Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Musiikki
Kuukausi
Teknologia mullisti dj-touhun – Orkidea tulee juhlakeikalle Ouluun mukanaan kaksi muistitikkua ja kuulokkeet

Tek­no­lo­gia mul­lis­ti dj-tou­hun – Orkidea tulee juh­la­kei­kal­le Ouluun mu­ka­naan kaksi muis­ti­tik­kua ja kuu­lok­keet

09.12.2022 07:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Hurjia tunteita ja suurta pauhua – vain Finlandia jäi puuttumaan

Kon­sert­tiar­vio: Hurjia tun­tei­ta ja suurta pauhua – vain Fin­lan­dia jäi puut­tu­maan

08.12.2022 17:20 5
Tilaajille
Oululaisten musiikkimaku vastaa valtakunnallisia mieltymyksiä – kärkikaksikon muodostavat JVG ja Gettomasa

Ou­lu­lais­ten mu­siik­ki­ma­ku vastaa val­ta­kun­nal­li­sia miel­ty­myk­siä – kär­ki­kak­si­kon muo­dos­ta­vat JVG ja Get­to­ma­sa

01.12.2022 11:01 6
Blind Channelin uudenvuodenaaton keikka Oulun Tullisalissa perutaan – "Olemme pahoillamme tilanteesta"

Blind Chan­ne­lin uu­den­vuo­den­aa­ton keikka Oulun Tul­li­sa­lis­sa pe­ru­taan – "Olemme pa­hoil­lam­me ti­lan­tees­ta"

01.12.2022 10:10 10
Raskasta joulua -kiertueen Oulun konsertti järjestetään – Ylivieskan tapahtuma perutaan

Ras­kas­ta joulua -kier­tueen Oulun kon­sert­ti jär­jes­te­tään – Yli­vies­kan ta­pah­tu­ma pe­ru­taan

29.11.2022 22:33 3
Joululauluihin liittyy vahvoja tunteita, ja Kauneimpien joululaulujen valintaraati on oppinut sen kantapään kautta – kolmen kestosuosikin poisjäänti nostatti "hirveän polemiikin"

Jou­lu­lau­lui­hin liittyy vahvoja tun­tei­ta, ja Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen va­lin­ta­raa­ti on oppinut sen kan­ta­pään kautta – kolmen kes­to­suo­si­kin pois­jään­ti nos­tat­ti "hir­veän po­le­mii­kin"

26.11.2022 15:00 11
Tilaajille
Yhdysvaltalainen Dream Theater tulee erikoiskeikalle Ouluun helmikuun alussa

Yh­dys­val­ta­lai­nen Dream Theater tulee eri­kois­kei­kal­le Ouluun hel­mi­kuun alussa

22.11.2022 12:21 1
Konserttiarvio: Sellohevin mestarit villitsivät ja herkistivät Tullisalin torstai-illassa – pian 30-vuotias Apocalyptica osoitti Oulussa, miksi sen konsepti on kestänyt aikaa

Kon­sert­tiar­vio: Sel­lo­he­vin mes­ta­rit vil­lit­si­vät ja her­kis­ti­vät Tul­li­sa­lin tors­tai-il­las­sa – pian 30-vuo­tias Apo­ca­lyp­ti­ca osoitti Ou­lus­sa, miksi sen kon­sep­ti on kes­tä­nyt aikaa

18.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Oululainen artistitulokas Eereka inspiroituu vuodenajoista – uutuuskappale Ensilumi on tarina luopumisen vaikeudesta

Ou­lu­lai­nen ar­tis­ti­tu­lo­kas Eereka ins­pi­roi­tuu vuo­den­ajois­ta – uu­tuus­kap­pa­le En­si­lu­mi on tarina luo­pu­mi­sen vai­keu­des­ta

15.11.2022 06:14 2
Oululaisbändi iskee nimellään silmää suomipunkin perinteelle – "Saa kiljua oli ihan sellainen Fingerpori-heitto"

Ou­lu­lais­bän­di iskee ni­mel­lään silmää suo­mi­pun­kin pe­rin­teel­le – "Saa kiljua oli ihan sel­lai­nen Fin­ger­po­ri-heit­to"

