Tapahtumat
Kuukausi
Oulun Lammassaari muuttuu elokuussa yhden illan ajan Taikasaareksi – taianomainen ja karnevaalimainen tapahtuma etsii paikallisia esiintyjiä

Oulun Lam­mas­saa­ri muuttuu elo­kuus­sa yhden illan ajan Tai­ka­saa­rek­si – taian­omai­nen ja kar­ne­vaa­li­mai­nen ta­pah­tu­ma etsii pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä

10.01.2022 09:23 3
Miss Oulua etsitään taas parin välivuoden jälkeen – "Tällaiselle kilpailulle on selkeästi kysyntää"

Miss Oulua et­si­tään taas parin vä­li­vuo­den jälkeen – "Täl­lai­sel­le kil­pai­lul­le on sel­keäs­ti ky­syn­tää"

09.01.2022 06:25 13
Valtio tukenut koronasta kärsineitä tapahtumia liki 15 miljoonalla eurolla – Pohjois-Pohjanmaan suurin korvaus Hailuotoon, myös Kempeleen Zemppi Areena sai kymmeniä tuhansia

Valtio tukenut ko­ro­nas­ta kär­si­nei­tä ta­pah­tu­mia liki 15 mil­joo­nal­la eurolla – Poh­jois-Poh­jan­maan suurin korvaus Hai­luo­toon, myös Kem­pe­leen Zemppi Areena sai kym­me­niä tu­han­sia

02.01.2022 11:31 14
Toivoa, riemua ja alakuloa – kulttuurin ja tapahtumien vuosi 2021 oli koronapandemian ohjastamaa vuoristorataa Pohjois-Pohjanmaalla

Toivoa, riemua ja ala­ku­loa – kult­tuu­rin ja ta­pah­tu­mien vuosi 2021 oli ko­ro­na­pan­de­mian oh­jas­ta­maa vuo­ris­to­ra­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Oulun kirjailijaseuran Black Hole -tapahtuma järjestetään toistamiseen helmikuussa – tapahtumassa rakennetaan mahdollisuuksia kirjaviennille

Oulun kir­jai­li­ja­seu­ran Black Hole -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tois­ta­mi­seen hel­mi­kuus­sa – ­ta­pah­tu­mas­sa ra­ken­ne­taan mah­dol­li­suuk­sia kir­ja­vien­nil­le

21.12.2021 11:47
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä kirjailijan työ on – oululaislähtöinen Miki Liukkonen kertoo aiheesta Oulun pääkirjastossa ja esittelee uusinta kirjaansa

Mitä kir­jai­li­jan työ on – ou­lu­lais­läh­töi­nen Miki Liuk­ko­nen kertoo ai­hees­ta Oulun pää­kir­jas­tos­sa ja esit­te­lee uusinta kir­jaan­sa

15.12.2021 14:48
Oululainen pyroteknikko ryhtyi puuhaamaan naapuruston yhteistä ilotulitusta vuoden viimeisen päivän illalle – "Tavoitteena kaupungin komein"

Ou­lu­lai­nen py­ro­tek­nik­ko ryhtyi puu­haa­maan naa­pu­rus­ton yh­teis­tä ilo­tu­li­tus­ta vuoden vii­mei­sen päivän illalle – "Ta­voit­tee­na kau­pun­gin komein"

10.12.2021 06:15 35
Moona kaipasi Ouluun kunnon ysäriteknoa ja tarttui härkää sarvista – Urban Boost -hankkeessa on syntynyt monipuolista kulttuurisäpinää

Moona kaipasi Ouluun kunnon ysä­ri­tek­noa ja tarttui härkää sar­vis­ta – Urban Boost -hank­kees­sa on syn­ty­nyt mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­sä­pi­nää

25.11.2021 06:35 1
Kuusamon luontokuvafestivaalia luotsaa nyt johtokaksikko – tapahtumaa yli 20 vuotta johtanut luontokuvaaja Lassi Rautiainen jää taustalle asiantuntijaksi

Kuu­sa­mon luon­to­ku­va­fes­ti­vaa­lia luotsaa nyt joh­to­kak­sik­ko – ta­pah­tu­maa yli 20 vuotta joh­ta­nut luon­to­ku­vaa­ja Lassi Rau­tiai­nen jää taus­tal­le asian­tun­ti­jak­si

