Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Musiikki
Kuukausi
Kalevauva.fi:n Oulu-kappaleesta julkaistiin musiikkivideo – mukana oululaista pitsakulttuuria hehkuttava Ernest Lawson

Ka­le­vau­va.fi:n Ou­lu-kap­pa­lees­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo – mukana ou­lu­lais­ta pit­sa­kult­tuu­ria heh­kut­ta­va Ernest Lawson

23.02.2024 12:12 5
Tilaajille
Oululainen Lauri Tuohimaa kyllästyi jahkailuun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät musiikkia tavallisesta elämästä

Ou­lu­lai­nen Lauri Tuo­hi­maa kyl­läs­tyi jah­kai­luun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät mu­siik­kia ta­val­li­ses­ta elä­mäs­tä

21.02.2024 15:00
Tilaajille
Oululaisen Mikko Sorrin mielestä olisi harmi, jos moderni orkesteri ei uskaltaisi soittaa vuosisatoja vanhaa barokkia – Torstaina hän soittaa Nicholas McGeganin johdolla

Ou­lu­lai­sen Mikko Sorrin mie­les­tä olisi harmi, jos moderni or­kes­te­ri ei us­kal­tai­si soittaa vuo­si­sa­to­ja vanhaa ba­rok­kia – Tors­tai­na hän soittaa Ni­cho­las McGe­ga­nin joh­dol­la

21.02.2024 10:13 1
Muistokirjoitus: Diplomisäveltäjä ja yliopettaja Kari Kuosmanen 1946–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Dip­lo­mi­sä­vel­tä­jä ja yli­opet­ta­ja Kari Kuos­ma­nen 1946–2024

19.02.2024 15:08
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian kausikonsertissa vuodenajat laitettiin uusiksi – Max Richterin uudisteos ammentaa Vivaldista ja ambient-musiikista, Lauri Porra luo harmonista muumitunnelmaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian kau­si­kon­ser­tis­sa vuo­den­ajat lai­tet­tiin uusiksi – Max Rich­te­rin uu­dis­teos am­men­taa Vi­val­dis­ta ja am­bient-mu­sii­kis­ta, Lauri Porra luo har­mo­nis­ta muu­mi­tun­nel­maa

16.02.2024 11:05
Tilaajille
Oululaistaustaiset Johannat, Kurkela ja Iivanainen, ystävystyivät aamukuuden lennolla Rovaniemelle – "Emme koskaan laskeutuneet siltä lennolta."

Ou­lu­lais­taus­tai­set Jo­han­nat, Kurkela ja Ii­va­nai­nen, ys­tä­vys­tyi­vät aa­mu­kuu­den len­nol­la Ro­va­nie­mel­le – "Emme koskaan las­keu­tu­neet siltä len­nol­ta."

16.02.2024 08:53 1
Oulussa on jäljellä kaksi soitinkauppaa kivijalassa – Kitarapajassa soitinten hypistely on sallittu vaikka ilman ostoaikeita

Oulussa on jäl­jel­lä kaksi soi­tin­kaup­paa ki­vi­ja­las­sa – ­Ki­ta­ra­pa­jas­sa soi­tin­ten hy­pis­te­ly on sal­lit­tu vaikka ilman os­to­ai­kei­ta

15.02.2024 05:00 6
Tilaajille
Apulanta, Gasellit ja Dingo täydentävät Suomipop-festivaalin Oulun ohjelmistoa

Apu­lan­ta, Ga­sel­lit ja Dingo täy­den­tä­vät Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­lin Oulun oh­jel­mis­toa

14.02.2024 16:15 3
Lempeä diktaattori Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin halunnut tehdä samalla kertaa kymmenen levyä, mutta levy-yhtiö sanoi, että seitsemän saa riittää"

Lempeä dik­taat­to­ri Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin ha­lun­nut tehdä samalla kertaa kym­me­nen levyä, mutta le­vy-yh­tiö sanoi, että seit­se­män saa riit­tää"

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Basisti-säveltäjä Lauri Porran uutuusteos ensimmäistä kertaa Suomessa – Oulu Sinfonian konsertissa kuullaan äänimaisema Tove Janssonin maailmaan

Ba­sis­ti-sä­vel­tä­jä Lauri Porran uu­tuus­teos en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa – Oulu Sin­fo­nian kon­ser­tis­sa kuul­laan ää­ni­mai­se­ma Tove Jans­so­nin maail­maan

