Tapahtumat
Kierikkikeskus voi sittenkin järjestää yhden kesätapahtuman – Muinastulien iltaa vietetään elokuun lopussa

Kie­rik­ki­kes­kus voi sit­ten­kin jär­jes­tää yhden ke­sä­ta­pah­tu­man – Mui­nas­tu­lien iltaa vie­te­tään elokuun lopussa

28.07.2020 12:29 0
Musiikkitapahtumien jatko koronan jälkeen pohdituttaa haapavetistä muusikkoa Timo Hannulaa – "Miten ympärivuotiset kiinteät kustannuksemme otetaan huomioon?"

Mu­siik­ki­ta­pah­tu­mien jatko koronan jälkeen poh­di­tut­taa haa­pa­ve­tis­tä muu­sik­koa Timo Han­nu­laa – "Miten ym­pä­ri­vuo­ti­set kiin­teät kus­tan­nuk­sem­me otetaan huo­mioon?"

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Keikat pienpanimon patiolla tuovat lievitystä Oulun keikkakesän ohuuteen – "Saadaan taas vähän eloa kaupunkiin"

Keikat pien­pa­ni­mon pa­tiol­la tuovat lie­vi­tys­tä Oulun keik­ka­ke­sän ohuu­teen – "Saa­daan taas vähän eloa kau­pun­kiin"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Suviseuroja vietetään tänä vuonna perhepiireissä pihoilla – kesäjuhlaa kuunnellaan ja katsotaan radion ja netin kautta

Su­vi­seu­ro­ja vie­te­tään tänä vuonna per­he­pii­reis­sä pi­hoil­la – ke­sä­juh­laa kuun­nel­laan ja kat­so­taan radion ja netin kautta

24.06.2020 06:30 3
Tilaajille
Valitse itselle kiinnostavimmat kohteet – menokalenteri pursuaa monenlaista mukavaa tekemistä, näkemistä ja kokemista Pohjois-Suomen kesään

Valitse itselle kiin­nos­ta­vim­mat kohteet – me­no­ka­len­te­ri pursuaa mo­nen­lais­ta mukavaa te­ke­mis­tä, nä­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta Poh­jois-Suo­men kesään

18.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Oulaisten musiikkiviikot julkisti ohjelmansa – mukana yhteensä 16 konserttia hevistä humppaan

Ou­lais­ten mu­siik­ki­vii­kot jul­kis­ti oh­jel­man­sa – mukana yh­teen­sä 16 kon­sert­tia hevistä hump­paan

15.06.2020 15:29 0
Ulkotilaisuuksiin voi ottaa heinäkuussa yli 500 ihmistä, jos käytössä on useita katsomolohkoja tai rajattavia alueita

Ul­ko­ti­lai­suuk­siin voi ottaa hei­nä­kuus­sa yli 500 ih­mis­tä, jos käy­tös­sä on useita kat­so­mo­loh­ko­ja tai ra­jat­ta­via alueita

11.06.2020 13:01 1
Elojazz siirtyy vuodella eteenpäin, esiintyjäkattaus pysynee suurimmaksi osaksi samana – festivaalijohtaja: "Ohjelmisto tuntuu onneksi olevan yksi pienimmistä murheista"

Elojazz siirtyy vuo­del­la eteen­päin, esiin­ty­jä­kat­taus pysynee suu­rim­mak­si osaksi samana – fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja: "Oh­jel­mis­to tuntuu onneksi olevan yksi pie­nim­mis­tä mur­heis­ta"

26.05.2020 14:45 0
Ovien sulkeminen oli kova pommi Club Teatrialle, joka talousvaikeuksien jälkeen suunnitteli jopa laajentumista: "Synkistelyn jälkeen on tapahtunut jo paljon hyvääkin"

Ovien sul­ke­mi­nen oli kova pommi Club Teat­rial­le, joka ta­lous­vai­keuk­sien jälkeen suun­nit­te­li jopa laa­jen­tu­mis­ta: "Syn­kis­te­lyn jälkeen on ta­pah­tu­nut jo paljon hy­vää­kin"

19.05.2020 17:17 0
Tilaajille
Rotuaariralli siirretty syyskuulle - kaupunkiseikkailu toteutetaan, jos tautitilanne sen sallii

Ro­tuaa­ri­ral­li siir­ret­ty syys­kuul­le - kau­pun­ki­seik­kai­lu to­teu­te­taan, jos tau­ti­ti­lan­ne sen sallii

12.05.2020 11:39 0