HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Qstock

Qstock
Qstockissa kertyi 16 tonnia jätettä, josta vain pieni osa päätyi kierrätykseen – humalaiset asiakkaat eivät olleet jäteastioiden suhteen kovinkaan tarkkoja

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­teas­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

17.09.2021 13:40 22
Oulun terveysjohtaja: Qstockiin liittyviä tartuntoja tiedossa noin 60 kappaletta – Tyytyväisyyteen ei aihetta vaikka tartuntamäärä ei räjähtänyt käsiin

Oulun ter­veys­joh­ta­ja: Qstoc­kiin liit­ty­viä tar­tun­to­ja tie­dos­sa noin 60 kap­pa­let­ta – Tyy­ty­väi­syy­teen ei aihetta vaikka tar­tun­ta­mää­rä ei rä­jäh­tä­nyt käsiin

11.08.2021 14:27 79
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa pysyy yhä perustasolla, koronakoordinaatioryhmä ei asettanut rajoituksia – Qstockista tullut tähän mennessä muutama tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy yhä pe­rus­ta­sol­la, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ei aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia – Qstoc­kis­ta tullut tähän men­nes­sä muutama tar­tun­ta

05.08.2021 20:47 92
Oulun terveysjohtaja pyytää: ”Älä hakeudu oireettomana testiin” – näytteenotto uhkaa ruuhkautua tapahtumissa altistuneiden vuoksi

Oulun ter­veys­joh­ta­ja pyytää: ”Älä hakeudu oi­reet­to­ma­na tes­tiin” – näyt­tee­not­to uhkaa ruuh­kau­tua ta­pah­tu­mis­sa al­tis­tu­nei­den vuoksi

03.08.2021 21:44 41
Qstockissa ja Nightwishin salakonsertissa Club Teatrialla on voinut altistua koronalle

Qstoc­kis­sa ja Night­wis­hin sa­la­kon­ser­tis­sa Club Teat­rial­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

03.08.2021 17:36 135
Oulussa on todettu maanantaina 15 uutta koronatartuntaa – Kaupunki: Qstockin vaikutus tartuntamääriin näkyy aikaisintaan loppuviikosta

Oulussa on todettu maa­nan­tai­na 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Kau­pun­ki: Qstoc­kin vai­ku­tus tar­tun­ta­mää­riin näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

02.08.2021 18:38 81
Jäteastiat pursuilivat viime viikonloppuna Qstockissa, vaikka alueella oli jätehuoltoa helpottavat älyjäteastiat – kysyimme, miten älyjäteastiat toimivat festivaaleilla

Jä­teas­tiat pur­sui­li­vat viime vii­kon­lop­pu­na Qstoc­kis­sa, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­teas­tiat – ­ky­syim­me, miten äly­jä­teas­tiat toi­mi­vat fes­ti­vaa­leil­la

02.08.2021 14:29 9
Tilaajille
Qstock on ohi, mutta siivoustyöt ovat vasta aluillaan – tupakantumpit ja muovimukien palaset peittävät Raatin stadionin tekoviheriön

Qstock on ohi, mutta sii­vous­työt ovat vasta aluil­laan – tu­pa­kan­tum­pit ja muo­vi­mu­kien palaset peit­tä­vät Raatin sta­dio­nin te­ko­vi­he­riön

01.08.2021 20:00 60
Tilaajille
Qstock veti 40 000 kävijää vaihtelevassa säässä – korona johti viiteen peruutukseen

Qstock veti 40 000 kävijää vaih­te­le­vas­sa säässä – korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen

01.08.2021 13:41 46
Keikka-arvio: Nightwish esitti Qstockissa hevin ja klassisen musiikin hengästyttävän keitoksen

Keik­ka-ar­vio: Night­wish esitti Qstoc­kis­sa hevin ja klas­si­sen mu­sii­kin hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen

31.07.2021 11:07 18
Tilaajille
Sateisessa Qstockissa oli rauhallinen ilmapiiri – "Vaikka täällä on tosi märkää niin täällä on ihan mahtava tunnelma"

Sa­tei­ses­sa Qstoc­kis­sa oli rau­hal­li­nen il­ma­pii­ri – "­Vaik­ka täällä on tosi märkää niin täällä on ihan mahtava tun­nel­ma"

30.07.2021 22:42 29
Tilaajille
Qstock-perjantai on ollut poliisille aikaisempia vuosia rauhallisempi, syynä lienee keli

Qstock-per­jan­tai on ollut po­lii­sil­le ai­kai­sem­pia vuosia rau­hal­li­sem­pi, syynä lienee keli

30.07.2021 22:19 2
Pyhimys korkkasi Qstockin päälavan ja William villitsi Rytmirannan – sadetakkimeri aaltoili onnellisena live-musiikin tahtiin perjantaina

Pyhimys kork­ka­si Qstoc­kin pää­la­van ja William vil­lit­si Ryt­mi­ran­nan – sa­de­tak­ki­me­ri aal­toi­li on­nel­li­se­na li­ve-mu­sii­kin tahtiin per­jan­tai­na

30.07.2021 20:35 28
Tilaajille
Maskisuositus palaa Ouluun, koskee myös QStockia – altistumisia voinut tapahtua Finnkinon teatterissa ja ravintoloissa

Mas­ki­suo­si­tus palaa Ouluun, koskee myös QStoc­kia – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua Finn­ki­non teat­te­ris­sa ja ra­vin­to­lois­sa

30.07.2021 15:54 60
Qstockin jätelajittelu kehittyy jäteastioilla, jotka ilmoittavat järjestäjille ollessaan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odottanut, milloin festivaaleilla pystyy kierrättämään paremmin"

Qstoc­kin jä­te­la­jit­te­lu ke­hit­tyy jä­teas­tioil­la, jotka il­moit­ta­vat jär­jes­tä­jil­le ol­les­saan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odot­ta­nut, milloin fes­ti­vaa­leil­la pystyy kier­rät­tä­mään pa­rem­min"

30.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Juhlitaanko Qstockia auringonpaisteen sijaan vesisateessa? Näin Kuusisaaressa varaudutaan viikonlopun muuttuviin sääolosuhteisiin

Juh­li­taan­ko Qstoc­kia au­rin­gon­pais­teen sijaan ve­si­sa­tees­sa? Näin Kuu­si­saa­res­sa va­rau­du­taan vii­kon­lo­pun muut­tu­viin sääo­lo­suh­tei­siin

29.07.2021 19:00 20
Tilaajille
Nightwish otti Oulun Club Teatrialta varaslähdön maailmankiertueelleen – varsinainen startti on perjantai-iltana Qstockissa

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille
Festarilippuja myynnissä sadoittain halvalla Qstockin lähestyessä – festivaalin toimitusjohtajan mukaan koronatilanne on voinut vaikuttaa asiaan

Fes­ta­ri­lip­pu­ja myyn­nis­sä sa­doit­tain hal­val­la Qstoc­kin lä­hes­tyes­sä – fes­ti­vaa­lin toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on voinut vai­kut­taa asiaan

28.07.2021 15:20 67
Tilaajille
Qstock myytiin jälleen loppuun – koronatartunnan saanut voi siirtää lippunsa seuraavaan vuoteen

Qstock myytiin jälleen loppuun – ko­ro­na­tar­tun­nan saanut voi siirtää lip­pun­sa seu­raa­vaan vuoteen

27.07.2021 09:22 28
Qstock sulkee Suomen vilkkaimpiin kuuluvan pyörätien yli viikoksi – liikenneinsinööri Harri Vaarala: "Pyöräilykaupungin pitäisi pystyä parempaan"

Qstock sulkee Suomen vilk­kaim­piin kuu­lu­van pyö­rä­tien yli vii­kok­si – lii­ken­nein­si­nöö­ri Harri Vaa­ra­la: "Pyö­räi­ly­kau­pun­gin pitäisi pystyä pa­rem­paan"

26.07.2021 18:30 71
Tilaajille
Qstockin esiintymislavat nousevat alkuviikosta Kuusisaareen ja Raattiin – "Kyllähän tätä on odotettu, että festivaalit päästään taas järjestämään."

Qstoc­kin esiin­ty­mis­la­vat nou­se­vat al­ku­vii­kos­ta Kuu­si­saa­reen ja Raat­tiin – "Kyl­lä­hän tätä on odo­tet­tu, että fes­ti­vaa­lit pääs­tään taas jär­jes­tä­mään."