13.02.2024 15:10 2
Konserttiarvio: Oulun Vanha Musiikki -festivaali tarjoili päätöskonsertissaan jatkoa ranskalaisiin tunnelmiin isommalla meiningillä

Kon­sert­tiar­vio: Oulun Vanha Mu­siik­ki -fes­ti­vaa­li tar­joi­li pää­tös­kon­ser­tis­saan jatkoa rans­ka­lai­siin tun­nel­miin isom­mal­la mei­nin­gil­lä

13.02.2024 12:05
Tilaajille
Kärppä-fani Arto Alikoski vei Pohjoismaiden suurimman rummun Raksilaan ja paukutti itselleen porttikiellon – Puoli vuosisataa ammatikseen soittanut sellisti kokee, ettei muusikko voi jäädä eläkkeelle

Kärp­pä-fa­ni Arto Ali­kos­ki vei Poh­jois­mai­den suu­rim­man rummun Rak­si­laan ja pau­kut­ti it­sel­leen port­ti­kiel­lon – Puoli vuo­si­sa­taa am­ma­tik­seen soit­ta­nut sel­lis­ti kokee, ettei muu­sik­ko voi jäädä eläk­keel­le

07.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Muhoksella muistetaan edesmennyttä Sentenced-kitaristi Miika Tenkulaa – luvassa on kaksipäiväinen kirjanjulkaisu- ja musiikkitapahtuma maaliskuussa

Mu­hok­sel­la muis­te­taan edes­men­nyt­tä Sen­ten­ced-ki­ta­ris­ti Miika Ten­ku­laa – luvassa on kak­si­päi­väi­nen kir­jan­jul­kai­su- ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma maa­lis­kuus­sa

06.02.2024 17:49 1
Tilaajille
Uusi perhefestivaali Oulussa: Elläimellistä menua Valveella helmikuussa

Uusi per­he­fes­ti­vaa­li Ou­lus­sa: El­läi­mel­lis­tä menua Val­veel­la hel­mi­kuus­sa

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Iin historialliseen Akolan kartanoon tehdään ainutlaatuinen kuuntelutila – House of Soundin avajaisia vietetään elokuussa 2026

Iin his­to­rial­li­seen Akolan kar­ta­noon tehdään ai­nut­laa­tui­nen kuun­te­lu­ti­la – House of Soundin ava­jai­sia vie­te­tään elo­kuus­sa 2026

01.02.2024 16:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Muistokirjoitus: Kalevan eläkkeellä ollut kulttuuritoimittaja Kari Karemo 1943–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Kalevan eläk­keel­lä ollut kult­tuu­ri­toi­mit­ta­ja Kari Karemo 1943–2024

29.01.2024 07:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yleis­ra­dion säi­ly­tet­tä­vä kes­kei­set mu­siik­ki­oh­jel­mat – blue­sil­la, kant­ril­la ja kan­san­mu­sii­kil­la on har­ras­ta­jan­sa

28.01.2024 17:00 12
Oululaisartisti Sini Sax kokeilee siipiään soolona – "Elämässä täytyy olla vähän vaaleanpunaista höttöä"

Ou­lu­lais­ar­tis­ti Sini Sax ko­kei­lee sii­piään soolona – "E­lä­mäs­sä täytyy olla vähän vaa­lean­pu­nais­ta höttöä"

27.01.2024 06:15 1
Oulussa ensi kesänä järjestettävä Iskelmää ja Aurinkoa -festivaali keskittyy perinteiseen iskelmämusiikkiin – Ouluhalliin rakentuu yli tuhatneliöinen tanssilattia

Oulussa ensi kesänä jär­jes­tet­tä­vä Is­kel­mää ja Au­rin­koa -fes­ti­vaa­li kes­kit­tyy pe­rin­tei­seen is­kel­mä­mu­siik­kiin – Ou­lu­hal­liin ra­ken­tuu yli tu­hat­ne­liöi­nen tans­si­lat­tia

26.01.2024 14:25 9
Oululaisräppärien single päätyi radiosoittoon: Parissa päivässä yhtä monta kuuntelua kuin aiempi soolokappale vuodessa

Ou­lu­lais­räp­pä­rien single päätyi ra­dio­soit­toon: Parissa päi­väs­sä yhtä monta kuun­te­lua kuin aiempi soo­lo­kap­pa­le vuo­des­sa

24.01.2024 16:00 1
Tilaajille