Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Festivaalit
Oulun Irkkufestari viettää 15-vuotisjuhliaan lokakuussa – perinteisen irlantilaisen kulttuurin lisäksi mukana on ripaus saamelaisuutta sekä muun muassa ruumiinvalvojaiset

Oulun Irk­ku­fes­ta­ri viettää 15-vuo­tis­juh­liaan lo­ka­kuus­sa – pe­rin­tei­sen ir­lan­ti­lai­sen kult­tuu­rin lisäksi mukana on ripaus saa­me­lai­suut­ta sekä muun muassa ruu­miin­val­vo­jai­set

13.09.2022 12:20 1
Höyhtyän ostoskeskus puetaan juhlahepeniin, kun OstariFestaria vietetään viikonloppuna kahden vuoden koronatauon jälkeen – musiikin lisäksi yleisöä houkutellaan muun muassa viinibaarilla ja kutunurkkauksella

Höyh­tyän os­tos­kes­kus puetaan juh­la­he­pe­niin, kun Os­ta­ri­Fes­ta­ria vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na kahden vuoden ko­ro­na­tauon jälkeen – mu­sii­kin lisäksi yleisöä hou­ku­tel­laan muun muassa vii­ni­baa­ril­la ja ku­tu­nurk­kauk­sel­la

25.08.2022 16:00 3
Tilaajille
Kaksipäiväinen OstariFestari tuo vipinää Höyhtyän ostoskeskukseen elokuun viimeisenä viikonloppuna

Kak­si­päi­väi­nen Os­ta­ri­Fes­ta­ri tuo vipinää Höyh­tyän os­tos­kes­kuk­seen elokuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na

15.08.2022 19:10 2
Arvio: Oulunsalo soi päättyi kahteen täysin erilaiseen konserttiin

Arvio: Ou­lun­sa­lo soi päättyi kahteen täysin eri­lai­seen kon­sert­tiin

15.08.2022 15:32
Tilaajille
Metallifestivaali North of Hell keräsi lähes 10 000 katsojaa Ouluun – seuraavan vuoden suunnittelu aloitettu

Me­tal­li­fes­ti­vaa­li North of Hell keräsi lähes 10 000 kat­so­jaa Ouluun – seu­raa­van vuoden suun­nit­te­lu aloi­tet­tu

15.08.2022 11:01 24
Oulu kylässä -festivaali kutsuu kaupunkilaiset syyskuussa  Kuusisaareen – ilmaisessa tapahtumassa on esiintymässä muun muassa Oulun sinfonia

Oulu kylässä -fes­ti­vaa­li kutsuu kau­pun­ki­lai­set syys­kuus­sa  Kuu­si­saa­reen – il­mai­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa on esiin­ty­mäs­sä muun muassa Oulun sin­fo­nia

15.08.2022 09:54 3
"Täällä ei rähistä" – North of Hell -metallifestari soi perjantaina ensimmäistä kertaa aurinkoisessa Kuusisaaressa

"Täällä ei rä­his­tä" – North of Hell -me­tal­li­fes­ta­ri soi per­jan­tai­na en­sim­mäis­tä kertaa au­rin­koi­ses­sa Kuu­si­saa­res­sa

12.08.2022 21:11 14
Tilaajille
"On mahtavaa mennä neitseellisessä tilassa kuuntelemaan teoksia, joista en tiedä yhtään mitään" – Oulunsalo Soi -festivaali nostaa Mika Rännälin johdolla esiin unholaan jääneitä musiikkihelmiä

"On mah­ta­vaa mennä neit­seel­li­ses­sä tilassa kuun­te­le­maan teok­sia, joista en tiedä yhtään mitään" – Ou­lun­sa­lo Soi -fes­ti­vaa­li nostaa Mika Rän­nä­lin joh­dol­la esiin un­ho­laan jää­nei­tä mu­siik­ki­hel­miä

09.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Oulun Varjo-festivaali keskittyy indie-musiikkiin, mutta mistä oikeastaan on kyse termissä, joka liitetään hyvin erilaisiin artisteihin?

Nä­kö­kul­ma: Oulun Var­jo-fes­ti­vaa­li kes­kit­tyy in­die-mu­siik­kiin, mutta mistä oi­keas­taan on kyse ter­mis­sä, joka lii­te­tään hyvin eri­lai­siin ar­tis­tei­hin?

05.08.2022 18:05
Tilaajille
Ouluun luvassa rankkasateita festariviikonlopuksi – "Tulviksi asti voi sataa"

Ouluun luvassa rank­ka­sa­tei­ta fes­ta­ri­vii­kon­lo­puk­si – "Tul­vik­si asti voi sataa"

04.08.2022 17:00 15
Tilaajille
Elojazz avaa Oulun juhlaviikot – mukaan on tullut yksi uusi ja yllättävä esiintymisareena lisää: musiikki soi myös pankkisalissa

Elojazz avaa Oulun juh­la­vii­kot – mukaan on tullut yksi uusi ja yl­lät­tä­vä esiin­ty­mis­aree­na lisää: mu­siik­ki soi myös pank­ki­sa­lis­sa

04.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Varjo-festivaalilla esiintyvä Jesse Markin lupaa antaa keikoilla kuulijoille sata prosenttia itsestään

Var­jo-fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­vä Jesse Markin lupaa antaa kei­koil­la kuu­li­joil­le sata pro­sent­tia it­ses­tään

03.08.2022 12:30
Tilaajille
Oulun Rotuaarilla jylisi rytmikkäästi – Basistit kerääntyivät aukiolle soittamaan klassikkokappaleita

Oulun Ro­tuaa­ril­la jylisi ryt­mik­kääs­ti – Ba­sis­tit ke­rään­tyi­vät au­kiol­le soit­ta­maan klas­sik­ko­kap­pa­lei­ta

28.07.2022 18:00 6
Tilaajille
Kuinka viettää onnistunut Qstock-viikonloppu? – 15 vinkkiä festivaalikävijälle

Kuinka viettää on­nis­tu­nut Qstock-vii­kon­lop­pu? – 15 vinkkiä fes­ti­vaa­li­kä­vi­jäl­le

27.07.2022 18:30
Tilaajille
Monissa bändeissä keitetty kosketinsoittaja kavahtaa politiikkaa ja musiikin tiukkapipoja

Monissa bän­deis­sä kei­tet­ty kos­ke­tin­soit­ta­ja ka­vah­taa po­li­tiik­kaa ja mu­sii­kin tiuk­ka­pi­po­ja

27.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Rohkaisevia säkeitä vaahtopäiden äärellä
Kolumni

Roh­kai­se­via säkeitä vaah­to­päi­den äärellä

25.07.2022 06:00
Tilaajille