Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun joukkoliikenne
Katso video: Bussi ajoi törkeästi päin punaisia Kaijonharjussa, muut autot joutuivat pysähtymään – "Kääntö oli rallimainen"

Katso video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa, muut autot jou­tui­vat py­säh­ty­mään – "Kääntö oli ral­li­mai­nen"

27.05.2023 17:30 70
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Esitys: Kaupunginhallitus hakee sittenkin miljoonasäästöjä bussilinjoista – Lautakunta päätyi kompromissiin, jossa joukkoliikennettä olisi parannettu jonkin verran

Esitys: Kau­pun­gin­hal­li­tus hakee sit­ten­kin mil­joo­na­sääs­tö­jä bus­si­lin­jois­ta – Lau­ta­kun­ta päätyi komp­ro­mis­siin, jossa jouk­ko­lii­ken­net­tä olisi pa­ran­net­tu jonkin verran

15.05.2023 05:00 106
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­nen hiipuu

04.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Näille Oulun asuinalueille tulee lisää bussivuoroja, reuna-alueiden kehittäminen jää pois – Selvitimme, mitä joukkoliikenteen kompromissi käytännössä tarkoittaa

Näille Oulun asuin­alueil­le tulee lisää bus­si­vuo­ro­ja, reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen jää pois – ­Sel­vi­tim­me, mitä jouk­ko­lii­ken­teen komp­ro­mis­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

27.04.2023 06:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne luo elin­voi­maa Oululle ja Oulun seu­dul­le

27.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Joukkoliikenteen palvelutasoksi esitetäänkin vaihtoehtoa korkeimman ja suppeimman väliltä – lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus

Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si esi­te­tään­kin vaih­to­eh­toa kor­keim­man ja sup­peim­man väliltä – ­lo­pul­li­sen pää­tök­sen tekee kau­pun­gin­hal­li­tus

25.04.2023 20:04 15
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi esitetään suppeinta ja edullisinta tasoa, joka ei kata edes nykyistä matkustajamäärää – "Sen valitseminen olisi lyhytnäköistä"

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si esi­te­tään sup­pein­ta ja edul­li­sin­ta tasoa, joka ei kata edes ny­kyis­tä mat­kus­ta­ja­mää­rää – "Sen va­lit­se­mi­nen olisi ly­hyt­nä­köis­tä"

25.04.2023 05:00 72
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­nen on myös ke­hit­tä­mis­tä

25.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat ke­hit­ty­vän jouk­ko­lii­ken­teen – jos pal­ve­lu­ta­soa ei pa­ran­ne­ta, myös­kään mat­kus­ta­ja­mää­rien kasvu ei ole to­den­nä­köis­tä

23.04.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­lu­taan­ko Oulussa ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä?

22.04.2023 05:30 7
Tilaajille
Oulun korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt: Oulun joukkoliikenne vaatii välttämättömiä parannuksia

Oulun kor­kea­kou­lut ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt: Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vaatii vält­tä­mät­tö­miä pa­ran­nuk­sia

21.04.2023 14:13 33
Oulussa kokeillaan tapahtumalippua, jossa Voimistelupäiville osallistuva voi pääsylipulla tai kisapassilla pääsee ajamaan paikallisliikenteen onnikoilla

Oulussa ko­keil­laan ta­pah­tu­ma­lip­pua, jossa Voi­mis­te­lu­päi­vil­le osal­lis­tu­va voi pää­sy­li­pul­la tai ki­sa­pas­sil­la pääsee ajamaan pai­kal­lis­lii­ken­teen on­ni­koil­la

18.04.2023 15:18 3
Tilaajille
Koskilinjat hakee tontteja kahdelle linja-autovarikkohallille, Holstinmäelle ja Ruskonselkään

Kos­ki­lin­jat hakee tont­te­ja kah­del­le lin­ja-au­to­va­rik­ko­hal­lil­le, Hols­tin­mäel­le ja Rus­kon­sel­kään

19.04.2023 12:06 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­set olisi pitänyt tehdä jo

30.03.2023 05:45 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikennejaosto otti ennakoitua suopeamman kannan linja-autonkuljettajien vessaongelman ratkaisuun – wc-tiloja aiotaan parantaa yhteistyössä ja kustannuksistakin neuvotellaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to otti en­na­koi­tua suo­peam­man kannan lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jien ves­sa­on­gel­man rat­kai­suun – wc-ti­lo­ja aiotaan pa­ran­taa yh­teis­työs­sä ja kus­tan­nuk­sis­ta­kin neu­vo­tel­laan

22.03.2023 20:17 12
Tilaajille
Oululaisten linja-autonkuljettajien vessaongelmaan esitetään ratkaisua – kaupunki ei katso velvollisuudekseen järjestää vessoja, mutta tarjoutuu yhteistyöhön

Ou­lu­lais­ten lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jien ves­sa­on­gel­maan esi­te­tään rat­kai­sua – kau­pun­ki ei katso vel­vol­li­suu­dek­seen jär­jes­tää ves­so­ja, mutta tar­jou­tuu yh­teis­työ­hön

22.03.2023 11:21 34
Tilaajille
Biokaasua halutaan tarjota Oulussa busseille lisää – Kiertokaari suunnittelee raskaan liikenteen tankkauskapasiteetin huomattavaa laajentamista

Bio­kaa­sua ha­lu­taan tarjota Oulussa bus­seil­le lisää – Kier­to­kaa­ri suun­nit­te­lee raskaan lii­ken­teen tank­kaus­ka­pa­si­tee­tin huo­mat­ta­vaa laa­jen­ta­mis­ta

22.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Oulussa halutaan kehittää joukkoliikennettä työpaikka- ja asuinalueilla – kolme palvelutasovaihtoehtoa esillä ratkaisuiksi

Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

20.03.2023 19:00 36
Tilaajille
Oulun joukkoliikenne on palautunut normaaliksi lakon jäljiltä

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si lakon jäl­jil­tä

06.03.2023 10:29 10