Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Ravintolat
Viimeisin 4 tuntia

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

14:13 3
Kuukausi

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set le­viä­vät neljään uuteen maa­kun­taan – kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nyt Kainuu jää ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le

22.07.2021 14:20 9

Syö­mäs­sä: Tuhmat bur­ge­rit saa­pui­vat Ro­tuaa­ril­le

19.07.2021 14:35 11
Tilaajille

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – lis­ta­sim­me kuusi muu­ta­kin lap­pi­lais­ta mai­se­ma­ra­vin­to­laa

18.07.2021 07:00
Tilaajille

Uusia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Oulun seu­dul­la al­ku­vii­kos­ta – lis­tal­la useita ra­vin­to­loi­ta ja yö­ker­ho­ja

18.07.2021 16:57 62

Syö­mäs­sä: Mek­si­ko­lai­sia makuja take away -kon­sep­til­la

30.06.2021 23:21
Tilaajille
Vanhemmat

Tans­si­mu­sii­kil­la on ta­ka­naan rankka vuosi, mutta ro­ko­tus­ten ja ra­joi­tuk­sien purun myötä tulee hel­po­tus­ta

24.06.2021 19:00 2
Tilaajille

Olimme pai­kal­la kun ou­lu­lai­sel­la Basso Clu­bil­la päättyi viiden kuu­kau­den mit­tai­nen tans­si­kiel­to – "Kyl­läs­tyim­me pe­ru­sas­kel­luk­seen, joten pää­tim­me ke­hit­tää oman tyy­lim­me tans­sia"

24.06.2021 19:00 4
Tilaajille

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ko­naan tors­tai­na – hy­gie­nia – ja etäi­syy­den­pi­to­vel­voit­teet jäävät voimaan

23.06.2021 12:18 18

Oulun ra­vin­to­la­ri­kos­vyyh­den pää­syy­tet­ty kuit­ti­teh­tai­lus­ta: "Jos oli 100 000 euroa myyn­tiä, hän löi kassaan 30 000 euroa"

22.06.2021 17:34
Tilaajille

Oikeus aloitti ra­vin­to­la­maail­maan kyt­key­ty­vän ri­kos­vyyh­den kä­sit­te­lyn Oulussa – "On en­nen­ai­kais­ta lö­pi­nää, että hän pa­ke­nee"

21.06.2021 18:12 6
Tilaajille

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille

Ouluun avataan ra­vin­to­la­lai­va vuo­si­kym­men­ten tauon jälkeen – Bootti ank­ku­roi­daan lä­hi­ai­koi­na teat­te­rin viereen

15.06.2021 12:37 34
Tilaajille

Te­ras­sien lu­pa­mak­sui­hin pieni alennus al­ka­neel­le kau­del­le

09.06.2021 11:45 1
Tilaajille

Ra­vin­to­loi­ta kos­ke­viin ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin tulee ke­ven­nyk­siä – val­ta­osas­sa maata mah­dol­li­suus an­nis­ke­luun ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa

08.06.2021 18:07 11

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 20:14

Hai­luo­don Panimo avaa ra­vin­to­lan Oulun Pi­ki­saa­reen, oluen pano pysyy jat­kos­sa­kin ko­ti­luo­dos­sa

03.06.2021 10:00 16
Tilaajille

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa Ouluun ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 18:00 4
Tilaajille

Suomen ra­vin­to­lat ää­nes­tet­tiin jär­jes­tyk­seen: Oulusta vain Ost­ro­fe­ria ylsi 50 parhaan jouk­koon – Tässä koko lista

20.05.2021 15:46 16

Syö­mäs­sä: Värikäs ja edul­li­nen lounas Rus­kos­sa

04.05.2021 09:00
Tilaajille