Poliisi
Viimeisin tunti
Poliisin henkilöstöresurssia vahvistettiin 7,5 miljoonalla eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kenttätyöhön

Po­lii­sin hen­ki­lös­tö­re­surs­sia vah­vis­tet­tiin 7,5 mil­joo­nal­la eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kent­tä­työ­hön

06:00 0
Viimeisin 24 tuntia

Pe­rä­kär­ry töy­täi­si ja­lan­kul­ki­jaa Ro­va­nie­mel­lä – poliisi pyytää auton kul­jet­ta­jaa il­moit­tau­tu­maan

19.09.2020 16:58 0
Viikko
Ketkä kivittivät asuntojen ikkunoita hajalle Hintassa ja Myllyojalla? Vahinkoa tehty myös muissa kaupunginosissa, poliisi pyytää vihjeitä tekijöistä – vahingot tuhansia euroja

Ketkä ki­vit­ti­vät asun­to­jen ik­ku­noi­ta hajalle Hin­tas­sa ja Myl­lyo­jal­la? Va­hin­koa tehty myös muissa kau­pun­gi­no­sis­sa, poliisi pyytää vih­jei­tä te­ki­jöis­tä – va­hin­got tu­han­sia euroja

17.09.2020 15:34 6
EIT: Suomi rikkoi nuorten oikeutta elämään laiminlyönneillä Kauhajoen koulusurman estämisessä – poliisi oli haastatellut ampujaa tekoa edeltävänä päivänä

EIT: Suomi rikkoi nuorten oi­keut­ta elämään lai­min­lyön­neil­lä Kau­ha­joen kou­lu­sur­man es­tä­mi­ses­sä – poliisi oli haas­ta­tel­lut ampujaa tekoa edel­tä­vä­nä päivänä

17.09.2020 11:42 3
Henkilö jäi junan alle ja menehtyi Oulussa

Henkilö jäi junan alle ja me­neh­tyi Oulussa

17.09.2020 07:30
Mopoautolla ajanut 15-vuotias nuori jäi kiinni rattijuopumuksesta Torniossa

Mo­po­au­tol­la ajanut 15-vuo­tias nuori jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Tor­nios­sa

13.09.2020 09:25 1
17-vuotias kuljettaja päästeli yli kahtasataa moottoritiellä Torniossa – poliisi on huolissaan vasta kortin saaneiden kuljettajien hurjastelusta

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja pääs­te­li yli kah­ta­sa­taa moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa – poliisi on huo­lis­saan vasta kortin saa­nei­den kul­jet­ta­jien hur­jas­te­lus­ta

13.09.2020 08:35 21
Kuukausi ja vanhemmat
Ilkivaltaa Oulussa: Talojen ikkunoita kivitettiin rikki Välivainiolla ja Puolivälinkankaalla

Il­ki­val­taa Ou­lus­sa: Talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­tiin rikki Vä­li­vai­niol­la ja Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

12.09.2020 15:38 9
Kaksi miestä tunkeutui autotalliin Kemissä – omistaja yritti sulkea tekijät talliin

Kaksi miestä tun­keu­tui au­to­tal­liin Kemissä – omis­ta­ja yritti sulkea tekijät talliin

12.09.2020 09:26 0
Viiden henkilön epäillään pahoinpidelleen miestä Kemissä

Viiden hen­ki­lön epäil­lään pa­hoin­pi­del­leen miestä Kemissä

12.09.2020 09:16 1
14-vuotias poika kaahasi poliisia karkuun crossipyörällä Iissä

14-vuo­tias poika kaahasi po­lii­sia karkuun cros­si­pyö­räl­lä Iissä

12.09.2020 08:21 7
Lukijalta Mielipide Jyrki Wasastjerna, Mika Heinilä

Oulu tar­vit­see uuden po­lii­si­ta­lon no­peal­la ai­ka­tau­lul­la, Rus­kon­se­län kampus tulee val­mis­tut­tuaan olemaan to­teu­tus­ta­val­taan edel­lä­kä­vi­jä

12.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Poliisi pyrkii pienentämään päästöjään sähköistämällä: ylivoimaisesti suurin päästölähde ovat autot

Poliisi pyrkii pie­nen­tä­mään pääs­tö­jään säh­köis­tä­mäl­lä: yli­voi­mai­ses­ti suurin pääs­tö­läh­de ovat autot

11.09.2020 21:45 2
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista ja kännyköiden käyttöä liikenteessä tehostetusti ensi viikolla – "Suojatie ei vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 17:37 0
Tilaajille
Poikkeusluvalla ajo-oikeuden saanut 17-vuotias ajoi roimaa ylinopeutta Rovaniemellä torstai-iltana – Epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Poik­keus­lu­val­la ajo-oi­keu­den saanut 17-vuo­tias ajoi roimaa yli­no­peut­ta Ro­va­nie­mel­lä tors­tai-il­ta­na – Epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

11.09.2020 16:43 0
Tilaajille
Nivalassa kadoksissa ollut nainen löytyi olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa

Ni­va­las­sa ka­dok­sis­sa ollut nainen löytyi olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa

11.09.2020 14:31 2
Poliisi kohtaa todennäköisemmin väkivaltaa harvaan asutulla alueella kuin kaupungissa, kertoo tuore tutkimus

Poliisi kohtaa to­den­nä­köi­sem­min vä­ki­val­taa harvaan asu­tul­la alueel­la kuin kau­pun­gis­sa, kertoo tuore tut­ki­mus

11.09.2020 13:03 0
Oulun poliisilaitoksen poliisille ehdollista vankeutta suuresta määrästä lapsipornoaineistoa - Poliisipäällikkö: Tämä on todella vakava asia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta suu­res­ta mää­räs­tä lap­si­por­no­ai­neis­toa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Tämä on todella vakava asia

10.09.2020 12:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Edesmenneen suomalaistaiteilijan teoksessa saattaa olla räjähdysainetta – poliisi pyytää tietoja kolmesta yhä kateissa olevista teoksen osista

Edes­men­neen suo­ma­lais­tai­tei­li­jan teok­ses­sa saattaa olla rä­jäh­dys­ai­net­ta – poliisi pyytää tietoja kol­mes­ta yhä ka­teis­sa ole­vis­ta teoksen osista

08.09.2020 11:57 1