Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ravintolat
Kuukausi
Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on oululainen teekulttuuri? Kaleva otti selvää ja löysi asiantuntemusta, Kello viiden tee -tarjoilun sekä bonuksena Lionel Messin lempijuoman

Pussi mukiin ja kuumaa vettä päälle, siinäkö on ou­lu­lai­nen tee­kult­tuu­ri? Kaleva otti selvää ja löysi asian­tun­te­mus­ta, Kello viiden tee -tar­joi­lun sekä bo­nuk­se­na Lionel Messin lem­pi­juo­man

28.01.2023 17:00 13
Tilaajille
Kärpät on kivunnut vuosien saatossa kuin huomaamatta viihdebisneksen aitiopaikoille – "Kyllä me olemme kohtalainen tekijä"

Kärpät on ki­vun­nut vuosien saa­tos­sa kuin huo­maa­mat­ta viih­de­bis­nek­sen ai­tio­pai­koil­le – "Kyllä me olemme koh­ta­lai­nen tekijä"

28.01.2023 06:00 158
Tilaajille
Toppilansalmeen kerrostalon alakertaan avattu Joo Hetki -kahvila haluaa mullistaa vuokra-asumista: suunnitelmissa muun muassa joogahetkiä ja pyörähuoltoa

Top­pi­lan­sal­meen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan avattu Joo Hetki -kah­vi­la haluaa mul­lis­taa vuok­ra-asu­mis­ta: suun­ni­tel­mis­sa muun muassa joo­ga­het­kiä ja pyö­rä­huol­toa

27.01.2023 06:04 2
Syömässä: Olutta ja tapaksia illan alkajaisiksi Pikisaarentien päässä

Syö­mäs­sä: Olutta ja ta­pak­sia illan al­ka­jai­sik­si Pi­ki­saa­ren­tien päässä

25.01.2023 10:05
Tilaajille
Uusi hotelli avasi ovensa Oulun keskustassa Otto Karhin puiston kupeessa – katutasoon saneerattiin aamiaisravintola

Uusi hotelli avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa Otto Karhin puiston ku­pees­sa – ka­tu­ta­soon sa­nee­rat­tiin aa­miais­ra­vin­to­la

22.01.2023 06:25 19
Uusi ravintola Oulun keskustaan – suunnitelmissa jopa 150-paikkainen terassialue ja talvi-igluja

Uusi ra­vin­to­la Oulun kes­kus­taan – suun­ni­tel­mis­sa jopa 150-paik­kai­nen te­ras­si­alue ja tal­vi-ig­lu­ja

12.01.2023 06:06 65
Vanhat lähiökuppilat ovat yhä harvinaisempi näky Oulussa – 1960-luvulla avattu Teron pub on yksi Oulun vanhimmista pystyssä olevista kuppiloista

Vanhat lä­hiö­kup­pi­lat ovat yhä har­vi­nai­sem­pi näky Oulussa – 1960-lu­vul­la avattu Teron pub on yksi Oulun van­him­mis­ta pys­tys­sä ole­vis­ta kup­pi­lois­ta

11.01.2023 07:00 37
Tilaajille
Oulun Kärpät laajentaa ravintolabisneksiä – osti osake-enemmistön Ihku-ravintolaketjun omistavasta Tunturiviihde Oy:stä

Oulun Kärpät laa­jen­taa ra­vin­to­la­bis­nek­siä – osti osa­ke-enem­mis­tön Ih­ku-ra­vin­to­la­ket­jun omis­ta­vas­ta Tun­tu­ri­viih­de Oy:stä

10.01.2023 18:27 106
Hemmotteluhetki vie lomamatkan tunnelmiin – El Sabor tarjoaa herkullisen makuelämyksen espanjanlaiseen ruokakulttuuriin
Mainos El Sabor -ravintola

Hem­mot­te­lu­het­ki vie lo­ma­mat­kan tun­nel­miin – El Sabor tarjoaa her­kul­li­sen ma­ku­elä­myk­sen es­pan­jan­lai­seen ruo­ka­kult­tuu­riin

10.01.2023 14:40
Vanhemmat
Oululaisravintolat houkuttelevat visoilla ja bingoilla – Kaleva kävi arki-iltana kahdessa ravintolassa ja yllättyi suosiosta

