Poliisi
Viimeisin 4 tuntia
Mies hukkui Pyhäjärvellä Ruisniemen edustalla perjantaiaamuna

Mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä Ruis­nie­men edus­tal­la per­jan­tai­aa­mu­na

16:40 0
Viimeisin 24 tuntia
Linja-autoon Pohjantiellä törmänneen henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta – ajoi väärään suuntaan

Lin­ja-au­toon Poh­jan­tiel­lä tör­män­neen hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta – ajoi väärään suun­taan

06:53 4
Viikko
Poliisi suoritti mopojen tehovalvontaa Nivalassa – vain noin 30 prosenttia kulkupeleistä määräysten vaatimassa kunnossa

Poliisi suo­rit­ti mopojen te­ho­val­von­taa Ni­va­las­sa – vain noin 30 pro­sent­tia kul­ku­pe­leis­tä mää­räys­ten vaa­ti­mas­sa kun­nos­sa

22.10.2020 15:21 1
Haukiputaalla ja Kellossa nähty lasten räjäyttelevän omatekoisia pommeja – Poliisi: "Järkyttävän vaarallisia"

Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa nähty lasten rä­jäyt­te­le­vän oma­te­koi­sia pommeja – Po­lii­si: "Jär­kyt­tä­vän vaa­ral­li­sia"

21.10.2020 18:52 0
Tilaajille
Pappa oli matkalla Helsingistä Kotkaan, mutta nokka näytti länteen – "Ajokyvyn lisäksi suunta oli hukassa"

Pappa oli mat­kal­la Hel­sin­gis­tä Kot­kaan, mutta nokka näytti länteen – "A­jo­ky­vyn lisäksi suunta oli hu­kas­sa"

20.10.2020 21:16 12
Enää ei rällätä pelkästään mopoilla, traktorimönkijät yleistyvät jatkuvasti – "Mönkijöillä leikitään ja kikkaillaan, siinä on aina olemassa vaaratekijöitä"

Enää ei rällätä pel­käs­tään mo­poil­la, trak­to­ri­mön­ki­jät yleis­ty­vät jat­ku­vas­ti – "Mön­ki­jöil­lä lei­ki­tään ja kik­kail­laan, siinä on aina ole­mas­sa vaa­ra­te­ki­jöi­tä"

19.10.2020 17:00 8
Tilaajille
Poliisi pysäytti raskaan liikenteen tehovalvonnassa 1646 ajoneuvoa viikon aikana – kuljettajille yhteensä 410 seuraamusta

Poliisi py­säyt­ti raskaan lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa 1646 ajo­neu­voa viikon aikana – kul­jet­ta­jil­le yh­teen­sä 410 seu­raa­mus­ta

19.10.2020 13:51 2
Oulun poliisilaitoksen koiraryhmälle uusi vahvistus, tältä näyttää 9-viikkoinen Oiva – ”Parin vuoden päästä kaikkien pahisten painajainen”

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen koi­ra­ryh­mäl­le uusi vah­vis­tus, tältä näyttää 9-viik­koi­nen Oiva – ”Parin vuoden päästä kaik­kien pa­his­ten pai­na­jai­nen”

18.10.2020 20:38 0
Tilaajille
Neljä miestä pötki poliisia pakoon metsään Kajaanissa – poliisikoira otti karkulaiset kiinni

Neljä miestä pötki po­lii­sia pakoon metsään Ka­jaa­nis­sa – po­lii­si­koi­ra otti kar­ku­lai­set kiinni

18.10.2020 12:46 0
Poliisi tutkii henkirikosepäilyä Oulussa – henkilöitä otettu kiinni, poliisi vaitonainen tapahtuneesta

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­epäi­lyä Oulussa – hen­ki­löi­tä otettu kiinni, poliisi vai­to­nai­nen ta­pah­tu­nees­ta

