Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Musiikki
Kuukausi

Portion Boys pant­ta­si Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­la ky­hät­tyä hit­ti­bii­siään vuoden ajan – "Mie­tim­me kes­ke­näm­me, että tää on kova"

12.09.2021 06:13 4

Arvio: Oulu Sin­fo­nian ja folk­yh­tye Friggin kon­ser­tis­sa tun­nel­ma oli tun­tei­kas kuin kauan odo­te­tus­sa ko­tiin­pa­luus­sa

10.09.2021 15:00
Tilaajille

Ismo Alan­gon, Jaakko Kuu­sis­ton ja Oulu Sin­fo­nian yh­teis­työ poiki levyn ja kon­ser­tit: "Lu­vas­sa on hurjaa menoa ja hil­pei­tä paloja"

10.09.2021 09:26
Tilaajille

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Skuugi Dar­lings pääsi Remu Aal­to­sen rok­ki­kou­luun – "Po­ruk­ka kii­pei­lee sei­nil­le ja mylvii pri­mi­tii­vi­ses­ti"

01.09.2021 09:00 3
Tilaajille

Tutkija löysi Leevi Ma­det­ojan päi­vä­kir­jois­ta sairaan sä­vel­tä­jän, jonka muistia päih­tei­den käyttö oli hei­ken­tä­nyt – en­sim­mäi­sen sin­fo­nian 1940-lu­vun muu­tok­siin ei voi luottaa

30.08.2021 18:05 1
Tilaajille
Essee

Johnny Rotten avasi kaljan te­le­vi­sios­sa ja ar­vos­te­li etu­oi­keu­tet­tu­ja – Se rie­mas­tut­taa aikana, jolloin idolit brän­dää­vät ja opet­ta­vat me­nes­ty­mään

29.08.2021 09:00 2
Tilaajille

Oulun mu­siik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lien tuo­ma­ris­to päätti: Kul­ta­pum­pe­li mu­siik­ki­vi­deol­le Kutsu

29.08.2021 08:58 1
Vanhemmat

Kuuska Soi -ta­pah­tu­mas­sa esiin­ty­vä Bonnie Tyler tun­nus­taa ra­kas­ta­neen­sa mah­ti­bal­la­de­ja lap­ses­ta saakka

20.08.2021 09:00 19
Tilaajille

Fla­nel­li­pai­ta hautui rons­kim­mak­si – ­Hau­ki­pu­taa­lai­nen Nop­pa­sop­pa palaa vä­li-ai­kai­ses­ti vii­kon­lop­pu­na

20.08.2021 06:12 1

Blind Channel jul­kai­si uutta mu­siik­kia – myös levy tulossa ensi vuonna

13.08.2021 12:35

Viulu vaihtuu pianoon – Kree­ta-Ma­ria Kentala luo­vut­taa Ou­lun­sa­lo Soi -ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lien tai­teel­li­sen joh­ta­jan val­ti­kan Mika Rän­nä­lil­le

13.08.2021 09:00 1
Tilaajille

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille

Mikko Alatalo lau­lat­taa ou­lu­lai­sia Oulu Sin­fo­nian säes­tyk­sel­lä – "Hu­pi­saar­ten ta­pah­tu­ma kruunaa juh­la­vuo­te­ni"

11.08.2021 17:30

Kesän ta­pah­tu­ma­rik­kain vii­kon­lop­pu käyn­nis­tyy tors­tai­na – Oulun kes­kus­tas­sa ja jo­ki­suis­tos­sa tar­joil­laan aamusta iltaan kult­tuu­ria ja mark­ki­na­hu­mua

10.08.2021 14:53 6
Tilaajille

Ou­lun­sa­lo Soi hie­no­sää­töä vaille valmis: "Alussa tehdään isoilla lin­joil­la ja juuri ennen fes­ti­vaa­lia hiotaan pieniä yk­si­tyis­koh­tia"

09.08.2021 17:00
Tilaajille

#Punks­too herätti keik­ka­pai­kat puut­tu­maan sek­suaa­li­vä­ki­val­taan – "Kä­vi­jöil­le sel­väk­si, että on matala kynnys il­moit­taa hen­ki­lö­kun­nal­le häi­rin­näs­tä"

07.08.2021 08:00
Tilaajille

Oulua hel­li­tään vii­kon­lop­pu­na mo­nen­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la: Elo­jazz, Var­jo-fes­ti­vaa­li, Pride, Var­jo-pik­nik – ­juh­li­mi­nen on­nis­tuu ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti mutta po­lii­sin per­jan­tai oli vilkas

06.08.2021 23:37 12
Tilaajille

Ouluun Var­jo-fes­ti­vaa­lil­le saapuva Saimaa pisti keik­ka­se­tin uusiksi – "Lis­ta­sin co­ve­rei­ta, joissa on hyvä boo­ga­loo-mei­nin­ki"

05.08.2021 15:18
Tilaajille