Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Tapahtumat
Pohjois-Suomen Erämessut järjestetään Ouluhallissa tämän vuoden toukokuussa

Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut jär­jes­te­tään Ou­lu­hal­lis­sa tämän vuoden tou­ko­kuus­sa

23.01.2023 14:05 15
Kemiläislähtöiset siskokset perustivat tapahtumatoimiston riskialttiiseen aikaan – oululainen tapahtumatuottaja Anna Lanas puolestaan lähtisi alalta, jos homma menisi liian helpoksi

Ke­mi­läis­läh­töi­set sis­kok­set pe­rus­ti­vat ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton ris­ki­alt­tii­seen aikaan – ou­lu­lai­nen ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Anna Lanas puo­les­taan lähtisi alalta, jos homma menisi liian hel­pok­si

10.01.2023 08:00 3
Tilaajille
ZROCK-festivaalin tähdeksi Apocalyptica – tapahtuma järjestetään Kempeleessä jo kuudennen kerran

ZROCK-fes­ti­vaa­lin täh­dek­si Apo­ca­lyp­ti­ca – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Kem­pe­lees­sä jo kuu­den­nen kerran

29.12.2022 12:36 1
Hupisaarten kesä­teatterin katsomon laajentamista on selvitetty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toimijoista katsomo on riittävä, osalle se on liian pieni"

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­rin kat­so­mon laa­jen­ta­mis­ta on sel­vi­tet­ty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toi­mi­jois­ta katsomo on riit­tä­vä, osalle se on liian pieni"

12.12.2022 15:30 20
Tilaajille
Qstock julkaisi ensimmäiset esiintyjät ensi kesälle, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo  – lipunmyynti alkaa torstaina

Qstock jul­kai­si en­sim­mäi­set esiin­ty­jät ensi ke­säl­le, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo – li­pun­myyn­ti alkaa tors­tai­na

30.11.2022 10:14 26
Islantilaiset villapaidat ja hunaja tekivät kauppansa Limingan Wanhan ajan joulussa – Kuusivuotiaalle Roopelle poniratsastus oli päivän paras juttu onnenpyörän ohella

Is­lan­ti­lai­set vil­la­pai­dat ja hunaja tekivät kaup­pan­sa Li­min­gan Wanhan ajan jou­lus­sa – Kuu­si­vuo­tiaal­le Roo­pel­le po­ni­rat­sas­tus oli päivän paras juttu on­nen­pyö­rän ohella

26.11.2022 17:24 5
Tilaajille
Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaihtuivat pikkujatkoiksi Oulun taidekoulun lasten lauantaina

Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaih­tui­vat pik­ku­jat­koik­si Oulun tai­de­kou­lun lasten lauan­tai­na

19.11.2022 19:39
Tilaajille
Oulun tierna-aika alkaa perjantaina Rotuaarin kausivalojen sytytyksestä – näin paljon helmikuuhun saakka palavat valot maksavat vuorokaudessa

Oulun tier­na-ai­ka alkaa per­jan­tai­na Ro­tuaa­rin kau­si­va­lo­jen sy­ty­tyk­ses­tä – näin paljon hel­mi­kuu­hun saakka palavat valot mak­sa­vat vuo­ro­kau­des­sa

10.11.2022 06:05 29
Moneen kertaan siirretty Lamb Of Godin ja Kreatorin Oulun-keikka peruuntuu kokonaan – korvaavaa päivämäärää ei löydetty

Moneen kertaan siir­ret­ty Lamb Of Godin ja Krea­to­rin Ou­lun-keik­ka pe­ruun­tuu ko­ko­naan – kor­vaa­vaa päi­vä­mää­rää ei löy­det­ty

07.11.2022 18:50 2

Ou­lu­gos­pe­lin per­jan­tai-il­lan keikka pe­rut­tiin sai­ras­ta­pauk­sen vuoksi – ­Vii­ta­sen Piian kei­kal­le en­nak­koon os­te­tuis­ta li­puis­ta saa rahansa ta­kai­sin

04.11.2022 17:35
Ouluhallin parkkipaikoilla on pysäköintirajoituksia tulevana lauantaina

Ou­lu­hal­lin park­ki­pai­koil­la on py­sä­köin­ti­ra­joi­tuk­sia tu­le­va­na lauan­tai­na

02.11.2022 12:08
Lumo-festivaali valaisee Oulun muutaman viikon päästä – tällä kertaa nähtävänä on 20 teosta

Lu­mo-fes­ti­vaa­li va­lai­see Oulun muu­ta­man viikon päästä – tällä kertaa näh­tä­vä­nä on 20 teosta

01.11.2022 09:52 11
Oulussa vietetään Asunnottomien yötä ensi maanantaina – Rotuaarilla ohjelmassa keskustelua ja musiikkia

Oulussa vie­te­tään Asun­not­to­mien yötä ensi maa­nan­tai­na – Ro­tuaa­ril­la oh­jel­mas­sa kes­kus­te­lua ja mu­siik­kia

12.10.2022 23:34 1
"Tämä on vielä vähän vaiheessa..." Uusi oululainen kirjallisuustapahtuma Luonnosklubi uhoaa, että keskeneräistäkin tekstiä kehtaa muille näyttää

"Tämä on vielä vähän vai­hees­sa..." Uusi ou­lu­lai­nen kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Luon­nos­klu­bi uhoaa, että kes­ken­eräis­tä­kin tekstiä kehtaa muille näyttää

06.10.2022 06:00
Tilaajille
Iltalehti: 50 Centin Ouluun tuova keikkajärjestäjä yrityssaneeraukseen

Il­ta­leh­ti: 50 Centin Ouluun tuova keik­ka­jär­jes­tä­jä yri­tys­sa­nee­rauk­seen

05.10.2022 16:19 4
Rajakylän muraalin valmistumista juhlitaan maanantaina – taiteilija on mukana kertomassa muraalista ja työskentelystään Oulussa

Ra­ja­ky­län mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­li­taan maa­nan­tai­na – tai­tei­li­ja on mukana ker­to­mas­sa mu­raa­lis­ta ja työs­ken­te­lys­tään Oulussa

30.09.2022 13:45 4

Maas­to­ma­ra­ton sulkee Vir­pi­nie­men fris­bee­golf­ra­dat lauan­tai­na

27.09.2022 14:23 1
Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistolla tulevana perjantaina

Tut­ki­joi­den yötä vie­te­tään Oulun yli­opis­tol­la tu­le­va­na per­jan­tai­na

26.09.2022 07:54