26.07.2021 18:00 11
Tilaajille
Qstock aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä Raattiin ja Kuusisaareen – Väliaikainen taksitolppa sijoitetaan tänä vuonna Kauppatorin kupeeseen

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä Raat­tiin ja Kuu­si­saa­reen – Vä­liai­kai­nen tak­si­tolp­pa si­joi­te­taan tänä vuonna Kaup­pa­to­rin ku­pee­seen

22.07.2021 12:50 23
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Qstockin lipunmyynti lähes yhtä vilkasta kuin koronaa edeltävinä kesinä – festivaali muistuttaa varovaisuudesta lippukaupoilla

Qstoc­kin li­pun­myyn­ti lähes yhtä vil­kas­ta kuin koronaa edel­tä­vi­nä kesinä – fes­ti­vaa­li muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta lip­pu­kau­poil­la

06.07.2021 09:27 6
Oulun Kärpät Oy:lle mojova potti Kustannustuki 3:sta – "Onhan tuo valtavan iso avustus tähän tilanteeseen"

Oulun Kärpät Oy:lle mojova potti Kus­tan­nus­tu­ki 3:sta – "Onhan tuo val­ta­van iso avustus tähän ti­lan­tee­seen"

17.06.2021 15:00 20
Tilaajille
Luukas Oja, Noira ja Plutonium 74 Qstockiin

Luukas Oja, Noira ja Plu­to­nium 74 Qstoc­kiin

09.06.2021 09:49
Kokoontumisrajoitusten purkaminen oli odotettu ilouutinen oululaisille tapahtumien järjestäjille – "Uskon, että hygienia-asiat ja niiden huomioiminen ovat tulleet tapahtuma-alalle jäädäkseen"

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen oli odo­tet­tu ilouu­ti­nen ou­lu­lai­sil­le ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le – "Uskon, että hy­gie­nia-asiat ja niiden huo­mioi­mi­nen ovat tulleet ta­pah­tu­ma-alal­le jää­däk­seen"

02.06.2021 16:49
Tilaajille
Qstock julkisti lisää esiintyjiä: lauantaina lavalla nähdään muun muassa brittipopbändi Suede sekä Apocalyptica

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:00 11
Oulun Qstockin järjestelyt aikataulussa – festivaali tiedottaa huomenna keskiviikkona uusista artistikiinnityksistä

Oulun Qstoc­kin jär­jes­te­lyt ai­ka­tau­lus­sa – fes­ti­vaa­li tie­dot­taa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na uusista ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­sis­tä

01.06.2021 11:58 11
Pitkään hiljaiseloa viettänyt Kemopetrol juhlistaa yli 20-vuotiasta esikoisalbumiaan Oulun Qstockista alkavalla juhlakiertueella

Pitkään hil­jais­eloa viet­tä­nyt Ke­mo­pet­rol juh­lis­taa yli 20-vuo­tias­ta esi­koi­sal­bu­miaan Oulun Qstoc­kis­ta al­ka­val­la juh­la­kier­tueel­la

12.05.2021 13:54 5
Qstockin toimistolla seurataan koronatilannetta sormet ristissä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -periaatteella: "Ei auta muu kuin toivoa parasta"

Qstoc­kin toi­mis­tol­la seu­ra­taan ko­ro­na­ti­lan­net­ta sormet ris­tis­sä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -pe­riaat­teel­la: "Ei auta muu kuin toivoa pa­ras­ta"

15.03.2021 12:22 8
Tilaajille
Qstock paljastaa lisää nimiä tulevan kesän ohjelmistostaan – kesällä Kuusisaaressa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

Qstock pal­jas­taa lisää nimiä tulevan kesän oh­jel­mis­tos­taan – kesällä Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

24.02.2021 16:22 5
Festareita suunnitellaan koronan varjossa – Qstockin lipunmyynnissä poikkeuksellinen tilanne

Fes­ta­rei­ta suun­ni­tel­laan koronan var­jos­sa – Qstoc­kin li­pun­myyn­nis­sä poik­keuk­sel­li­nen tilanne

03.12.2020 17:00
Tilaajille
Qstock julkisti tukun ensi kesän kotimaisia kiinnityksiä

Qstock jul­kis­ti tukun ensi kesän ko­ti­mai­sia kiin­ni­tyk­siä

01.12.2020 09:54 2
Qstockin pääesiintyjä vuonna 2021 on Nightwish – festivaali julkisti myös useita muita ensi kesän esiintyjiä

Qstoc­kin pääe­siin­ty­jä vuonna 2021 on Night­wish – fes­ti­vaa­li jul­kis­ti myös useita muita ensi kesän esiin­ty­jiä

01.07.2020 15:12 13
Qstock on liian massiivinen kokonaisuus siirrettäväksi: "Nyt on helpompi nuolla haavoja ja suunnata katseet ensi vuoteen", sanoo festivaalijohtaja Mikko Forstén

Qstock on liian mas­sii­vi­nen ko­ko­nai­suus siir­ret­tä­väk­si: "Nyt on hel­pom­pi nuolla haavoja ja suun­na­ta katseet ensi vuo­teen", sanoo fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Mikko Forstén

23.04.2020 15:35
Tilaajille
1990-luvun brittipopin suurnimi Suede tulee ensi kesänä Qstockiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan festivaalikeikkansa Suomessa

1990-lu­vun brit­ti­po­pin suur­ni­mi Suede tulee ensi kesänä Qstoc­kiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan fes­ti­vaa­li­keik­kan­sa Suo­mes­sa

11.03.2020 09:00 22
Qstockin päiväkohtaisten lippujen myynti alkoi, uusia esiintyjiä muun muassa JVG ja Battle Beast

Qstoc­kin päi­vä­koh­tais­ten lip­pu­jen myynti alkoi, uusia esiin­ty­jiä muun muassa JVG ja Battle Beast

30.01.2020 09:32 6
Metallirockin suurnimi Volbeat on Qstockin lauantain pääesiintyjä ensi heinäkuussa

Me­tal­li­roc­kin suur­ni­mi Volbeat on Qstoc­kin lauan­tain pääe­siin­ty­jä ensi hei­nä­kuus­sa

23.01.2020 09:06 51
Qstock paljasti ensi kesän ensimmäiset esiintyjänsä – heinäkuussa Kuusisaaressa nähdään muun muassa The Darkness ja Amaranthe

Qstock pal­jas­ti ensi kesän en­sim­mäi­set esiin­ty­jän­sä – hei­nä­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa The Dark­ness ja Ama­rant­he

28.11.2019 09:25 38
Keikka-arvio: Qstockin pääesiintyjä Thirty Seconds to Mars tarjoili sirkushuveja, mutta kompuroi vakavoituessaan

Keik­ka-ar­vio: Qstoc­kin pääe­siin­ty­jä Thirty Seconds to Mars tar­joi­li sir­kus­hu­ve­ja, mutta kom­pu­roi va­ka­voi­tues­saan

28.07.2019 12:03 6
Tilaajille
Qstock teki uuden yleisöennätyksen, festivaali oli loppuunmyyty seitsemättä kertaa peräkkäin

Qstock teki uuden ylei­söen­nä­tyk­sen, fes­ti­vaa­li oli lop­puun­myy­ty seit­se­mät­tä kertaa pe­räk­käin

28.07.2019 10:28 128
Qstockin ilotulitus jää tänä vuonna pitämättä – syynä metsäpalovaroitus

Qstoc­kin ilo­tu­li­tus jää tänä vuonna pi­tä­mät­tä – syynä met­sä­pa­lo­va­roi­tus

27.07.2019 23:40 28
Raatin ja Kuusisaaren välinen uusi silta on ollut vähällä käytöllä Qstockissa, vaikka se  rakennettiin tapahtumia varten

Raatin ja Kuu­si­saa­ren välinen uusi silta on ollut vähällä käy­töl­lä Qstoc­kis­sa, vaikka se ra­ken­net­tiin ta­pah­tu­mia varten

27.07.2019 21:48 36
The Sounds -tähtien hauskanröyhkeä teknobändi Crew of Me and You muistelee Qstockia 2015: "Jatkot olivat aivan hullut"

The Sounds -täh­tien haus­kan­röyh­keä tek­no­bän­di Crew of Me and You muis­te­lee Qstoc­kia 2015: "Jatkot olivat aivan hullut"

27.07.2019 18:00
Tilaajille
"Kun täällä kerran ollaan kaksi päivää, niin nautitaan se koko aika" – Qstock avasi portit jo aamupäivästä ja sulkee ovet viime vuotta aiemmin

"Kun täällä kerran ollaan kaksi päivää, niin nau­ti­taan se koko aika" – Qstock avasi portit jo aa­mu­päi­väs­tä ja sulkee ovet viime vuotta aiemmin

27.07.2019 17:12 58
Keikka-arvio: Hurmoksellinen Chisu tunnusteli keikallaan uusia ulottuvuuksia – keväällä julkaistuissa kappaleissa yhdistyvät taidepunk ja maailmanlopun kone-efektit

