Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tapahtumat
Kuukausi
Oululaisella Turkan Ratsurinteellä nähtiin tapahtumarikas kisa  – Hiihtoratsastus on hauskaa puuhaa, mutta harrastuspaikat ovat harvassa

Ou­lu­lai­sel­la Turkan Rat­su­rin­teel­lä nähtiin ta­pah­tu­ma­ri­kas kisa – Hiih­to­rat­sas­tus on hauskaa puuhaa, mutta har­ras­tus­pai­kat ovat har­vas­sa

25.02.2024 21:14 3
Tilaajille
Moottorikelkat houkuttelivat väkeä Raksilan pesäpallostadionille retkimeiningillä – "Tämä on ihana talvitapahtuma, jossa on pärinää ja oma fiiliksensä"

Moot­to­ri­kel­kat hou­kut­te­li­vat väkeä Rak­si­lan pe­sä­pal­los­ta­dio­nil­le ret­ki­mei­nin­gil­lä – "Tämä on ihana tal­vi­ta­pah­tu­ma, jossa on pärinää ja oma fii­lik­sen­sä"

23.02.2024 21:56 3
Tilaajille
The Prodigy palaa Qstockin päälavalle – festivaali julkisti liudan uusia esiintyjiä

The Prodigy palaa Qstoc­kin pää­la­val­le – fes­ti­vaa­li jul­kis­ti liudan uusia esiin­ty­jiä

22.02.2024 09:00 21
Mika Nevalainen ja Tuomas Qvist palkittiin Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa Oulussa

Mika Ne­va­lai­nen ja Tuomas Qvist pal­kit­tiin Poh­jo­lan Lää­kä­ri­päi­vien ava­jai­sis­sa Oulussa

20.02.2024 20:00 1
Oulun Päiville etsitään ohjelmaa ja tapahtumia – tuotantorahaa voi hakea huhtikuun alkuun saakka

Oulun Päi­vil­le et­si­tään oh­jel­maa ja ta­pah­tu­mia – ­tuo­tan­to­ra­haa voi hakea huh­ti­kuun alkuun saakka

19.02.2024 10:33 3
Barbiet ja satuhahmot juhlivat hyytävässä pakkasessa – Seurasimme penkkarihulinoita Oulun keskustassa

Barbiet ja sa­tu­hah­mot juh­li­vat hyy­tä­väs­sä pak­ka­ses­sa – Seu­ra­sim­me penk­ka­ri­hu­li­noi­ta Oulun kes­kus­tas­sa

08.02.2024 19:21
Tilaajille
Raimo Lusma lukee ajatuksia ja syö nauloja – oululaistaustainen mentalisti ja fakiiri hämmästyttää Pikisaaressa perjantaina

Raimo Lusma lukee aja­tuk­sia ja syö nauloja – ou­lu­lais­taus­tai­nen men­ta­lis­ti ja fakiiri häm­mäs­tyt­tää Pi­ki­saa­res­sa per­jan­tai­na

08.02.2024 06:05
Muhoksella muistetaan edesmennyttä Sentenced-kitaristi Miika Tenkulaa – luvassa on kaksipäiväinen kirjanjulkaisu- ja musiikkitapahtuma maaliskuussa

Mu­hok­sel­la muis­te­taan edes­men­nyt­tä Sen­ten­ced-ki­ta­ris­ti Miika Ten­ku­laa – luvassa on kak­si­päi­väi­nen kir­jan­jul­kai­su- ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma maa­lis­kuus­sa

06.02.2024 17:49 1
Tilaajille
Kärpät lisää tapahtumia otteluiden ympärille liveyleisön houkuttelemiseksi – "Vaikutteita on otettu Pohjois-Amerikasta"

Kärpät lisää ta­pah­tu­mia ot­te­lui­den ym­pä­ril­le li­vey­lei­sön hou­kut­te­le­mi­sek­si – "Vai­kut­tei­ta on otettu Poh­jois-Ame­ri­kas­ta"

04.02.2024 06:15 47
Pilkahdus-tapahtumassa pohditaan vallankäyttöä ja väärinkäyttöä Chaplinin elokuvaklassikon kautta

Pil­kah­dus-ta­pah­tu­mas­sa poh­di­taan val­lan­käyt­töä ja vää­rin­käyt­töä Chap­li­nin elo­ku­vak­las­si­kon kautta

02.02.2024 12:57
Vanhemmat
Oulun yliopistoon rakentui suunnistusrata – Sisäsuunnistus on hauska ja nopeatempoinen laji, joka haastaa kokeneemmat mutta onnistuu aloittelijaltakin

Oulun ylio­pis­toon ra­ken­tui suun­nis­tus­ra­ta – ­Si­sä­suun­nis­tus on hauska ja no­pea­tem­poi­nen laji, joka haastaa ko­ke­neem­mat mutta on­nis­tuu aloit­te­li­jal­ta­kin

13.01.2024 21:43 1
Tilaajille
Presidenttiehdokkaat korostivat Pohjoismaiden yhteistyön merkitystä –  Kalevan ja Lapin Kansan vaalitentti veti Pohjankartanon salin täyteen Oulussa

Pre­si­dent­tieh­dok­kaat ko­ros­ti­vat Poh­jois­mai­den yh­teis­työn mer­ki­tys­tä – Kalevan ja Lapin Kansan vaa­li­tent­ti veti Poh­jan­kar­ta­non salin täyteen Oulussa

12.01.2024 22:26 8
Tilaajille
Ruka sai festivaalivalot tammikuun lopulle asti – Rakennetun tunturin valaisu on mutkattomampaa kuin luonnonmaisemissa

Ruka sai fes­ti­vaa­li­va­lot tam­mi­kuun lopulle asti – Ra­ken­ne­tun tun­tu­rin valaisu on mut­kat­to­mam­paa kuin luon­non­mai­se­mis­sa

12.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Jos törttöilet jouluna, saatko kovemman rangaistuksen? Selvitimme, miten joulurauha käytännössä vaikuttaa

Jos tört­töi­let jou­lu­na, saatko ko­vem­man ran­gais­tuk­sen? Sel­vi­tim­me, miten jou­lu­rau­ha käy­tän­nös­sä vai­kut­taa

20.12.2023 06:00 2
Tilaajille
Voisiko Valkean edessä olla luistinrata? Torstaina uudessa paikassa avautuneella Tiernatorilla kuultiin villi ehdotus

Voisiko Valkean edessä olla luis­tin­ra­ta? Tors­tai­na uudessa pai­kas­sa avau­tu­neel­la Tier­na­to­ril­la kuul­tiin villi ehdotus

07.12.2023 18:29 26
Tilaajille
Pudasjärvellä metallifestivaali ensi kesänä: Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen

Pu­das­jär­vel­lä me­tal­li­fes­ti­vaa­li ensi kesänä: Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

05.12.2023 16:00 6
Tilaajille
Kuusamon epäonnistuneet festarit Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona toteutumiselle on lipunmyyntikampanjan onnistuminen

Kuu­sa­mon epäon­nis­tu­neet fes­ta­rit Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona to­teu­tu­mi­sel­le on li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen

01.12.2023 10:55 1
Tilaajille
Jouluiset tapahtumat ja elämykset Oulussa kootusti – Katso vinkit Oulun ja Pohjolan rengastien jouluun!
Mainos Visit Oulu

Jou­lui­set ta­pah­tu­mat ja elä­myk­set Oulussa koo­tus­ti – Katso vinkit Oulun ja Poh­jo­lan ren­gas­tien jou­luun!

28.11.2023 06:01
Tiernapoikakisan laulamisen riemu ilahdutti tuomaristoa ja yleisöä – Perinnesarjan voiton nappasi Lakeuden kuninkaat Tyrnävältä

Tier­na­poi­ka­ki­san lau­la­mi­sen riemu ilah­dut­ti tuo­ma­ris­toa ja yleisöä – Pe­rin­ne­sar­jan voiton nappasi La­keu­den ku­nin­kaat Tyr­nä­väl­tä

26.11.2023 19:55 11
Tilaajille