13.11.2021 12:33 1
Oulun seurakuntien Kirkkomusiikkiviikko ottaa varaslähdön Anna Magdalena Bachin tarinalla – teosta tähdittää mezzosopraano Virpi Räisänen

Oulun seu­ra­kun­tien Kirk­ko­mu­siik­ki­viik­ko ottaa va­ras­läh­dön Anna Mag­da­le­na Bachin ta­ri­nal­la – teosta täh­dit­tää mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen

29.10.2021 09:28
Oulun Majakkaseura tarjoaa esimakua juhlavuodestaan elokuvien kera Oulun pääkirjastossa

Oulun Ma­jak­ka­seu­ra tarjoaa esi­ma­kua juh­la­vuo­des­taan elo­ku­vien kera Oulun pää­kir­jas­tos­sa

28.10.2021 14:17
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
"Uskon, että tulee normaali määrä yleisöä ja toivon, että enemmänkin", sanoo Oulun Antiikki- ja keräilymessujen järjestäjä – messualan ennakoidaan virkoavan koronan jälkeen jopa ennätystasolle

"Uskon, että tulee nor­maa­li määrä yleisöä ja toivon, että enem­män­kin", sanoo Oulun An­tiik­ki- ja ke­räi­ly­mes­su­jen jär­jes­tä­jä – ­mes­sua­lan en­na­koi­daan vir­koa­van koronan jälkeen jopa en­nä­tys­ta­sol­le

08.10.2021 16:25
Tilaajille
Oulun Päivät siirtyy syyskuun ensimmäiselle viikonlopulle – suurtapahtumat Kuusisaaressa tai Raatissa mahdollisia

Oulun Päivät siirtyy syys­kuun en­sim­mäi­sel­le vii­kon­lo­pul­le – suur­ta­pah­tu­mat Kuu­si­saa­res­sa tai Raa­tis­sa mah­dol­li­sia

08.10.2021 10:01 2
Hailuodon Siikamarkkinoilla on tarjolla ennätysmäärä paikallisia tuotteita

Hai­luo­don Sii­ka­mark­ki­noil­la on tar­jol­la en­nä­tys­mää­rä pai­kal­li­sia tuot­tei­ta

05.10.2021 13:21 2
Oulussa aloitetaan perjantaina kolmipäiväiset irkkufestivaalit – koronasta johtuen tapahtuma järjestetään aiempia vuosia pienempänä

Oulussa aloi­te­taan per­jan­tai­na kol­mi­päi­väi­set irk­ku­fes­ti­vaa­lit – ­ko­ro­nas­ta johtuen ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään aiempia vuosia pie­nem­pä­nä

01.10.2021 10:00 1
Tilaajille
Riisitunturilla järjestetyssä lajintunnistusmaratonissa löydettiin noin 50 alueelle uutta lajia – osallistujat löysivät myös tieteelle uuden sienilajin

Rii­si­tun­tu­ril­la jär­jes­te­tys­sä la­jin­tun­nis­tus­ma­ra­to­nis­sa löy­det­tiin noin 50 alueel­le uutta lajia – osal­lis­tu­jat löy­si­vät myös tie­teel­le uuden sie­ni­la­jin

01.10.2021 07:37
Ismo Alangon, Jaakko Kuusiston ja Oulu Sinfonian yhteistyö poiki levyn ja konsertit: "Luvassa on hurjaa menoa ja hilpeitä paloja"

Ismo Alan­gon, Jaakko Kuu­sis­ton ja Oulu Sin­fo­nian yh­teis­työ poiki levyn ja kon­ser­tit: "Lu­vas­sa on hurjaa menoa ja hil­pei­tä paloja"

10.09.2021 09:26
Tilaajille
Täysiä saleja odotellessa: tapahtumajärjestäjät avaavat syyskauttaan – elokuvateatterit uskovat James Bondiin, Oulun teatterissa ja Oulu Sinfoniassa yleisökapasiteettia voidaan nostaa nopeasti, jos lupa tulee

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille