Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tapahtumat
Viimeisin 12 tuntia
6 valopilkkua Oulun synkkään syksyyn: Nämä asiat tuovat iloa Kalevan lukijoille

6 va­lo­pilk­kua Oulun synk­kään syk­syyn: Nämä asiat tuovat iloa Kalevan lu­ki­joil­le

13:50 4
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Rogaining-tapahtuma houkuttelee seikkailemaan Oulun yöhön – "Pimeä kaupunki yllättää takuuvarmasti"

Ro­gai­ning-ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee seik­kai­le­maan Oulun yöhön – "Pimeä kau­pun­ki yl­lät­tää ta­kuu­var­mas­ti"

06:15 2
Kuukausi
Koskelan seurakuntakodissa voi kokeilla hiljaisuutta yhdessä toisten kanssa

Kos­ke­lan seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa voi ko­keil­la hil­jai­suut­ta yhdessä toisten kanssa

26.09.2023 17:00
Talentista tuttu vatsastapuhuja Sari Aalto kiertää Jokeri Pokeri Boxin kanssa

Ta­len­tis­ta tuttu vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto kiertää Jokeri Pokeri Boxin kanssa

19.09.2023 17:27
Oulussa on pubivisojen lisäksi tarjolla K18-iltoja, pianoballadistin esityksiä ja speed datingia – erikoisempia aktiviteetteja kaivataan kaupunkiin enemmänkin

Oulussa on pu­bi­vi­so­jen lisäksi tar­jol­la K18-il­to­ja, pia­no­bal­la­dis­tin esi­tyk­siä ja speed da­tin­gia – eri­koi­sem­pia ak­ti­vi­teet­te­ja kai­va­taan kau­pun­kiin enem­män­kin

15.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Gregorian esiintyy Oulussa marraskuussa – suuri kysyntä sai järjestämään Suomeen kolme lisäkonserttia

Gre­go­rian esiin­tyy Oulussa mar­ras­kuus­sa – suuri kysyntä sai jär­jes­tä­mään Suomeen kolme li­sä­kon­sert­tia

12.09.2023 15:00
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Lumijokinen Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Lu­mi­jo­ki­nen Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

11.09.2023 15:01 3
Tilaajille
Bassokaiuttimien äänenpaine tuntuu rintakehässä ja nostaa hiuksetkin pystyyn – Ouluhallin Hötsi-tapahtumassa esiteltiin tuunattuja autounelmia ja otettiin äänentoistolaitteistoista mittaa

Bas­so­kaiut­ti­mien ää­nen­pai­ne tuntuu rin­ta­ke­häs­sä ja nostaa hiuk­set­kin pystyyn – Ou­lu­hal­lin Höt­si-ta­pah­tu­mas­sa esi­tel­tiin tuu­nat­tu­ja au­to­unel­mia ja otet­tiin ää­nen­tois­to­lait­teis­tois­ta mittaa

10.09.2023 21:13 9
Tilaajille
Kempeleläisellä Jarkko Hyvärisellä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Viikonlopun näyttelyyn hän tuunasi poikansa kanssa Golfin ja Transporterin

Kem­pe­le­läi­sel­lä Jarkko Hy­vä­ri­sel­lä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Vii­kon­lo­pun näyt­te­lyyn hän tuunasi poi­kan­sa kanssa Golfin ja Trans­por­te­rin

08.09.2023 06:00 12
Tilaajille
Madetojan puistossa testaillaan ideoita Pokkisenväylälle suunniteltua tapahtumalavaa varten – "Tarpeeksi hyvillä ideoilla on tapana toteutua"

Ma­det­ojan puis­tos­sa tes­tail­laan ideoita Pok­ki­sen­väy­läl­le suun­ni­tel­tua ta­pah­tu­ma­la­vaa varten – "Tar­peek­si hyvillä ideoil­la on tapana to­teu­tua"

06.09.2023 12:35 4
Tilaajille
Pimeä kausi käynnistyy Hietasaaresta – uusi Oulu Bat Night -tapahtuma on sekoitus pohjanlepakoita, kulttuuria ja kauhua

Pimeä kausi käyn­nis­tyy Hie­ta­saa­res­ta – uusi Oulu Bat Night -ta­pah­tu­ma on se­koi­tus poh­jan­le­pa­koi­ta, kult­tuu­ria ja kauhua