Keik­ka-ar­vio: Hur­mok­sel­li­nen Chisu tun­nus­te­li kei­kal­laan uusia ulot­tu­vuuk­sia – ke­vääl­lä jul­kais­tuis­sa kap­pa­leis­sa yh­dis­ty­vät tai­de­punk ja maail­man­lo­pun ko­ne-efek­tit

27.07.2019 15:44
Tilaajille
Populaarirap kertoo siitä, mitä tarkoittaa aikuistuminen ja astuminen kohti keski-iän kynnystä – Teflon Brothers, Elastinen ja JVG luotasivat aihealuetta perjantain Qstock-keikoillaan

Po­pu­laa­ri­rap kertoo siitä, mitä tar­koit­taa ai­kuis­tu­mi­nen ja as­tu­mi­nen kohti kes­ki-iän kyn­nys­tä – Teflon Brot­hers, Elas­ti­nen ja JVG luo­ta­si­vat ai­hea­luet­ta per­jan­tain Qstock-kei­koil­laan

27.07.2019 12:00
Tilaajille
"Sopivan pieni ja helppo kantaa" – Kysyimme Qstock-kävijöiltä, mitä heillä on mukana ja millaisissa laukuissa

"So­pi­van pieni ja helppo kantaa" – Ky­syim­me Qstock-kä­vi­jöil­tä, mitä heillä on mukana ja mil­lai­sis­sa lau­kuis­sa

27.07.2019 11:59 10
Qstockia siunaava pätsi on myös kirous: auringosta voipuneita on aikaisempaa enemmän ensiaputeltalla

Qstoc­kia siu­naa­va pätsi on myös kirous: au­rin­gos­ta voi­pu­nei­ta on ai­kai­sem­paa enemmän en­sia­pu­tel­tal­la

26.07.2019 21:15 17
Hellettä, hikeä ja juhliva ihmisjoukko – Katso kuvia pilvettömän taivaan alla vietetystä Qstockin avauspäivästä

Hel­let­tä, hikeä ja juhliva ih­mis­jouk­ko – Katso kuvia pil­vet­tö­män taivaan alla vie­te­tys­tä Qstoc­kin avaus­päi­väs­tä

26.07.2019 21:06 33
Qstock pyörähti käyntiin leppoisissa, mutta hikisissä merkeissä – jonot festivaalialueille muodostuivat neljän aikaan

Qstock pyö­räh­ti käyn­tiin lep­poi­sis­sa, mutta hi­ki­sis­sä mer­keis­sä – jonot fes­ti­vaa­lia­lueil­le muo­dos­tui­vat neljän aikaan

26.07.2019 18:26 11
Oulun poliisi muistuttaa Facebookissa juhlijoita siitä, miten Qstockissa kuuluu käyttäytyä: "Elä vie höpöjuttuja aluveelle eläkä ahanehi pelekkää kalijaa"

Oulun poliisi muis­tut­taa Fa­ce­boo­kis­sa juh­li­joi­ta siitä, miten Qstoc­kis­sa kuuluu käyt­täy­tyä: "Elä vie hö­pö­jut­tu­ja alu­veel­le eläkä ahanehi pe­lek­kää ka­li­jaa"

25.07.2019 23:14 25
Thirty Seconds to Mars myy elämyspaketteja Qstockin keikalleen jopa 700 dollarin lisämaksusta, ja ne ovat käyneet myös kaupaksi

Thirty Seconds to Mars myy elä­mys­pa­ket­te­ja Qstoc­kin kei­kal­leen jopa 700 dol­la­rin li­sä­mak­sus­ta, ja ne ovat käyneet myös kau­pak­si

25.07.2019 10:37 38
Polkupyöräyksikkö ehtii apuun nopeasti Qstockissa – ensihoitovarustus sama kuin ambulanssissa

Pol­ku­pyö­räyk­sik­kö ehtii apuun no­peas­ti Qstoc­kis­sa – en­si­hoi­to­va­rus­tus sama kuin am­bu­lans­sis­sa

24.07.2019 20:02 31
Qstock pärähtää pian käyntiin – Kokosimme 6 tärppiä, jotka ainakin kannattaa käydä kurkkaamassa

Qstock pä­räh­tää pian käyn­tiin – Ko­ko­sim­me 6 tärp­piä, jotka ainakin kan­nat­taa käydä kurk­kaa­mas­sa

24.07.2019 18:00 2
Tilaajille
Nykyajan trubaduurikaksikko Kalevauva.fi kerää nykyään sanoituksia myös muilta keskustelufoorumeilta, mutta "Vauva.fi on silti se suurin ja kaunein" – Oulukin voisi saada kokoonpanolta oman kaupunkilaulun