Ou­lu­lais­ra­vin­to­lat hou­kut­te­le­vat vi­soil­la ja bin­goil­la – Kaleva kävi ar­ki-il­ta­na kah­des­sa ra­vin­to­las­sa ja yl­lät­tyi suo­sios­ta

06.01.2023 15:00 16
Tilaajille
Toimittaja havaitsi, että erikoiset kuppilat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu peltojen keskellä sijaitsevasta hailuotolaisesta baarista sekä Limingan Asema Pubista

Toi­mit­ta­ja ha­vait­si, että eri­koi­set kup­pi­lat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu pel­to­jen kes­kel­lä si­jait­se­vas­ta hai­luo­to­lai­ses­ta baa­ris­ta sekä Li­min­gan Asema Pubista

06.01.2023 07:30 9
Tilaajille
Ravintolayrittäjä haukkui, huusi ja piti työntekijöiden sairauslomia turhina – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä hauk­kui, huusi ja piti työn­te­ki­jöi­den sai­raus­lo­mia turhina – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.01.2023 15:10 43
Tilaajille
Grill It! -ravintola aloittaa vuosien tauon jälkeen Kauppakeskus Valkeassa

Grill It! -ra­vin­to­la aloit­taa vuosien tauon jälkeen Kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa

05.01.2023 13:29 3
Syömässä: Kuplateetä ja kulholounasta – tapiokapallerot eivät tee suurta vaikutusta, mutta bowleissa on erinomaisen hyvä kombo

Syö­mäs­sä: Kup­la­tee­tä ja kul­ho­lou­nas­ta – ta­pio­ka­pal­le­rot eivät tee suurta vai­ku­tus­ta, mutta bow­leis­sa on erin­omai­sen hyvä kombo

16.12.2022 10:00 2
Tilaajille
Syömässä: Tyylikäs lounas arjen yläpuolella Pekurin pation Ballou Grillissä

Syö­mäs­sä: Tyy­li­käs lounas arjen ylä­puo­lel­la Pekurin pation Ballou Gril­lis­sä

29.11.2022 10:10 2
Tilaajille
Kova työ kebabin parissa palkittiin – oululaisen ravintola Istanbul Orientalin Bahri Karagümüsille myönnettiin kunniakrouvarin arvonimi

Kova työ kebabin parissa pal­kit­tiin – ou­lu­lai­sen ra­vin­to­la Is­tan­bul Orien­ta­lin Bahri Ka­ragümü­sil­le myön­net­tiin kun­nia­krou­va­rin ar­vo­ni­mi

19.11.2022 06:15 27
"Pikkujoulukausi kannattelee ravintola-alaa" – osa oululaisravintoloista velkaantui pahasti pandemian kurimuksessa

"Pik­ku­jou­lu­kau­si kan­nat­te­lee ra­vin­to­la-alaa" – osa ou­lu­lais­ra­vin­to­lois­ta vel­kaan­tui pahasti pan­de­mian ku­ri­muk­ses­sa

14.11.2022 09:54 18
Tilaajille
Oulun keskustaan on avattu kiehtova ravintolapiha, jollaista ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pimenee, patiosta tulee aivan törkeän siisti”
Mainos Pekurin Patio

Oulun kes­kus­taan on avattu kieh­to­va ra­vin­to­la­pi­ha, jol­lais­ta ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pi­me­nee, pa­tios­ta tulee aivan törkeän siisti”

21.10.2022 06:00
Haapalehdon amerikkalaistyylinen diner avattiin kaikessa hiljaisuudessa, mutta asiakkaita on silti riittänyt jonoksi asti – "Onhan tässä oltu vähän hepakassa"

Haa­pa­leh­don ame­rik­ka­lais­tyy­li­nen diner avat­tiin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa, mutta asiak­kai­ta on silti riit­tä­nyt jonoksi asti – "Onhan tässä oltu vähän he­pa­kas­sa"

19.10.2022 06:07 26
Syömässä: Pikantti pitabuffet oivan jälkiruokapöydän siivittämänä Etu-Lyötyn Serafiinassa

Syö­mäs­sä: Pi­kant­ti pi­ta­buf­fet oivan jäl­ki­ruo­ka­pöy­dän sii­vit­tä­mä­nä Etu-Lyö­tyn Se­ra­fii­nas­sa

18.10.2022 10:45 1
Tilaajille