14
Valtioneuvosto: Miljoona ihmistä Suomessa saanut nyt koronarokoteannoksen – "Tämä ei ole aprillia"

Val­tio­neu­vos­to: Mil­joo­na ihmistä Suo­mes­sa saanut nyt ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen – "Tämä ei ole ap­ril­lia"

01.04.2021 12:53 19
Kesän matkoja Eurooppaan myydään jo, mutta entisenlaista lomakokemusta odottava voi pettyä – Näin suomalainen rokotustodistus toimisi

Kesän matkoja Eu­roop­paan myydään jo, mutta en­ti­sen­lais­ta lo­ma­ko­ke­mus­ta odot­ta­va voi pettyä – Näin suo­ma­lai­nen ro­ko­tus­to­dis­tus toimisi

01.04.2021 08:00
Tilaajille
Kolumni: Loppukiriin pinkaisemista helpottaisi näkymä normaaliajasta – koronaexitiin konkretiaa, kiitos

Ko­lum­ni: Lop­pu­ki­riin pin­kai­se­mis­ta hel­pot­tai­si näkymä nor­maa­li­ajas­ta – ko­ro­nae­xi­tiin konk­re­tiaa, kiitos

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Koronarokotuksia Astra Zenecalla jatketaan huomenna – rokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Astra Ze­ne­cal­la jat­ke­taan huo­men­na – ro­ko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anneta alle 65-vuo­tiail­le

28.03.2021 17:01 10
Kommentti: Oppia seuraavaan pandemiaan – laintulkintaan kuluva aika tarvitaan toimintaan

Kom­ment­ti: Oppia seu­raa­vaan pan­de­miaan – lain­tul­kin­taan kuluva aika tar­vi­taan toi­min­taan

26.03.2021 19:50 6
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Journalistiliitto vetoaa hallitukseen: Suomen painostettava Valko-Venäjää lopettamaan journalistien vaino

Jour­na­lis­ti­liit­to vetoaa hal­li­tuk­seen: Suomen pai­nos­tet­ta­va Val­ko-Ve­nä­jää lo­pet­ta­maan jour­na­lis­tien vaino

25.03.2021 10:56
Pukin tuplaosuma ei riittänyt voittoon, Stevanovic toi Bosnia-Hertsegovinan tasoihin ottelun lopussa

Pukin tup­la­osu­ma ei riit­tä­nyt voit­toon, Ste­va­no­vic toi Bos­nia-Hert­se­go­vi­nan ta­soi­hin ottelun lopussa

25.03.2021 00:02 1
Tilaajille
Kybervakoilun jäljet johtavat itään – tämän takia pieni Suomi kiinnostaa laittoman tiedustelun mahtimaita

Ky­ber­va­koi­lun jäljet joh­ta­vat itään – tämän takia pieni Suomi kiin­nos­taa lait­to­man tie­dus­te­lun mah­ti­mai­ta

24.03.2021 18:30 4
Tilaajille