Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pappeja vai va­koo­jia? – hen­gel­li­siä yh­teyk­siä Inkerin kirk­koon ei saa kat­kais­ta

26.09.2023 05:30 7
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01 6
Tilaajille
Ulkoministeri Valtonen: Suomi kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon

Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: Suomi kieltää ve­nä­läis­ten hen­ki­lö­au­to­jen maa­han­tu­lon

15.09.2023 13:36 32
Terrorismirikoksesta rankaiseminen on Suomessa vaikeaa
Lukijalta Kolumni

Ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta ran­kai­se­mi­nen on Suo­mes­sa vaikeaa

27.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Yliopistorankingit ovat brändäystä ja huomiotaloutta, eivätkä ne professorin mukaan kerro opetuksesta juuri mitään

Yli­opis­to­ran­kin­git ovat brän­däys­tä ja huo­mio­ta­lout­ta, eivätkä ne pro­fes­so­rin mukaan kerro ope­tuk­ses­ta juuri mitään

27.08.2023 09:36 6
Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tulevaisuudessa siirtävän Aurora Linen Ruotsin puolen valmistelut vaikuttavat nyt pörssisähkön hintaan – vanha siirtoyhteys maiden välillä on tilapäisesti pois käytöstä

Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tu­le­vai­suu­des­sa siir­tä­vän Aurora Linen Ruotsin puolen val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat nyt pörs­si­säh­kön hintaan – vanha siir­to­yh­teys maiden välillä on ti­la­päi­ses­ti pois käy­tös­tä

25.08.2023 11:06 1
Tilaajille
Gulagissa kärsineiden suomalaisten vaiheet selviävät pala palalta – Historioitsija Ira Jänis-Isokangas: "Venäjän vankileirit olivat eräänlaista modernia orjakauppaa"

Gu­la­gis­sa kär­si­nei­den suo­ma­lais­ten vaiheet sel­viä­vät pala palalta – His­to­rioit­si­ja Ira Jä­nis-Iso­kan­gas: "Ve­nä­jän van­ki­lei­rit olivat erään­lais­ta mo­der­nia or­ja­kaup­paa"

14.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­le­uu­ti­sia his­to­rias­ta – Suomi neu­vot­te­li sodan alla Neu­vos­to­lii­ton kanssa lu­kui­sia kertoja

12.08.2023 07:30 14
Tilaajille
Tuleva viikonloppu ja sunnuntain aamuyö ovat parasta perseidien havaintoaikaa – Oulun korkeudella voidaan nähdä kirkkaimmat tähdenlennot

Tuleva vii­kon­lop­pu ja sun­nun­tain aamuyö ovat parasta per­sei­dien ha­vain­to­ai­kaa – Oulun kor­keu­del­la voidaan nähdä kirk­kaim­mat täh­den­len­not

09.08.2023 11:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to tarjosi rauhan jat­ku­mis­ta

05.08.2023 07:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­li­kir­ja uu­dis­tet­ta­va – Suomen ta­voit­tei­ta ja läh­tö­koh­tia EU:ssa ja Natossa on sel­ven­net­tä­vä

04.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

02.08.2023 14:13 1
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

01.08.2023 12:44 5
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – Verohallinto varoittaa huijausviesteistä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – Ve­ro­hal­lin­to va­roit­taa hui­jaus­vies­teis­tä

01.08.2023 10:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen, Uk­rai­nan ja Venäjän so­ta­his­to­riat ris­teä­vät monin tavoin

01.08.2023 07:00 7
Tilaajille
Suomi karkotti kesäkuussa Venäjän lähetystöstä yhdeksän vakoojaa – maasta on poistunut muun muassa liuta lähetystöavustajia

Suomi kar­kot­ti ke­sä­kuus­sa Venäjän lä­he­tys­tös­tä yh­dek­sän va­koo­jaa – maasta on pois­tu­nut muun muassa liuta lä­he­tys­tö­avus­ta­jia

29.07.2023 14:29
Junnilla, Purra, Rydman – Orpo joutunut töihin pitääkseen hallituksen koossa
Pääkirjoitus

Jun­nil­la, Purra, Rydman – Orpo jou­tu­nut töihin pi­tääk­seen hal­li­tuk­sen koossa

28.07.2023 20:00 39
Tilaajille
Bidenin kulkue kurvasi Senaatintorin ohitse – Nuoret iloitsivat ikimuistoisesta ja rennosta kesäpäivästä: "Hienoa saada Suomea maailmankartalle"

Bidenin kulkue kurvasi Se­naa­tin­to­rin ohitse – Nuoret iloit­si­vat iki­muis­toi­ses­ta ja ren­nos­ta ke­sä­päi­väs­tä: "Hienoa saada Suomea maail­man­kar­tal­le"

13.07.2023 19:58
Tilaajille
Joe Biden vakuuttaa kivenkovaa tukea Suomelle ja Natolle – Yhdysvaltain presidentti: "Putin on jo hävinnyt sodan Ukrainassa"

Joe Biden va­kuut­taa ki­ven­ko­vaa tukea Suo­mel­le ja Natolle – Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti: "Putin on jo hä­vin­nyt sodan Uk­rai­nas­sa"

13.07.2023 19:50 17
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui Suomeen – kymmenien autojen saattue lähti kohti presidentin yöpymispaikkaa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden saapui Suomeen – kym­me­nien autojen saattue lähti kohti pre­si­den­tin yö­py­mis­paik­kaa

13.07.2023 07:50 5