Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Radio Kalevan podcastit
Kuukausi
"Mikä tahansa tapa jolla puhutaan psyykkisistä sairauksista on hyvä tapa purkaa siihen liittyvää stigmaa" — psykiatri Erfan Jahangirin kiinnostus psykiatriaan syntyi sen moniulotteisuudesta

"Mikä tahansa tapa jolla pu­hu­taan psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta on hyvä tapa purkaa siihen liit­ty­vää stig­maa" — psy­kiat­ri Erfan Ja­han­gi­rin kiin­nos­tus psy­kiat­riaan syntyi sen mo­ni­ulot­tei­suu­des­ta

19.09.2023 14:59
Lahjattomat treenaa OSA 1: Rugby – kuuntele, kuinka toimittajakaksikko puuskuttaa

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 1: Rugby – kuun­te­le, kuinka toi­mit­ta­ja­kak­sik­ko puus­kut­taa

19.09.2023 09:14
Poliitikkojen imagoja tutkinut Erkki Karvonen: Sanna Marin teki oikean ratkaisun

Po­lii­tik­ko­jen imagoja tut­ki­nut Erkki Kar­vo­nen: Sanna Marin teki oikean rat­kai­sun

19.09.2023 06:00 2
Oululainen Jussi Tomberg kehittää kouluruokailua kestävämmäksi

Ou­lu­lai­nen Jussi Tomberg ke­hit­tää kou­lu­ruo­kai­lua kes­tä­väm­mäk­si

14.09.2023 09:00 2
Kiekkostudio Lämäri:  Mikko Myllykoski uskoo, että pelaajien hyvinvointi heijastuu myös kaukaloon – kuuntele Kärppien tuoreen urheilujohtajan konkreettiset tulevaisuuden visiot täältä

Kiek­ko­stu­dio Lämäri: Mikko Myl­ly­kos­ki uskoo, että pe­laa­jien hy­vin­voin­ti hei­jas­tuu myös kau­ka­loon – kuun­te­le Kärp­pien tuoreen ur­hei­lu­joh­ta­jan konk­reet­ti­set tu­le­vai­suu­den visiot täältä

13.09.2023 19:30 2
Oulun teatterin pukusuunnittelija, taiteilijaprofessori Pasi Räbinä: ”Minua kiinnostaa ihminen vaatteen sisällä”

Oulun teat­te­rin pu­ku­suun­nit­te­li­ja, tai­tei­li­ja­pro­fes­so­ri Pasi Räbinä: ”Minua kiin­nos­taa ihminen vaat­teen si­säl­lä”

13.09.2023 06:00
Vierashuoneen Simo Tolonen: Löytöeläintilanne on Oulussa parantunut, kiitos somen

Vie­ras­huo­neen Simo To­lo­nen: Löy­tö­eläin­ti­lan­ne on Oulussa pa­ran­tu­nut, kiitos somen

12.09.2023 06:00 3
Kiekkostudio Lämäri: Kärppien jenkkivahvistus Trevor Mingoia oppi isältään jo lapsena, että oikea asennoituminen maalintekoon auttaa onnistumaan – kuuntele kauden avausillan haastattelut täältä

Kiek­ko­stu­dio Lämäri: Kärp­pien jenk­ki­vah­vis­tus Trevor Mingoia oppi isäl­tään jo lap­se­na, että oikea asen­noi­tu­mi­nen maa­lin­te­koon auttaa on­nis­tu­maan – kuun­te­le kauden avaus­il­lan haas­tat­te­lut täältä

11.09.2023 11:15 1
Pappi Salla Autere: Työni tasa-arvon puolesta on tehnyt hallaa uralleni kirkon sisällä

Pappi Salla Autere: Työni ta­sa-ar­von puo­les­ta on tehnyt hallaa ural­le­ni kirkon sisällä

10.09.2023 07:00 13
Sukeltaja Mikko Soikkelin aarteet lymyävät vesistöjen pohjissa: ”Paras saalis on ollut 158 uistinta kahdessa tunnissa”

