Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Ravintolat
Viimeisin 24 tuntia
Syömässä: Ouluhallin lounaasta puuttuu kokin kädenjälki

Syö­mäs­sä: Ou­lu­hal­lin lou­naas­ta puuttuu kokin kä­den­jäl­ki

09:45 3
Tilaajille
Vanhemmat
Avi tarkasti 76 ravintolan koronatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa: lähes puolesta puuttui tartuntatautilain edellyttämä suunnitelma, muutamissa ravintoloissa puutteita siisteydessä

Avi tar­kas­ti 76 ra­vin­to­lan ko­ro­na­toi­mia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa: lähes puo­les­ta puuttui tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mä suun­ni­tel­ma, muu­ta­mis­sa ra­vin­to­lois­sa puut­tei­ta siis­tey­des­sä

14.10.2021 09:31 11
Ravintola-ala odotti rajoitusten purkua pitkään – Oululainen ravintolatoimen päällikkö: ”Uskon, etteivät koronarajoitukset enää palaa”

Ra­vin­to­la-ala odotti ra­joi­tus­ten purkua pitkään – Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la­toi­men pääl­lik­kö: ”Uskon, ett­ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­set enää palaa”

04.10.2021 06:30 2
Tilaajille
Oulun perinteikäs Hevimesta lopettaa viikonloppuna – kerro meille värikkäimmät muistosi paikasta

Oulun pe­rin­tei­käs He­vi­mes­ta lo­pet­taa vii­kon­lop­pu­na – kerro meille vä­rik­käim­mät muis­to­si pai­kas­ta

24.09.2021 14:50 7
Pannukakkutalon tilalle uusi kahvila-ravintola – " Pysymme edelleen perheravintolana ja myös lemmikkiystävällisenä paikkana, mutta pannareita meiltä ei jatkossa enää saa"

Pan­nu­kak­ku­ta­lon tilalle uusi kah­vi­la-ra­vin­to­la – " Pysymme edel­leen per­he­ra­vin­to­la­na ja myös lem­mik­ki­ys­tä­väl­li­se­nä paik­ka­na, mutta pan­na­rei­ta meiltä ei jat­kos­sa enää saa"

24.09.2021 06:05 13
Rantakadun terassien kesän laajennukokeilusta onnistuneet kokemukset – käytäntöä jatketaan ainakin ensi vuoden loppuun

Ran­ta­ka­dun te­ras­sien kesän laa­jen­nu­ko­kei­lus­ta on­nis­tu­neet ko­ke­muk­set – käy­tän­töä jat­ke­taan ainakin ensi vuoden loppuun

21.09.2021 21:22 10
Pannukakkutalo lopettaa toimintansa torinrannan makasiinissa Oulussa

Pan­nu­kak­ku­ta­lo lo­pet­taa toi­min­tan­sa to­rin­ran­nan ma­ka­sii­nis­sa Oulussa

20.09.2021 11:49 16
Tilaajille
Syömässä: Lounas ilman iltapäiväkoomaa Kempeleen Boulis-ravintolassa

Syö­mäs­sä: Lounas ilman il­ta­päi­vä­koo­maa Kem­pe­leen Bou­lis-ra­vin­to­las­sa

20.09.2021 09:30 1
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

13.09.2021 21:42 17
Limingantullin McDonald’s pistettiin remonttiin – ravintolassa aloitetaan pöytiintarjoilu

Li­min­gan­tul­lin McDo­nald’s pis­tet­tiin re­mont­tiin – ra­vin­to­las­sa aloi­te­taan pöy­tiin­tar­joi­lu

30.08.2021 14:52 1
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoo anniskelupaikkoja tehostetusti syyskuun loppuun asti

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to valvoo an­nis­ke­lu­paik­ko­ja te­hos­te­tus­ti syys­kuun loppuun asti

17.08.2021 13:26 30
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40 32
Posiolta Emon lempi -juomaa nyt helsinkiläiseen ravintolaan – Korpihilla on tehnyt alkoholittomia vaihtoehtoja viineille kohta 20 vuotta: "Kun aloitin, kyllähän minulle vähän hymähdeltiin"

Po­siol­ta Emon lempi -juomaa nyt hel­sin­ki­läi­seen ra­vin­to­laan – Kor­pi­hil­la on tehnyt al­ko­ho­lit­to­mia vaih­to­eh­to­ja vii­neil­le kohta 20 vuotta: "Kun aloi­tin, kyl­lä­hän minulle vähän hy­mäh­del­tiin"

12.08.2021 18:00 1
Tilaajille
Ministeriön tilaama tarkastus paljastaa epäkohtia ravintoloiden koronatukien myöntämisessä – hakemusten keskimääräinen käsittelyaika toissa keväänä tuen hakijoiden näkökulmasta pitkä

Mi­nis­te­riön tilaama tar­kas­tus pal­jas­taa epä­koh­tia ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­tu­kien myön­tä­mi­ses­sä – ha­ke­mus­ten kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka toissa keväänä tuen ha­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta pitkä

12.08.2021 14:37 1
Kainuuseen ja muihin kiihtymisvaiheen kuntiin uusia ravintolarajoituksia – perustasolla olevissa kunnissa tilanne pysyy ennallaan

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

29.07.2021 14:13 3
Kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset leviävät neljään uuteen maakuntaan – kiihtymisvaiheeseen siirtynyt Kainuu jää rajoitusten ulkopuolelle

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set le­viä­vät neljään uuteen maa­kun­taan – kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nyt Kainuu jää ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le

22.07.2021 14:20 9
Syömässä: Tuhmat burgerit saapuivat Rotuaarille

Syö­mäs­sä: Tuhmat bur­ge­rit saa­pui­vat Ro­tuaa­ril­le

19.07.2021 14:35 12
Tilaajille
Kemi sai ikonisen näköalakahvilansa takaisin – listasimme kuusi muutakin lappilaista maisemaravintolaa

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – lis­ta­sim­me kuusi muu­ta­kin lap­pi­lais­ta mai­se­ma­ra­vin­to­laa

18.07.2021 07:00
Tilaajille
Uusia korona-altistumisia Oulun seudulla alkuviikosta – listalla useita ravintoloita ja yökerhoja

Uusia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Oulun seu­dul­la al­ku­vii­kos­ta – lis­tal­la useita ra­vin­to­loi­ta ja yö­ker­ho­ja

18.07.2021 16:57 62
Syömässä: Meksikolaisia makuja take away -konseptilla

Syö­mäs­sä: Mek­si­ko­lai­sia makuja take away -kon­sep­til­la

30.06.2021 23:21
Tilaajille