Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Oulun joukkoliikenne
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lais­ten bus­si­kus­kien ves­sa­ti­lan­ne rat­kais­ta­va – mikään ba­ja­ma­ja ei tule ky­sy­myk­seen

05:15 1
Tilaajille
Vanhemmat
Valtuustoaloite esittää, että kaupunki ratkaisee Oulun bussikuskien wc-ongelman yhdessä liikennöitsijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa

Val­tuus­to­aloi­te esit­tää, että kau­pun­ki rat­kai­see Oulun bus­si­kus­kien wc-on­gel­man yhdessä lii­ken­nöit­si­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kanssa

28.11.2022 20:44 30
Tilaajille
Oulussa Rautatienkadulle poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen ensi viikon alusta, syynä nostotyö

Oulussa Rau­ta­tien­ka­dul­le poik­keus­jär­jes­te­ly­jä lii­ken­tee­seen ensi viikon alusta, syynä nos­to­työ

23.11.2022 17:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää bus­si­vuo­ro­ja Top­pi­laan puo­len­yön jäl­keen­kin

15.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Citybussit muuttuvat lähibusseiksi Oulussa – uusi linja aloittaa vuodenvaihteen jälkeen

Ci­ty­bus­sit muut­tu­vat lä­hi­bus­seik­si Oulussa – uusi linja aloit­taa vuo­den­vaih­teen jälkeen

13.10.2022 06:00 34
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen matkalippujen hintoja halutaan puolittaa, jotta matkustajia tulisi linja-autoihin enemmän

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­lip­pu­jen hintoja ha­lu­taan puo­lit­taa, jotta mat­kus­ta­jia tulisi lin­ja-au­toi­hin enemmän

08.09.2022 07:00 41
Tilaajille
Onnikat saavat kylkeensä sinistä sävyä, tulossa myös uusi joukkoliikennesovellus

Onnikat saavat kyl­keen­sä sinistä sävyä, tulossa myös uusi jouk­ko­lii­ken­ne­so­vel­lus

07.09.2022 06:07 58
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys Oululle

26.08.2022 08:00 8
Tilaajille
Oubus jatkaa biokaasubussien liikennöintiä – kaasubussien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa

Oubus jatkaa bio­kaa­su­bus­sien lii­ken­nöin­tiä – kaa­su­bus­sien odo­te­taan li­sään­ty­vän tu­le­vai­suu­des­sa

04.08.2022 12:43 19
Oulun joukkoliikenne on nyt jopa 80 prosenttia enemmän ajoissa, kun Oulun Taksipalvelut on korvattu uusilla liikennöitsijöillä – OTP:n entisiä kuljettajia työllistetty kesän aikana runsaasti

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on nyt jopa 80 pro­sent­tia enemmän ajois­sa, kun Oulun Tak­si­pal­ve­lut on kor­vat­tu uusilla lii­ken­nöit­si­jöil­lä – OTP:n entisiä kul­jet­ta­jia työl­lis­tet­ty kesän aikana run­saas­ti

03.08.2022 06:00 48
Tilaajille
Tietyt bussivuorot lakkaavat Oulu-Utajärvi-Kajaani -vuoroilla ensi viikosta alkaen – Syynä Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssi

Tietyt bus­si­vuo­rot lak­kaa­vat Ou­lu-Uta­jär­vi-Ka­jaa­ni -vuo­roil­la ensi vii­kos­ta alkaen – Syynä Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:n kon­kurs­si

01.07.2022 16:00 10
Tilaajille
Potnapekka myytiin konkurssipesästä – Oulun ikoninen kaupunkijuna säilyy maisemissa

Pot­na­pek­ka myytiin kon­kurs­si­pe­säs­tä – Oulun iko­ni­nen kau­pun­ki­ju­na säilyy mai­se­mis­sa

29.06.2022 12:31 29
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteessä voi olla häiriöitä, linjat siirtyvät OTP:ltä pois ensi viikolla – Potnapekka-juna lopetti liikennöinnin

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä, linjat siir­ty­vät OTP:ltä pois ensi vii­kol­la – Pot­na­pek­ka-ju­na lopetti lii­ken­nöin­nin

27.06.2022 13:32 51
Tilaajille
OTP peruu sunnuntain bussivuoroja Oulussa, kaupunki pahoittelee haittaa

OTP peruu sun­nun­tain bus­si­vuo­ro­ja Ou­lus­sa, kau­pun­ki pa­hoit­te­lee haittaa

23.06.2022 22:42 55
Konkurssiin hakeutunut Oulun Taksipalvelut liikennöi enää kaksi viikkoa – kaupungin mukaan sopimuksen irtisanomissyyt ovat painavia

Kon­kurs­siin ha­keu­tu­nut Oulun Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi enää kaksi viikkoa – kau­pun­gin mukaan so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­syyt ovat pai­na­via

21.06.2022 19:04 74
Oulun Taksipalvelut Oy hakeutuu konkurssiin – Oulun kaupunki purki OTP:n liikennöintisopimukset toistuvien ja jatkuvien rikkomusten vuoksi

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Oulun kau­pun­ki purki OTP:n lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­set tois­tu­vien ja jat­ku­vien rik­ko­mus­ten vuoksi

20.06.2022 21:29 134
Tilaajille
Hallituskadun liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä nostotyön vuoksi – Myös Heinätorinkadun ja Kirkkokadun risteyksen kivityöt rajoittavat liikennettä

Hal­li­tus­ka­dun lii­ken­tee­seen poik­keus­jär­jes­te­ly­jä nos­to­työn vuoksi – Myös Hei­nä­to­rin­ka­dun ja Kirk­ko­ka­dun ris­teyk­sen ki­vi­työt ra­joit­ta­vat lii­ken­net­tä

16.06.2022 14:37 3
Oulun citybussien kilpailutuksesta syntyi riita – tarjouskilpailusta ulos jäänyt yhtiö vaatii kaupungilta miljoonan euron hyvitystä

Oulun ci­ty­bus­sien kil­pai­lu­tuk­ses­ta syntyi riita – tar­jous­kil­pai­lus­ta ulos jäänyt yhtiö vaatii kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron hy­vi­tys­tä

11.05.2022 06:03 26
Wienistä mallia Oulun keskustaa kiertävään turistibussiin? Matti Matinheikki: "Voitaisiin pienellä vaivalla tehdä Oulua värikkäämmäksi"

Wie­nis­tä mallia Oulun kes­kus­taa kier­tä­vään tu­ris­ti­bus­siin? Matti Ma­tin­heik­ki: "Voi­tai­siin pie­nel­lä vai­val­la tehdä Oulua vä­rik­kääm­mäk­si"

19.04.2022 06:00 39
Tilaajille