Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tapahtumat
Kuukausi
Pyöräretki kesäyössä, juhannuslöylyt tuntemattomien kesken – kaupunkijuhannus Oulussa voi sisältää vaikka mitä

Pyö­rä­ret­ki ke­säyös­sä, ju­han­nus­löy­lyt tun­te­mat­to­mien kesken – kau­pun­ki­ju­han­nus Oulussa voi si­säl­tää vaikka mitä

23.06.2022 06:00 32
Tilaajille
Pohjois-Suomi raikaa juhannuksena: Mökkielämän vastapainoksi järjestetään keskikesän musiikkifestarit neljässä kaupungissa

Poh­jois-Suo­mi raikaa ju­han­nuk­se­na: Mök­ki­elä­män vas­ta­pai­nok­si jär­jes­te­tään kes­ki­ke­sän mu­siik­ki­fes­ta­rit nel­jäs­sä kau­pun­gis­sa

22.06.2022 08:30
Tilaajille
Pitkä odotus päättyi ja Sodankylä heräsi eloon – sukelsimme 37. elokuvajuhlien tunnelmiin

Pitkä odotus päättyi ja So­dan­ky­lä heräsi eloon – su­kel­sim­me 37. elo­ku­va­juh­lien tun­nel­miin

18.06.2022 10:00
Tilaajille
"Ulysses haastaa minua tiedollisesti, tunteellisesti ja mielikuvituksellisesti" – oululainen Heikki Raudaskoski on mukana lukemassa satavuotiasta klassikkokirjaa ääneen Pikisaaressa

"U­lys­ses haastaa minua tie­dol­li­ses­ti, tun­teel­li­ses­ti ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­ses­ti" – ou­lu­lai­nen Heikki Rau­das­kos­ki on mukana lu­ke­mas­sa sa­ta­vuo­tias­ta klas­sik­ko­kir­jaa ääneen Pi­ki­saa­res­sa

15.06.2022 10:00
Tilaajille
Sallan kansallispuisto avattiin alkukesän auringonpaisteessa – puisto tuo painetta Itä-Lapin raideyhteyksien kehittämiselle

Sallan kan­sal­lis­puis­to avat­tiin al­ku­ke­sän au­rin­gon­pais­tees­sa – puisto tuo pai­net­ta Itä-La­pin rai­de­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­sel­le

11.06.2022 15:51 1
Tilaajille
Oulun poliisin lupapalveluiden ruuhkat jatkuvat yhä lisävoimien palkkaamisesta huolimatta – myös kesätapahtumien järjestäjien kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­lui­den ruuhkat jat­ku­vat yhä li­sä­voi­mien palk­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta – myös ke­sä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kan­nat­taa olla liik­keel­lä hyvissä ajoin

09.06.2022 10:18 8
Tilaajille
Musiikki ja kiekkotähdet houkuttelivat runsaasti festivaalikansaa Kuusisaareen – Kaikkien kesäfestareilla palkittiin tuoreet maailmanmestarit

Mu­siik­ki ja kiek­ko­täh­det hou­kut­te­li­vat run­saas­ti fes­ti­vaa­li­kan­saa Kuu­si­saa­reen – ­Kaik­kien ke­sä­fes­ta­reil­la pal­kit­tiin tuoreet maail­man­mes­ta­rit

08.06.2022 21:58 21
Tilaajille
Vectorama ensimmäistä kertaa Ouluhalliin - vapaita paikkoja edelleen jäljellä

Vec­to­ra­ma en­sim­mäis­tä kertaa Ou­lu­hal­liin - vapaita paik­ko­ja edel­leen jäl­jel­lä

08.06.2022 16:32 1
Tilaajille
Oululainen olutharrastaja Rauli Alaruikka aloittaa pienpanimotapahtuman ja yli 10 000 erilaisen oluen jälkeen pitkän tipattoman kauden

Ou­lu­lai­nen olut­har­ras­ta­ja Rauli Ala­ruik­ka aloit­taa pien­pa­ni­mo­ta­pah­tu­man ja yli 10 000 eri­lai­sen oluen jälkeen pitkän ti­pat­to­man kauden

