Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Tapahtumat
Viimeisin 24 tuntia

Maas­to­ma­ra­ton sulkee Vir­pi­nie­men fris­bee­golf­ra­dat lauan­tai­na

27.09.2022 14:23 1
Kuukausi
Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistolla tulevana perjantaina

Tut­ki­joi­den yötä vie­te­tään Oulun yli­opis­tol­la tu­le­va­na per­jan­tai­na

26.09.2022 07:54
Zombiet tekevät paluun Oulun kaduille kahden vuoden tauon jälkeen – "Toistaiseksi mitään pahempaa ei ole sattunut"

Zombiet tekevät paluun Oulun ka­duil­le kahden vuoden tauon jälkeen – "Tois­tai­sek­si mitään pa­hem­paa ei ole sat­tu­nut"

22.09.2022 06:06 1
Oulun Irkkufestari viettää 15-vuotisjuhliaan lokakuussa – perinteisen irlantilaisen kulttuurin lisäksi mukana on ripaus saamelaisuutta sekä muun muassa ruumiinvalvojaiset

Oulun Irk­ku­fes­ta­ri viettää 15-vuo­tis­juh­liaan lo­ka­kuus­sa – pe­rin­tei­sen ir­lan­ti­lai­sen kult­tuu­rin lisäksi mukana on ripaus saa­me­lai­suut­ta sekä muun muassa ruu­miin­val­vo­jai­set

13.09.2022 12:20 1
Valtakunnallinen Rauhankävely-päätapahtuma järjestetään Oulussa

Val­ta­kun­nal­li­nen Rau­han­kä­ve­ly-pää­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Oulussa

05.09.2022 12:05 2
Viulu villitsi kaupunkilaisia tanssiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Oulu kylässä -tapahtumassa – Oulun Päivien ohjelma jatkuu vielä huomenna

Viulu vil­lit­si kau­pun­ki­lai­sia tans­siin en­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­te­tys­sä Oulu kylässä -ta­pah­tu­mas­sa – Oulun Päivien ohjelma jatkuu vielä huo­men­na

03.09.2022 19:14 2
Tilaajille
Piipahda taiteilijan luona – Tuiran komeassa Komun talossa työskentelevä Heidi Toivainen ja yli 20 muuta oululaistaiteilijaa avaavat työhuoneensa ovet vierailijoille viikonloppuna

Pii­pah­da tai­tei­li­jan luona – Tuiran ko­meas­sa Komun talossa työs­ken­te­le­vä Heidi Toi­vai­nen ja yli 20 muuta ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa avaavat työ­huo­neen­sa ovet vie­rai­li­joil­le vii­kon­lop­pu­na

01.09.2022 08:00
Tilaajille
Miten sukan voi neuloa kärjestä aloittaen? Kädentaitojen ystäviä hemmotellaan Käsittämättömiä käsitöitä -tapahtumalla Oulussa lauantaina

Miten sukan voi neuloa kär­jes­tä aloit­taen? Kä­den­tai­to­jen ystäviä hem­mo­tel­laan Kä­sit­tä­mät­tö­miä kä­si­töi­tä -ta­pah­tu­mal­la Oulussa lauan­tai­na

31.08.2022 11:37 5
Oulun Päivät juhlii kuusikymppisiä – kaupunkifestivaali levittäytyy laajasti eri kaupunginosiin

Oulun Päivät juhlii kuu­si­kymp­pi­siä – kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li le­vit­täy­tyy laa­jas­ti eri kau­pun­gin­osiin

30.08.2022 14:24 1
Vanhemmat
Trendijuomaksi noussut kuplatee on uusi tuttavuus ja currykastike vie kielen mennessään – Pikisaaren monikultuurinen toritapahtuma rohkaisee ottamaan ensiaskeleen yrittäjyyteen

Tren­di­juo­mak­si noussut kup­la­tee on uusi tut­ta­vuus ja cur­ry­kas­ti­ke vie kielen men­nes­sään – Pi­ki­saa­ren mo­ni­kul­tuu­ri­nen to­ri­ta­pah­tu­ma roh­kai­see ot­ta­maan en­si­as­ke­leen yrit­tä­jyy­teen

