Musiikki
Viimeisin 4 tuntia
Oululaisen Onségen Ensemblen uutuuslevy äänitettiin huipputuottajan studiossa brittiläisessä kyläpahasessa

Ou­lu­lai­sen Onségen En­semb­len uu­tuus­le­vy ää­ni­tet­tiin huip­pu­tuot­ta­jan stu­dios­sa brit­ti­läi­ses­sä ky­lä­pa­ha­ses­sa

19:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Immersiivinen kilpailuvoittaja Laila ja vanha tuttu Emerson tulossa Oulun musiikkijuhlille maaliskuussa 2021

Im­mer­sii­vi­nen kil­pai­lu­voit­ta­ja Laila ja vanha tuttu Emerson tulossa Oulun mu­siik­ki­juh­lil­le maa­lis­kuus­sa 2021

11:29 0
Tilaajille
Kuukausi
Addiktio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opettelee rennompaa asennetta ammattiinsa, jotta se olisi mieluummin harrastus kuin raskas duuni

Ad­dik­tio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opet­te­lee ren­nom­paa asen­net­ta am­mat­tiin­sa, jotta se olisi mie­luum­min har­ras­tus kuin raskas duuni

22.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Oulu Sinfonian ilta päättyy onneen, iloon ja auringonpaisteeseen, lupaa kapellimestari Mihhail Gerts

Oulu Sin­fo­nian ilta päättyy onneen, iloon ja au­rin­gon­pais­tee­seen, lupaa ka­pel­li­mes­ta­ri Mihhail Gerts

18.11.2020 19:06 0
Tilaajille
Club Teatria siirtää keikkoja joulukuun ensimmäiseltä viikonlopulta – "Keikkakalenteria tarkastellaan viikko kerrallaan"

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

18.11.2020 13:21 0
Jean Sibelius on kolmipäiväisen Syysfestivaalin säveltäjänimi Oulussa – solistivieraina sopraano Helena Juntunen ja viulisti Tami Pohjola

Jean Si­be­lius on kol­mi­päi­väi­sen Syys­fes­ti­vaa­lin sä­vel­tä­jä­ni­mi Oulussa – so­lis­ti­vie­rai­na sop­raa­no Helena Jun­tu­nen ja viu­lis­ti Tami Pohjola

12.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Joka saksofoniin tarttuu, se jazziin sortuu! – Musiikkimajuri Jaakko Nurila siirtyy johtamaan ilmavoimien big bandia

Joka sak­so­fo­niin tart­tuu, se jazziin sortuu! – Mu­siik­ki­ma­ju­ri Jaakko Nurila siirtyy joh­ta­maan il­ma­voi­mien big bandia

05.11.2020 19:01 0
Tilaajille
Sedät jaksaa soittaa – Markku Veijalainen kokosi 60-luvun bändien tarinat kirjaksi

Sedät jaksaa soittaa – Markku Vei­ja­lai­nen kokosi 60-lu­vun bändien tarinat kir­jak­si

02.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Oululaistrio Bom Lulun jäsenet eivät ole vielä koskaan soittaneet oikeasti yhdessä – esikoislevy on silti valmis

Ou­lu­lais­trio Bom Lulun jäsenet eivät ole vielä koskaan soit­ta­neet oi­keas­ti yhdessä – esi­kois­le­vy on silti valmis

28.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Yli 2,5 miljoonaa katselukertaa korona-aikana Youtubessa keränneeltä Petrus Schroderukselta on tulossa kaksi levytystä – toinen niistä itänaapureille venäjän kielellä

Yli 2,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa ko­ro­na-ai­ka­na You­tu­bes­sa ke­rän­neel­tä Petrus Schro­de­ruk­sel­ta on tulossa kaksi le­vy­tys­tä – toinen niistä itä­naa­pu­reil­le venäjän kie­lel­lä

28.10.2020 14:09 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kasariheavyn esiinmarssi Suomessa tapahtui Kuusrockissa kesällä 1980 – "Oulun rooli metallin festariairueena on merkittävä"

