Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Festivaalit
Frozen People -tapahtuma kompensoi ilmastopäästöjä metsien suojelulla – Bättre Folk pyytää ideoita kierrättämiseen

Frozen People -ta­pah­tu­ma kom­pen­soi il­mas­to­pääs­tö­jä metsien suo­je­lul­la – ­Bätt­re Folk pyytää ideoita kier­rät­tä­mi­seen

31.01.2023 10:53
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

26.01.2023 14:15
Tilaajille
Qstockin valmistelu alkaa lähes puolitoista vuotta ennen h-hetkeä ulkomaisten artistien kanssa käytävillä neuvotteluilla – "Osa saattaa olla hyvinkin vaativia"

Qstoc­kin val­mis­te­lu alkaa lähes puo­li­tois­ta vuotta ennen h-het­keä ul­ko­mais­ten ar­tis­tien kanssa käy­tä­vil­lä neu­vot­te­luil­la – "Osa saattaa olla hy­vin­kin vaa­ti­via"

17.12.2022 08:00 18
Tilaajille
Koiteli elää -festivaali tekee paluun välivuoden jälkeen, katso esiintyjät

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li tekee paluun vä­li­vuo­den jäl­keen, katso esiin­ty­jät

07.12.2022 21:22 17
"Valo täällä pimeyden keskellä viehättää" – Viikonlopun Lumo-festivaali sai jo avajaispäivänä ihmiset sankoin joukoin liikkeelle valoteoksien äärelle Oulun keskustaan ja Hupisaarille

"Valo täällä pi­mey­den kes­kel­lä vie­hät­tää" – Vii­kon­lo­pun Lu­mo-fes­ti­vaa­li sai jo ava­jais­päi­vä­nä ihmiset sankoin joukoin liik­keel­le va­lo­teok­sien äärelle Oulun kes­kus­taan ja Hu­pi­saa­ril­le

18.11.2022 21:04 23
Tilaajille
The Irish Festival of Oulu soi kahden koronavuoden jälkeen taas yleisön edessä

The Irish Fes­ti­val of Oulu soi kahden ko­ro­na­vuo­den jälkeen taas yleisön edessä

12.10.2022 08:00
Tilaajille
Oulun Irkkufestari viettää 15-vuotisjuhliaan lokakuussa – perinteisen irlantilaisen kulttuurin lisäksi mukana on ripaus saamelaisuutta sekä muun muassa ruumiinvalvojaiset

Oulun Irk­ku­fes­ta­ri viettää 15-vuo­tis­juh­liaan lo­ka­kuus­sa – pe­rin­tei­sen ir­lan­ti­lai­sen kult­tuu­rin lisäksi mukana on ripaus saa­me­lai­suut­ta sekä muun muassa ruu­miin­val­vo­jai­set

13.09.2022 12:20 1
Höyhtyän ostoskeskus puetaan juhlahepeniin, kun OstariFestaria vietetään viikonloppuna kahden vuoden koronatauon jälkeen – musiikin lisäksi yleisöä houkutellaan muun muassa viinibaarilla ja kutunurkkauksella

Höyh­tyän os­tos­kes­kus puetaan juh­la­he­pe­niin, kun Os­ta­ri­Fes­ta­ria vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na kahden vuoden ko­ro­na­tauon jälkeen – mu­sii­kin lisäksi yleisöä hou­ku­tel­laan muun muassa vii­ni­baa­ril­la ja ku­tu­nurk­kauk­sel­la

25.08.2022 16:00 3
Tilaajille
Kaksipäiväinen OstariFestari tuo vipinää Höyhtyän ostoskeskukseen elokuun viimeisenä viikonloppuna

Kak­si­päi­väi­nen Os­ta­ri­Fes­ta­ri tuo vipinää Höyh­tyän os­tos­kes­kuk­seen elokuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na

15.08.2022 19:10 2
Arvio: Oulunsalo soi päättyi kahteen täysin erilaiseen konserttiin

Arvio: Ou­lun­sa­lo soi päättyi kahteen täysin eri­lai­seen kon­sert­tiin

15.08.2022 15:32
Tilaajille
Metallifestivaali North of Hell keräsi lähes 10 000 katsojaa Ouluun – seuraavan vuoden suunnittelu aloitettu

Me­tal­li­fes­ti­vaa­li North of Hell keräsi lähes 10 000 kat­so­jaa Ouluun – seu­raa­van vuoden suun­nit­te­lu aloi­tet­tu

15.08.2022 11:01 24
Oulu kylässä -festivaali kutsuu kaupunkilaiset syyskuussa  Kuusisaareen – ilmaisessa tapahtumassa on esiintymässä muun muassa Oulun sinfonia

Oulu kylässä -fes­ti­vaa­li kutsuu kau­pun­ki­lai­set syys­kuus­sa  Kuu­si­saa­reen – il­mai­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa on esiin­ty­mäs­sä muun muassa Oulun sin­fo­nia

15.08.2022 09:54 3
"Täällä ei rähistä" – North of Hell -metallifestari soi perjantaina ensimmäistä kertaa aurinkoisessa Kuusisaaressa

"Täällä ei rä­his­tä" – North of Hell -me­tal­li­fes­ta­ri soi per­jan­tai­na en­sim­mäis­tä kertaa au­rin­koi­ses­sa Kuu­si­saa­res­sa

12.08.2022 21:11 14
Tilaajille
"On mahtavaa mennä neitseellisessä tilassa kuuntelemaan teoksia, joista en tiedä yhtään mitään" – Oulunsalo Soi -festivaali nostaa Mika Rännälin johdolla esiin unholaan jääneitä musiikkihelmiä

"On mah­ta­vaa mennä neit­seel­li­ses­sä tilassa kuun­te­le­maan teok­sia, joista en tiedä yhtään mitään" – Ou­lun­sa­lo Soi -fes­ti­vaa­li nostaa Mika Rän­nä­lin joh­dol­la esiin un­ho­laan jää­nei­tä mu­siik­ki­hel­miä

09.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Oulun Varjo-festivaali keskittyy indie-musiikkiin, mutta mistä oikeastaan on kyse termissä, joka liitetään hyvin erilaisiin artisteihin?

Nä­kö­kul­ma: Oulun Var­jo-fes­ti­vaa­li kes­kit­tyy in­die-mu­siik­kiin, mutta mistä oi­keas­taan on kyse ter­mis­sä, joka lii­te­tään hyvin eri­lai­siin ar­tis­tei­hin?

05.08.2022 18:05
Tilaajille
Ouluun luvassa rankkasateita festariviikonlopuksi – "Tulviksi asti voi sataa"

Ouluun luvassa rank­ka­sa­tei­ta fes­ta­ri­vii­kon­lo­puk­si – "Tul­vik­si asti voi sataa"

04.08.2022 17:00 15
Tilaajille
Elojazz avaa Oulun juhlaviikot – mukaan on tullut yksi uusi ja yllättävä esiintymisareena lisää: musiikki soi myös pankkisalissa

Elojazz avaa Oulun juh­la­vii­kot – mukaan on tullut yksi uusi ja yl­lät­tä­vä esiin­ty­mis­aree­na lisää: mu­siik­ki soi myös pank­ki­sa­lis­sa

04.08.2022 09:00 3
Tilaajille