Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun yliopisto
Viimeisin 12 tuntia
Oululaistutkijat löysivät verestä merkkiaineen, joka voi ennustaa sepelvaltimotautia sairastavien miesten sydänperäisiä äkkikuolemia

Ou­lu­lais­tut­ki­jat löy­si­vät verestä merk­kiai­neen, joka voi en­nus­taa se­pel­val­ti­mo­tau­tia sai­ras­ta­vien miesten sy­dän­pe­räi­siä äk­ki­kuo­le­mia

14:58 2
Viikko
Oulun yliopiston uudeksi koulutusvararehtoriksi Mirja Illikainen

Oulun yli­opis­ton uudeksi kou­lu­tus­va­ra­reh­to­rik­si Mirja Il­li­kai­nen

27.02.2024 17:28 7
Oulun kansainvälistämisessä on otettu hyviä askelia, mutta töitä on vielä tehtävänä
Pääkirjoitus

Oulun kan­sain­vä­lis­tä­mi­ses­sä on otettu hyviä as­ke­lia, mutta töitä on vielä teh­tä­vä­nä

27.02.2024 17:15 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton tie­de­vies­tin­nän mais­te­ri­oh­jel­ma on ris­teys­koh­das­sa

27.02.2024 05:00 6
Meluava ja tärisevä moottorisaha saatiin turvalliseksi vuosien kehitystyöllä – nyt tutkimus kohdistuu aivokuormitukseen

Meluava ja tä­ri­se­vä moot­to­ri­sa­ha saatiin tur­val­li­sek­si vuosien ke­hi­tys­työl­lä – nyt tut­ki­mus koh­dis­tuu ai­vo­kuor­mi­tuk­seen

26.02.2024 06:00 5
Tilaajille
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

22.02.2024 15:53 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten ra­ken­teil­le laa­dit­ta­va pi­kai­ses­ti vaa­ti­muk­set

22.02.2024 05:00
Kuukausi
Oulun yliopiston suomen kielen opiskelijat palkitsivat Lapua 1976 -elokuvan murrepalkinnolla

Oulun yli­opis­ton suomen kielen opis­ke­li­jat pal­kit­si­vat Lapua 1976 -e­lo­ku­van mur­re­pal­kin­nol­la

20.02.2024 10:33 3
Näkökulma: Paras paikka Oulun yliopiston keskustakampukselle on Myllytullissa

Nä­kö­kul­ma: Paras paikka Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le on Myl­ly­tul­lis­sa

19.02.2024 06:00 209
Tilaajille
Oulun yliopistolle 200 000 euron lahjoitus ennaltaehkäisevän lääketieteen professuuriin

Oulun yli­opis­tol­le 200 000 euron lah­joi­tus en­nal­ta­eh­käi­se­vän lää­ke­tie­teen pro­fes­suu­riin

14.02.2024 08:00 7
Tilaajille
31 prosenttia opiskelijoista suosittelee vahvasti Oulua opiskelijakaupunkina – asemanseutu sekä kaupungin ilme kaipaavat kehitystä

31 pro­sent­tia opis­ke­li­jois­ta suo­sit­te­lee vah­vas­ti Oulua opis­ke­li­ja­kau­pun­ki­na – ase­man­seu­tu sekä kau­pun­gin ilme kai­paa­vat ke­hi­tys­tä

13.02.2024 12:24 7
Miltä näyttäisi kaikille avoin viskitislaamo Hupisaarilla? Oulun arkkitehtiopiskelijat pääsivät visioimaan tyhjäksi jääneelle tontille

Miltä näyt­täi­si kai­kil­le avoin vis­ki­tis­laa­mo Hu­pi­saa­ril­la? Oulun ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jat pää­si­vät vi­sioi­maan tyh­jäk­si jää­neel­le ton­til­le

13.02.2024 06:00 20
Tilaajille
Oulussa kehitetty sovellus auttaa ihmistä laihtumaan poikkeuksellisen tehokkaasti – "Sisältö ei ole mullistava, mutta tapa, jolla se tarjoillaan"

Oulussa ke­hi­tet­ty so­vel­lus auttaa ihmistä laih­tu­maan poik­keuk­sel­li­sen te­hok­kaas­ti – "Si­säl­tö ei ole mul­lis­ta­va, mutta tapa, jolla se tar­joil­laan"

09.02.2024 11:09 16
Tilaajille
Yliopistot saavat lisärahoituksen tuhannen uuden tohtorin kouluttamiseen

Yli­opis­tot saavat li­sä­ra­hoi­tuk­sen tu­han­nen uuden toh­to­rin kou­lut­ta­mi­seen

07.02.2024 10:17 11
Sissi Jomppanen, 21, muutti Ouluun opiskelemaan sukunsa kieltä

Sissi Jomp­pa­nen, 21, muutti Ouluun opis­ke­le­maan sukunsa kieltä

06.02.2024 06:00 15
Tilaajille
Apteekkariliitto: Suomessa on 500 farmaseutin vaje

Ap­teek­ka­ri­liit­to: Suo­mes­sa on 500 far­ma­seu­tin vaje

02.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit: Oulun seudulla on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka tapauksessa

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit: Oulun seu­dul­la on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka ta­pauk­ses­sa

02.02.2024 05:00 30
Tilaajille
Oulun yliopisto vihkii 17 uutta kunniatohtoria – joukossa Marko Ahtisaari, Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson sekä Nobelin lääketieteen palkinnon saanut William G. Kaelin Jr.

Oulun yli­opis­to vihkii 17 uutta kun­nia­toh­to­ria – ­jou­kos­sa Marko Ah­ti­saa­ri, Is­lan­nin pre­si­dent­ti Guðni Th. Jó­han­nes­son sekä Nobelin lää­ke­tie­teen pal­kin­non saanut William G. Kaelin Jr.

31.01.2024 11:44 6
Vanhemmat
Oulun yliopisto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Ayubin

Oulun yli­opis­to valitsi hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Mikko Ayubin

26.01.2024 10:53 2
Oulun yliopistossa kehitetään puolukasta korviketta öljylle – Miljoonahankkeessa uutetaan vahoja teollisuuden tarpeisiin

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään puo­lu­kas­ta kor­vi­ket­ta öljylle – ­Mil­joo­na­hank­kees­sa uu­te­taan vahoja teol­li­suu­den tar­pei­siin

25.01.2024 15:00 1
Tilaajille