Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Radio Kalevan podcastit
Kuukausi
Kiitoksia, epäilyjä, postikortteja ja bluesia — Radio Kalevan Tiiäkkö Nää Bluesin helmikuun jaksossa annettiin arvoa ystävyydelle

Kii­tok­sia, epäi­ly­jä, pos­ti­kort­te­ja ja bluesia — Radio Kalevan Tiiäkkö Nää Bluesin hel­mi­kuun jak­sos­sa an­net­tiin arvoa ys­tä­vyy­del­le

20.02.2024 17:00 1
"Treenejä kuunnellessa sitä toivoisi, että jokainen keikka voisi olla erikoiskeikka" — Radio Kalevan viikon paikallisen musiikin vieraana Sepikka

"T­ree­ne­jä kuun­nel­les­sa sitä toi­voi­si, että jo­kai­nen keikka voisi olla eri­kois­keik­ka" — Radio Kalevan viikon pai­kal­li­sen mu­sii­kin vie­raa­na Sepikka

16.02.2024 16:00
Television, valkokankaan ja radion monitaituri viihtyy uuden ääressä —kuuntele Ernest Lawsonin haastattelu Radio Kalevan iltapäivästä

Te­le­vi­sion, val­ko­kan­kaan ja radion mo­ni­tai­tu­ri viihtyy uuden ääressä —kuun­te­le Ernest Law­so­nin haas­tat­te­lu Radio Kalevan il­ta­päi­väs­tä

16.02.2024 12:25
Ouluun ravintolan avannut Johanna Isola oppi kreikkalaisen keittiön salat ex-anopiltaan: ”Hävetti se tomaattien puristelu”

Ouluun ra­vin­to­lan avannut Johanna Isola oppi kreik­ka­lai­sen keit­tiön salat ex-ano­pil­taan: ”Hä­vet­ti se to­maat­tien pu­ris­te­lu”

16.02.2024 07:00 11
Oululainen Maaria Ruotsalainen hurahti keräilyyn: kerrostaloasunnossa tuhansia nukkeja

Ou­lu­lai­nen Maaria Ruot­sa­lai­nen hurahti ke­räi­lyyn: ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa tu­han­sia nukkeja

15.02.2024 07:00
"Kun otteluohjelma syksyllä tuli, niin tottakai katsoin heti, milloin Oulun peli on" – Tällainen mies on oululaislähtöinen Petri Karjalainen, joka johdattaa KalPan viikonlopuksi Raksilaan

"Kun ot­te­luoh­jel­ma syk­syl­lä tuli, niin tot­ta­kai katsoin heti, milloin Oulun peli on" – Täl­lai­nen mies on ou­lu­lais­läh­töi­nen Petri Kar­ja­lai­nen, joka joh­dat­taa KalPan vii­kon­lo­puk­si Rak­si­laan

14.02.2024 11:00 4
Valtaosa ihmisistä käyttää vääränkokoisia alusvaatteita, sanoo oululainen alusvaatekuningatar

Val­tao­sa ih­mi­sis­tä käyttää vää­rän­ko­koi­sia alus­vaat­tei­ta, sanoo ou­lu­lai­nen alus­vaa­te­ku­nin­ga­tar

14.02.2024 07:00
Mollit duuriksi — Radio Kalevan Metallilouhoksessa etsittiin iloisen sävelen metallimusiikkia

Mollit duu­rik­si — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hok­ses­sa et­sit­tiin iloisen sävelen me­tal­li­mu­siik­kia

12.02.2024 18:08
Oululainen Annie Strayfield oman musiikin parissa —musiikkikauppiaan tytär varttui soittimien keskellä

Ou­lu­lai­nen Annie Stray­field oman mu­sii­kin parissa —mu­siik­ki­kaup­piaan tytär varttui soit­ti­mien kes­kel­lä

09.02.2024 19:24 1
Tästä sun pitäisi kuulla — Radio Kalevan helmikuun Metallilouhoksessa kuunneltiin ja puhuttiin muun muassa festarikiinnityksistä

Tästä sun pitäisi kuulla — Radio Kalevan hel­mi­kuun Me­tal­li­lou­hok­ses­sa kuun­nel­tiin ja pu­hut­tiin muun muassa fes­ta­ri­kiin­ni­tyk­sis­tä

07.02.2024 15:00
Karkoita helmikuun pakkaset kesäisellä metallimusiikilla — Radio Kalevan Metallilouhoksen viime kesässä valmistauduttiin festareille ja suoritettiin ajatusharjoituksia

Kar­koi­ta hel­mi­kuun pak­ka­set ke­säi­sel­lä me­tal­li­mu­sii­kil­la — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hok­sen viime kesässä val­mis­tau­dut­tiin fes­ta­reil­le ja suo­ri­tet­tiin aja­tus­har­joi­tuk­sia