31.05.2022 17:35 7
Tilaajille
Uusi Craft Beer Oulu -olutfestivaali järjestetään Oulussa ensi viikonloppuna – paikalla parikymmentä pienpanimoa

Uusi Craft Beer Oulu -o­lut­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Oulussa ensi vii­kon­lop­pu­na – pai­kal­la pa­ri­kym­men­tä pien­pa­ni­moa

30.05.2022 11:54 11
Oulussa järjestetään tänä kesänä ennätyksellisen paljon tapahtumia – vilkasta tapahtumakesää varjostaa kuitenkin kustannusten nousu

Oulussa jär­jes­te­tään tänä kesänä en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ta­pah­tu­mia – ­vil­kas­ta ta­pah­tu­ma­ke­sää var­jos­taa kui­ten­kin kus­tan­nus­ten nousu

29.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Qstock julkaisi viimeiset esiintyjät, festivaalin ohjelma on nyt valmis – festari aloittaa yhteistyön Oulu2026-hankkeen kanssa

Qstock jul­kai­si vii­mei­set esiin­ty­jät, fes­ti­vaa­lin ohjelma on nyt valmis – festari aloit­taa yh­teis­työn Oulu2026-hank­keen kanssa

25.05.2022 09:31 11
Oululaisille tutun Hietasaaren maamerkin pihaan nousi kupoli, ja lauantaina siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "Akustiikka toimii aivan käsittämättömän mielenkiintoisella tavalla"

Ou­lu­lai­sil­le tutun Hie­ta­saa­ren maa­mer­kin pihaan nousi kupoli, ja lauan­tai­na siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "A­kus­tiik­ka toimii aivan kä­sit­tä­mät­tö­män mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la"

13.05.2022 06:02
Kelluva Lava rantautuu jälleen Pikisaareen – ilmainen esiintymispaikka avaa varauskalenterinsa 13. toukokuuta

Kelluva Lava ran­tau­tuu jälleen Pi­ki­saa­reen – il­mai­nen esiin­ty­mis­paik­ka avaa va­raus­ka­len­te­rin­sa 13. tou­ko­kuu­ta

12.05.2022 16:17 1
Tilaajille
Suo täyttyy kokeellisesta äänestä – Oulun Pikisaaressa järjestettävä erikoisklubi esittelee elektronisen musiikin  vaihtoehtoisempaa laitaa

Suo täyttyy ko­keel­li­ses­ta äänestä – Oulun Pi­ki­saa­res­sa jär­jes­tet­tä­vä eri­kois­klu­bi esit­te­lee elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin vaih­to­eh­toi­sem­paa laitaa

12.05.2022 10:00
Tilaajille
Pahan mielen runoja epäonnen päivänä – oululaisten Susanne Kainton ja Anni Alperin runoillassa saa velloa murheissa ja lausua angstinsa ulos

Pahan mielen runoja epä­on­nen päivänä – ou­lu­lais­ten Susanne Kainton ja Anni Alperin ru­no­il­las­sa saa velloa mur­heis­sa ja lausua angs­tin­sa ulos

10.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Oulun seudun kesän matkailuvaltit: luonnonläheisyys ja iso määrä tapahtumia – "Eletään ihan eri arkea, kuin vaikka vuosi sitten"

Oulun seudun kesän mat­kai­lu­val­tit: luon­non­lä­hei­syys ja iso määrä ta­pah­tu­mia – "E­le­tään ihan eri arkea, kuin vaikka vuosi sitten"

06.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Vappumuistio: Oulussa voi seurata teekkareiden juhlintaa ja motoristien kulkuetta – kauppojen aukiolossa ja  joukkoliikenteessä poikkeuksia

Vap­pu­muis­tio: Oulussa voi seurata teek­ka­rei­den juh­lin­taa ja mo­to­ris­tien kul­kuet­ta – kaup­po­jen au­ki­olos­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä poik­keuk­sia

29.04.2022 10:29 22
Tilaajille