Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tapahtumat
Kuukausi
Oulun poliisi: "Saatamme vaatia tapahtuman järjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojia"

Oulun po­lii­si: "Saa­tam­me vaatia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jää li­sää­mään jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia"

25.05.2023 15:06
Aina pitäisi olla jotain fressiä, miettii Erkki Kuoksa, kun hän järjestää Erämessuja ja muita tapahtumia – Oulussa kaupunki on hyvin mukana, hän kehuu

Aina pitäisi olla jotain fres­siä, miettii Erkki Kuoksa, kun hän jär­jes­tää Erä­mes­su­ja ja muita ta­pah­tu­mia – Ou­lus­sa kau­pun­ki on hyvin mukana, hän kehuu

21.05.2023 14:18 2
Tilaajille
Oululainen kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtuma Kummacon järjestetään viikonloppuna sateenkaarevana ja teemalla Lentoon

Ou­lu­lai­nen kir­jal­li­suus- ja pop­kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Kum­ma­con jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na sa­teen­kaa­re­va­na ja tee­mal­la Lentoon

19.05.2023 13:07
Qstock julkaisi juhlavuotensa ohjelman – pääesiintyjinä tänä vuonna Megadeth ja Ellie Goulding, kaikkiaan festareilla on yli 70 esiintyjää

Qstock jul­kai­si juh­la­vuo­ten­sa oh­jel­man – pää­esiin­ty­ji­nä tänä vuonna Me­ga­deth ja Ellie Goul­ding, kaik­kiaan fes­ta­reil­la on yli 70 esiin­ty­jää

19.05.2023 09:37 38
Oulun aktiivinen taikayhteisö antoi aikanaan vahvan pohjan Henri Kemppaisen kansainväliselle uralle – Paikallisen taikurin mukaan lajista on tullut vähän undergroundia

Oulun ak­tii­vi­nen tai­ka­yh­tei­sö antoi ai­ka­naan vahvan pohjan Henri Kemp­pai­sen kan­sain­vä­li­sel­le uralle – Pai­kal­li­sen tai­ku­rin mukaan lajista on tullut vähän un­der­groun­dia

14.05.2023 07:00
Tilaajille
"Tori on osa oululaista sielunmaisemaa, mutta siellä on asioita, jotka eivät kuulu joukkoon" – Merikoskikerhon tapahtumassa kannettiin huolta keskeneräisestä torihotellista

"Tori on osa ou­lu­lais­ta sie­lun­mai­se­maa, mutta siellä on asioi­ta, jotka eivät kuulu jouk­koon" – Me­ri­kos­ki­ker­hon ta­pah­tu­mas­sa kan­net­tiin huolta kes­ken­eräi­ses­tä to­ri­ho­tel­lis­ta

13.05.2023 16:46 37
Tilaajille
"Olen nähnyt, kuinka musiikki tuo itsevarmuutta oppilaalle" – 30 vuotta täyttävä nuorten Rotuaari Soi -bänditapahtuma kantaa huolta musiikin asemasta kouluissa

"Olen nähnyt, kuinka mu­siik­ki tuo it­se­var­muut­ta op­pi­laal­le" – 30 vuotta täyt­tä­vä nuorten Ro­tuaa­ri Soi -bän­di­ta­pah­tu­ma kantaa huolta mu­sii­kin ase­mas­ta kou­luis­sa

12.05.2023 07:00
Tilaajille
American Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ouluhallin äitienpäiväviikonloppuna
Mainos American Car Show

Ame­ri­can Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ou­lu­hal­lin äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

06.05.2023 06:00
Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet Suomen ensi-illassa Sodankylän elokuvajuhlilla – Maustetyttöjen elokuvakonsertti valtaa ison teltan

Aki Kau­ris­mäen Kuol­leet lehdet Suomen en­si-il­las­sa So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – Maus­te­tyt­tö­jen elo­ku­va­kon­sert­ti valtaa ison teltan

05.05.2023 13:48
Kesän kalenteri täyttyy karkeloista – Kylätapahtumat tyydyttävät erästä ihmisten perustarvetta
Kolumni

Kesän ka­len­te­ri täyttyy kar­ke­lois­ta – Ky­lä­ta­pah­tu­mat tyy­dyt­tä­vät erästä ih­mis­ten pe­rus­tar­vet­ta

04.05.2023 18:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Muhoksella järjestetään kesäkuussa uusi festivaali, joka juhlistaa Kirkkosaaren siltaa – pääesiintyjänä rock-yhtye 22-Pistepirkko

Mu­hok­sel­la jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa uusi fes­ti­vaa­li, joka juh­lis­taa Kirk­ko­saa­ren siltaa – ­pääe­siin­ty­jä­nä rock-yh­tye 22-Pis­te­pirk­ko

25.04.2023 18:24 1
Tilaajille
Iso Ilo viettää Tuplajuhulia – perinteinen vappushow on tällä kertaa ylistys yhdessä laulamiselle

Iso Ilo viettää Tup­la­ju­hu­lia – pe­rin­tei­nen vap­pu­show on tällä kertaa ylistys yhdessä lau­la­mi­sel­le

25.04.2023 09:30
Tilaajille
Hiukkavaaran K2 Taiteilijatalo muuttuu viikonlopun ajaksi kerrostalon kokoiseksi galleriaksi – Kaleva pääsi kurkistamaan etukäteen muutamaan talon kymmenistä työhuoneista

Hiuk­ka­vaa­ran K2 Tai­tei­li­ja­ta­lo muuttuu vii­kon­lo­pun ajaksi ker­ros­ta­lon ko­koi­sek­si gal­le­riak­si – Kaleva pääsi kur­kis­ta­maan etu­kä­teen muu­ta­maan talon kym­me­nis­tä työ­huo­neis­ta

21.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Oulussa kokeillaan tapahtumalippua, jossa Voimistelupäiville osallistuva voi pääsylipulla tai kisapassilla pääsee ajamaan paikallisliikenteen onnikoilla

Oulussa ko­keil­laan ta­pah­tu­ma­lip­pua, jossa Voi­mis­te­lu­päi­vil­le osal­lis­tu­va voi pää­sy­li­pul­la tai ki­sa­pas­sil­la pääsee ajamaan pai­kal­lis­lii­ken­teen on­ni­koil­la

18.04.2023 15:18 3
Tilaajille
Palliatiivisen hoidon tapahtuma järjestetään Oulussa –  elämän loppuvaiheen hoitoon halutaan yhtenäiset perusteet

Pal­lia­tii­vi­sen hoidon ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Oulussa – elämän lop­pu­vai­heen hoitoon ha­lu­taan yh­te­näi­set pe­rus­teet

13.04.2023 09:24 1
Rotuaari Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajankohtaa, metallimusiikin ystävät voivat joutua pettymään – tältä näyttää Oulun festarikesä 2023

Ro­tuaa­ri Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajan­koh­taa, me­tal­li­mu­sii­kin ystävät voivat joutua pet­ty­mään – tältä näyttää Oulun fes­ta­ri­ke­sä 2023

13.04.2023 15:40 9
Tilaajille
Pääsiäiskokko syttyy Oulun lammassaaressa lauantaina – ohjelmassa on myös trullien kauneuskilpailu

Pää­siäis­kok­ko syttyy Oulun lam­mas­saa­res­sa lauan­tai­na – oh­jel­mas­sa on myös trul­lien kau­neus­kil­pai­lu

04.04.2023 11:01 8
Kuoro, jossa ääni ei ratkaise – Teekkarikuoro TeeKu on nostattanut rempseällä laulannallaan tunnelmaa Oulussa jo kolme vuosikymmentä

Kuoro, jossa ääni ei rat­kai­se – Teek­ka­ri­kuo­ro TeeKu on nos­tat­ta­nut remp­seäl­lä lau­lan­nal­laan tun­nel­maa Oulussa jo kolme vuo­si­kym­men­tä

31.03.2023 06:15
Oulussa järjestetään Luontomarssi, joka vaatii päättäjiä pysäyttämään luontokadon ja hillitsemään ilmastokriisiä

Oulussa jär­jes­te­tään Luon­to­mars­si, joka vaatii päät­tä­jiä py­säyt­tä­mään luon­to­ka­don ja hil­lit­se­mään il­mas­to­krii­siä

16.03.2023 10:28 25
Kansainvälinen kongressimatkailu on elpynyt Oulussa ja Suomessa – koronavuosien jälkeen ollaan palattu fyysisiin tapahtumiin

Kan­sain­vä­li­nen kong­res­si­mat­kai­lu on elpynyt Oulussa ja Suo­mes­sa – ­ko­ro­na­vuo­sien jälkeen ollaan palattu fyy­si­siin ta­pah­tu­miin

15.03.2023 11:27 2