Ka­sa­ri­hea­vyn esiin­mars­si Suo­mes­sa ta­pah­tui Kuus­roc­kis­sa kesällä 1980 – "Oulun rooli me­tal­lin fes­ta­riai­ruee­na on mer­kit­tä­vä"

19.10.2020 18:00 5
Tilaajille
Oululaisen laulavan apteekkarin Janne Leinon uusi viisikielinen albumi kiinnostaa eri puolilla maailmaa

Ou­lu­lai­sen lau­la­van ap­teek­ka­rin Janne Leinon uusi vii­si­kie­li­nen albumi kiin­nos­taa eri puo­lil­la maail­maa

16.10.2020 15:39 2
Teatria siirtää kaikki lokakuun keikat tulevaisuuteen – taustalla ajatus "kolmen viikon skarppauksesta"

Teatria siirtää kaikki lo­ka­kuun keikat tu­le­vai­suu­teen – taus­tal­la ajatus "kolmen viikon skarp­pauk­ses­ta"

15.10.2020 11:45 3
The Manhattan Transfer esiintyy Oulussa ensi vuoden joulukuussa – vuoden verran eteenpäin siirretylle kiertueelle mukaan uusia paikkakuntia

The Man­hat­tan Trans­fer esiin­tyy Oulussa ensi vuoden jou­lu­kuus­sa – vuoden verran eteen­päin siir­re­tyl­le kier­tueel­le mukaan uusia paik­ka­kun­tia

14.10.2020 11:06 1
Oululainen Tuomas Perkkiö luo kestävää popmusiikkia ja pelaa pöytätennistä SM-tasolla

Ou­lu­lai­nen Tuomas Perkkiö luo kes­tä­vää pop­mu­siik­kia ja pelaa pöy­tä­ten­nis­tä SM-ta­sol­la

12.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Pianisti ja säveltäjä Mika Rännäli palasi perheineen New Yorkista asumaan vanhaan kotikaupunkiinsa Ouluun – "Haluamme asua paikassa, joka tarjoaa lapselle tasapainoisen, turvallisen kasvuympäristön"

Pia­nis­ti ja sä­vel­tä­jä Mika Rännäli palasi per­hei­neen New Yor­kis­ta asumaan vanhaan ko­ti­kau­pun­kiin­sa Ouluun – "Ha­luam­me asua pai­kas­sa, joka tarjoaa lap­sel­le ta­sa­pai­noi­sen, tur­val­li­sen kas­vuym­pä­ris­tön"

09.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Kitaristi Eddie Van Halen on kuollut 65-vuotiaana

Ki­ta­ris­ti Eddie Van Halen on kuollut 65-vuo­tiaa­na

06.10.2020 23:07 2
Ilkka Vainio sanoittanut kuuluisan Junnu-isänsä jalanjäljissä tuhansia lauluja – "Moni on musertunut, jos isä on ollut liian vahva"

Ilkka Vainio sa­noit­ta­nut kuu­lui­san Jun­nu-isän­sä ja­lan­jäl­jis­sä tu­han­sia lauluja – "Moni on mu­ser­tu­nut, jos isä on ollut liian vahva"

06.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Elektronien kesyttäjä Jukka Ruohomäki muistelee Uuden musiikin lokakuu -tapahtumassa menneitä ja tulevia

Elekt­ro­nien ke­syt­tä­jä Jukka Ruo­ho­mä­ki muis­te­lee Uuden mu­sii­kin lokakuu -ta­pah­tu­mas­sa men­nei­tä ja tulevia

05.10.2020 17:21 0
Tilaajille
Juice Leskinen vastaan George Harrison – kumman klassikkokappale sopii paremmin koronasyksyn tunnuslauluksi?
Kolumni Ilari Tapio

Juice Les­ki­nen vastaan George Har­ri­son – kumman klas­sik­ko­kap­pa­le sopii pa­rem­min ko­ro­na­syk­syn tun­nus­lau­luk­si?

04.10.2020 14:16 3