Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun joukkoliikenne
Kuukausi
Oulun lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­sovelluksen kertalip­pu hal­pe­nee väliaikaisesti

Oulun lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­so­vel­luk­sen ker­ta­lip­pu hal­pe­nee vä­li­ai­kai­ses­ti

22.02.2024 11:19 1
Oulun linja-autoliikenteen mobiililippu halpenee – erilaisten lippujen hinnat halutaan saada samalle tasolle

Oulun lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­lip­pu hal­pe­nee – e­ri­lais­ten lip­pu­jen hinnat ha­lu­taan saada samalle tasolle

18.02.2024 17:00 11
Tilaajille
Oulun perussuomalaiset halusivat viittaukset ratikkaan pois liikenteen kehityspaperista – kaupunginhallitus äänesti tilalle toisen sanan

Oulun pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­si­vat viit­tauk­set ra­tik­kaan pois lii­ken­teen ke­hi­tys­pa­pe­ris­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti tilalle toisen sanan

07.02.2024 16:17 119
Tilaajille
Bussi suistui ojaan Tyrnävällä – matkustajat kiipesivät kattoikkunasta ulos

Bussi suistui ojaan Tyr­nä­väl­lä – mat­kus­ta­jat kii­pe­si­vät kat­to­ik­ku­nas­ta ulos

01.02.2024 18:28 16
Tilaajille
Lakko hiljentää Oulun bussiliikenteen perjantaina

Lakko hil­jen­tää Oulun bus­si­lii­ken­teen per­jan­tai­na

31.01.2024 17:41 46
Oulun bussikuskien "vessatilat" lumipenkassa herättivät kaupungin johdon: Nyt vessaongelmaan lupaillaan sittenkin rahaa

Oulun bus­si­kus­kien "ves­sa­ti­lat" lu­mi­pen­kas­sa he­rät­ti­vät kau­pun­gin johdon: Nyt ves­sa­on­gel­maan lu­pail­laan sit­ten­kin rahaa

02.02.2024 09:15 82
Tilaajille
Vanhemmat
Bussit kulkevat Oulussa kesällä tiheämmin kuin ennen: Vuoroja lisätään etenkin ruuhkaisille runkolinjoille

Bussit kul­ke­vat Oulussa kesällä ti­heäm­min kuin ennen: Vuoroja li­sä­tään etenkin ruuh­kai­sil­le run­ko­lin­joil­le

24.01.2024 18:41 16
Tilaajille
Liukkaus jumitti Oulun joukkoliikenteen tiistaiaamuna, vuoroja myös peruttu – "Edelleen aika pahasti myöhässä"

Liuk­kaus jumitti Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tiis­taiaa­mu­na, vuoroja myös peruttu – "E­del­leen aika pahasti myö­häs­sä"

23.01.2024 14:53 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä asia­kas­pal­ve­lu an­sait­see aina kii­tok­sen

19.01.2024 05:00 1
Juhlijoita kuljetetaan Oulussa ylimääräisillä bussivuoroilla uudenvuodenaattona

Juh­li­joi­ta kul­je­te­taan Oulussa yli­mää­räi­sil­lä bus­si­vuo­roil­la uu­den­vuo­den­aat­to­na

27.12.2023 09:48 7
Joulun pyhät tuovat muutoksia aukioloihin ja aikatauluihin – Oulussa linja-autot lopettavat liikennöinnin jouluaattona ennen kello 16

Joulun pyhät tuovat muu­tok­sia au­ki­oloi­hin ja ai­ka­tau­lui­hin – Oulussa lin­ja-au­tot lo­pet­ta­vat lii­ken­nöin­nin jou­lu­aat­to­na ennen kello 16

21.12.2023 16:30
Tilaajille
Poliittinen lakko hiljensi Oulun bussiliikenteen, sovellukset antavat täysin väärää tietoa pakkasessa odottaville – lakkoilijoita kohtaan löytyy kuitenkin ymmärrystä

Po­liit­ti­nen lakko hil­jen­si Oulun bus­si­lii­ken­teen, so­vel­luk­set antavat täysin väärää tietoa pak­ka­ses­sa odot­ta­vil­le – lak­koi­li­joi­ta kohtaan löytyy kui­ten­kin ym­mär­rys­tä

14.12.2023 13:59 94
Tilaajille
Oulun seudun bussivuoroista iso osa jää ajamatta, jos AKT:n torstain lakko toteutuu

Oulun seudun bus­si­vuo­rois­ta iso osa jää aja­mat­ta, jos AKT:n tors­tain lakko to­teu­tuu

12.12.2023 13:25 118
HS: AKT pysäyttää suurten kaupunkien bussiliikenteen torstaina – puheenjohtaja ei vahvista eikä kiistä tietoja

HS: AKT py­säyt­tää suurten kau­pun­kien bus­si­lii­ken­teen tors­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja ei vah­vis­ta eikä kiistä tietoja

10.12.2023 16:30 70
Oulun seudun joukkoliikenteessä tehtiin marraskuussa matkaennätys – myös koko vuodesta odotetaan ennätyksellistä

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä tehtiin mar­ras­kuus­sa mat­ka­en­nä­tys – myös koko vuo­des­ta odo­te­taan en­nä­tyk­sel­lis­tä

07.12.2023 10:59 9
Kempeleläinen bussikuski Veijo Saarikoski sai kutsun Linnan juhliin – Hyppäsimme Saarikosken kyytiin ja selvitimme, mikä on hänen positiivisuutensa salaisuus

Kem­pe­le­läi­nen bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki sai kutsun Linnan juhliin – Hyp­pä­sim­me Saa­ri­kos­ken kyytiin ja sel­vi­tim­me, mikä on hänen po­si­tii­vi­suu­ten­sa sa­lai­suus

02.12.2023 06:00 35
Tilaajille
Joukkoliikenteen uusi toimija Nobina avasi uusien työntekijöiden ja rekrykoulutuksen haun

Jouk­ko­lii­ken­teen uusi toimija Nobina avasi uusien työn­te­ki­jöi­den ja rek­ry­kou­lu­tuk­sen haun

23.11.2023 10:20 9
Oulussa ajavia upouusia Volvo-sähköbusseja moititaan kylmiksi pakkasilla – kuljettaja ei voi säätää matkustamon lämpöä, kertoo bussiyhtiö

Oulussa ajavia upo­uu­sia Vol­vo-säh­kö­bus­se­ja moi­ti­taan kyl­mik­si pak­ka­sil­la – kul­jet­ta­ja ei voi säätää mat­kus­ta­mon lämpöä, kertoo bus­si­yh­tiö

23.11.2023 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusissa säh­kö­bus­seis­sa on kylmä

21.11.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten asiak­kail­le tar­vi­taan jouk­ko­lii­ken­net­tä

26.10.2023 05:00 3