01.09.2023 06:10
Kävimme tutustumassa Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostavaan Makuseikkailuun – "Puoli tuntia avaamisen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuumana"

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun seudun ruo­ka­kult­tuu­ria esille nos­ta­vaan Ma­ku­seik­kai­luun – "­Puo­li tuntia avaa­mi­sen jälkeen grilli on ollut koko ajan kuu­ma­na"

31.08.2023 18:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kun Juha Torvinen jälleen kerran tuomaroi ilmakitaransoiton MM-kisoja, hän ei vaadi uskottavaa kitaraotetta – 2 muuta asiaa ratkaisevat

Kun Juha Tor­vi­nen jälleen kerran tuo­ma­roi il­ma­ki­ta­ran­soi­ton MM-ki­so­ja, hän ei vaadi us­kot­ta­vaa ki­ta­ra­otet­ta – 2 muuta asiaa rat­kai­se­vat

24.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulussa järjestetään lauantaina hämärät festarit, joissa Käärijä ja Arttu Wiskari eivät esiinny  – Etkä tämän jutun luettuasi tiedä tapahtumasta juuri yhtään enempää

Oulussa jär­jes­te­tään lauan­tai­na hämärät fes­ta­rit, joissa Käärijä ja Arttu Wiskari eivät esiinny – Etkä tämän jutun luet­tua­si tiedä ta­pah­tu­mas­ta juuri yhtään enempää

23.08.2023 17:00 6
Tilaajille
Suuret Oluet Pienet Panimot -oluttapahtuma alkaa huomenna Oulussa seitsemättä kertaa – tapahtuma-alueena Autoranta ja Kaarlenväylä

Suuret Oluet Pienet Panimot -o­lut­ta­pah­tu­ma alkaa huo­men­na Oulussa seit­se­mät­tä kertaa – ­ta­pah­tu­ma-aluee­na Au­to­ran­ta ja Kaar­len­väy­lä

23.08.2023 15:02 8
Hiukkafestejä vietettiin kasarmeilla rauhallisissa tunnelmissa – "Porukka on täällä oikealla asenteella"

Hiuk­ka­fes­te­jä vie­tet­tiin ka­sar­meil­la rau­hal­li­sis­sa tun­nel­mis­sa – "Po­ruk­ka on täällä oi­keal­la asen­teel­la"

19.08.2023 21:10 2
Tilaajille
Oululaisen Juhani Oivon järjestämissä tapahtumissa on syntynyt jopa ystävien parisuhteita – 20 vuotta kestänyt DJ-ura alkoi skrätsäysäänten lumosta

Ou­lu­lai­sen Juhani Oivon jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa on syn­ty­nyt jopa ys­tä­vien pa­ri­suh­tei­ta – 20 vuotta kes­tä­nyt DJ-ura alkoi skrät­säy­sään­ten lumosta

18.08.2023 17:00
Tilaajille
Vauhti kiihtyy -festivaalin lipunmyynti ensi vuodelle alkoi jo, vaikka ensimmäinen festivaali Oulussa on hädin tuskin saatu käyntiin

Vauhti kiihtyy -fes­ti­vaa­lin li­pun­myyn­ti ensi vuo­del­le alkoi jo, vaikka en­sim­mäi­nen fes­ti­vaa­li Oulussa on hädin tuskin saatu käyn­tiin

18.08.2023 15:31 9
Kalevan lukijoilta tiukka analyysi: Nämä tapahtumat jäivät puuttumaan Oulun kesästä

Kalevan lu­ki­joil­ta tiukka ana­lyy­si: Nämä ta­pah­tu­mat jäivät puut­tu­maan Oulun kesästä

18.08.2023 14:22 12
Tilaajille
Ouluhallin isoa pysäköintialuetta koeponnistetaan ensimmäistä kertaa festivaalialueena – rakentaminen käynnistyy tänään

Ou­lu­hal­lin isoa py­sä­köin­ti­aluet­ta koe­pon­nis­te­taan en­sim­mäis­tä kertaa fes­ti­vaa­li­aluee­na – ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy tänään

15.08.2023 12:57 6