MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Festivaalit
Tämän kesän Elojazzissa soivat modernit ja perinteiset sävyt – 33. kertaa järjestettävällä festivaalilla nähdään fuusiojazzin mestareita ja kotimaisia huippunimiä

Tämän kesän Elo­jaz­zis­sa soivat mo­der­nit ja pe­rin­tei­set sävyt – 33. kertaa jär­jes­tet­tä­väl­lä fes­ti­vaa­lil­la nähdään fuu­sio­jaz­zin mes­ta­rei­ta ja ko­ti­mai­sia huip­pu­ni­miä

20.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Perumiset eivät varjosta Pohjois-Suomen kovasti odotettua festivaalikesää – "Korona ja Ukrainan sota ovat hidastaneet ihmisten ostokäyttäytymistä"

Pe­ru­mi­set eivät var­jos­ta Poh­jois-Suo­men kovasti odo­tet­tua fes­ti­vaa­li­ke­sää – "Korona ja Uk­rai­nan sota ovat hi­das­ta­neet ih­mis­ten os­to­käyt­täy­ty­mis­tä"

11.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Valoa näkyvissä koronan runtelemalle alalle
Pääkirjoitus

Valoa nä­ky­vis­sä koronan run­te­le­mal­le alalle

18.04.2022 20:00 7
Tilaajille
Sopraano Mari Palo aloittaa Oulun musiikkijuhlien toisena taiteellisena johtajana

Sop­raa­no Mari Palo aloit­taa Oulun mu­siik­ki­juh­lien toisena tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

12.04.2022 12:19 3
North of Hell -festivaalin ohjelmisto valmis – kokonaisuuden kruunaavat brittiläiset Cradle of Filth ja Tesseract

North of Hell -fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­to valmis – ko­ko­nai­suu­den kruu­naa­vat brit­ti­läi­set Cradle of Filth ja Tes­se­ract

11.04.2022 10:29 2
Tilaajille
Viimeinkin elävien yleisöjen eteen – Hetan musiikkipäivien ohjelman ytimessä ovat tänä vuonna naissäveltäjät ja -muusikot

Vii­mein­kin elävien ylei­sö­jen eteen – Hetan mu­siik­ki­päi­vien oh­jel­man yti­mes­sä ovat tänä vuonna nais­sä­vel­tä­jät ja -muu­si­kot

06.04.2022 09:30
Tilaajille
Nallikarin Frozen People -festarin energiakokeilu tuotti 2,6 kilowattituntia sähköä – koko tapahtuman omavaraisuus vaatii kymmenen kertaa suuremman voimalan

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ta­rin ener­gia­ko­kei­lu tuotti 2,6 ki­lo­wat­ti­tun­tia sähköä – koko ta­pah­tu­man oma­va­rai­suus vaatii kym­me­nen kertaa suu­rem­man voi­ma­lan

01.04.2022 13:27 2
Tilaajille
Festivaalit tuovat poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Kuusisaareen myös tänä kesänä, opastejärjestelmää tehostetaan tulevaisuudessa – "Liikennejärjestelyjä ei tehdä kenenkään kiusaksi"

Fes­ti­vaa­lit tuovat poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Kuu­si­saa­reen myös tänä kesänä, opas­te­jär­jes­tel­mää te­hos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa – "Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ei tehdä ke­nen­kään kiu­sak­si"

29.03.2022 18:00 8
Tilaajille
Frozen People -festivaaleilla nautittiin elektronisesta musiikista ja taiteesta auringon helliessä – "Ihan huippua, että tällainen talvifestivaali järjestettiin ja pääsee nauttimaan musiikista ulkona"

Frozen People -fes­ti­vaa­leil­la nau­tit­tiin elekt­ro­ni­ses­ta mu­sii­kis­ta ja tai­tees­ta au­rin­gon hel­lies­sä – "Ihan huip­pua, että täl­lai­nen tal­vi­fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin ja pääsee naut­ti­maan mu­sii­kis­ta ulkona"

12.03.2022 21:10 4
Tilaajille
Kaksipäiväisenä järjestettävä Kuuska Soi -festivaali tuo Oulun Kuusisaareen muun muassa Uriah Heepin ja viisuedustaja The Rasmuksen