06.02.2024 20:00
"30 vuoden työuran jälkeen tuntuu siltä, että nyt on mahdollisuus kokeilla" — kolmannen kirjansa jälkeen oululainen Mikko With haluaa antaa enemmän aikaa kirjailijan työlle

"30 vuoden työuran jälkeen tuntuu siltä, että nyt on mah­dol­li­suus ko­keil­la" — kol­man­nen kir­jan­sa jälkeen ou­lu­lai­nen Mikko With haluaa antaa enemmän aikaa kir­jai­li­jan työlle

06.02.2024 08:01
Maalta, mereltä ja (miltei) ilmasta — Radio Kalevan kansanmusiikkiohjelma Tuoltapa kuuluu Lehmänkellon tammikuun jaksossa käsiteltiin Folklandiaa ja katsottiin tapahtumakalenteria

Maalta, mereltä ja (mil­tei) ilmasta — Radio Kalevan kan­san­mu­siik­kioh­jel­ma Tuol­ta­pa kuuluu Leh­män­kel­lon tam­mi­kuun jak­sos­sa kä­si­tel­tiin Folk­lan­diaa ja kat­sot­tiin ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ria

05.02.2024 17:54
Vihdoin kotikentällä — Paikallisen Musiikin torstain vieraat Krista Tiitinen ja Jeremia Kangas toivat virolais-suomalaisen bluesyhtye South of Savoyn ensi kertaa pohjoiseen

Vihdoin ko­ti­ken­täl­lä — Pai­kal­li­sen Mu­sii­kin tors­tain vieraat Krista Tii­ti­nen ja Jeremia Kangas toivat vi­ro­lais-suo­ma­lai­sen blue­syh­tye South of Savoyn ensi kertaa poh­joi­seen

02.02.2024 19:10
Coveri on kaveri — Radio Kalevan Metallilouhos lainabiisien jäljillä vuoden 2024 ensimmäisessä jaksossa

Coveri on kaveri — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hos lai­na­bii­sien jäl­jil­lä vuoden 2024 en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa

31.01.2024 16:00
32-vuotiaan pohjoisen festivaalin lopetuksesta kohu – Järjestäjä olisi valmis siirtymään Pyhäjärveä yhteistyökykyisemmälle paikkakunnalle

32-vuo­tiaan poh­joi­sen fes­ti­vaa­lin lo­pe­tuk­ses­ta kohu – Jär­jes­tä­jä olisi valmis siir­ty­mään Py­hä­jär­veä yh­teis­työ­ky­kyi­sem­mäl­le paik­ka­kun­nal­le

29.01.2024 16:34 10
Kesä, festarit ja metallimusiikki — Radio Kalevan Metallilouhoksen ensimmäisessä kesäjaksossa tunnusteltiin yöttömän yön taikaa

Kesä, fes­ta­rit ja me­tal­li­mu­siik­ki — Radio Kalevan Me­tal­li­lou­hok­sen en­sim­mäi­ses­sä ke­sä­jak­sos­sa tun­nus­tel­tiin yöt­tö­män yön taikaa

29.01.2024 12:08
Oulu2026 avaa avoimen haun kesän Qstockin Linnansaaren lavalle — Radio Kalevan paikallisen musiikin torstain viikon vieraana Kemijärven kasvatti KähinäPate

Oulu2026 avaa avoimen haun kesän Qstoc­kin Lin­nan­saa­ren lavalle — Radio Kalevan pai­kal­li­sen mu­sii­kin tors­tain viikon vie­raa­na Ke­mi­jär­ven kas­vat­ti Kä­hi­nä­Pa­te

26.01.2024 17:21 1
Vanhemmat
Lämäri: Rapakunnossa Ouluun saapunut Nick Ritchie ei koskaan tottunut talon tavoille – kuuntele Mikko Myllykosken perustelut kohupelaajan lähtöön

Lämäri: Ra­pa­kun­nos­sa Ouluun saa­pu­nut Nick Ritchie ei koskaan tot­tu­nut talon ta­voil­le – kuun­te­le Mikko Myl­ly­kos­ken pe­rus­te­lut ko­hu­pe­laa­jan lähtöön

25.01.2024 12:00 73
Iiläisen kaveriporukan jääsauna herättää ihastusta ympäri maailman – jäisen "kristallipallon" löylyjä kehutaan loistaviksi

Ii­läi­sen ka­ve­ri­po­ru­kan jää­sau­na he­rät­tää ihas­tus­ta ympäri maail­man – jäisen "k­ris­tal­li­pal­lon" löylyjä ke­hu­taan lois­ta­vik­si

23.01.2024 06:30 2