Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yliopisto
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­va­tus­psy­ko­lo­git tu­ke­maan lasten ja nuorten kasvua ja ke­hi­tys­tä

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Opiskelijajärjestön puheenjohtaja: Opiskelijat joutuivat asiattoman painostuksen kohteeksi Oulun yliopiston kampuskeskustelussa – Hentilä: "Olen todella hämmästynyt"

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja: Opis­ke­li­jat jou­tui­vat asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lus­sa – Hen­ti­lä: "Olen todella häm­mäs­ty­nyt"

02.06.2023 17:05 32
Tilaajille
Kuukausi
Oulun yliopiston hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­seen va­lit­tiin neljä uutta jäsentä

01.06.2023 18:21 15
Uusia opiskelijoita valittiin Oulun yliopistoon – Opintopolku-palvelun häiriöstä ei haittaa

Uusia opis­ke­li­joi­ta va­lit­tiin Oulun yli­opis­toon – Opin­to­pol­ku-pal­ve­lun häi­riös­tä ei haittaa

29.05.2023 14:28 2
Matilda tekee tarkasti määritellyt tehtävät – kuinka robotista tuli tiimin jäsen
Kolumni

Matilda tekee tar­kas­ti mää­ri­tel­lyt teh­tä­vät – kuinka ro­bo­tis­ta tuli tiimin jäsen

28.05.2023 14:00
Tilaajille
Oululaisyleisölle puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neuvottelupöydissä – Nyt maailma on muuttunut, ja se on rohkaiseva viesti ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta

Ou­lu­lais­ylei­söl­le puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä – Nyt maailma on muut­tu­nut, ja se on roh­kai­se­va viesti ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta

24.05.2023 20:00 6
Tilaajille
Kiertotalouden menestysresepteissä näyttäisi nyt toistuvan kolme osasta
Kolumni

Kier­to­ta­lou­den me­nes­tys­re­sep­teis­sä näyt­täi­si nyt tois­tu­van kolme osasta

21.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Tutkija: Oulussa sanotaan jo äeti, sillä paikallinen murre savolaistuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

Tut­ki­ja: Oulussa sa­no­taan jo äeti, sillä pai­kal­li­nen murre sa­vo­lais­tuu – Kalevan visa testaa, miten hyvin tunnet murteet

21.05.2023 07:00 55
Tilaajille
Tyttären poikaystävä pyöräili saunassa, ja oululainen Seppo Vainio sai idean: Tällaiset ovat urheilijan hikihousut, jotka paljastavat kehon salaisuudet

Tyt­tä­ren poi­ka­ys­tä­vä pyö­räi­li sau­nas­sa, ja ou­lu­lai­nen Seppo Vainio sai idean: Täl­lai­set ovat ur­hei­li­jan hi­ki­hou­sut, jotka pal­jas­ta­vat kehon sa­lai­suu­det

21.05.2023 06:00 7
Tilaajille
Oululaisen Valtteri Hyökyn työvuoro Jäämerellä kestää yli kuukauden – Aamun 79 sääennustetta kertovat, lähdetäänkö tänään jahtaamaan Amazonin kokoista luonnonilmiötä

Ou­lu­lai­sen Valt­te­ri Hyökyn työ­vuo­ro Jää­me­rel­lä kestää yli kuu­kau­den – Aamun 79 sää­en­nus­tet­ta ker­to­vat, läh­de­tään­kö tänään jah­taa­maan Ama­zo­nin ko­kois­ta luon­non­il­miö­tä

13.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Akavalaiset yliopistoliitot arvostelevat Oulun yliopiston tapaa pilkkoa käymänsä muutosneuvottelut

Aka­va­lai­set yli­opis­to­lii­tot ar­vos­te­le­vat Oulun yli­opis­ton tapaa pilkkoa käy­män­sä muu­tos­neu­vot­te­lut

05.05.2023 17:49 6
Vanhemmat
Suomesta löytyy teekkarilauluperinne, jollaista ei ole missään muualla – nyt oululaisten teekkarien laulukirja päivitetään uudelle vuosikymmenelle

Suo­mes­ta löytyy teek­ka­ri­lau­lu­pe­rin­ne, jol­lais­ta ei ole missään muualla – nyt ou­lu­lais­ten teek­ka­rien lau­lu­kir­ja päi­vi­te­tään uudelle vuo­si­kym­me­nel­le

29.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Oululaislääkäri Anna Terho teki mullistavan havainnon lapsettomuushoidoista syntyneiden poikien terveydestä: Riski pakastuksesta ilmenee teini-iässä

Ou­lu­lais­lää­kä­ri Anna Terho teki mul­lis­ta­van ha­vain­non lap­set­to­muus­hoi­dois­ta syn­ty­nei­den poikien ter­vey­des­tä: Riski pa­kas­tuk­ses­ta ilmenee tei­ni-iäs­sä

27.04.2023 05:00 27
Tilaajille
Näytteet auttavat tutkimusta – Oulun yliopiston eläinmuseossa vanhoillekin luille ja karvoille löytyy käyttöä

Näyt­teet aut­ta­vat tut­ki­mus­ta – Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seos­sa van­hoil­le­kin luille ja kar­voil­le löytyy käyttöä

22.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt: Oulun joukkoliikenne vaatii välttämättömiä parannuksia

Oulun kor­kea­kou­lut ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt: Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vaatii vält­tä­mät­tö­miä pa­ran­nuk­sia

21.04.2023 14:13 33
Oulun yliopisto aloittaa muutosneuvottelut teknillisessä tiedekunnassa ja jatkuvassa koulutuksessa – neuvotteluiden piirissä yhteensä 90 työntekijää

Oulun yli­opis­to aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut tek­nil­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa ja jat­ku­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa – neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä yh­teen­sä 90 työn­te­ki­jää

20.04.2023 10:01 67
Tilaajille
Valosaaste sekoittaa perhostoukkien talvehtimisrytmit – Oulun yliopisto mukana tutkimuksessa, joka voi selittää hyönteiskatoa

Va­lo­saas­te se­koit­taa per­hos­touk­kien tal­veh­ti­mis­ryt­mit – Oulun yli­opis­to mukana tut­ki­muk­ses­sa, joka voi se­lit­tää hyön­teis­ka­toa

19.04.2023 08:38
Tilaajille
Sukulaiset selville haistamalla – Mustamuurahaisten pesissä kuningatarten välinen sukulaisuus ratkaisee, eletäänkö sovussa vai ei

Su­ku­lai­set sel­vil­le hais­ta­mal­la – Mus­ta­muu­ra­hais­ten pesissä ku­nin­ga­tar­ten välinen su­ku­lai­suus rat­kai­see, ele­tään­kö sovussa vai ei

19.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Sotkeeko some untasi ja nukkumistasi? Oululaistutkimuksessa kartoitetaan, ketkä ovat somen riskiryhmäläisiä

Sot­kee­ko some untasi ja nuk­ku­mis­ta­si? Ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­sa kar­toi­te­taan, ketkä ovat somen ris­ki­ryh­mä­läi­siä

15.04.2023 05:00 1
Tilaajille