Ny­ky­ajan tru­ba­duu­ri­kak­sik­ko Ka­le­vau­va.fi kerää nykyään sa­noi­tuk­sia myös muilta kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­ta, mutta "Vau­va.fi on silti se suurin ja kau­nein" – Oulukin voisi saada ko­koon­pa­nol­ta oman kau­pun­ki­lau­lun

24.07.2019 13:39
Tilaajille
Qstockin kakkoslavan tekniikka vaatii kymmenittäin kaiuttimia ja kilometrikaupalla piuhaa – festivaalilavan äänentoisto on tarkkaa matematiikkaa

Qstoc­kin kak­kos­la­van tek­niik­ka vaatii kym­me­nit­täin kaiut­ti­mia ja ki­lo­met­ri­kau­pal­la piuhaa – fes­ti­vaa­li­la­van ää­nen­tois­to on tarkkaa ma­te­ma­tiik­kaa

23.07.2019 06:00 4
Tilaajille
Kirkko tarjoilee pyhää vettä Qstockissa – "Joka tästä lähteestä juo, ei ole koskaan janoinen"

Kirkko tar­joi­lee pyhää vettä Qstoc­kis­sa – "Joka tästä läh­tees­tä juo, ei ole koskaan ja­noi­nen"

18.07.2019 12:12 18
Qstock aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin festivaaliviikon alusta alkaen

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin fes­ti­vaa­li­vii­kon alusta alkaen

16.07.2019 13:04 45
Loppuunmyyty Qstock rikkoo jälleen kävijäennätyksensä – festivaalille odotetaan yhteensä 40 000 kävijää

Lop­puun­myy­ty Qstock rikkoo jälleen kä­vi­jäen­nä­tyk­sen­sä – fes­ti­vaa­lil­le odo­te­taan yh­teen­sä 40 000 kävijää

27.06.2019 08:14 39
Qstockin kahden päivän liput myyty loppuun kuukausi ennen festivaalia – tältä kesältä odotetaan uutta kävijäennätystä

Qstoc­kin kahden päivän liput myyty loppuun kuu­kau­si ennen fes­ti­vaa­lia – tältä kesältä odo­te­taan uutta kä­vi­jäen­nä­tys­tä

25.06.2019 08:13 19
Qstockin lauantaipäivän liput myytiin loppuun – festivaali kertoo lipunmyynnin sujuneen edellisvuosia vilkkaammin

Qstoc­kin lauan­tai­päi­vän liput myytiin loppuun – fes­ti­vaa­li kertoo li­pun­myyn­nin su­ju­neen edel­lis­vuo­sia vilk­kaam­min

11.06.2019 09:40 6
Qstock 2019 -ohjelma on valmis – katso tästä kaikki esiintyjät ja aikataulut

Qstock 2019 -oh­jel­ma on valmis – katso tästä kaikki esiin­ty­jät ja ai­ka­tau­lut

02.05.2019 09:15 70

Kings­ton Wall -ko­koon­pa­no esiin­tyy myös Qstoc­kis­sa – yhtye nähdään Oulussa jo maa­lis­kuus­sa

28.02.2019 09:37 1
Qstockiin kesällä ennätysbuukkaus – Hollywood-tähti Jared Leton  johtama Thirty Seconds to Mars on festivaalin historian kallein esiintyjä

Qstoc­kiin kesällä en­nä­tys­buuk­kaus – Hol­ly­wood-täh­ti Jared Leton johtama Thirty Seconds to Mars on fes­ti­vaa­lin his­to­rian kallein esiin­ty­jä

31.01.2019 09:01 71
Qstock yhteistyöhön design-yritys Vallilan kanssa – muun muassa Pikisaari, Rautasilta ja toriaitat koristavat festivaalikassia

Qstock yh­teis­työ­hön de­sign-yri­tys Val­li­lan kanssa – muun muassa Pi­ki­saa­ri, Rau­ta­sil­ta ja to­riai­tat ko­ris­ta­vat fes­ti­vaa­li­kas­sia

24.01.2019 09:44 42
Qstock-kooste: Perjantaita johtivat hurmaavat naissolistit, lauantai oli rock-yhtyeiden voittokulkua

Qstock-koos­te: Per­jan­tai­ta joh­ti­vat hur­maa­vat nais­so­lis­tit, lauan­tai oli rock-yh­tyei­den voit­to­kul­kua

