LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Poliisi
Viimeisin tunti

Miehet tap­pe­li­vat Tornion Aar­nin­tiel­lä, kor­ti­ton kul­jet­ta­ja Lai­vu­rin­ka­dul­la

14:14
Tilaajille

Lai­tu­rin tu­ki­puut sy­ty­tet­tiin pa­la­maan Kemissä – Tu­li­pa­lo ei päässyt le­viä­mään

13:52
Tilaajille

Kes­ki-ikäi­sen naisen epäil­lään pa­hoin­pi­del­leen ala­ikäis­tä Kemin ve­ne­sa­ta­mas­sa

13:44
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Poliisi puuttuu yhä enemmän mar­ket­tien pihassa ta­pah­tu­vaan räl­lää­mi­seen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa yli­no­peut­ta

23.07.2021 13:21 31
Tilaajille

Ke­mi­joel­la Lai­naan­ran­nas­sa kaa­tu­neen moot­to­ri­ve­neen kul­jet­ta­jaa epäil­lään ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta

18.07.2021 16:04 1
Tilaajille

Vaa­las­sa ka­don­nut 82-vuo­tias nainen löy­det­tiin elossa

18.07.2021 20:27

Me­ri-La­pis­sa rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Ke­min­maas­sa nainen riehui hei­nä­sei­pään kanssa

17.07.2021 10:28
Tilaajille

Eläin­ten pyynti pe­to­rau­doil­la on Suo­mes­sa lail­lis­ta ja hei­kos­ti sää­del­tyä – Pe­to­rau­to­jen haa­voit­ta­mat karhut ovat työl­lis­tä­neet Itä-Suo­men po­lii­sia "val­ta­vas­ti"

23.07.2021 10:38 10
Tilaajille

IL: Epäilty rat­ti­juop­po ajoi Levin las­ket­te­lu­rin­tees­sä – auto kaatui ja osui säh­kö­pyl­vää­seen

14.07.2021 20:47 3

Ran­nan­pe­räl­lä ka­don­nut mies löytyi tiis­tai­na aa­mu­yöl­lä

12.07.2021 23:20

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu nainen löytyi huk­ku­nee­na Kii­min­ki­joen haa­ras­ta Hau­ki­pu­taal­la

12.07.2021 06:28

Rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­ly – Me­ri-La­pin po­lii­sil­le riitti ri­kok­sia tut­kit­ta­vak­si vii­kon­lop­pu­na

11.07.2021 15:10 1

Lapset löy­si­vät so­dan­ai­kai­sen sir­pa­le­kra­naa­tin ui­ma­pai­kal­ta Ke­min­maas­ta ja kan­toi­vat sen repussa ko­tiin­sa – "­Kyl­lä alkoi sydän lä­pät­tää, kun pojat vetivät sen esiin re­pus­ta"

11.07.2021 13:31 8
Tilaajille

Po­lii­si­par­tioi­ta voi pai­kan­taa pu­he­li­mel­la, po­lii­si­tar­kas­ta­ja tyrmää so­vel­luk­set – "Ää­rim­mäi­sen ty­pe­riä"

11.07.2021 06:30 18
Tilaajille

Hu­ma­lais­ta häi­riö­käy­tös­tä ja rat­ti­juop­po­ja – lämmin sää hou­kut­te­li ou­lu­lai­set ulos ja piti po­lii­sin kii­rei­se­nä per­jan­tai­na

10.07.2021 09:09 8

Tunteet kuu­me­ne­vat ke­sä­hel­teil­lä: uh­kai­lut ovat työl­lis­tä­neet Oulun po­lii­sia – pa­hoin­pi­te­lyt vä­hen­ty­neet huo­mat­ta­vas­ti edel­lis­ke­sään ver­rat­tu­na

09.07.2021 16:11 2
Tilaajille

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ka­jaa­nis­sa ka­don­nees­ta 13-vuo­tiaas­ta tytöstä

09.07.2021 15:23

Lu­pa­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­nut koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la

08.07.2021 15:31 2

Po­lii­sin toimet jälleen syyniin Min­nea­po­li­sis­sa – George Floydin surman ku­van­neen nuoren setä kuoli po­lii­sin tör­mät­tyä tämän autoon

08.07.2021 06:43 2

Saitko sinäkin odot­ta­mat­to­man rek­ry­toin­ti­tar­jouk­sen ik­ku­na­fir­mal­ta? "Sitten alkoi soittaa kel­lo­ja, kun kuulin, että ka­ve­ril­le­kin soi­tet­tiin", ou­lu­lais­nai­nen kertoo eri­koi­ses­ta pu­he­lus­ta

07.07.2021 19:00 10
Tilaajille