Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Näin Oulun on tarkoitus käyttää 650 miljoonaa euroa: Uusitaan Raksilan uimahalli, remontoidaan Luuppi ja rakennetaan Jääkärinkankaalle uusi monitoimitalo

Näin Oulun on tar­koi­tus käyttää 650 mil­joo­naa euroa: Uu­si­taan Rak­si­lan ui­ma­hal­li, re­mon­toi­daan Luuppi ja ra­ken­ne­taan Jää­kä­rin­kan­kaal­le uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo

16:51 45
Tilaajille
Vanhemmat
Oulussa pyöräillään jalkakäytävillä, eikä osata väistämissääntöjä – liikenneinsinöörin mukaan kävelyn ja pyöräilyn yhdistäminen oli "katastrofaalinen virhe"

Oulussa pyö­räil­lään jal­ka­käy­tä­vil­lä, eikä osata väis­tä­mis­sään­tö­jä – lii­ken­ne­in­si­nöö­rin mukaan kävelyn ja pyö­räi­lyn yh­dis­tä­mi­nen oli "ka­tast­ro­faa­li­nen virhe"

10.09.2023 17:00 204
Tilaajille
Oulun kaupunki tavoittelee energian­säästöä edellistalvelta tutuilla toimen­piteillä – esimerkiksi Heinä­pään jalka­pallokenttää ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ta­voit­te­lee ener­gian­sääs­töä edel­lis­tal­vel­ta tu­tuil­la toi­men­pi­teil­lä – esi­mer­kik­si Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­kent­tää ei läm­mi­te­tä

06.09.2023 06:10 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei ole mat­kai­lun ve­to­nau­la

04.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Kysyimme tulevalta hankejohtaja Karri Oikariselta, milloin Raksilassa on uusi areena pystyssä – Ennustajaksi hän ei alkanut, mutta antoi arvionsa

Ky­syim­me tu­le­val­ta han­ke­joh­ta­ja Karri Oi­ka­ri­sel­ta, milloin Rak­si­las­sa on uusi areena pys­tys­sä – En­nus­ta­jak­si hän ei al­ka­nut, mutta antoi ar­vion­sa

18.08.2023 06:00 84
Tilaajille
Loikkaukset iskivät nyt suonta, mutta keskusta voi menettää Oulun ykkösaseman pitkäksikin aikaa
Pääkirjoitus

Loik­kauk­set iskivät nyt suonta, mutta kes­kus­ta voi me­net­tää Oulun yk­kös­ase­man pit­käk­si­kin aikaa

26.06.2023 20:00 47
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö Oulun kaupungin rahoittaa elämysbisnestä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Oulun kau­pun­gin ra­hoit­taa elä­mys­bis­nes­tä?

18.06.2023 08:00 52
Tilaajille
Kiinnostaako kaupunkiviljely? Oulussa vielä palstoja vapaana

Kiin­nos­taa­ko kau­pun­ki­vil­je­ly? Oulussa vielä pals­to­ja vapaana

01.06.2023 09:57 1
Mihin kummaan Oulun kaupunki tarvitsee hankejohtajan – taasko palkataan lisää uusia johtajia hallintoon?

Mihin kummaan Oulun kau­pun­ki tar­vit­see han­ke­joh­ta­jan – taasko pal­ka­taan lisää uusia joh­ta­jia hal­lin­toon?

25.05.2023 06:00 105
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­von takia myös pa­pe­ri­set lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­se­te­lit saatava ta­kai­sin

24.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunginkirjasto avaa kesällä Koskelaan pienen kirjaston

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to avaa kesällä Kos­ke­laan pienen kir­jas­ton

22.05.2023 13:29 3
Tilaajille
Oulun seudun kuntien uusi foorumi on hyvä alku, mutta lopulta tahto ratkaisee kuntien yhteistyön
Pääkirjoitus

Oulun seudun kuntien uusi foorumi on hyvä alku, mutta lopulta tahto rat­kai­see kuntien yh­teis­työn

16.05.2023 10:07 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun metsien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta on unoh­det­tu tärkein asia

09.05.2023 08:00 10
Tilaajille
Oomi aikoo kaksinkertaistaa suuren aurinkovoimala-alueen Oulun Vihreäsaaressa

Oomi aikoo kak­sin­ker­tais­taa suuren au­rin­ko­voi­ma­la-alueen Oulun Vih­reä­saa­res­sa

07.05.2023 19:00 17
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyihin esitetään suuria muutoksia – Keskusta-alueen liikennesuunnitelmat keräsivät tuhatkunta palautetta

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin esi­te­tään suuria muu­tok­sia – Kes­kus­ta-alueen lii­ken­ne­suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät tu­hat­kun­ta pa­lau­tet­ta

28.04.2023 09:34 94
Tilaajille
Moottoriajoneuvoilla ajo katkaistaan Virpiväylällä kahden viikon ajaksi

Moot­to­ri­ajo­neu­voil­la ajo kat­kais­taan Vir­pi­väy­läl­lä kahden viikon ajaksi

25.04.2023 22:25
Oulun kaupungin yhdyskuntarakentaminen eli Oulun Infra -liikelaitoksen toiminnot halutaan kilpailuttaa ja ulkoistaa

Oulun kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­nen eli Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen toi­min­not ha­lu­taan kil­pai­lut­taa ja ul­kois­taa

18.04.2023 18:00 74
Tilaajille
Kiristyvä talous haastaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta pihistely on toivottavasti ohi, kun juhla alkaa
Pääkirjoitus

Ki­ris­ty­vä talous haastaa Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, mutta pi­his­te­ly on toi­vot­ta­vas­ti ohi, kun juhla alkaa

17.04.2023 20:00 13
Tilaajille
Katujengien synty Ouluun on estettävä alkuunsa, ja siihen tarvitaan monen tahon, myös vanhempien, mukanaoloa
Pääkirjoitus

Ka­tu­jen­gien synty Ouluun on es­tet­tä­vä al­kuun­sa, ja siihen tar­vi­taan monen tahon, myös van­hem­pien, mu­ka­na­oloa

06.04.2023 20:00 49
Tilaajille
Kevätaurinko on sulattanut Oulun luistelukentät ja ylläpito lopetettiin tältä kaudelta, myös tekojäät kiinni

Ke­vät­au­rin­ko on su­lat­ta­nut Oulun luis­te­lu­ken­tät ja yl­lä­pi­to lo­pe­tet­tiin tältä kau­del­ta, myös te­ko­jäät kiinni

04.04.2023 13:21 11