MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ravintolat
Kuukausi
"Vastavalmistunut, ajanmukainen I-luokan Hotelli kaupungin keskustassa" – oululainen Hotelli Arina on ehtinyt yli 80 vuoden aikana olla monessa mukana

"Vas­ta­val­mis­tu­nut, ajan­mu­kai­nen I-luo­kan Hotelli kau­pun­gin kes­kus­tas­sa" – ou­lu­lai­nen Hotelli Arina on ehtinyt yli 80 vuoden aikana olla monessa mukana

08:35 7
Tilaajille
Suomen parhaat ravintolat listattiin: Ostroferia ainoana oululaisena sijalla 38, listalla kaikkiaan neljä pohjoissuomalaista ravintolaa

Suomen parhaat ra­vin­to­lat lis­tat­tiin: Ost­ro­fe­ria ainoana ou­lu­lai­se­na sijalla 38, lis­tal­la kaik­kiaan neljä poh­jois­suo­ma­lais­ta ra­vin­to­laa

19.05.2022 18:00 15
Rotuaarilta saa pian pastaa –aviopari sulki huippuravintolan Parmassa ja avaa nyt uuden italialaisen ravintolan Oulussa

Ro­tuaa­ril­ta saa pian pastaa –a­vio­pa­ri sulki huip­pu­ra­vin­to­lan Par­mas­sa ja avaa nyt uuden ita­lia­lai­sen ra­vin­to­lan Oulussa

18.05.2022 06:08 48
Syömässä: Hailuodon Loma tarjoaa burgeria ja luodon omaa pilsneriä

Syö­mäs­sä: Hai­luo­don Loma tarjoaa bur­ge­ria ja luodon omaa pils­ne­riä

11.05.2022 10:05
Tilaajille
Syömässä: Levanto tarjoilee oululaisille makunystyröille roomalaistyylistä pizzaa

Syö­mäs­sä: Levanto tar­joi­lee ou­lu­lai­sil­le ma­ku­nys­ty­röil­le roo­ma­lais­tyy­lis­tä pizzaa

03.05.2022 09:30 1
Tilaajille
"Ennen sosiaalista mediaa jokainen ilta oli kuin suuri seikkailu" – Rovaniemi oli 2000-luvulla yökerhojen keidas, jossa tunnelmaa nostattivat esitanssijat ja elävä musiikki

"Ennen so­siaa­lis­ta mediaa jo­kai­nen ilta oli kuin suuri seik­kai­lu" – Ro­va­nie­mi oli 2000-lu­vul­la yö­ker­ho­jen keidas, jossa tun­nel­maa nos­tat­ti­vat esi­tans­si­jat ja elävä mu­siik­ki

30.04.2022 13:03 10
Tilaajille
Toimittaja testasi Kaakkurin pizza-automaatin: Pizzaa muutamassa minuutissa ilman ihmiskontaktia – onko tämä liian hyvää ollakseen totta?

Toi­mit­ta­ja testasi Kaak­ku­rin piz­za-au­to­maa­tin: Pizzaa muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa ilman ih­mis­kon­tak­tia – onko tämä liian hyvää ol­lak­seen totta?

30.04.2022 10:30 17
Tilaajille
Hailuodon Panimon uusi ravintola Mallassauna valmistuu Pikisaareen vapuksi: "Viikoittain tulee olemaan jotain live-touhua"

Hai­luo­don Panimon uusi ra­vin­to­la Mal­las­sau­na val­mis­tuu Pi­ki­saa­reen va­puk­si: "Vii­koit­tain tulee olemaan jotain li­ve-tou­hua"

26.04.2022 10:50 23
Tilaajille
Vanhemmat
Coffee House siirtyy Valkeaan, tyhjeneviin tiloihin tulee uusi ravintola

Coffee House siirtyy Val­keaan, tyh­je­ne­viin ti­loi­hin tulee uusi ra­vin­to­la

21.04.2022 12:01 19
Oululaislähtöinen Michelin-kokki Sauli Kemppainen palasi maailmalta Suomeen jäädäkseen ja on avaamassa uutta ravintolaa Helsinkiin – tulevaisuudessa ehkä Ouluunkin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Mic­he­lin-kok­ki Sauli Kemp­pai­nen palasi maail­mal­ta Suomeen jää­däk­seen ja on avaa­mas­sa uutta ra­vin­to­laa Hel­sin­kiin – tu­le­vai­suu­des­sa ehkä Ou­luun­kin

31.03.2022 09:34 4
Navetta peltojen keskellä Hailuodossa teki pariskunnan baariunelmasta totta – sisustukseksi tuotiin Dodge ja sitten "homma karkasi käsistä"

Navetta pel­to­jen kes­kel­lä Hai­luo­dos­sa teki pa­ris­kun­nan baa­ri­unel­mas­ta totta – si­sus­tuk­sek­si tuotiin Dodge ja sitten "homma karkasi kä­sis­tä"

25.03.2022 19:44 6
Tilaajille
Syömässä: Väritön kiinalainen ruoka Tuirasta kotiin kuljetettuna ei poikkea massasta

Syö­mäs­sä: Väritön kii­na­lai­nen ruoka Tui­ras­ta kotiin kul­je­tet­tu­na ei poikkea mas­sas­ta

22.03.2022 11:00 1
Tilaajille
Ravintolarajoituksista luopuminen sai oululaiset rauhallisesti liikkeelle kahviloihin ja yöelämään – "Moni on nyt varovaisen optimistinen"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen sai ou­lu­lai­set rau­hal­li­ses­ti liik­keel­le kah­vi­loi­hin ja yö­elä­mään – "Moni on nyt va­ro­vai­sen op­ti­mis­ti­nen"

10.03.2022 18:30 11
Tilaajille
Syömässä: Hanko Sushi puolustaa paikkaansa sushibuffettien luvatulla aikakaudella

Syö­mäs­sä: Hanko Sushi puo­lus­taa paik­kaan­sa sus­hi­buf­fet­tien lu­va­tul­la ai­ka­kau­del­la

10.03.2022 14:10
Tilaajille
Oululaisravintolan keulamiehet tuomittiin törkeistä talousrikoksista ­–verottajan kanssa erimielisyyttä juomien annoskoosta, hävikistä ja alennuksista

Ou­lu­lais­ra­vin­to­lan keu­la­mie­het tuo­mit­tiin tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta –ve­rot­ta­jan kanssa eri­mie­li­syyt­tä juomien an­nos­koos­ta, hä­vi­kis­tä ja alen­nuk­sis­ta

07.03.2022 15:37 6
Tilaajille
Ravintolarajoitukset päättyivät tiistaina – Aluehallintovirasto muistuttaa toimimaan terveysturvallisesti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät tiis­tai­na – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa toi­mi­maan ter­veys­tur­val­li­ses­ti

01.03.2022 13:08 5
Syömässä: Café Liljan vetonaula on valtava jälkkäripöytä – kasvisvaihtoehtoja jäi kaipaamaan lisää

Syö­mäs­sä: Café Liljan ve­to­nau­la on valtava jälk­kä­ri­pöy­tä – kas­vis­vaih­to­eh­to­ja jäi kai­paa­maan lisää

24.02.2022 13:15
Tilaajille
Kainuulaisravintola kiisteli koronarajoituskorvauksista oikeudessa – hovioikeus päätti, ettei vakuutusyhtiön tarvitse maksaa vahingoista

Kai­nuu­lais­ra­vin­to­la kiis­te­li ko­ro­na­ra­joi­tus­kor­vauk­sis­ta oi­keu­des­sa – ho­vi­oi­keus päätti, ettei va­kuu­tus­yh­tiön tar­vit­se maksaa va­hin­gois­ta

23.02.2022 16:20 8
Tilaajille
Oulun keskustaan avataan uusi katettu ravintolakeskittymä Pekurin Patio – kauppakortteliin ainakin neljä uutta ravintolaa ja osittain yhteinen anniskelualue

Oulun kes­kus­taan avataan uusi katettu ra­vin­to­la­kes­kit­ty­mä Pekurin Patio – kaup­pa­kort­te­liin ainakin neljä uutta ra­vin­to­laa ja osit­tain yh­tei­nen an­nis­ke­lu­alue

09.02.2022 14:46 77
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 11:30 61