Festivaalit
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 11
Tilaajille
Qstockin toimistolla seurataan koronatilannetta sormet ristissä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -periaatteella: "Ei auta muu kuin toivoa parasta"

Qstoc­kin toi­mis­tol­la seu­ra­taan ko­ro­na­ti­lan­net­ta sormet ris­tis­sä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -pe­riaat­teel­la: "Ei auta muu kuin toivoa pa­ras­ta"

15.03.2021 12:22 8
Tilaajille
Oululainen Varjo-festivaali laajentaa tulevan kesän ohjelmistoaan ulkomaisilla artisteilla – festivaali ei aio laajentaa kokoaan rajoitusten mahdollisista purkamisista huolimatta

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li laa­jen­taa tulevan kesän oh­jel­mis­toaan ul­ko­mai­sil­la ar­tis­teil­la – fes­ti­vaa­li ei aio laa­jen­taa kokoaan ra­joi­tus­ten mah­dol­li­sis­ta pur­ka­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

25.02.2021 12:00 2
Qstock paljastaa lisää nimiä tulevan kesän ohjelmistostaan – kesällä Kuusisaaressa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

Qstock pal­jas­taa lisää nimiä tulevan kesän oh­jel­mis­tos­taan – kesällä Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

24.02.2021 16:22 5
Uusi metallifestivaali houkuttelee musadiggareita ja tuo Kuusisaareen pääesiintyjät Ruotsista – "Onhan Ruotsi ylipäätään johtavia maita myös metallimusiikissa"

Uusi me­tal­li­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­lee mu­sa­dig­ga­rei­ta ja tuo Kuu­si­saa­reen pää­esiin­ty­jät Ruot­sis­ta – "Onhan Ruotsi yli­pää­tään joh­ta­via maita myös me­tal­li­mu­sii­kis­sa"

16.02.2021 09:00 8
Tilaajille
Kysyimme, miten turvallisesti ensi kesänä voi järjestää yleisötapahtumia: ”Hyvästä käsihygieniasta ei ainakaan pidä luopua”

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 09:00 12
Tilaajille
Ouluun toinenkin uusi metallifestari: North of Hell järjestetään elokuussa Kuusisaaressa

Ouluun toi­nen­kin uusi me­tal­li­fes­ta­ri: North of Hell jär­jes­te­tään elo­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

28.01.2021 11:49 13
"Aika nopeasti tässä on edetty, perustettu yritys ja lyöty festivaali tulille" – kaverukset eivät antaneet koronan hidastaa vaan ensi kesänä Äimärautiolla soi metalli kahden päivän ajan

"Aika no­peas­ti tässä on edetty, pe­rus­tet­tu yritys ja lyöty fes­ti­vaa­li tu­lil­le" – ka­ve­ruk­set eivät an­ta­neet koronan hi­das­taa vaan ensi kesänä Äi­mä­rau­tiol­la soi metalli kahden päivän ajan

18.12.2020 18:00 11
Tilaajille
Oulussa kesällä järjestettävän Metal Capital -festivaalin kansainvälisiin tähtiin lukeutuu ruotsalainen Amaranthe – yksi esiintyjistä julkaistaan myöhemmin

Oulussa kesällä jär­jes­tet­tä­vän Metal Capital -fes­ti­vaa­lin kan­sain­vä­li­siin tähtiin lu­keu­tuu ruot­sa­lai­nen Ama­rant­he – yksi esiin­ty­jis­tä jul­kais­taan myö­hem­min

07.12.2020 11:12 6
Festareita suunnitellaan koronan varjossa – Qstockin lipunmyynnissä poikkeuksellinen tilanne

Fes­ta­rei­ta suun­ni­tel­laan koronan var­jos­sa – Qstoc­kin li­pun­myyn­nis­sä poik­keuk­sel­li­nen tilanne

03.12.2020 17:00
Tilaajille
Ouluun uusi metallifestivaali kesällä 2021 – vanhasta sanonnasta nimensä saanut Metal Capital järjestetään kesäkuussa Äimäraution raviradan alueella

Ouluun uusi me­tal­li­fes­ti­vaa­li kesällä 2021 – van­has­ta sa­non­nas­ta nimensä saanut Metal Capital jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dan alueel­la

03.12.2020 17:37
Qstock julkisti tukun ensi kesän kotimaisia kiinnityksiä

Qstock jul­kis­ti tukun ensi kesän ko­ti­mai­sia kiin­ni­tyk­siä

01.12.2020 09:54 2
Lukijalta Mielipide Alpo Aaltokoski

Täy­den­kuun Tans­sien tu­le­vai­suus as­kar­rut­taa

29.11.2020 06:00
Tilaajille

Oulun mu­siik­ki­juh­la­sää­tiön uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on jazz­lau­la­ja Elena Mînd­ru-Tu­ru­nen

03.11.2020 20:50
Iin Yöväentalolla nähdään aikansa yleisömenestys, mutta sittemmin unhoon vaipunut kotimainen mykkäelokuva: luvassa on haamuja, mustasukkaisuutta ja tunteen paloa

Iin Yö­väen­ta­lol­la nähdään aikansa ylei­sö­me­nes­tys, mutta sit­tem­min unhoon vai­pu­nut ko­ti­mai­nen myk­käe­lo­ku­va: luvassa on haa­mu­ja, mus­ta­suk­kai­suut­ta ja tunteen paloa

27.10.2020 18:00
Tilaajille
Haapavesi Folk -festivaali saa uuden toiminnanjohtajan – Salla Ahvenjärvi uskoo luvassa olevan sopivasti kehitettävää ja perinteiden kunnioitusta

Haa­pa­ve­si Folk -fes­ti­vaa­li saa uuden toi­min­nan­joh­ta­jan – Salla Ah­ven­jär­vi uskoo luvassa olevan so­pi­vas­ti ke­hi­tet­tä­vää ja pe­rin­tei­den kun­nioi­tus­ta

19.10.2020 12:41 1
Kaleva Live: Räjäyttäjät Rukan Villifestivaalilla – katso keikka tallenteena

Kaleva Live: Rä­jäyt­tä­jät Rukan Vil­li­fes­ti­vaa­lil­la – katso keikka tal­len­tee­na

22.08.2020 17:25
Tilaajille
Kaleva Live: Jukka Nousiainen Rukan Villifestivaalilla – katso keikka tallenteena

Kaleva Live: Jukka Nou­siai­nen Rukan Vil­li­fes­ti­vaa­lil­la – katso keikka tal­len­tee­na

21.08.2020 17:35
Tilaajille