Su­kel­ta­ja Mikko Soik­ke­lin aarteet ly­myä­vät ve­sis­tö­jen poh­jis­sa: ”Paras saalis on ollut 158 uis­tin­ta kah­des­sa tun­nis­sa”

08.09.2023 06:00 5
Eritrealais-etiopialaisessa ravintolassa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avittamana

Erit­rea­lais-etio­pia­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa voidaan syödä omin käsin ja jopa kaverin avit­ta­ma­na

06.09.2023 06:00 19
"Madikselle pääsy oli selkeä tavoite jo pienestä asti" — oululainen jazzlaulaja Riikka Keränen on kasvanut Madetojan musiikkilukiosta kohti uraa itselleen rakkaan aiheen parissa

"Ma­dik­sel­le pääsy oli selkeä tavoite jo pie­nes­tä asti" — ou­lu­lai­nen jazz­lau­la­ja Riikka Keränen on kas­va­nut Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kios­ta kohti uraa it­sel­leen rakkaan aiheen parissa

05.09.2023 13:56
Ari Hummastin jokainen vaappu on yksilöllinen taideteos: ”Saaliiksi on tullut yli 20-kiloinen lohi”

Ari Hum­mas­tin jo­kai­nen vaappu on yk­si­löl­li­nen tai­de­teos: ”Saa­liik­si on tullut yli 20-ki­loi­nen lohi”

05.09.2023 06:00 1
Jaakko Putaala juoksee pyöräteillä paljain jaloin: ”Pienet lasinsirut ei tee mitään ja isot voi kiertää”

Jaakko Putaala juoksee pyö­rä­teil­lä paljain jaloin: ”Pienet la­sin­si­rut ei tee mitään ja isot voi kier­tää”

04.09.2023 06:00 2
Pitkän johtajauran teknologia-alalla tehnyt Erja Sankari: ”En mene perinteisiä polkuja”

Pitkän joh­ta­ja­uran tek­no­lo­gia-alal­la tehnyt Erja San­ka­ri: ”En mene pe­rin­tei­siä pol­ku­ja”

03.09.2023 08:00 4
Jenny Kangasvuon romaani Hiukset takussa on Ouluun sijoittuva polyamorinen suhdesoppa

Jenny Kan­gas­vuon romaani Hiukset takussa on Ouluun si­joit­tu­va po­lya­mo­ri­nen suh­de­sop­pa

02.09.2023 13:05
Urheilupsykologi Toni Mets auttaa Kärppiä kohti onnistumisia: ”Keskitytään huippusuorittamisen psykologiaan”

Ur­hei­lu­psy­ko­lo­gi Toni Mets auttaa Kärppiä kohti on­nis­tu­mi­sia: ”Kes­ki­ty­tään huip­pu­suo­rit­ta­mi­sen psy­ko­lo­giaan”

27.08.2023 10:00 4
Ystäväporukka Addumafian Qstock-viikonloppu oli juhlan täyteinen — Radio Kaleva mukana etkoilla

Ys­tä­vä­po­ruk­ka Ad­du­ma­fian Qstock-vii­kon­lop­pu oli juhlan täy­tei­nen — Radio Kaleva mukana et­koil­la

24.08.2023 12:47
Vanhemmat

"Ou­lus­sa on jotain yli­luon­nol­lis­ta" — il­ma­ki­ta­ran­soi­ton MM-ki­so­jen suur­lä­het­ti­lään Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din haa­vee­na olisi pyö­räil­lä Suomi päästä päähän

23.08.2023 14:56 1
Kädet puuskaan ja virkistäytymään — liminkalaisen Janne Nevalan tuorein romaani käsittelee työpaikan virkistäytymispäivää tragikomedian voimalla

Kädet puus­kaan ja vir­kis­täy­ty­mään — li­min­ka­lai­sen Janne Nevalan tuorein romaani kä­sit­te­lee työ­pai­kan vir­kis­täy­ty­mis­päi­vää tra­gi­ko­me­dian voi­mal­la

22.08.2023 12:53