Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Poliisi
Viimeisin 12 tuntia
Poliisi epäilee: Marjanpoimijoita tuli kesällä Kainuuseen tekaistujen työsopimusten avulla

Poliisi epäi­lee: Mar­jan­poi­mi­joi­ta tuli kesällä Kai­nuu­seen te­kais­tu­jen työ­so­pi­mus­ten avulla

10:47 4
Tilaajille
Viikko
Kaksi veneilijää katosi Rovaniemellä, löytyivät hukkuneina

Kaksi ve­nei­li­jää katosi Ro­va­nie­mel­lä, löy­tyi­vät huk­ku­nei­na

15.10.2021 11:17 3
Tilaajille
Lähes ummikkokin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huolissaan myös somen laittomista taksi- ja tavarakuskeista, jotka vievät leipää laillisilta yrittäjiltä

Lähes um­mik­ko­kin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huo­lis­saan myös somen lait­to­mis­ta taksi- ja ta­va­ra­kus­keis­ta, jotka vievät leipää lail­li­sil­ta yrit­tä­jil­tä

15.10.2021 06:00 26
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Torniossa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta – autoilija törmäsi suojatietä pyörällä ylittäneeseen lapseen

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Tor­nios­sa ta­pah­tu­nees­ta lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta – au­toi­li­ja törmäsi suo­ja­tie­tä pyö­räl­lä ylit­tä­nee­seen lapseen

14.10.2021 15:56
Tilaajille
Reilusti yli kymmenen vuotta kateissa ollut mies löytyi hyvävointisena – poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta

Rei­lus­ti yli kym­me­nen vuotta ka­teis­sa ollut mies löytyi hy­vä­voin­ti­se­na – poliisi ei epäile ta­pauk­seen liit­ty­vän rikosta

11.10.2021 13:52 18
Oulun poliisi harjoittelee Tahkokankaan alueella tiistaina ja keskustassa keskiviikkona

Oulun poliisi har­joit­te­lee Tah­ko­kan­kaan alueel­la tiis­tai­na ja kes­kus­tas­sa kes­ki­viik­ko­na

11.10.2021 13:26
Poliisi myöntää Ylelle arvioineensa Elokapinan aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnan edustalla väärin

Poliisi myöntää Ylelle ar­vioi­neen­sa Elo­ka­pi­nan ai­heut­ta­man tur­val­li­suus­uhan Val­tio­neu­vos­ton linnan edus­tal­la väärin

10.10.2021 14:46 22
Torniossa rikottiin purkukerrostalon ikkunoita, paikalta poistui nuoria pyörillä ja mopolla – Kemissä ajettiin kortitta päihteissä

Tor­nios­sa ri­kot­tiin pur­ku­ker­ros­ta­lon ik­ku­noi­ta, pai­kal­ta poistui nuoria pyö­ril­lä ja mopolla – Kemissä ajet­tiin kor­tit­ta päih­teis­sä

10.10.2021 13:02
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Poliisi ilahtui: Suojaamattomien tienkäyttäjien kohdalla asiat olivat varsin mallillaan Oulun poliisilaitoksen alueella

Poliisi ilah­tui: Suo­jaa­mat­to­mien tien­käyt­tä­jien koh­dal­la asiat olivat varsin mal­lil­laan Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

07.10.2021 14:29 9
Tilaajille
Poliisin rahankäytöstä ainakin kaksi selvitystä – kohu herätti myös Tarkastusviraston kiinnostuksen

Po­lii­sin ra­han­käy­tös­tä ainakin kaksi sel­vi­tys­tä – kohu herätti myös Tar­kas­tus­vi­ras­ton kiin­nos­tuk­sen

05.10.2021 18:03 12
Tilaajille
Poliisi peruu odotetusti yt-neuvottelunsa lisärahoituksen varmistuttua

Poliisi peruu odo­te­tus­ti yt-neu­vot­te­lun­sa li­sä­ra­hoi­tuk­sen var­mis­tut­tua

04.10.2021 16:12 23
Oulun alueen asetarkastukset siirtyvät marraskuussa Haukiputaalta Hiukkavaaraan

Oulun alueen ase­tar­kas­tuk­set siir­ty­vät mar­ras­kuus­sa Hau­ki­pu­taal­ta Hiuk­ka­vaa­raan

04.10.2021 14:28
Kuonjarjoen autiotuvalla Enontekiöllä tapahtui henkeen ja terveyteen kohdistunut vaaratilanne – poliisi pyytää paikalla olleita ilmoittautumaan

Kuon­jar­joen au­tio­tu­val­la Enon­te­kiöl­lä ta­pah­tui henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­nut vaa­ra­ti­lan­ne – poliisi pyytää pai­kal­la olleita il­moit­tau­tu­maan

04.10.2021 10:39 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin on har­kit­ta­va sääs­tö­jä

02.10.2021 04:30
Tilaajille
Saarikko esittää poliisille 30 miljoonan euron lisärahoitusta osana tämän vuoden neljättä lisätalousarvioesitystä – "Poliisi voi tämän seurauksena päättää aloittamansa yt-neuvottelut"

Saa­rik­ko esittää po­lii­sil­le 30 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tus­ta osana tämän vuoden nel­jät­tä li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tys­tä – "Po­lii­si voi tämän seu­rauk­se­na päättää aloit­ta­man­sa yt-neu­vot­te­lut"

01.10.2021 18:02 18
Ilmastomielenosoittajien sumuttaminen siirtyy syyteharkintaan – kuutta poliisia epäillään pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jien su­mut­ta­mi­nen siirtyy syy­te­har­kin­taan – kuutta po­lii­sia epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

01.10.2021 10:40 4
Suomalaispoliisi voi jatkossa päätyä kiireelliselle hälytykselle Ruotsiin – "Epäselvää on, kuka johtaisi ja olisi vastuussa toiminnasta"

Suo­ma­lais­po­lii­si voi jat­kos­sa päätyä kii­reel­li­sel­le hä­ly­tyk­sel­le Ruot­siin – "E­pä­sel­vää on, kuka joh­tai­si ja olisi vas­tuus­sa toi­min­nas­ta"

01.10.2021 06:00 2
Tilaajille
Valtiovarainministeri Saarikko ja pääministeri Marin lupasivat etsiä poliisille riittävät resurssit niin, että poliisien määrä ei vähene

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ja pää­mi­nis­te­ri Marin lu­pa­si­vat etsiä po­lii­sil­le riit­tä­vät re­surs­sit niin, että po­lii­sien määrä ei vähene

29.09.2021 15:25 54
Porojen ruhoja runneltiin ja jätettiin maastoon Utsjoella – poliisi aloittanut esitutkintoja luonnoneläimiin kohdistuneista rikoksista

Porojen ruhoja run­nel­tiin ja jä­tet­tiin maas­toon Uts­joel­la – poliisi aloit­ta­nut esi­tut­kin­to­ja luon­non­eläi­miin koh­dis­tu­neis­ta ri­kok­sis­ta

28.09.2021 12:46
Tilaajille
Mopomiitti aiheutti häiriötä ja vaaratilanteita Kajaanissa – osa nuorista istui poliisiauton päällä

Mo­po­miit­ti ai­heut­ti häi­riö­tä ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ka­jaa­nis­sa – osa nuo­ris­ta istui po­lii­si­au­ton päällä

27.09.2021 14:12 19