Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Festivaalit
Oulussa järjestetään lauantaina hämärät festarit, joissa Käärijä ja Arttu Wiskari eivät esiinny  – Etkä tämän jutun luettuasi tiedä tapahtumasta juuri yhtään enempää

Oulussa jär­jes­te­tään lauan­tai­na hämärät fes­ta­rit, joissa Käärijä ja Arttu Wiskari eivät esiinny – Etkä tämän jutun luet­tua­si tiedä ta­pah­tu­mas­ta juuri yhtään enempää

23.08.2023 17:00 6
Tilaajille
Suuret Oluet Pienet Panimot -oluttapahtuma alkaa huomenna Oulussa seitsemättä kertaa – tapahtuma-alueena Autoranta ja Kaarlenväylä

Suuret Oluet Pienet Panimot -o­lut­ta­pah­tu­ma alkaa huo­men­na Oulussa seit­se­mät­tä kertaa – ­ta­pah­tu­ma-aluee­na Au­to­ran­ta ja Kaar­len­väy­lä

23.08.2023 15:02 8
Hiukkafestejä vietettiin kasarmeilla rauhallisissa tunnelmissa – "Porukka on täällä oikealla asenteella"

Hiuk­ka­fes­te­jä vie­tet­tiin ka­sar­meil­la rau­hal­li­sis­sa tun­nel­mis­sa – "Po­ruk­ka on täällä oi­keal­la asen­teel­la"

19.08.2023 21:10 2
Tilaajille
Vauhti kiihtyy -festivaalin lipunmyynti ensi vuodelle alkoi jo, vaikka ensimmäinen festivaali Oulussa on hädin tuskin saatu käyntiin

Vauhti kiihtyy -fes­ti­vaa­lin li­pun­myyn­ti ensi vuo­del­le alkoi jo, vaikka en­sim­mäi­nen fes­ti­vaa­li Oulussa on hädin tuskin saatu käyn­tiin

18.08.2023 15:31 9
Haukiputaalla syntynyt Jukka Poika huusi nuorena isänä lapsilleen pää punaisena – Nyt hän kertoo, miten oppi olemaan kilahtamatta

Hau­ki­pu­taal­la syn­ty­nyt Jukka Poika huusi nuorena isänä lap­sil­leen pää pu­nai­se­na – Nyt hän kertoo, miten oppi olemaan ki­lah­ta­mat­ta

15.08.2023 18:00 2
Tilaajille
Ouluhallin isoa pysäköintialuetta koeponnistetaan ensimmäistä kertaa festivaalialueena – rakentaminen käynnistyy tänään

Ou­lu­hal­lin isoa py­sä­köin­ti­aluet­ta koe­pon­nis­te­taan en­sim­mäis­tä kertaa fes­ti­vaa­li­aluee­na – ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy tänään

15.08.2023 12:57 6
Konserttiarvio: Harvinainen sointiyhdistelmä valloitti Oulunsalo Soin Bach-illassa

Kon­sert­tiar­vio: Har­vi­nai­nen soin­ti­yh­dis­tel­mä val­loit­ti Ou­lun­sa­lo Soin Bach-il­las­sa

13.08.2023 16:00
Tilaajille
Oululainen Reetta Häyrynen kokee maagisen hetken kerran kesässä Koitelin yössä – rakkaan harrastuksensa myötä hän tuntee palaavansa lapsuuden kesiin

Ou­lu­lai­nen Reetta Häy­ry­nen kokee maa­gi­sen hetken kerran kesässä Koi­te­lin yössä – rakkaan har­ras­tuk­sen­sa myötä hän tuntee pa­laa­van­sa lap­suu­den kesiin

10.08.2023 18:00 4
Tilaajille
Rääväsuuräppärin ja Klamydian laulajan pahvihahmoja ilmestyi viime yönä Oulun keskustaan: "Sissimarkkinointitempaus"

Rää­vä­suu­räp­pä­rin ja Kla­my­dian lau­la­jan pah­vi­hah­mo­ja il­mes­tyi viime yönä Oulun kes­kus­taan: "Sis­si­mark­ki­noin­ti­tem­paus"

10.08.2023 11:11
Tilaajille
Kesken lopetettujen Episten Mikko Levón kertoo nyt näkemyksensä, miksi tapahtuma Kuusamossa epäonnistui – "Kadun tekemiäni virheitä"

Kesken lo­pe­tet­tu­jen Episten Mikko Levón kertoo nyt nä­ke­myk­sen­sä, miksi ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa epä­on­nis­tui – "Kadun te­ke­miä­ni vir­hei­tä"

09.08.2023 13:43 9
Tilaajille
Oululaismuusikko matkusti Kuusamon Epiksille kahdelle keikalle, joista kumpikin peruuntui – "Lauantaina herätessä tapahtuman peruutuksesta sai lukea Instagramista"

Ou­lu­lais­muu­sik­ko mat­kus­ti Kuu­sa­mon Epik­sil­le kah­del­le kei­kal­le, joista kum­pi­kin pe­ruun­tui – "Lauan­tai­na he­rä­tes­sä ta­pah­tu­man pe­ruu­tuk­ses­ta sai lukea Ins­tag­ra­mis­ta"

08.08.2023 16:48 6
Tilaajille
Poliisi vahvistaa kuusamolaista festivaalia koskevan esitutkinnan ja rikosnimikkeen – selvityksessä muun muassa järjestyksenvalvojien määrä

Poliisi vah­vis­taa kuu­sa­mo­lais­ta fes­ti­vaa­lia kos­ke­van esi­tut­kin­nan ja ri­kos­ni­mik­keen – sel­vi­tyk­ses­sä muun muassa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien määrä

08.08.2023 13:54 3
Tilaajille
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa oli aineksia vaaratilanteisiinkin, kertoo festarikävijä – tapahtuman turvallisuudesta on meneillään esitutkinta

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa oli ai­nek­sia vaa­ra­ti­lan­tei­siin­kin, kertoo fes­ta­ri­kä­vi­jä – ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­des­ta on me­neil­lään esi­tut­kin­ta

08.08.2023 09:17 7
Tilaajille
Lauantaina Kuusamossa keskeytyneet festarit olivat saaneet merkittäviä avustussummia – 30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta

Lauan­tai­na Kuu­sa­mos­sa kes­key­ty­neet fes­ta­rit olivat saaneet mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia – 30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

07.08.2023 11:48 10
Tilaajille
Mitä jos Qstock-lipun hinta nousisi sitä mukaa, mitä enemmän menee kaupaksi? Loppuunmyyty festari voisi harkita kohuhinnoittelua, toinen oululaistapahtuma tyrmää ajatuksen

Mitä jos Qstock-li­pun hinta nousisi sitä mukaa, mitä enemmän menee kau­pak­si? Lop­puun­myy­ty festari voisi harkita ko­hu­hin­noit­te­lua, toinen ou­lu­lais­ta­pah­tu­ma tyrmää aja­tuk­sen

06.08.2023 17:00 22
Tilaajille
HS: Eilen Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Eilen Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 15:40 5
Tilaajille
Tärkeintä on hyvä meininki ja se on omasta asenteesta kiinni – Epäjohdonmukaisten tanssiaiset saavat kiitosta vierailta

Tär­kein­tä on hyvä mei­nin­ki ja se on omasta asen­tees­ta kiinni – Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­set saavat kii­tos­ta vie­rail­ta

03.08.2023 19:35
Tilaajille
Kuusamon Woodstock valtasi hylätyn golfkentän – ainutlaatuiseen tapahtumaan odotetaan yli 15 000 kävijää

Kuu­sa­mon Woods­tock valtasi hylätyn golf­ken­tän – ai­nut­laa­tui­seen ta­pah­tu­maan odo­te­taan yli 15 000 kävijää

02.08.2023 20:54 2
Tilaajille