Verkkokauppa
Tavarataloketju Kärkkäinen selvisi yrityssaneerauksesta ja kaavailee laajentumista, toinen myymälä Ouluun mahdollinen – Kauppalehti: Juha Kärkkäisen uusnatsikytkösten vuoksi aloitetut boikotit jatkuvat

Ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Kärk­käi­nen selvisi yri­tys­sa­nee­rauk­ses­ta ja kaa­vai­lee laa­jen­tu­mis­ta, toinen myymälä Ouluun mah­dol­li­nen – Kaup­pa­leh­ti: Juha Kärk­käi­sen uus­nat­si­kyt­kös­ten vuoksi aloi­te­tut boi­ko­tit jat­ku­vat

15.09.2020 11:04 22
Tilaajille
Ketjujohtaja löytää Suomesta tavaratalon mentävän aukon – "Aika mikä 2000-luvulla nähtiin, että iso on kaunista, on kyllä ohi"

Ket­ju­joh­ta­ja löytää Suo­mes­ta ta­va­ra­ta­lon men­tä­vän aukon – "Aika mikä 2000-lu­vul­la näh­tiin, että iso on kau­nis­ta, on kyllä ohi"

08.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomalaisten verkkoshoppailu jatkanut kasvuaan – heinäkuussa satsaus kohdistui erityisesti erotiikkatuotteisiin

Suo­ma­lais­ten verk­kos­hop­pai­lu jat­ka­nut kas­vuaan – hei­nä­kuus­sa satsaus koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti ero­tiik­ka­tuot­tei­siin

01.09.2020 09:08 0
Stockmannin Hullut päivät -kampanja myös syksyllä verkossa – osa tuotteista saatavilla tavarataloista

Stock­man­nin Hullut päivät -kam­pan­ja myös syk­syl­lä ver­kos­sa – osa tuot­teis­ta saa­ta­vil­la ta­va­ra­ta­lois­ta

28.08.2020 17:47 1
Oulun tavarajakelu sai kesällä vahvistusta, kun kaupungissa alkoi kulkea uusi sähköavusteinen konttipyörä – "Tavarajakelu on keskustassa tehokkaampaa pyörällä kuin pakettiautolla"

Oulun ta­va­ra­ja­ke­lu sai kesällä vah­vis­tus­ta, kun kau­pun­gis­sa alkoi kulkea uusi säh­kö­avus­tei­nen kont­ti­pyö­rä – "Ta­va­ra­ja­ke­lu on kes­kus­tas­sa te­hok­kaam­paa pyö­räl­lä kuin pa­ket­tiau­tol­la"

23.07.2020 21:00 4
Tilaajille
Käytetty työläppäri kelpaa hyvin koteihin – oululainen Taitonetti kasvattaa nyt markkinoitaan huimaa vauhtia Ruotsissa

Käy­tet­ty työ­läp­pä­ri kelpaa hyvin ko­tei­hin – ou­lu­lai­nen Tai­to­net­ti kas­vat­taa nyt mark­ki­noi­taan huimaa vauhtia Ruot­sis­sa

14.06.2020 07:05 0
Tilaajille
Kellossa ei jääty toimettomiksi, kun poikkeusaika alkoi: koronakevät käynnisti korvatyynytehtaan ja kierrätysideologiaan nojaavan verkkokaupan

Kel­los­sa ei jääty toi­met­to­mik­si, kun poik­keus­ai­ka alkoi: ko­ro­na­ke­vät käyn­nis­ti kor­va­tyy­ny­teh­taan ja kier­rä­tys­ideo­lo­giaan no­jaa­van verk­ko­kau­pan

09.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Posti vastaa verkkokaupan kovaan kysyntään – uusia pakettiautomatteja avataan kiihtyvällä tahdilla

Posti vastaa verk­ko­kau­pan kovaan ky­syn­tään – uusia pa­ket­ti­au­to­mat­te­ja avataan kiih­ty­väl­lä tah­dil­la

22.05.2020 08:46 0
Suomalaisten asiointi ruotsalaisissa verkkokaupoissa on kasvanut – suosio perustuu muun muassa houkutteleviin brändeihin ja nopeisiin toimitusaikoihin

Suo­ma­lais­ten asioin­ti ruot­sa­lai­sis­sa verk­ko­kau­pois­sa on kas­va­nut – suosio pe­rus­tuu muun muassa hou­kut­te­le­viin brän­dei­hin ja no­pei­siin toi­mi­tus­ai­koi­hin

07.05.2020 08:13 3