Oulun kaupunki
Viimeisin 4 tuntia
Oulusta ja Kempeleestä löytyy lähes sata ulkojäätä – kentät ja kaukalot ovat kovassa käytössä muiden liikuntapaikkojen ollessa kiinni

Oulusta ja Kem­pe­lees­tä löytyy lähes sata ul­ko­jää­tä – kentät ja kau­ka­lot ovat kovassa käy­tös­sä muiden lii­kun­ta­paik­ko­jen ollessa kiinni

06:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Ikä­ih­mi­set­kin nähtävä ou­lu­lai­si­na

05.01.2021 05:00
Tilaajille
Katse eteenpäin – nähdään yhdessä Oulun paras!
Kolumni Juha Hänninen

Katse eteen­päin – nähdään yhdessä Oulun paras!

31.12.2020 12:00 23
Oulun Taksipalvelulle tulossa liki 680 000 euron sanktio sopimusehtojen vakavien laiminlyöntien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuorokaudessa on jätetty kirjaamatta

Oulun Tak­si­pal­ve­lul­le tulossa liki 680 000 euron sanktio so­pi­mus­eh­to­jen va­ka­vien lai­min­lyön­tien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuo­ro­kau­des­sa on jätetty kir­jaa­mat­ta

14.12.2020 19:24 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalle Parviainen

Oulun ve­ro­pro­sen­tin ver­taa­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­tuun on ar­ve­lut­ta­vaa

10.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Oulun kannattaa vielä pontevammin rummuttaa pyöräilijäystävällisyyttään – ja panostaa vastedeskin vahvasti pyörätieverkostoon
Pääkirjoitus

Oulun kan­nat­taa vielä pon­te­vam­min rum­mut­taa pyö­räi­li­jä­ys­tä­väl­li­syyt­tään – ja pa­nos­taa vast­edes­kin vah­vas­ti pyö­rä­tie­ver­kos­toon

19.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Huhtinen

Oma­ko­ti­ta­lon tont­ti­vuok­ran ko­ro­tuk­set rajuja Oulussa

18.10.2020 05:00 2
Tilaajille
Limingantullista pääsee kohta suoraan Heinäpään urheilukeskukseen – uusi katu Harjapuistontie pian käyttöön

Li­min­gan­tul­lis­ta pääsee kohta suoraan Hei­nä­pään ur­hei­lu­kes­kuk­seen – uusi katu Har­ja­puis­ton­tie pian käyt­töön

10.10.2020 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulun tu­le­vai­suus ei syn­kis­te­lyl­lä parane – toki faktat on tun­nus­tet­ta­va, että voidaan ke­hit­tää osaa­mis­ta ja mo­ti­vaa­tio­ta pa­rem­man tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

02.10.2020 06:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Raudaskoski, Mikko Viitanen

Oulun omaa toi­min­taa jat­ket­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä – kau­pun­gin oman tuo­tan­non mi­toi­tuk­sia ei ole tar­kas­tel­tu vuo­siin, vaikka se on edel­ly­tys toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

01.10.2020 06:00
Tilaajille
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin
Kolumni Arja Mikkola

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

30.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Hulkko

Kohti mo­der­nia joh­ta­juut­ta Oulussa – in­nos­tu­neet on­nis­tu­vat!

18.09.2020 06:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Ervasti

Onko Oulussa hylätty kestävä ke­hi­tys?

11.09.2020 05:00 2
Tilaajille
Oulun kaupunki avaa hyvinvointipisteen Ideaparkiin syyskuun alussa

Oulun kau­pun­ki avaa hy­vin­voin­ti­pis­teen Idea­par­kiin syys­kuun alussa

26.08.2020 10:55
Koronatesteihin on syytä hakeutua herkästi, vaikka rauhallinen tautitilanne on jatkunut Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­tes­tei­hin on syytä ha­keu­tua her­käs­ti, vaikka rau­hal­li­nen tau­ti­ti­lan­ne on jat­ku­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la

05.08.2020 16:33 16
Lukijalta Mielipide Juha Jalkanen

Oulun kau­pun­ki yrittää säästää työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la – kar­sit­ta­vien etujen vai­ku­tuk­set työ­hy­vin­voin­tiin ja -mo­ti­vaa­tioon ky­seen­alai­set

25.06.2020 07:00 5
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni Matti Matinheikki ja Juha Ala-Mursula

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille