Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Oulun joukkoliikenne
Kuukausi
OTP peruu sunnuntain bussivuoroja Oulussa, kaupunki pahoittelee haittaa

OTP peruu sun­nun­tain bus­si­vuo­ro­ja Ou­lus­sa, kau­pun­ki pa­hoit­te­lee haittaa

23.06.2022 22:42 49
Konkurssiin hakeutunut Oulun Taksipalvelut liikennöi enää kaksi viikkoa – kaupungin mukaan sopimuksen irtisanomissyyt ovat painavia

Kon­kurs­siin ha­keu­tu­nut Oulun Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi enää kaksi viikkoa – kau­pun­gin mukaan so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­syyt ovat pai­na­via

21.06.2022 19:04 74
Oulun Taksipalvelut Oy hakeutuu konkurssiin – Oulun kaupunki purki OTP:n liikennöintisopimukset toistuvien ja jatkuvien rikkomusten vuoksi

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Oulun kau­pun­ki purki OTP:n lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­set tois­tu­vien ja jat­ku­vien rik­ko­mus­ten vuoksi

20.06.2022 21:29 134
Tilaajille
Hallituskadun liikenteeseen poikkeusjärjestelyjä nostotyön vuoksi – Myös Heinätorinkadun ja Kirkkokadun risteyksen kivityöt rajoittavat liikennettä

Hal­li­tus­ka­dun lii­ken­tee­seen poik­keus­jär­jes­te­ly­jä nos­to­työn vuoksi – Myös Hei­nä­to­rin­ka­dun ja Kirk­ko­ka­dun ris­teyk­sen ki­vi­työt ra­joit­ta­vat lii­ken­net­tä

16.06.2022 14:37 3
Vanhemmat
Oulun citybussien kilpailutuksesta syntyi riita – tarjouskilpailusta ulos jäänyt yhtiö vaatii kaupungilta miljoonan euron hyvitystä

Oulun ci­ty­bus­sien kil­pai­lu­tuk­ses­ta syntyi riita – tar­jous­kil­pai­lus­ta ulos jäänyt yhtiö vaatii kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron hy­vi­tys­tä

11.05.2022 06:03 26
Wienistä mallia Oulun keskustaa kiertävään turistibussiin? Matti Matinheikki: "Voitaisiin pienellä vaivalla tehdä Oulua värikkäämmäksi"

Wie­nis­tä mallia Oulun kes­kus­taa kier­tä­vään tu­ris­ti­bus­siin? Matti Ma­tin­heik­ki: "Voi­tai­siin pie­nel­lä vai­val­la tehdä Oulua vä­rik­kääm­mäk­si"

19.04.2022 06:00 39
Tilaajille
Joukkoliikenteen Reittioppaassa voi olla häiriöitä palvelunestohyökkäyksen vuoksi

Jouk­ko­lii­ken­teen Reit­ti­op­paas­sa voi olla häi­riöi­tä pal­ve­lun­es­to­hyök­käyk­sen vuoksi

05.04.2022 17:13 1
Oulun Taksipalveluiden pitää maksaa kaupungille lähes 290 000 euroa ajamatta jätetyistä bussivuoroista

Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den pitää maksaa kau­pun­gil­le lähes 290 000 euroa aja­mat­ta jä­te­tyis­tä bus­si­vuo­rois­ta

24.03.2022 13:10 73
Tilaajille
Joukkoliikennejaosto:  Myös Oulun joukkoliikenteessä voi pian matkustaa ilmaiseksi Ukrainan passilla

Jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to: Myös Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä voi pian mat­kus­taa il­mai­sek­si Uk­rai­nan pas­sil­la

18.03.2022 12:27 17
Oulun bussiliikenne on palaamassa normaaliin – Ajojärjestelijä: "Vielä mennään pikkasen varpaillaan"

Oulun bus­si­lii­ken­ne on pa­laa­mas­sa nor­maa­liin – Ajo­jär­jes­te­li­jä: "Vielä mennään pik­ka­sen var­pail­laan"

25.01.2022 11:01 3
Tilaajille
Oulun kaupunki selvensi pyyntöään kiistassa OTP Travelin kanssa: "Emme ole pyytäneet tietoja siten, että niissä näkyisi yksilöityjä henkilö- tai terveystietoja" – OTP kertoi illalla ajavansa lauantain vuorot normaalisti

Oulun kau­pun­ki sel­ven­si pyyn­töään kiis­tas­sa OTP Tra­ve­lin kanssa: "Emme ole pyy­tä­neet tietoja siten, että niissä näkyisi yk­si­löi­ty­jä hen­ki­lö- tai ter­veys­tie­to­ja" – OTP kertoi illalla aja­van­sa lauan­tain vuorot nor­maa­lis­ti

21.01.2022 20:11 45
Tilaajille
Lähes 60 bussivuoroa peruttu Oulussa perjantaina – määrä hieman suurempi kuin torstaina

Lähes 60 bus­si­vuo­roa peruttu Oulussa per­jan­tai­na – määrä hieman suu­rem­pi kuin tors­tai­na

20.01.2022 21:04 11
Torstaina noin 50 peruttua bussivuoroa – Oulun joukkoliikenne näyttää elpymisen merkkejä

Tors­tai­na noin 50 pe­rut­tua bus­si­vuo­roa – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne näyttää el­py­mi­sen merk­ke­jä

19.01.2022 19:54 3
OTP: Kaupunki vaatii kuljettajien karanteenitodistuksia – "Jos uusia tapauksia ei tule, pystymme ajamaan kaikki vuorot lauantaista lähtien"

OTP: Kau­pun­ki vaatii kul­jet­ta­jien ka­ran­tee­ni­to­dis­tuk­sia – "Jos uusia ta­pauk­sia ei tule, pys­tym­me ajamaan kaikki vuorot lauan­tais­ta läh­tien"

19.01.2022 16:44 60
Tilaajille
Oulun bussivuorojen peruutukset jatkuvat, keskiviikkona perutaan 120 bussivuoroa

Oulun bus­si­vuo­ro­jen pe­ruu­tuk­set jat­ku­vat, kes­ki­viik­ko­na pe­ru­taan 120 bus­si­vuo­roa

18.01.2022 20:47 4
Bussivuoroja on peruttu Oulussa maanantaina 250 kappaletta, tiistailta vuoroja peruttu noin 130 – joukkoliikennepäällikkö: "Jos tilanne jatkuu, palveluja voidaan ostaa muualta"

Bus­si­vuo­ro­ja on peruttu Oulussa maa­nan­tai­na 250 kap­pa­let­ta, tiis­tail­ta vuoroja peruttu noin 130 – jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö: "Jos tilanne jatkuu, pal­ve­lu­ja voidaan ostaa muual­ta"

17.01.2022 18:24 34
Tilaajille
"Valoa tunnelin päässä" – Oulun bussivuorojen odotetaan normalisoituvan ensi viikolla, kun suuri osa OTP:n kuskeista pääsee karanteenista

"Valoa tun­ne­lin päässä" – Oulun bus­si­vuo­ro­jen odo­te­taan nor­ma­li­soi­tu­van ensi vii­kol­la, kun suuri osa OTP:n kus­keis­ta pääsee ka­ran­tee­nis­ta

15.01.2022 13:52 15
Tilaajille
Joukkoliikenteen ongelmat jatkuvat Oulussa vielä ensi viikolla: Viikonloppuna vuoroja perutaan vain lauantailta, maanantailta peruttu 150 vuoroa

Jouk­ko­lii­ken­teen on­gel­mat jat­ku­vat Oulussa vielä ensi vii­kol­la: Vii­kon­lop­pu­na vuoroja pe­ru­taan vain lauan­tail­ta, maa­nan­tail­ta peruttu 150 vuoroa

14.01.2022 18:33 14
Oulun bussien käyttäjät ovat ihmetelleet joidenkin kuljettajien maskittomuutta ja suojapleksien puutetta – kysyimme mikä on linjaus

Oulun bussien käyt­tä­jät ovat ih­me­tel­leet joi­den­kin kul­jet­ta­jien mas­kit­to­muut­ta ja suo­jap­lek­sien puu­tet­ta – ky­syim­me mikä on linjaus

14.01.2022 14:43 58
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen kurimus jatkuu, OTP Travel peruu perjantailta 246 bussivuoroa

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen kurimus jatkuu, OTP Travel peruu per­jan­tail­ta 246 bus­si­vuo­roa

13.01.2022 20:56 30