29.07.2018 09:09 101
Loppuunmyyty festariviikonloppu päättyi Cheekin keikkaan, lauantaihin mahtui myös nostalgiaa ja yllätyksiä

Lop­puun­myy­ty fes­ta­ri­vii­kon­lop­pu päättyi Cheekin keik­kaan, lauan­tai­hin mahtui myös nos­tal­giaa ja yl­lä­tyk­siä

29.07.2018 01:06 42
Lasse Kukkosen lapsuudenunelma kävi toteen Qstockissa – Kärpät nousi lavalle kesken Bad Religionin keikan

Lasse Kuk­ko­sen lap­suu­de­nu­nel­ma kävi toteen Qstoc­kis­sa – Kärpät nousi lavalle kesken Bad Re­li­gio­nin keikan

28.07.2018 22:53 164
Qstockin festarityyleistä erottuivat kultapukuiset ja kilttiasuiset miehet, eikä glitteriltä voi välttyä

Qstoc­kin fes­ta­ri­tyy­leis­tä erot­tui­vat kul­ta­pu­kui­set ja kilt­tia­sui­set miehet, eikä glit­te­ril­tä voi välttyä

28.07.2018 20:59 17
Festareiden toinen päivä täydessä vauhdissa – Kuusisaaressa sekä lämpötila että tunnelma ovat korkealla

Fes­ta­rei­den toinen päivä täy­des­sä vauh­dis­sa – Kuu­si­saa­res­sa sekä läm­pö­ti­la että tun­nel­ma ovat kor­keal­la

28.07.2018 16:29 18
Keikka-arvio: Hurtsin konesoul tirisi kasaripopin vaikutteita

Keik­ka-ar­vio: Hurtsin ko­ne­soul tirisi ka­sa­ri­po­pin vai­kut­tei­ta

28.07.2018 10:13 6
Keikka-arvio: Lily Allen on rohkeampi ja ilmaisukykyisempi kuin koskaan

Keik­ka-ar­vio: Lily Allen on roh­keam­pi ja il­mai­su­ky­kyi­sem­pi kuin koskaan

28.07.2018 08:11 7
Qstockin perjantaissa juhlivat niin bajamajaklovnit, räppifanit kuin raskaan rokin ystävät – illan päätti englantilainen Hurts

Qstoc­kin per­jan­tais­sa juh­li­vat niin ba­ja­ma­jak­lov­nit, räp­pi­fa­nit kuin raskaan rokin ystävät – illan päätti eng­lan­ti­lai­nen Hurts

27.07.2018 23:07 11
Ampiaisenpistoja hoidettu Qstockin ensiavussa aiempaa enemmän – lue ensiapupisteen vinkit festarikävijöille

Am­piai­sen­pis­to­ja hoi­det­tu Qstoc­kin en­si­avus­sa aiempaa enemmän – lue en­sia­pu­pis­teen vinkit fes­ta­ri­kä­vi­jöil­le

27.07.2018 21:12 9
Loppuunmyyty Qstock täyttyy juhlijoista – poliisi: ilta sujunut todella hyvin

Lop­puun­myy­ty Qstock täyttyy juh­li­jois­ta – po­lii­si: ilta sujunut todella hyvin

27.07.2018 20:29 8
Ensimmäistä kertaa Qstockissa esiintynyt Vesta veti Sirkusteltan täyteen – innokkaimmat jonottivat eturiviin hyvissä ajoin

En­sim­mäis­tä kertaa Qstoc­kis­sa esiin­ty­nyt Vesta veti Sir­kus­tel­tan täyteen – in­nok­kaim­mat jo­not­ti­vat etu­ri­viin hyvissä ajoin

27.07.2018 19:24 3
Qstock alkoi sujuvissa tunnelmissa – aurinko suosii festarikansaa eikä ruuhkia ole kertynyt

Qstock alkoi su­ju­vis­sa tun­nel­mis­sa – aurinko suosii fes­ta­ri­kan­saa eikä ruuhkia ole ker­ty­nyt

27.07.2018 15:38 53
Qstockin alku on jo aivan ovella, katso tärpit festariviikonloppuun

Qstoc­kin alku on jo aivan ovella, katso tärpit fes­ta­ri­vii­kon­lop­puun

26.07.2018 08:22 23
Jenna Kipinä huolehtii artistien viihtyvyydestä Qstockissa – tyytyväisten esiintyjien kiitokset saavat jatkamaan tehtävässä vuodesta toiseen