17.10.2020 11:11
Kemiläisen naisen epäillään huijanneen koiranpentujen ostajia netissä – poliisille tehty asiasta kymmenen rikosilmoitusta

Ke­mi­läi­sen naisen epäil­lään hui­jan­neen koi­ran­pen­tu­jen ostajia netissä – po­lii­sil­le tehty asiasta kym­me­nen ri­kos­il­moi­tus­ta

17.10.2020 10:28 0

Tai­val­kos­kel­la ka­dok­sis­sa ollut mies löy­det­tiin

17.10.2020 08:34 0
Kuukausi ja vanhemmat
Aselupia peruutettu runsaasti - lakimuutos, aseenhaltijoiden ikääntyminen ja korona-aikakin vaikuttavat

Ase­lu­pia pe­ruu­tet­tu run­saas­ti - la­ki­muu­tos, aseen­hal­ti­joi­den ikään­ty­mi­nen ja ko­ro­na-ai­ka­kin vai­kut­ta­vat

16.10.2020 06:02 0
Tilaajille
Nuorten väkivaltaisuus huolettaa Raahessa: Yhtenä iltana viisi pahoinpitelyä, joissa osalliset pääasiassa alaikäisiä – tekoja on kuvattu ja seurattu vierestä

Nuorten vä­ki­val­tai­suus huo­let­taa Raa­hes­sa: Yhtenä iltana viisi pa­hoin­pi­te­lyä, joissa osal­li­set pää­asias­sa ala­ikäi­siä – tekoja on kuvattu ja seu­rat­tu vie­res­tä

15.10.2020 16:03 10
Nuorehkot miehet kaahasivat poliisia pakoon Oulun yössä – lopulta auto hajosi törmäyksessä ja poliisikoira jäljitti miehet maastosta

Nuo­reh­kot miehet kaa­ha­si­vat po­lii­sia pakoon Oulun yössä – lopulta auto hajosi tör­mäyk­ses­sä ja po­lii­si­koi­ra jäl­jit­ti miehet maas­tos­ta

15.10.2020 06:28 1
Poliisin toiminnasta Elokapina-mielenosoituksessa aloitetaan esitutkinta – tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena

Po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – tut­ki­taan vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­se­na

14.10.2020 13:38 0
Älä säikähdä illalla Valkean lähellä! Poliisi harjoittelee alueella – harjoituksesta voi kuulua laukauksia muistuttavia ääniä

Älä säi­käh­dä illalla Valkean lä­hel­lä! Poliisi har­joit­te­lee alueel­la – har­joi­tuk­ses­ta voi kuulua lau­kauk­sia muis­tut­ta­via ääniä

13.10.2020 11:44 3
Poliisi valvoi tehostetusti polkupyöräilyä: 2 333 huomautusta ja 133 liikennevirhemaksua

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti pol­ku­pyö­räi­lyä: 2 333 huo­mau­tus­ta ja 133 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua

12.10.2020 12:47 5
Oulun poliisi muistuttaa: Pyörässä pitää olla nyt valo sekä edessä että takana – "On virheellistä ajatella, että näkyvyys on riittävä, kun pyöräilee katuvalojen loisteessa"

Oulun poliisi muis­tut­taa: Pyö­räs­sä pitää olla nyt valo sekä edessä että takana – "On vir­heel­lis­tä aja­tel­la, että nä­ky­vyys on riit­tä­vä, kun pyö­räi­lee ka­tu­va­lo­jen lois­tees­sa"

11.10.2020 23:14 9
Oulun poliisi tutkii kahta Tuirassa tapahtunutta puukotusta, teoilla väliä vain pari tuntia – myös Rajakylässä puukotus

Oulun poliisi tutkii kahta Tui­ras­sa ta­pah­tu­nut­ta puu­ko­tus­ta, teoilla väliä vain pari tuntia – myös Ra­ja­ky­läs­sä puu­ko­tus

09.10.2020 15:09 5