Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Verkkokauppa
Pentik ryhtyi koviin korjausliikkeisiin: sulkee yhdeksän myymälää – "Eletään vaikeita aikoja, mutta pitää vaan uskoa tulevaan"

Pentik ryhtyi koviin kor­jaus­liik­kei­siin: sulkee yh­dek­sän myy­mä­lää – "E­le­tään vai­kei­ta aikoja, mutta pitää vaan uskoa tu­le­vaan"

02.11.2023 12:13 13
Tilaajille
Edelläkävijä Oskari Nivala ostaa arkiruoat verkossa ja tietää, mikä kompastelee – nämä kolme tuotetta ovat Woltin top 5 -listalla joka puolella Suomea

Edel­lä­kä­vi­jä Oskari Nivala ostaa ar­ki­ruoat ver­kos­sa ja tietää, mikä kom­pas­te­lee – nämä kolme tuo­tet­ta ovat Woltin top 5 -lis­tal­la joka puo­lel­la Suomea

03.11.2023 08:57 12
Tilaajille
Kuljetusrobotit saapuivat Oulun kaduille – Kaleva seurasi Sokos Herkun välipalakuljetusta keskustassa

Kul­je­tus­ro­bo­tit saa­pui­vat Oulun ka­duil­le – Kaleva seurasi Sokos Herkun vä­li­pa­la­kul­je­tus­ta kes­kus­tas­sa

11.09.2023 16:01 23
Tilaajille
Käytetyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän verkossa ja mobiilissa – oululainen Laura Koivisto suosii digitaalisia kirpputoripalveluja helppouden vuoksi

Käy­te­tyn muodin kauppaa käydään yhä enemmän ver­kos­sa ja mo­bii­lis­sa – ou­lu­lai­nen Laura Koi­vis­to suosii di­gi­taa­li­sia kirp­pu­to­ri­pal­ve­lu­ja help­pou­den vuoksi

13.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta ponnistaneet verkkokaupat löysivät vierekkäiset toimitilat Kempeleen uudelta yritysalueelta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kasvulle

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­neet verk­ko­kau­pat löy­si­vät vie­rek­käi­set toi­mi­ti­lat Kem­pe­leen uudelta yri­tys­alueel­ta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kas­vul­le

05.04.2023 05:00 20
Tilaajille
Ilo Aalto kutoo pipoja sekä balaclava-huppuja nuorena yrittäjänä – Vuosi yrittäjänä -ohjelma pyrkii antamaan opiskelijoille valmiuksia työllistyä itsenäisesti valmistumisen jälkeen

Ilo Aalto kutoo pipoja sekä ba­lac­la­va-hup­pu­ja nuorena yrit­tä­jä­nä – Vuosi yrit­tä­jä­nä -oh­jel­ma pyrkii an­ta­maan opis­ke­li­joil­le val­miuk­sia työl­lis­tyä it­se­näi­ses­ti val­mis­tu­mi­sen jälkeen

16.03.2023 09:15 2
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

03.03.2023 14:25
Tilaajille
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Selvitimme, miten käytettyjen retkeilyvarusteiden kauppa käy Oulun kirpputoreilla ja verkossa – löytyi myös aivan uusi palvelu

Sel­vi­tim­me, miten käy­tet­ty­jen ret­kei­ly­va­rus­tei­den kauppa käy Oulun kirp­pu­to­reil­la ja ver­kos­sa – löytyi myös aivan uusi palvelu

13.11.2022 12:00
Tilaajille
Inka Partasen luottokorttitilille oli päässyt voro – "Rahat olivat menneet amerikkalaiselle sähköyhtiölle"

Inka Par­ta­sen luot­to­kort­ti­ti­lil­le oli päässyt voro – "Rahat olivat menneet ame­rik­ka­lai­sel­le säh­köyh­tiöl­le"

29.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut alkoholit otetaan viranomaisten syyniin – valtio on menettänyt rutkasti verotuloja viime vuosina