Jenna Kipinä huo­leh­tii ar­tis­tien viih­ty­vyy­des­tä Qstoc­kis­sa – tyy­ty­väis­ten esiin­ty­jien kii­tok­set saavat jat­ka­maan teh­tä­väs­sä vuo­des­ta toiseen

25.07.2018 20:00 7
Qstock on loppuunmyyty –  festareille tulossa 35 000 juhlijaa kahden päivän aikana

Qstock on lop­puun­myy­ty – fes­ta­reil­le tulossa 35 000 juh­li­jaa kahden päivän aikana

25.07.2018 09:28 78
Qstockin rannekkeenvaihto alkaa tiistaina, Raatin stadionin muurin viereen tulee tilapäinen taksitolppa

Qstoc­kin ran­nek­keen­vaih­to alkaa tiis­tai­na, Raatin sta­dio­nin muurin viereen tulee ti­la­päi­nen tak­si­tolp­pa

23.07.2018 09:26 39
Qstock tuo kiertoreittejä ja muuttaa pysäköintialueita – Raatin uimahalli suljetaan jo keskiviikkona

Qstock tuo kier­to­reit­te­jä ja muuttaa py­sä­köin­tia­luei­ta – Raatin ui­ma­hal­li sul­je­taan jo kes­ki­viik­ko­na

22.07.2018 17:03 79
Qstockin lipunmyynti käy ennätystahtiin – lauantain liput myytiin loppuun kuusi viikkoa ennen festareita

Qstoc­kin li­pun­myyn­ti käy en­nä­tys­tah­tiin – lauan­tain liput myytiin loppuun kuusi viikkoa ennen fes­ta­rei­ta

16.06.2018 17:34 13
Qstockiin tulee uusi ohjelmateltta tänä kesänä

Qstoc­kiin tulee uusi oh­jel­ma­telt­ta tänä kesänä

18.05.2018 12:36 1
Qstock esittelee keikkakonseptin, jota on tarkoitus jatkaa myös talvella – "Tavoitteena on rento ilmapiiri ja yllätyksiä"

Qstock esit­te­lee keik­ka­kon­sep­tin, jota on tar­koi­tus jatkaa myös tal­vel­la – "Ta­voit­tee­na on rento il­ma­pii­ri ja yl­lä­tyk­siä"

02.05.2018 17:24 11
Qstockissa enemmän esiintyjiä kuin koskaan aiemmin – festivaalipäiviä on pidennetty

Qstoc­kis­sa enemmän esiin­ty­jiä kuin koskaan aiem­min – fes­ti­vaa­li­päi­viä on pi­den­net­ty

02.05.2018 09:25 23
Qstock julkisti esiintyjiä, Lily Allen nähdään Kuusisaaressa ensi kesänä

Qstock jul­kis­ti esiin­ty­jiä, Lily Allen nähdään Kuu­si­saa­res­sa ensi kesänä

22.02.2018 09:16 15
Qstock julkisti lisää esiintyjäkiinnityksiä: Bad Religion, Dagny ja tukku kotimaisia

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jä­kiin­ni­tyk­siä: Bad Re­li­gion, Dagny ja tukku ko­ti­mai­sia

26.01.2018 09:09 19
Englantilainen syntikkapopduo Hurts Qstockiin

Eng­lan­ti­lai­nen syn­tik­ka­pop­duo Hurts Qstoc­kiin

24.01.2018 10:00 3
Cheek esiintyy Qstockissa vielä kerran – "Tulossa näyttävä ja tunteikas show"

Cheek esiin­tyy Qstoc­kis­sa vielä ker­ran – "Tu­los­sa näyt­tä­vä ja tun­tei­kas show"

22.01.2018 10:07 48
Qstock julkisti 20 kiinnitystä: listalla ruotsalainen Hardcore Superstar, brittiläinen You Me At Six sekä liuta kotimaisia bändejä

Qstock jul­kis­ti 20 kiin­ni­tys­tä: lis­tal­la ruot­sa­lai­nen Hard­co­re Su­pers­tar, brit­ti­läi­nen You Me At Six sekä liuta ko­ti­mai­sia bändejä

01.12.2017 09:24 66

“Fes­ta­reil­la paras esiin­ty­mis­ai­ka on yh­del­tä­tois­ta” – katso Pa­rii­sin Kevään Arto Tuu­ne­lan vi­deo­haas­tat­te­lu

30.07.2017 17:18 1