Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Musiikki
Kuukausi
Oululaislähtöinen Blind Channel kertoi uuden albuminsa nimen ja julkaisupäivän

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Blind Channel kertoi uuden al­bu­min­sa nimen ja jul­kai­su­päi­vän

21.01.2022 14:33
Arvio: Rumon Gamban ylikapellimestarikausi alkoi ilman yleisöä pidetyllä konsertilla

Arvio: Rumon Gamban yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­kau­si alkoi ilman yleisöä pi­de­tyl­lä kon­ser­til­la

14.01.2022 15:45
Tilaajille
Oululaiselta Hebosagililta tulossa uutta musiikkia – kameleonttibändi jatkaa hankalasti lokeroitavalla linjallaan

Ou­lu­lai­sel­ta He­bo­sa­gi­lil­ta tulossa uutta mu­siik­kia – ka­me­leont­ti­bän­di jatkaa han­ka­las­ti lo­ke­roi­ta­val­la lin­jal­laan

14.01.2022 15:20
Tilaajille
Raamattu kädessä musiikissakin – Ouluun muuttanut laulupedagogi Siiri Kotiaho toi tullessaan kipinän gospelmusiikkiin

Raa­mat­tu kädessä mu­sii­kis­sa­kin – Ou­luun muut­ta­nut lau­lu­pe­da­go­gi Siiri Kotiaho toi tul­les­saan kipinän gos­pel­mu­siik­kiin

14.01.2022 11:00
Tilaajille
Yle julkaisi uudet UMK-finalistit – Blind Channelin kaltaista menestystä lähtee tavoittelemaan muun muassa The Rasmus

Yle jul­kai­si uudet UMK-fi­na­lis­tit – Blind Chan­ne­lin kal­tais­ta me­nes­tys­tä lähtee ta­voit­te­le­maan muun muassa The Rasmus

12.01.2022 14:36 2
Kaustisen ensi kesän tähtiä ovat Värttinä, Ellinoora ja Mari Boine – Päälavalta kuuluu, kuinka kaustislaisuus  on vaikuttanut Anni Ellinoora Leikaksen musiikkiin

Kaus­ti­sen ensi kesän tähtiä ovat Värt­ti­nä, El­li­noo­ra ja Mari Boine – Pää­la­val­ta kuuluu, kuinka kaus­tis­lai­suus on vai­kut­ta­nut Anni El­li­noo­ra Lei­kak­sen mu­siik­kiin

11.01.2022 13:35
Tilaajille
J. Karjalainen laulaa uudessa kappaleessaan Wisconsinin Oulusta – "Minun korvaani he puhuivat just nimenomaan Oulun murretta"

J. Kar­ja­lai­nen laulaa uudessa kap­pa­lees­saan Wis­con­si­nin Oulusta – "Minun kor­vaa­ni he pu­hui­vat just ni­men­omaan Oulun mur­ret­ta"

07.01.2022 12:00 15
Tilaajille
Uusi oululaisyhtye Havina musisoi ylimaailmallista indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuulessa, sitä on pysähdyttävä kuuntelemaan"

Uusi ou­lu­lais­yh­tye Havina musisoi yli­maail­mal­lis­ta indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuu­les­sa, sitä on py­säh­dyt­tä­vä kuun­te­le­maan"

02.01.2022 06:25 2
Blind Channelille Kalevan vuoden julkisuusteko -tunnustus – "Puolivälinkankaan perunakellarista voi päästä pitkälle"

Blind Chan­ne­lil­le Kalevan vuoden jul­ki­suus­te­ko -tun­nus­tus – "Puo­li­vä­lin­kan­kaan pe­ru­na­kel­la­ris­ta voi päästä pit­käl­le"

31.12.2021 09:08 4
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari Rumon Gamba aloittaa kautensa striimikonsertilla – tuo yhteen Lontoon vilinän ja suomalaisen luonnonrauhan

Oulu Sin­fo­nian uusi yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Rumon Gamba aloit­taa kau­ten­sa strii­mi­kon­ser­til­la – tuo yhteen Lontoon vilinän ja suo­ma­lai­sen luon­non­rau­han

30.12.2021 10:45
Tilaajille
Toivoa, riemua ja alakuloa – kulttuurin ja tapahtumien vuosi 2021 oli koronapandemian ohjastamaa vuoristorataa Pohjois-Pohjanmaalla

Toivoa, riemua ja ala­ku­loa – kult­tuu­rin ja ta­pah­tu­mien vuosi 2021 oli ko­ro­na­pan­de­mian oh­jas­ta­maa vuo­ris­to­ra­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun Muistiparkissa on naurettu, itketty ja tunnelmoitu elävän musiikin tahdissa – musiikki avaa tunteiden lukkoja ja palauttaa muistoja

Oulun Muis­ti­par­kis­sa on nau­ret­tu, itketty ja tun­nel­moi­tu elävän mu­sii­kin tah­dis­sa – mu­siik­ki avaa tun­tei­den lukkoja ja pa­laut­taa muis­to­ja

21.12.2021 15:45
Tilaajille
Pohjoinen kulttuurivirta -kanavalla alkaa uusi musiikkisarja – ensimmäistä jaksoa tähdittää oululaistunut räppäri Stepa

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta -ka­na­val­la alkaa uusi mu­siik­ki­sar­ja – en­sim­mäis­tä jaksoa täh­dit­tää ou­lu­lais­tu­nut räppäri Stepa

21.12.2021 13:05
Tilaajille
Optimistista Beethovenia – Ensivierailut päättävät Oulu Sinfonian syyskauden

Op­ti­mis­tis­ta Beet­ho­ve­nia – En­si­vie­rai­lut päät­tä­vät Oulu Sin­fo­nian syys­kau­den

14.12.2021 15:15
Flamencolaulaja Anna Murtola työstää kotiseutua nostavaa konseptilevyä entisessä kotikaupungissaan Oulussa

Fla­men­co­lau­la­ja Anna Murtola työstää ko­ti­seu­tua nos­ta­vaa kon­sep­ti­le­vyä en­ti­ses­sä ko­ti­kau­pun­gis­saan Oulussa

14.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Biisintekijän piinallinen odotus pamahti lopulta kattoon – Mikko Koskela ja liuta Oulusta ponnistaneita kykyjä panee levyllä parastaan

Bii­sin­te­ki­jän pii­nal­li­nen odotus pamahti lopulta kattoon – Mikko Koskela ja liuta Oulusta pon­nis­ta­nei­ta kykyjä panee levyllä pa­ras­taan

11.12.2021 06:06 3
Keräilijän toiveunessa lapsuuden kioskilta löytyy levyharvinaisuuksia – Ouluun muuttanut taiteilija ja Sur-rur-yhtyeen laulaja Ville Vuorenmaa näkee välillä levyistä myös unta

Ke­räi­li­jän toi­ve­unes­sa lap­suu­den kios­kil­ta löytyy le­vy­har­vi­nai­suuk­sia – Ouluun muut­ta­nut tai­tei­li­ja ja Sur-rur-yh­tyeen laulaja Ville Vuo­ren­maa näkee välillä le­vyis­tä myös unta

09.12.2021 10:00 1
Tilaajille
Euroviisuissa säväyttänyt Blind Channel Euroopan-kiertueelle – oululaislähtöinen yhtye kiertää ensi syksyn aikana 11 maassa

Eu­ro­vii­suis­sa sä­väyt­tä­nyt Blind Channel Eu­roo­pan-kier­tueel­le – ou­lu­lais­läh­töi­nen yhtye kiertää ensi syksyn aikana 11 maassa

08.12.2021 14:23