Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Verotus
Suomen veropohja vuotaa
Kolumni

Suomen ve­ro­poh­ja vuotaa

24.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Omistusasumisen veroedun poisto ja asuntosijoittajia suosiva verokohtelu kuumentavat keskustelua – "Asuntovarallisuus keskittyy Suomessa nyt sijoittajien salkkuihin"

Omis­tus­asu­mi­sen ve­ro­edun poisto ja asun­to­si­joit­ta­jia suosiva ve­ro­koh­te­lu kuu­men­ta­vat kes­kus­te­lua – "A­sun­to­va­ral­li­suus kes­kit­tyy Suo­mes­sa nyt si­joit­ta­jien salk­kui­hin"

15.01.2023 18:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omis­tus­asun­non kor­ko­vä­hen­nys pois­tui, mutta asun­to­si­joit­ta­jaa valtio tukee kuu­kau­sit­tain

08.01.2023 05:30 12
Tilaajille
Verohallinto teki laskentavirheen: Osalla eläkeläisistä liian pieni ensi vuoden veroprosentti

Ve­ro­hal­lin­to teki las­ken­ta­vir­heen: Osalla elä­ke­läi­sis­tä liian pieni ensi vuoden ve­ro­pro­sent­ti

16.12.2022 18:44 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­eläk­kei­siin ko­ro­tus, miten en­na­kon­pi­dä­tys?

14.12.2022 05:15 4
Tilaajille
Suomessa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 miljardin euron arvosta – poliisin mukaan pimeään työhön liittyy usein ammattimaista rikollisuutta

Suo­mes­sa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 mil­jar­din euron arvosta – ­po­lii­sin mukaan pimeään työhön liittyy usein am­mat­ti­mais­ta ri­kol­li­suut­ta

22.11.2022 13:17 24
Tilaajille
Analyysi: Sukupuoli näkyy verotilastoissa, naisten osuus suurituloisista pieni – Oulun tulokuningattarella 1,4 miljoonan euron tulot

Ana­lyy­si: Su­ku­puo­li näkyy ve­ro­ti­las­tois­sa, naisten osuus suu­ri­tu­loi­sis­ta pieni – Oulun tu­lo­ku­nin­gat­ta­rel­la 1,4 mil­joo­nan euron tulot

09.11.2022 17:00 6
Tilaajille
Mielihyvin veroja maksava kestää avoimuuden
Pääkirjoitus

Mie­li­hy­vin veroja maksava kestää avoi­muu­den

09.11.2022 16:15 24
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan 100 kovatuloisinta – miesten ylivoima jatkuu, yksi ikäluokka jyrää  yli muiden

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan 100 ko­va­tu­loi­sin­ta – miesten yli­voi­ma jatkuu, yksi ikä­luok­ka jyrää yli muiden

09.11.2022 11:59
Tilaajille
"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – konepajayrittäjä Keimo Lukkarila maakunnan tulokuninkaaksi yli 14 miljoonan euron pääomatuloilla

"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – ­ko­ne­pa­jay­rit­tä­jä Keimo Luk­ka­ri­la maa­kun­nan tu­lo­ku­nin­kaak­si yli 14 mil­joo­nan euron pää­oma­tu­loil­la

09.11.2022 11:34 6
Tilaajille
Suurin osa palkansaajista on tähän asti säästynyt valtion tuloverokouralta, mutta ensi vuonna on toisin

Suurin osa pal­kan­saa­jis­ta on tähän asti sääs­ty­nyt valtion tu­lo­ve­ro­kou­ral­ta, mutta ensi vuonna on toisin

08.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lumen peittämästä vinttikaivosta nousi vielä hyvin vettä

Vanha Kaleva: Lumen peit­tä­mäs­tä vint­ti­kai­vos­ta nousi vielä hyvin vettä

20.10.2022 10:00
Tilaajille
Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut alkoholit otetaan viranomaisten syyniin – valtio on menettänyt rutkasti verotuloja viime vuosina

Ul­ko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta tilatut al­ko­ho­lit otetaan vi­ran­omais­ten syyniin – ­val­tio on me­net­tä­nyt rut­kas­ti ve­ro­tu­lo­ja viime vuosina

12.10.2022 11:39 32
Tilaajille
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­val­la autolla saa sit­ten­kin ajaa lii­ken­tees­sä – näissä poik­keus­ti­lan­teis­sa se on sal­lit­tua

05.10.2022 09:45 15
Tilaajille
Dieselin käyttövoimaveron poistoa vaativa kansalaisaloite keräsi 50 000 kannattajaa ja etenee eduskuntaan

Die­se­lin käyt­tö­voi­ma­ve­ron poistoa vaativa kan­sa­lais­aloi­te keräsi 50 000 kan­nat­ta­jaa ja etenee edus­kun­taan

29.08.2022 10:29 49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­lis­ve­ron on­gel­mat kuntoon val­tion, kuntien ja aluei­den an­sio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen yh­teis­as­tei­kol­la

23.08.2022 07:00
Tilaajille
Millä mallilla maa makaa – Kriisitunnelma tuntuu vallitsevan vähän joka puolella
Kolumni

Millä mal­lil­la maa makaa – Krii­si­tun­nel­ma tuntuu val­lit­se­van vähän joka puo­lel­la

30.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Miljonääriverolla hyvinvointia
Kolumni

Mil­jo­nää­ri­ve­rol­la hy­vin­voin­tia

19.07.2022 16:00 77
Tilaajille
Ahkeruudesta tulee palkita
Kolumni

Ah­ke­ruu­des­ta tulee palkita

12.07.2022 16:00 28
Tilaajille
Vasemmistoliitto pistäisi miljonäärit lisäverolle vahvistaakseen hyvinvointipalveluiden rahoitusta

Va­sem­mis­to­liit­to pis­täi­si mil­jo­nää­rit li­sä­ve­rol­le vah­vis­taak­seen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den ra­hoi­tus­ta

11.07.2022 16:14 65