Verotus
Viimeisin 24 tuntia
Maksaako kodin ja työpaikan välisten matkojen maskit työntekijä vai työnantaja – entä mitä verottaja sanoo?

Mak­saa­ko kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ko­jen maskit työn­te­ki­jä vai työn­an­ta­ja – entä mitä ve­rot­ta­ja sanoo?

12.08.2020 18:45 7
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Aki Suokko

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousi, sam­mut­taa­ko vii­mei­nen valot? – Tiu­ken­tu­neet ym­pä­ris­tö­nor­mit ovat hyväksi bis­nek­sel­le

04.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Sei­ree­ni­lau­lu elä­ke­läi­sil­le on ve­ro­po­pu­lis­mia

01.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Polttoainevero nousee huomenna – lisälasku keskimääräiselle autoilijalle noin bensatankin verran

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousee huo­men­na – li­sä­las­ku kes­ki­mää­räi­sel­le au­toi­li­jal­le noin ben­sa­tan­kin verran

31.07.2020 09:56 25
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Kan­na­tet­ta­va ehdotus elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­ses­ta

29.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Verohallinto huhuilee puuttuvien tilinumeroiden perään, elokuun alussa maksetaan seuraava erä veronpalautuksia: "Eikö teille kelpaa raha?"

Ve­ro­hal­lin­to hu­hui­lee puut­tu­vien ti­li­nu­me­roi­den perään, elokuun alussa mak­se­taan seu­raa­va erä ve­ron­pa­lau­tuk­sia: "Eikö teille kelpaa raha?"

26.07.2020 14:53 4
Keskustan Kurvinen parantaisi verotuksen työhuonevähennystä – "Koronan myötä työelämässä siirryttiin etätöihin"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen pa­ran­tai­si ve­ro­tuk­sen työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä – "Ko­ro­nan myötä työ­elä­mäs­sä siir­ryt­tiin etä­töi­hin"

26.07.2020 11:09 6
Veroäyrien kerääminen voi johtaa autokannan modernisoitumiseen – ensi viikolla voimaan tuleva polttoaineen hinnannousu saattaa myös eriarvoistaa kaupunkeja ja maaseutua

Ve­ro­äy­rien ke­rää­mi­nen voi johtaa au­to­kan­nan mo­der­ni­soi­tu­mi­seen – ensi vii­kol­la voimaan tuleva polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su saattaa myös eri­ar­vois­taa kau­pun­ke­ja ja maa­seu­tua

25.07.2020 10:39 45
Vanhemmat
Korona kurittaa Oulun jo muutenkin ahtaalla olevaa taloutta – vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen

Korona ku­rit­taa Oulun jo muu­ten­kin ah­taal­la olevaa ta­lout­ta – vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

24.05.2020 06:00 7
Tilaajille
Tulevatko veronpalautukset koronan koetteleman yrittäjän avuksi tavallista aiemmin? Verottaja urakoi poikkeusoloissa: “Noin 260 000 asiakkaan verotus on saatu toimitettua”

Tu­le­vat­ko ve­ron­pa­lau­tuk­set koronan koet­te­le­man yrit­tä­jän avuksi ta­val­lis­ta aiem­min? Ve­rot­ta­ja urakoi poik­keu­so­lois­sa: “Noin 260 000 asiak­kaan verotus on saatu toi­mi­tet­tua”

07.05.2020 07:30 0
Tilaajille
Selviävätkö kunnat nykyisistä tehtävistään? Kuntaministeri Sirpa Paatero pitää kuntien tilannetta hälyttävänä

Sel­viä­vät­kö kunnat ny­kyi­sis­tä teh­tä­vis­tään? Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paatero pitää kuntien ti­lan­net­ta hä­lyt­tä­vä­nä

02.02.2020 08:00 103
Oulu on maakunnan veroparatiisi, tyrnäväläinen perhe voi joutua maksamaan 1 768 euroa enemmän vuodessa – Muhos on yksi harvoista kunnallisveroaan keventäneistä kunnista

Oulu on maa­kun­nan ve­ro­pa­ra­tii­si, tyr­nä­vä­läi­nen perhe voi joutua mak­sa­maan 1 768 euroa enemmän vuo­des­sa – Muhos on yksi har­vois­ta kun­nal­lis­ve­roaan ke­ven­tä­neis­tä kun­nis­ta

31.01.2020 05:00 12
Tilaajille