Terveyspalvelut
Lukijalta Mielipide Pirjo Sirviö, Mika Pietilä

So­te-uu­dis­tus hel­pot­taa kuntien ta­lous­ti­lan­net­ta etenkin eri­kois­sai­raan­hoi­don mit­ta­vien ja vai­keas­ti en­nus­tet­ta­vien kus­tan­nus­ten siir­tyes­sä le­veäm­mil­le har­teil­le

17.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Valtava määrä yhteydenottoja ruuhkautti Oulun terveyspalveluiden puhelimet – terveysjohtaja uskoo, että syynä on kesälomien päättymisen jälkeen virinnyt koronahuoli

Valtava määrä yh­tey­den­ot­to­ja ruuh­kaut­ti Oulun ter­veys­pal­ve­lui­den pu­he­li­met – ter­veys­joh­ta­ja uskoo, että syynä on ke­sä­lo­mien päät­ty­mi­sen jälkeen vi­rin­nyt ko­ro­na­huo­li

11.08.2020 10:31 5
Oulun terveyspalveluiden puhelimet ruuhkautuivat maanantaina

Oulun ter­veys­pal­ve­lui­den pu­he­li­met ruuh­kau­tui­vat maa­nan­tai­na

10.08.2020 14:02 4
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Voiko Oulussa vanheta tur­val­li­sin mielin?

18.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta saatiin neu­vot­te­lu­tu­los

23.06.2020 09:35 0
Lukijalta Mielipide Laura Hiekkala-Tiusanen, Jukka Kärkkäinen, Sami Pirkola

Skit­so­fre­nia­po­ti­laat kuo­le­vat 15 vuotta nuo­rem­pi­na kuin muut – elin­ta­pa­on­gel­miin koh­den­net­tu­ja in­ter­ven­tio­ta on li­sät­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti

19.06.2020 07:00 3
Tilaajille