14.11.2022 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Pekka Hako kirjoitti uutuuskirjan, joka avaa maallikollekin Kaija Saariahon vaikeana pidettyä musiikkia

Kir­ja-ar­vio: Pekka Hako kir­joit­ti uu­tuus­kir­jan, joka avaa maal­li­kol­le­kin Kaija Saa­ri­ahon vai­kea­na pi­det­tyä mu­siik­kia

13.11.2022 14:05
Tilaajille
Oulun konservatorion juhlaviikko pyörähtää käyntiin sunnuntaina – 70-vuotias oppilaitos kouluttaa muusikkoja, jotka varmasti uskaltavat esiintyä

Oulun kon­ser­va­to­rion juh­la­viik­ko pyö­räh­tää käyn­tiin sun­nun­tai­na – 70-vuo­tias op­pi­lai­tos kou­lut­taa muu­sik­ko­ja, jotka var­mas­ti us­kal­ta­vat esiin­tyä

12.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Musiikkibisneksen raadollinen meno sapettaa radiolegenda Jake Nymania – "Lahjakkuudet poimitaan ja tuotteistetaan varhain tulille heitettäviksi"

Mu­siik­ki­bis­nek­sen raa­dol­li­nen meno sa­pet­taa ra­dio­le­gen­da Jake Nymania – "Lah­jak­kuu­det poi­mi­taan ja tuot­teis­te­taan varhain tulille hei­tet­tä­vik­si"

12.11.2022 14:00 7
Tilaajille
Oululaiselle tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle ja kapellimestari John Storgårdsille 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Ou­lu­lai­sel­le tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le ja ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

11.11.2022 21:30 1
Maailmankuulun lauluyhtyeen konsertti peruttiin viime hetkellä Oulussa – konsertin taustalla konkurssiin hakeutunut RH-Entertainment

Maail­man­kuu­lun lau­lu­yh­tyeen kon­sert­ti pe­rut­tiin viime het­kel­lä Oulussa – kon­ser­tin taus­tal­la kon­kurs­siin ha­keu­tu­nut RH-En­ter­tain­ment

11.11.2022 20:58 24
Tilaajille
Konserttiarvio: Tuttujen sävelmien uusi elämä Oulu Sinfonian ja UMOn yhteiskonsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Tut­tu­jen sä­vel­mien uusi elämä Oulu Sin­fo­nian ja UMOn yh­teis­kon­ser­tis­sa

11.11.2022 13:05
Tilaajille
Vanhemmat
Popeda lopettaa ensi syksynä – päätöskonsertti järjestetään Tampereen Ratinan stadionilla

Popeda lo­pet­taa ensi syksynä – pää­tös­kon­sert­ti jär­jes­te­tään Tam­pe­reen Ratinan sta­dio­nil­la

08.11.2022 15:23 18
Pentti Punkin Syntymäpäivät riensi pukemisen kanssa tuskailevien lapsiperheiden avuksi – "Lapset tarvitsevat omaa musiikkia"

Pentti Punkin Syn­ty­mä­päi­vät riensi pu­ke­mi­sen kanssa tus­kai­le­vien lap­si­per­hei­den avuksi – "Lapset tar­vit­se­vat omaa mu­siik­kia"

04.11.2022 06:10 1
Oulun konservatorion kasvatti Lilja Haatainen, 11, voitti kansainvälisen viulukilpailun Saksassa

Oulun kon­ser­va­to­rion kas­vat­ti Lilja Haa­tai­nen, 11, voitti kan­sain­vä­li­sen viu­lu­kil­pai­lun Sak­sas­sa

03.11.2022 18:23 6
Tilaajille
Gospel veti nuoret mukaan – Kari Haapalan hyvät yhteydet auttoivat sysäämään 40 toimintavuottaan juhlivan Oulugospelin yhä jatkuvaan liikkeeseen

Gospel veti nuoret mukaan – Kari Haa­pa­lan hyvät yh­tey­det aut­toi­vat sy­sää­mään 40 toi­min­ta­vuot­taan juh­li­van Ou­lu­gos­pe­lin yhä jat­ku­vaan liik­kee­seen

03.11.2022 07:30
Tilaajille