Ravintolat
Kuukausi
Syömässä: Kalaöverit merinäköalalla – Saaristolaisbuffet on tervetullut lisä Hailuodon ruokatarjontaan

Syö­mäs­sä: Ka­laö­ve­rit me­ri­nä­kö­alal­la – Saa­ris­to­lais­buf­fet on ter­ve­tul­lut lisä Hai­luo­don ruo­ka­tar­jon­taan

09.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Oulun Toppilansalmen suojeltuun aittaan tulee kalaravintola – terassi aukeaa jo tulevana keväänä pop up -tyyliin: "Toppilansalmeen pitäisi uskaltaa käyttää rahoja"

Oulun Top­pi­lan­sal­men suo­jel­tuun aittaan tulee ka­la­ra­vin­to­la – terassi aukeaa jo tu­le­va­na keväänä pop up -tyy­liin: "Top­pi­lan­sal­meen pitäisi us­kal­taa käyttää rahoja"

25.07.2020 19:00 8
Tilaajille
Ravintola vaurioitui pahoin tulipalossa Koskelantiellä, yläpuolella sijaitseviin asuntoihin tuli savuvahinkoja

Ra­vin­to­la vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Kos­ke­lan­tiel­lä, ylä­puo­lel­la si­jait­se­viin asun­toi­hin tuli sa­vu­va­hin­ko­ja

23.07.2020 06:30 2
Syomässä: Burgereita ulkoruokinnassa

Syo­mäs­sä: Bur­ge­rei­ta ul­ko­ruo­kin­nas­sa

21.07.2020 15:48 1
Tilaajille
Vanhemmat
Syömässä: Oulussa vaivihkaa ovensa avanneen Itsudemon sushi on kuin taidetta

Syö­mäs­sä: Oulussa vai­vih­kaa ovensa avan­neen It­su­de­mon sushi on kuin tai­det­ta

06.07.2020 15:30 0
Tilaajille
Nallikariin on avattu uusi tunnelmallinen ravintola – Nallikari Bakery & Bistro syntyi katastrofaalisena keväänä vappuherkkuja kokatessa
Mainos Nallikari Bakery & Bistro

Nal­li­ka­riin on avattu uusi tun­nel­mal­li­nen ra­vin­to­la – Nal­li­ka­ri Bakery & Bistro syntyi ka­tast­ro­faa­li­se­na keväänä vap­pu­herk­ku­ja ko­ka­tes­sa

29.06.2020 09:00
Oulun toinen Fafa’s-ravintola on tulossa Limingantulliin

Oulun toinen Fa­fa’s-ra­vin­to­la on tulossa Li­min­gan­tul­liin

25.06.2020 13:11 1
Oulun ravintolat tekevät hyvää tulosta kurjan koronakevään jälkeen, mutta huolet eivät ole silti ohi – "Myynti kyllä räjähti!"

Oulun ra­vin­to­lat tekevät hyvää tulosta kurjan ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, mutta huolet eivät ole silti ohi – "Myynti kyllä rä­jäh­ti!"

23.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Syömässä: Intialainen take away on lounasta hintavampi

Syö­mäs­sä: In­tia­lai­nen take away on lou­nas­ta hin­ta­vam­pi

20.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Kiiminkiin avataan ensi viikolla uusi ravintola Tikankontti – Nimi otettiin uudelleen käyttöön vuosikymmeniä paikkakunnalla toimineesta ravintolasta

Kii­min­kiin avataan ensi vii­kol­la uusi ra­vin­to­la Ti­kan­kont­ti – Nimi otet­tiin uu­del­leen käyt­töön vuo­si­kym­me­niä paik­ka­kun­nal­la toi­mi­nees­ta ra­vin­to­las­ta

16.06.2020 16:23 3
Syömässä: Makua ja silmänruokaa syyrialaisittain

Syö­mäs­sä: Makua ja sil­män­ruo­kaa syy­ria­lai­sit­tain

15.06.2020 10:00 1
Tilaajille
Syömässä: Kuvun täydeltä nuudeleita

Syö­mäs­sä: Kuvun täy­del­tä nuu­de­lei­ta

10.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Vinkkejä koronakesän ensimmäisen viikonlopun viettoon: Kirppikset, ravintolat ja kahvilat ovat auki tavalliseen tapaan

Vink­ke­jä ko­ro­na­ke­sän en­sim­mäi­sen vii­kon­lo­pun viet­toon: Kirp­pik­set, ra­vin­to­lat ja kah­vi­lat ovat auki ta­val­li­seen tapaan

05.06.2020 19:05 0
Ravintoloiden avaaminen sai ihmiset vilkkaasti, mutta viisaasti liikkeelle - Oulussa poliisia työllistivät eniten "nukkumatin hommat"

Ra­vin­to­loi­den avaa­mi­nen sai ihmiset vilk­kaas­ti, mutta vii­saas­ti liik­keel­le - Oulussa po­lii­sia työl­lis­ti­vät eniten "nuk­ku­ma­tin hommat"

02.06.2020 13:44 4
Ravintolat avasivat jälleen ovensa – historiallista päivää vietettiin Helsingissä koleassa säässä samalla, kun muu Suomi paistatteli auringossa

Ra­vin­to­lat ava­si­vat jälleen ovensa – his­to­rial­lis­ta päivää vie­tet­tiin Hel­sin­gis­sä ko­leas­sa säässä sa­mal­la, kun muu Suomi pais­tat­te­li au­rin­gos­sa

01.06.2020 18:17 0
Nämä asiat muuttuvat, kun hotelleja avataan vähitellen kesän kuluessa – "Asiakkaita ei olisi saanut liikkeelle ilman ravintoloiden avaamista"

Nämä asiat muut­tu­vat, kun ho­tel­le­ja avataan vä­hi­tel­len kesän ku­lues­sa – "A­siak­kai­ta ei olisi saanut liik­keel­le ilman ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta"

01.06.2020 16:56 0
Hanat aukesivat, kansa kiitti – Oululaisravintolan oven takana odotteli joukko janoisia asiakkaita jo ennen aamuyhdeksää

Hanat au­ke­si­vat, kansa kiitti – Ou­lu­lais­ra­vin­to­lan oven takana odot­te­li joukko ja­noi­sia asiak­kai­ta jo ennen aa­mu­yh­dek­sää

01.06.2020 11:29 17
McDonald's avaa uuden ravintolan Oulun Kaakkuriin, kyseessä ketjun kolmas ravintola kaupungissa

McDo­nald's avaa uuden ra­vin­to­lan Oulun Kaak­ku­riin, ky­sees­sä ketjun kolmas ra­vin­to­la kau­pun­gis­sa

01.06.2020 11:22 0
Analyysi: Keskustan sopii toivoa, että baareissa käyttäydytään siivosti – Mitä pitää tapahtua, jotta koronarajoituksia lievennettäisiin alueittain?

Ana­lyy­si: Kes­kus­tan sopii toivoa, että baa­reis­sa käyt­täy­dy­tään sii­vos­ti – Mitä pitää ta­pah­tua, jotta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­täi­siin alueit­tain?

01.06.2020 06:00 3
Avaaminen jännittää Sokeri-Jussin ravintoloitsijaa Sinikka Eskolaa "aivan hirveästi" – kaikki on kuitenkin valmista maanantaita varten

Avaa­mi­nen jän­nit­tää So­ke­ri-Jus­sin ra­vin­to­loit­si­jaa Sinikka Eskolaa "aivan hir­veäs­ti" – kaikki on kui­ten­kin val­mis­ta maa­nan­tai­ta varten

31.05.2020 19:24 3
Tilaajille