Ul­ko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta tilatut al­ko­ho­lit otetaan vi­ran­omais­ten syyniin – ­val­tio on me­net­tä­nyt rut­kas­ti ve­ro­tu­lo­ja viime vuosina

12.10.2022 11:39 32
Tilaajille
Varo, etteivät nämä aarteet päädy roskasäkkiin – oululainen vintageen hurahtanut pariskunta kertoo, mitkä yllättävät tavarat kiinnostavat nyt

Varo, ett­ei­vät nämä aarteet päädy ros­ka­säk­kiin – ou­lu­lai­nen vin­ta­geen hu­rah­ta­nut pa­ris­kun­ta kertoo, mitkä yl­lät­tä­vät tavarat kiin­nos­ta­vat nyt

02.10.2022 16:00 4
Tilaajille
Onko taiteilijasta myös yrittäjäksi? Maria Maanvalolle yrittäjyyden ydin alkoi kirkastua valmennuskurssilla, vaikka hän jäikin vielä hauduttelemaan ajatusta

Onko tai­tei­li­jas­ta myös yrit­tä­jäk­si? Maria Maan­va­lol­le yrit­tä­jyy­den ydin alkoi kir­kas­tua val­men­nus­kurs­sil­la, vaikka hän jäikin vielä hau­dut­te­le­maan aja­tus­ta

23.03.2022 15:50 1
Tilaajille
Kotimainen verkkokauppa on kasvattanut osuuttaan – ruuan ostaminen verkosta on yhä yleistynyt

Ko­ti­mai­nen verk­ko­kaup­pa on kas­vat­ta­nut osuut­taan – ruuan os­ta­mi­nen ver­kos­ta on yhä yleis­ty­nyt

21.03.2022 11:30 1
Klarna ja Mobilepay yhteistyöhön – kerrotaan helpottavan verkko-ostosten maksamista puhelimella

Klarna ja Mo­bi­le­pay yh­teis­työ­hön – ker­ro­taan hel­pot­ta­van verk­ko-os­tos­ten mak­sa­mis­ta pu­he­li­mel­la

17.03.2022 14:46
Korona on kirittänyt logistiikka-alaa – DB Schenker ja sen tuore tytäryhtiö Vähälä Yhtiöt ovat pärjänneet viime aikoinakin hyvin

Korona on ki­rit­tä­nyt lo­gis­tiik­ka-alaa – DB Schen­ker ja sen tuore ty­tär­yh­tiö Vähälä Yhtiöt ovat pär­jän­neet viime ai­koi­na­kin hyvin

03.02.2022 06:00
Tilaajille
Pirteä kuljetus on iso ilo nettikaupan asiakkaalle - on järkeä kokeilla uusien yritysten palveluita
Kolumni

Pirteä kul­je­tus on iso ilo net­ti­kau­pan asiak­kaal­le - on järkeä ko­keil­la uusien yri­tys­ten pal­ve­lui­ta

22.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Foodora avaa nopean palvelun verkkoruokakaupan Ouluun

Foodora avaa nopean pal­ve­lun verk­ko­ruo­ka­kau­pan Ouluun

10.11.2021 10:43 3
Ruuan nettikauppa pysyy ja kasvaa kauppaketjuilla, vaikka pahimman korona-ajan nostama huippu on jo laantunut

Ruuan net­ti­kaup­pa pysyy ja kasvaa kaup­pa­ket­juil­la, vaikka pa­him­man ko­ro­na-ajan nostama huippu on jo laan­tu­nut

01.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Posti ennustaa loppuvuodelle ennätyksellistä pakettisesonkia: Yli sadalla paikkakunnalla käynnistyvät lauantaitoimitukset

Posti en­nus­taa lop­pu­vuo­del­le en­nä­tyk­sel­lis­tä pa­ket­ti­se­son­kia: Yli sadalla paik­ka­kun­nal­la käyn­nis­ty­vät lauan­tai­toi­mi­tuk­set

29.09.2021 11:45