Kak­si­päi­väi­se­nä jär­jes­tet­tä­vä Kuuska Soi -fes­ti­vaa­li tuo Oulun Kuu­si­saa­reen muun muassa Uriah Heepin ja vii­su­edus­ta­ja The Ras­muk­sen

04.03.2022 10:36
Qstock julkisti uusia esiintyjäkiinnityksiä – Limp Bizkit lauantain pääesiintyjäksi

Qstock jul­kis­ti uusia esiin­ty­jä­kiin­ni­tyk­siä – Limp Bizkit lauan­tain pää­esiin­ty­jäk­si

04.03.2022 09:11 13
Nallikarin Frozen People -festivaalilla tuotetaan sähköä omavaraisesti – taideteokset valaistaan yleisön pakaralihaksilla

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ti­vaa­lil­la tuo­te­taan sähköä oma­va­rai­ses­ti – tai­de­teok­set va­lais­taan yleisön pa­ka­ra­li­hak­sil­la

02.03.2022 16:55 1
Bättre Folkin Aki Roukala: Festivaali tulee vähän pienempänä, mutta sitäkin uniikimpana – "Nyt mennään tuoreemmasti"

Bättre Folkin Aki Rou­ka­la: Fes­ti­vaa­li tulee vähän pie­nem­pä­nä, mutta sitäkin unii­kim­pa­na – "Nyt mennään tuo­reem­mas­ti"

28.02.2022 11:25
Tilaajille
Suomipop Festivaali julkaisi päiväkohtaisen ohjelmansa – festarit järjestetään Kuusisaaressa 14.–16. heinäkuuta

Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li jul­kai­si päi­vä­koh­tai­sen oh­jel­man­sa – fes­ta­rit jär­jes­te­tään Kuu­si­saa­res­sa 14.–16. hei­nä­kuu­ta

08.02.2022 11:56 7
Nallikarin Frozen People -festivaali siirtyi maaliskuulle – nyt riippuu kevään etenemisestä, ovatko kevättalven teknobileet merenjäällä vai -rannalla

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ti­vaa­li siirtyi maa­lis­kuul­le – nyt riippuu kevään ete­ne­mi­ses­tä, ovatko ke­vät­tal­ven tek­no­bi­leet me­ren­jääl­lä vai -ran­nal­la

07.02.2022 06:00
Tilaajille
Kuusisaaren North of Hell -metallifestivaalin ensimmäiset esiintyjät julki

Kuu­si­saa­ren North of Hell -me­tal­li­fes­ti­vaa­lin en­sim­mäi­set esiin­ty­jät julki

19.01.2022 09:19 1
Tilaajille
Valtio tukenut koronasta kärsineitä tapahtumia liki 15 miljoonalla eurolla – Pohjois-Pohjanmaan suurin korvaus Hailuotoon, myös Kempeleen Zemppi Areena sai kymmeniä tuhansia

Valtio tukenut ko­ro­nas­ta kär­si­nei­tä ta­pah­tu­mia liki 15 mil­joo­nal­la eurolla – Poh­jois-Poh­jan­maan suurin korvaus Hai­luo­toon, myös Kem­pe­leen Zemppi Areena sai kym­me­niä tu­han­sia

02.01.2022 11:31 14
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Oulun Elokuvateatteri Starissa pääsee kurkistamaan, miten nuoret elokuvantekijät maailman näkevät – mukana myös oululainen lyhytdokumentti Varjo

Oulun Elo­ku­va­teat­te­ri Sta­ris­sa pääsee kur­kis­ta­maan, miten nuoret elo­ku­van­te­ki­jät maail­man näkevät – mukana myös ou­lu­lai­nen ly­hyt­do­ku­ment­ti Varjo

30.11.2021 15:30 1
Tilaajille
Lapset ovat meidän kulttuurimme tulevaisuus, sanoo Oulun kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla esittäytyvä kuvataiteilija-animaattori Tini Sauvo

Lapset ovat meidän kult­tuu­rim­me tu­le­vai­suus, sanoo Oulun kan­sain­vä­li­sel­lä lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­lil­la esit­täy­ty­vä ku­va­tai­tei­li­ja-ani­maat­to­ri Tini Sauvo

18.11.2021 10:00
Tilaajille