Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Luonnonsuojelualueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Viian­kiaa­pa on pe­las­tet­ta­va – jos suo­je­lu­la­kim­me jy­rä­tään, onko mikään osa Suo­mi-nei­toa tur­vas­sa?

16.02.2024 05:30 3
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Liminkalainen Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yh­täk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

06.01.2024 18:00 6
Tilaajille
Näkökulma: Nokia perusti mailleen suuren suojelualueen – Voisivatko yritykset ostaa Oulun seudun luontokohteita suojeluun?

Nä­kö­kul­ma: Nokia perusti mail­leen suuren suo­je­lua­lueen – ­Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

11.12.2023 13:00 8
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on Oulun lähin oikea erämaa

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on Oulun lähin oikea erämaa

26.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Metsähallitus: Luvaton mönkijä- ja enduropyöräajelu on jättänyt syviä jälkiä maastoon Hailuodossa suojeluun varatuilla alueilla

Met­sä­hal­li­tus: Luvaton mön­ki­jä- ja en­du­ro­pyö­räa­je­lu on jät­tä­nyt syviä jälkiä maas­toon Hai­luo­dos­sa suo­je­luun va­ra­tuil­la alueil­la

18.08.2023 11:38 48
Millainen kohuttu Aalistunturi on retkikohteena? Hiljaisella ja syrjäisellä tunturilla käyvät vain harvat

Mil­lai­nen kohuttu Aa­lis­tun­tu­ri on ret­ki­koh­tee­na? Hil­jai­sel­la ja syr­jäi­sel­lä tun­tu­ril­la käyvät vain harvat

18.07.2023 19:00
Tilaajille
Koskelan loisto on lajissaan ainutlaatuinen – lähellä kaupunkia oleva merimerkki, jonne pääsee maata pitkin jalkaisin

Kos­ke­lan loisto on la­jis­saan ai­nut­laa­tui­nen – ­lä­hel­lä kau­pun­kia oleva me­ri­merk­ki, jonne pääsee maata pitkin jal­kai­sin

19.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Perämeren suojelu kaipaa päivittämistä – Katso kartasta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun suojelualueet

Pe­rä­me­ren suojelu kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – Katso kar­tas­ta Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun suo­je­lua­lueet

03.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Lapin luonnonsuojelualueet eivät suojaa tarpeeksi luonnon monimuotoisuutta ja pohjoisia lajeja, tutkijat sanovat – kokosimme kartalle kaikki Lapin eri luonnonsuojelualueet

Lapin luon­non­suo­je­lua­lueet eivät suojaa tar­peek­si luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta ja poh­joi­sia lajeja, tut­ki­jat sanovat – ko­ko­sim­me kar­tal­le kaikki Lapin eri luon­non­suo­je­lua­lueet

03.03.2023 17:58 6
Tilaajille
Jokaisen pitäisi kokea Etelä-Lapin hienoin luontokohde – Korouoma on näkemisen arvoinen kesällä ja talvella

Jo­kai­sen pitäisi kokea Ete­lä-La­pin hienoin luon­to­koh­de – Ko­rouo­ma on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kesällä ja tal­vel­la

01.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­ki­vih­reä luon­to­suh­de näyt­täy­tyy jäl­leen, nyt Aa­lis­tun­tu­ril­la

26.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Uusi luonnonsuojelualue Kuusamoon – Nokia antoi omastaan ja lopulta valtio tuplaa alueen

Uusi luon­non­suo­je­lua­lue Kuu­sa­moon – Nokia antoi omas­taan ja lopulta valtio tuplaa alueen

08.12.2022 13:23 4
Tilaajille
Liminganlahden luonnonsuojelualueiden tärvelystä 4000 euron sakot – Oikeuden mielestä elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt varmistua alueiden rajoista

Li­min­gan­lah­den luon­non­suo­je­lua­luei­den tär­ve­lys­tä 4000 euron sakot – Oi­keu­den mie­les­tä elin­kei­non­har­joit­ta­jan olisi pitänyt var­mis­tua aluei­den ra­jois­ta

16.11.2022 13:28 22
Tilaajille
Syyttäjän mielestä Liminganlahdella kajottiin Euroopan tasolla merkittävään suojelukohteeseen – "En ole osannut ohjeistaa", syytetty myönsi

Syyt­tä­jän mie­les­tä Li­min­gan­lah­del­la ka­jot­tiin Eu­roo­pan tasolla mer­kit­tä­vään suo­je­lu­koh­tee­seen – "En ole osannut oh­jeis­taa", syy­tet­ty myönsi

12.10.2022 18:00 37
Tilaajille
Kaleva löysi Oulun luontohelmestä roskia ja ryypiskelyn jälkiä – Koiria luonnonsuojelualueella irti pitävä tuskin ymmärtää, millaista vahinkoa tekee linnunpoikasille

Kaleva löysi Oulun luon­to­hel­mes­tä roskia ja ryy­pis­ke­lyn jälkiä – Koiria luon­non­suo­je­lua­lueel­la irti pitävä tuskin ym­mär­tää, mil­lais­ta va­hin­koa tekee lin­nun­poi­ka­sil­le

22.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Millainen retkikohde Aatsinginhauta on? Timo Tuuha lähti oppaaksi 20-kilometriseen hautavajoamaan, jonka kokoa ei voi käsittää sen pohjalla patikoidessa

Mil­lai­nen ret­ki­koh­de Aat­sin­gin­hau­ta on? Timo Tuuha lähti op­paak­si 20-ki­lo­met­ri­seen hau­ta­va­joa­maan, jonka kokoa ei voi kä­sit­tää sen poh­jal­la pa­ti­koi­des­sa

11.06.2022 13:49 1
Tilaajille
Oulun Kivisuolle ja Eteläsuolle perustettiin laaja yksityinen luonnonsuojelualue – yli 100 hehtaaria luonnontilaista keidasaapasuota

Oulun Ki­vi­suol­le ja Ete­lä­suol­le pe­rus­tet­tiin laaja yk­si­tyi­nen luon­non­suo­je­lua­lue – yli 100 heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta kei­da­saa­pa­suo­ta

16.05.2022 11:16 2
Hanhikivestä Suomen Pripjat – Hylätyn ydinvoimala-alueen voisi rauhoittaa uudenlaiseksi luontokohteeksi
Kolumni

Han­hi­ki­ves­tä Suomen Pripjat – Hylätyn ydin­voi­ma­la-alueen voisi rau­hoit­taa uu­den­lai­sek­si luon­to­koh­teek­si

03.05.2022 18:00 21
Tilaajille
Analyysi: Saako avohakkuun tehdä kansallispuiston tai muun suojellun metsän rajalle asti?

Ana­lyy­si: Saako avo­hak­kuun tehdä kan­sal­lis­puis­ton tai muun suo­jel­lun metsän rajalle asti?

15.04.2022 12:15 19
Tilaajille