Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ravintolat
Kuukausi
Nallikarin uudessa ravintolassa on henkilöauton hintainen pitsauuni, jonka ympärille koko hotelli rakennettiin

Nal­li­ka­rin uudessa ra­vin­to­las­sa on hen­ki­lö­au­ton hin­tai­nen pit­sauu­ni, jonka ym­pä­ril­le koko hotelli ra­ken­net­tiin

23.02.2024 18:00 33
Tilaajille
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

21.02.2024 17:00 6
Tilaajille
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä – Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä – Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

16.02.2024 17:29 20
Tilaajille
Ouluun ravintolan avannut Johanna Isola oppi kreikkalaisen keittiön salat ex-anopiltaan: ”Hävetti se tomaattien puristelu”

Ouluun ra­vin­to­lan avannut Johanna Isola oppi kreik­ka­lai­sen keit­tiön salat ex-ano­pil­taan: ”Hä­vet­ti se to­maat­tien pu­ris­te­lu”

16.02.2024 07:00 11
Uuden Nallikarin Aallon avajaisia vietetään 24.2. – Nallikarin Aalto kutsuu nauttimaan laadukkaasta majoituksesta ja upeista elämyksistä meren äärellä
Mainos Nallikari Seaside Oy

Uuden Nal­li­ka­rin Aallon ava­jai­sia vie­te­tään 24.2. – Nal­li­ka­rin Aalto kutsuu naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ma­joi­tuk­ses­ta ja upeista elä­myk­sis­tä meren äärellä

16.02.2024 06:00
Kaksi kierrosta riitti Valkean kakkubuffetissa – Suosikiksi nousi kuohkea suklaakakku

Kaksi kier­ros­ta riitti Valkean kak­ku­buf­fe­tis­sa – Suo­si­kik­si nousi kuohkea suk­laa­kak­ku

14.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Rukalla sijaitseva ravintola Piste menetti anniskeluluvat hetkellisesti – kyse inhimillisestä erehdyksestä

Rukalla si­jait­se­va ra­vin­to­la Piste menetti an­nis­ke­lu­lu­vat het­kel­li­ses­ti – kyse in­hi­mil­li­ses­tä ereh­dyk­ses­tä

09.02.2024 10:51 11
Tilaajille
Järjestyshäiriöt liittyvät aina humalaisiin ihmisiin, sanoo raahelainen baariyrittäjä: "Näemme jo kameroista, jos sisälle pyrkivä henkilö on liian päihtynyt"

Jär­jes­tys­häi­riöt liit­ty­vät aina hu­ma­lai­siin ih­mi­siin, sanoo raa­he­lai­nen baa­riy­rit­tä­jä: "Näemme jo ka­me­rois­ta, jos sisälle pyrkivä henkilö on liian päih­ty­nyt"

08.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Buffetin juustohamppari Oulun Asemakadulla päihittää tyypilliset pikaruokamätöt mennen tullen

Buf­fe­tin juus­to­hamp­pa­ri Oulun Ase­ma­ka­dul­la päi­hit­tää tyy­pil­li­set pi­ka­ruo­ka­mä­töt mennen tullen

07.02.2024 17:00 25
Tilaajille
Rotuaarin italialaisessa on vain 7 pöytää, mutta pastakoneelle riittää töitä ravintolan täyttyessä

Ro­tuaa­rin ita­lia­lai­ses­sa on vain 7 pöytää, mutta pas­ta­ko­neel­le riittää töitä ra­vin­to­lan täyt­tyes­sä

31.01.2024 17:00 17
Tilaajille
Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

Oulun It­su­de­mo-ra­vin­to­las­sa vii­let­tä­nyt rotta tal­len­tui asiak­kaan ku­vaa­mal­le vi­deol­le – ra­vin­to­la kertoo, että ter­veys­tar­kas­ta­jat kävivät tar­kas­ta­mas­sa ti­lan­teen

30.01.2024 15:03 20
Tilaajille
Vanhemmat
Oulussa on pastellivärinen lähiökahvila, jonka aamupala-annokset suorastaan huutavat somepostausta

Oulussa on pas­tel­li­vä­ri­nen lä­hiö­kah­vi­la, jonka aa­mu­pa­la-an­nok­set suo­ras­taan huu­ta­vat so­me­pos­taus­ta

24.01.2024 17:00 31
Tilaajille
Hovioikeus arvioi oululaisravintolan kaljatuoppien annoskoon suuremmaksi kuin verottaja – syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin

Ho­vi­oi­keus arvioi ou­lu­lais­ra­vin­to­lan kal­ja­tuop­pien an­nos­koon suu­rem­mak­si kuin ve­rot­ta­ja – syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta hy­lät­tiin

24.01.2024 16:20 8
Tilaajille
Nallikariin avataan uusi ravintola – Vauhtipuiston yrittäjän Kalle Komulaisen pitkäaikainen unelma toteutuu helmikuussa

Nal­li­ka­riin avataan uusi ra­vin­to­la – Vauh­ti­puis­ton yrit­tä­jän Kalle Ko­mu­lai­sen pit­kä­ai­kai­nen unelma to­teu­tuu hel­mi­kuus­sa

21.01.2024 06:00 24
Tilaajille
Kahvikupillinen kirkastettua voita kruunaa parhaat blinit, kertoo chef Antti Lindholm

Kah­vi­ku­pil­li­nen kir­kas­tet­tua voita kruunaa parhaat blinit, kertoo chef Antti Lind­holm

20.01.2024 10:00
Millaiset afterwork-pöhinät löytyy Oulun Vennistä? Perjantai-iltana paikassa on täyttä, ja monet tilaavat jopa ruokaa

Mil­lai­set af­ter­work-pö­hi­nät löytyy Oulun Ven­nis­tä? Per­jan­tai-il­ta­na pai­kas­sa on täyttä, ja monet ti­laa­vat jopa ruokaa

17.01.2024 17:00 15
Tilaajille
Huippukokiksi Kempeleen Prisman kalatiskiltä: Kolmen Michelin-tähden ravintolassa työskentelevä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hengästyttävät vaiheet

Huip­pu­ko­kik­si Kem­pe­leen Prisman ka­la­tis­kil­tä: Kolmen Mic­he­lin-täh­den ra­vin­to­las­sa työs­ken­te­le­vä Henri Sirviö, 26, kertaa uransa hen­gäs­tyt­tä­vät vaiheet

13.01.2024 17:00 15
Tilaajille
Oulussa on hyviä ravintoloita, mutta huipulla ei ole tungosta – Michelin-tähtiravintola toisi kaivattua säpinää, sanovat paikalliset herkkusuut

Oulussa on hyviä ra­vin­to­loi­ta, mutta hui­pul­la ei ole tun­gos­ta – Mic­he­lin-täh­ti­ra­vin­to­la toisi kai­vat­tua sä­pi­nää, sanovat pai­kal­li­set herk­ku­suut

11.01.2024 06:00 78
Tilaajille
Neonvalot loistavat keskellä oululaista nukkumalähiötä – Rocket Burger henkii ehtaa 50-luvun tunnelmaa, mutta tarjoaa perinteistä perusmättöä

Neon­va­lot lois­ta­vat kes­kel­lä ou­lu­lais­ta nuk­ku­ma­lä­hiö­tä – Rocket Burger henkii ehtaa 50-lu­vun tun­nel­maa, mutta tarjoaa pe­rin­teis­tä pe­rus­mät­töä

10.01.2024 17:00 50
Tilaajille