Poliisi
Viimeisin 4 tuntia
Ouluun on suunniteltu tulevalle viikonlopulle mopomiittiä – Poliisi: Akrobaattitaitojen harjoittelu ja esittely säästettävä suljetuille alueille

Ouluun on suun­ni­tel­tu tu­le­val­le vii­kon­lo­pul­le mo­po­miit­tiä – Po­lii­si: Ak­ro­baat­ti­tai­to­jen har­joit­te­lu ja esit­te­ly sääs­tet­tä­vä sul­je­tuil­le alueil­le

13:57 7
Nuori mies kiipesi marketin katolle Sievissä – epäillään vahingonteosta

Nuori mies kiipesi mar­ke­tin katolle Sie­vis­sä – epäil­lään va­hin­gon­teos­ta

13:28 0
Viikko
Rajavartiolaitoksen käytössä olleen auton alle laitettu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kaupunginosassa – poliisi pyytää havaintoja

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen käy­tös­sä olleen auton alle lai­tet­tu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kau­pun­gin­osas­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

04.08.2020 11:47
Huumausaine- ja liikennerikosten määrät nousivat Oulun poliisilaitoksen alueella alkuvuoden aikana – kotihälytyksiä 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Huu­maus­ai­ne- ja lii­ken­ne­ri­kos­ten määrät nou­si­vat Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la al­ku­vuo­den aikana – ko­ti­hä­ly­tyk­siä 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

03.08.2020 13:56 0
Kotihälytysten ja huumausainerikosten määrät kasvoivat huomattavasti koronakevään aikana Lapissa – Rikosten selvitysaste parani

Ko­ti­hä­ly­tys­ten ja huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrät kas­voi­vat huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­ke­vään aikana Lapissa – Ri­kos­ten sel­vi­tys­as­te parani

03.08.2020 11:31 0
Nelostien työmaalla Iissä hurjastellut kuski menetti ajokorttinsa – poliisi varoittaa aiheuttamasta vaaraa työmaiden työntekijöille

Ne­los­tien työ­maal­la Iissä hur­jas­tel­lut kuski menetti ajo­kort­tin­sa – poliisi va­roit­taa ai­heut­ta­mas­ta vaaraa työ­mai­den työn­te­ki­jöil­le

03.08.2020 07:06 16
Useampia päihtyneitä kuskeja liikkeellä Oulussa sunnuntaina – poliisi tavoitti niin alkoholia kuin huumeita käyttäneitä kuskeja

Useam­pia päih­ty­nei­tä kuskeja liik­keel­lä Oulussa sun­nun­tai­na – poliisi ta­voit­ti niin al­ko­ho­lia kuin huu­mei­ta käyt­tä­nei­tä kuskeja

03.08.2020 06:44
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Päihtynyt kuljettaja pakeni poliisia ja suistui tieltä Oulussa

Päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia ja suistui tieltä Oulussa

02.08.2020 08:40 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kortiton kuljettaja työllisti Rovaniemen poliisia perjantaina– vaikutti päihtyneeltä ja yritti paeta sairaalasta

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja työl­lis­ti Ro­va­nie­men po­lii­sia per­jan­tai­na– vai­kut­ti päih­ty­neel­tä ja yritti paeta sai­raa­las­ta

26.07.2020 17:29 0
Tilaajille
Vorot veivät kulkupelejä Koillismaalla: Pudasjärvellä anastettiin moottorivene, Taivalkoskella skootteri

Vorot veivät kul­ku­pe­le­jä Koil­lis­maal­la: Pu­das­jär­vel­lä anas­tet­tiin moot­to­ri­ve­ne, Tai­val­kos­kel­la skoot­te­ri

25.07.2020 09:51 0
Jokilaaksojen liikenteestä narahti useita kortittomia rattijuoppoja, huumekuski peruutti päin siviilipoliisiautoa Haapavedellä

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­tä narahti useita kor­tit­to­mia rat­ti­juop­po­ja, huu­me­kus­ki pe­ruut­ti päin si­vii­li­po­lii­si­au­toa Haa­pa­ve­del­lä

25.07.2020 08:53 1
Raahessa yöllä kadonnut nainen löytyi menehtyneenä

Raa­hes­sa yöllä ka­don­nut nainen löytyi me­neh­ty­nee­nä

24.07.2020 15:59 0
Massapuhallutukset olivat koronatauolla, mutta rattijuoppoja jäi keväällä kiinni selvästi viime vuotta enemmän – Koronaolot yksi tärkeimmistä syistä kasvulle

Mas­sa­pu­hal­lu­tuk­set olivat ko­ro­na­tauol­la, mutta rat­ti­juop­po­ja jäi ke­vääl­lä kiinni sel­väs­ti viime vuotta enemmän – Ko­ro­na­olot yksi tär­keim­mis­tä syistä kas­vul­le

24.07.2020 14:03 0
Poliisi valvoo rattijuopumuksia tehostetusti heinäkuun viimeisellä viikolla – viime vuonna heinäkuun tehovalvonnassa kärähti ratissa yksi kuski 386:sta

Poliisi valvoo rat­ti­juo­pu­muk­sia te­hos­te­tus­ti hei­nä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – viime vuonna hei­nä­kuun te­ho­val­von­nas­sa kärähti ratissa yksi kuski 386:sta

24.07.2020 11:58 0
Oulun kaupungin julkisia tiloja tärvellään jatkuvasti, ja rikottu roskiskin voi maksaa satoja euroja – Oululaisnuoret: "Menee liiallisuuksiin, lapsellista"

Oulun kau­pun­gin jul­ki­sia tiloja tär­vel­lään jat­ku­vas­ti, ja rikottu ros­kis­kin voi maksaa satoja euroja – Ou­lu­lais­nuo­ret: "Menee liial­li­suuk­siin, lap­sel­lis­ta"

22.07.2020 19:00 6
Tilaajille
Poliisi: Ihmiset pysäköivät autoja valtateille hillankiilto silmissään – vaarallisesta pysäköinnistä voi saada sakot

Po­lii­si: Ihmiset py­sä­köi­vät autoja val­ta­teil­le hil­lan­kiil­to sil­mis­sään – vaa­ral­li­ses­ta py­sä­köin­nis­tä voi saada sakot

22.07.2020 16:11 7
Mika Heinilä nimitettiin Oulun poliisilaitoksen määräaikaiseksi poliisipäälliköksi

Mika Heinilä ni­mi­tet­tiin Oulun po­lii­si­lai­tok­sen mää­rä­ai­kai­sek­si po­lii­si­pääl­li­kök­si

20.07.2020 14:37 1
Asuntomurtojen määrä kääntynyt kasvuun koronavirusrajoitusten hellitettyä – poliisi muistuttaa varotoimista, sosiaalisen median kuvakin voi johtaa asuntomurtoon

Asun­to­mur­to­jen määrä kään­ty­nyt kasvuun ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten hel­li­tet­tyä – poliisi muis­tut­taa va­ro­toi­mis­ta, so­siaa­li­sen median kuvakin voi johtaa asun­to­mur­toon

17.07.2020 12:10 1
Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä – Ajoneuvojen kunnon valvonta yhtenä painopisteenä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti ras­kas­ta lii­ken­net­tä – Ajo­neu­vo­jen kunnon val­von­ta yhtenä pai­no­pis­tee­nä

17.07.2020 10:09 0
Tilaajille