27.08.2022 17:30
Tilaajille
Ilmakitarat soivat rauhaa Oulun Rotuaarilla, rauhan vuoksi kenialaiskilpailijakin matkasi 60 tuntia Ouluun – voitto meni Ranskaan

Il­ma­ki­ta­rat soivat rauhaa Oulun Ro­tuaa­ril­la, rauhan vuoksi ke­nia­lais­kil­pai­li­ja­kin matkasi 60 tuntia Ouluun – voitto meni Rans­kaan

26.08.2022 23:55 7
Tilaajille
Kepeä ja vieraanvarainen Titta på Tuira kutsuu  korttelijuhlaan – "On tuiralaisten ansiota, että olemme jaksaneet tehdä tapahtumaa vuodesta toiseen"

Kepeä ja vie­raan­va­rai­nen Titta på Tuira kutsuu kort­te­li­juh­laan – "On tui­ra­lais­ten an­sio­ta, että olemme jak­sa­neet tehdä ta­pah­tu­maa vuo­des­ta toi­seen"

25.08.2022 16:10
Tilaajille
Höyhtyän ostoskeskus puetaan juhlahepeniin, kun OstariFestaria vietetään viikonloppuna kahden vuoden koronatauon jälkeen – musiikin lisäksi yleisöä houkutellaan muun muassa viinibaarilla ja kutunurkkauksella

Höyh­tyän os­tos­kes­kus puetaan juh­la­he­pe­niin, kun Os­ta­ri­Fes­ta­ria vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na kahden vuoden ko­ro­na­tauon jälkeen – mu­sii­kin lisäksi yleisöä hou­ku­tel­laan muun muassa vii­ni­baa­ril­la ja ku­tu­nurk­kauk­sel­la

25.08.2022 16:00 3
Tilaajille
Pienpanimoita esittelevä Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtuma järjestetään kuudetta kertaa Oulun torilla

Pien­pa­ni­moi­ta esit­te­le­vä Suuret Oluet Pienet Panimot -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kuu­det­ta kertaa Oulun torilla

24.08.2022 14:53 4
Hippiliike vai jotain muuta? "Tavoitteenamme on tämän myötä rakentaa koko maailman kattava puunhalausten verkosto"

Hip­pi­lii­ke vai jotain muuta? "Ta­voit­tee­nam­me on tämän myötä ra­ken­taa koko maail­man kattava puun­ha­laus­ten ver­kos­to"

22.08.2022 14:01 1
Tilaajille
Tulossa laaja kattaus mustavalkoisia, avaruuteen sijoittuvia ja kaleidoskooppimaisia musiikkivideoita – Myös Ukrainan sota näkyy videoissa

Tulossa laaja kattaus mus­ta­val­koi­sia, ava­ruu­teen si­joit­tu­via ja ka­lei­do­skoop­pi­mai­sia mu­siik­ki­vi­deoi­ta – Myös Uk­rai­nan sota näkyy vi­deois­sa

22.08.2022 10:00
Tilaajille
Limingassa järjestetään perjantaina Vilho Lampi -seminaari – 100 vuotta sitten eläneen maalarin tarina ja taide koskettavat myös 2020-luvun nuoria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Vilho Lampi -se­mi­naa­ri – 100 vuotta sitten eläneen maa­la­rin tarina ja taide kos­ket­ta­vat myös 2020-lu­vun nuoria

11.08.2022 11:34
Tilaajille
Jazzbasisti Steinar Raknes joutui viime tipassa perumaan illan keikkansa Elojazzeilla – tilalle saatiin jazzpianisti Kari Ikonen

Jazz­ba­sis­ti Steinar Raknes joutui viime tipassa pe­ru­maan illan keik­kan­sa Elo­jaz­zeil­la – tilalle saatiin jazz­pia­nis­ti Kari Ikonen

06.08.2022 12:19