Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asiakaspalvelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion vir­ka­ko­neis­ton pal­ve­lu­vas­tuu ontuu pahasti

08.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulun uudella oikeustalolla voidaan tehdä poikkeusjärjestelyjä erityisen suojelun tarpeessa oleville –  Rikoksen uhrin ei tarvitse kohdata pelkäämäänsä syytettyä "silmästä silmään"

Oulun uudella oi­keus­ta­lol­la voidaan tehdä poik­keus­jär­jes­te­ly­jä eri­tyi­sen suo­je­lun tar­pees­sa ole­vil­le – Ri­kok­sen uhrin ei tar­vit­se kohdata pel­kää­mään­sä syy­tet­tyä "sil­mäs­tä sil­mään"

21.08.2023 05:00 5
Tilaajille
Kiertokaaren asiakas voi saada lentokenttäkyydin tai autonsa korjauksen – oululaistunut laitosmies Said Kadouri tekee työtään marokkolaisen hotellin opein

Kier­to­kaa­ren asiakas voi saada len­to­kent­tä­kyy­din tai autonsa kor­jauk­sen – ou­lu­lais­tu­nut lai­tos­mies Said Kadouri tekee työtään ma­rok­ko­lai­sen ho­tel­lin opein

18.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Oulun Matkahuollon viimeinen työntekijä palvelee asiakkaita niin hyvin, että osasta on tullut ystäviä – "Ihanin työpaikka, missä olen ikinä ollut"

Oulun Mat­ka­huol­lon vii­mei­nen työn­te­ki­jä pal­ve­lee asiak­kai­ta niin hyvin, että osasta on tullut ystäviä – "Ihanin työ­paik­ka, missä olen ikinä ollut"

30.06.2023 07:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­lä­hei­sil­le aloille oppia yri­tys­maail­mas­ta

14.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myyjän ei pidä sietää kaikkea – jo­kai­nen voi vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­sel­lään asia­kas­pal­ve­li­jan jak­sa­mi­seen ja työ­päi­vän viih­ty­vyy­teen

21.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Digitaalinen dystopia: "Jotkut ihmiset ovat erityisen alttiita teknologian vaikutuksille, kuten suomalaiset –  meistä koneet ottivat vaivattomasti vallan"
Kolumni

Di­gi­taa­li­nen dys­to­pia: "Jotkut ihmiset ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta tek­no­lo­gian vai­ku­tuk­sil­le, kuten suo­ma­lai­set – meistä koneet ottivat vai­vat­to­mas­ti vallan"

25.09.2022 09:00 4
Tilaajille
Passin uusimiseen jaetaan aikoja nyt joulukuulle, mutta passin voi edelleen saada päivissä: "Ei se vaadi muuta kuin että menee asemalle jonottamaan"

Passin uu­si­mi­seen jaetaan aikoja nyt jou­lu­kuul­le, mutta passin voi edel­leen saada päi­vis­sä: "Ei se vaadi muuta kuin että menee ase­mal­le jo­not­ta­maan"

08.09.2022 16:44 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ris­ten pal­ve­lu­jen pitää säilyä, vaikka tehdään mil­lais­ta ”di­gi­loik­kaa”

08.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köi­sen asioin­nin taakse on hyvä pii­lou­tua – jos on asia­kas­pal­ve­lua, niin missä on asia­kas­pal­ve­li­ja?

28.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­muk­sia net­ti­ajas­ta – "aikani kun soit­te­lin, joku sieltä vastasi ja yksi soitti ta­kai­sin, mutta kukaan ei tun­te­nut asiaa"

18.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Kaleva Median asiakaspalvelu palvelee jälleen normaalisti lakon jälkeen

Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lu pal­ve­lee jälleen nor­maa­lis­ti lakon jälkeen

09.06.2022 11:12 1
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 11:14
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

29.04.2022 10:47
Asiakas huutaa ja haukkuu eikä järkipuhe auta – mitä ihmettä asiakaspalvelija voi tehdä? Työyhteisövalmentaja antaa yksinkertaisen vinkin
Mainos Valmennustalo Virta

Asiakas huutaa ja haukkuu eikä jär­ki­pu­he auta – mitä ihmettä asia­kas­pal­ve­li­ja voi tehdä? Työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja antaa yk­sin­ker­tai­sen vinkin

29.03.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä etsivä löytää – jopa pal­ve­le­van pankin

22.02.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen pa­hoil­la­ni ja har­mis­sa­ni niiden puo­les­ta, jotka jou­tu­vat ko­ke­maan melkein nöy­ryy­tys­tä omassa pan­kis­saan

11.02.2022 05:00 5
Tilaajille
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Terveysalan jätti Terveystalo piilottelee palvelunumeroitaan ja niiden hintoja lainvastaisella tavalla, sanoo kuluttajajuristi – Yhtiön mielestä korjattavaa ei ole

Ter­veys­alan jätti Ter­veys­ta­lo pii­lot­te­lee pal­ve­lu­nu­me­roi­taan ja niiden hintoja lain­vas­tai­sel­la ta­val­la, sanoo ku­lut­ta­ja­ju­ris­ti – Yhtiön mie­les­tä kor­jat­ta­vaa ei ole

28.07.2021 13:27 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitääkö mun kaikki hoitaa?

25.07.2021 06:00 2
Tilaajille