Sää
Viimeisin 12 tuntia
Torstai oli talven toistaiseksi kylmin päivä Pohjois-Pohjanmaalla: Oulussa elohopea laski -27 asteeseen, Kuusamossa mitattiin -37,5 asteen lukemat – sää lauhtuu viikonlopuksi

Torstai oli talven tois­tai­sek­si kylmin päivä Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Oulussa elo­ho­pea laski -27 as­tee­seen, Kuu­sa­mos­sa mi­tat­tiin -37,5 asteen lukemat – sää lauhtuu vii­kon­lo­puk­si

09:01
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kysyimme: Järisyttääkö pakkanen maata Oulussa? Asiantuntija: "Sääolot ovat sinänsä otolliset, eli pakkanen on ollut kova ja alkutalvi oli kostea"

Ky­syim­me: Jä­ri­syt­tää­kö pak­ka­nen maata Ou­lus­sa? Asian­tun­ti­ja: "Sääo­lot ovat sinänsä otol­li­set, eli pak­ka­nen on ollut kova ja al­ku­tal­vi oli kostea"

14.01.2021 15:15 9
Tilaajille
Viikko
Hyytävä sää vyöryi Ouluun: pakkanen paukkuu ja tuuli puhaltaa voimakkaasti – "Erityisesti kroonisesti sairaiden olisi huolehdittava omasta suojautumisestaan"

Hyytävä sää vyöryi Ouluun: pak­ka­nen paukkuu ja tuuli pu­hal­taa voi­mak­kaas­ti – "E­ri­tyi­ses­ti kroo­ni­ses­ti sai­rai­den olisi huo­leh­dit­ta­va omasta suo­jau­tu­mi­ses­taan"

13.01.2021 13:10 1
Tilaajille
Pakkanen voi kiristyä Lapissa jopa 40 asteeseen, Koillismaalla pakkasta voi olla 35 astetta: "Jos 40 asteeseen kiristyy, se tapahtuu todennäköisimmin Sallan eteläpuolella"

Pak­ka­nen voi ki­ris­tyä Lapissa jopa 40 as­tee­seen, Koil­lis­maal­la pak­kas­ta voi olla 35 as­tet­ta: "Jos 40 as­tee­seen ki­ris­tyy, se ta­pah­tuu to­den­nä­köi­sim­min Sallan ete­lä­puo­lel­la"

11.01.2021 20:17 1
Tilaajille
Lumipyry riepottelee pahiten maan etelä- ja keskiosaa – lunta tulee monta päivää

Lu­mi­py­ry rie­pot­te­lee pahiten maan etelä- ja kes­ki­osaa – lunta tulee monta päivää

11.01.2021 12:48
Oulu säästyy alkuviikon sakeimmilta lumisateilta ja kymmenien senttien lumikertymältä, mutta tulossa on navakkaa tuulta ja kireitä pakkasia

Oulu säästyy al­ku­vii­kon sa­keim­mil­ta lu­mi­sa­teil­ta ja kym­me­nien sent­tien lu­mi­ker­ty­mäl­tä, mutta tulossa on na­vak­kaa tuulta ja kireitä pak­ka­sia

10.01.2021 20:20 3
Tilaajille
Neljä kuollut Filomena-myrskyssä Espanjassa – Madridissa satoi eniten lunta vuosikymmeniin, ihmiset jumittuivat autoihinsa jopa yöksi

Neljä kuollut Fi­lo­me­na-myrs­kys­sä Es­pan­jas­sa – Mad­ri­dis­sa satoi eniten lunta vuo­si­kym­me­niin, ihmiset ju­mit­tui­vat au­toi­hin­sa jopa yöksi

09.01.2021 20:16 1
Jääliläislähtöinen Jenniina Ylönen elää Madridissa lumikaaoksen keskellä – "Kyllähän tilanne on katastrofaalinen, mutta toisaalta espanjalaiset osaavat ottaa ilon irti vakavassakin paikassa"

Jää­li­läis­läh­töi­nen Jen­nii­na Ylönen elää Mad­ri­dis­sa lu­mi­kaaok­sen kes­kel­lä – "Kyl­lä­hän tilanne on ka­tast­ro­faa­li­nen, mutta toi­saal­ta es­pan­ja­lai­set osaavat ottaa ilon irti va­ka­vas­sa­kin pai­kas­sa"

09.01.2021 19:53
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pekka Pouta näyttää hyytävän kuukausiennusteen ja kertoo masentavia uutisia kesän säästä

Pekka Pouta näyttää hyy­tä­vän kuu­kau­si­en­nus­teen ja kertoo ma­sen­ta­via uutisia kesän säästä

08.01.2021 14:30 3
Polaaripyörre toi kunnon talven: Tästä ilmiössä on kysymys

Po­laa­ri­pyör­re toi kunnon talven: Tästä il­miös­sä on kysymys

08.01.2021 12:01 3
Tilaajille
Pakkasjakso tasoitti Perämeren retkiluisteluun sopivaksi Kuivaniemestä etelään – Varovaisuus on silti paikallaan

Pak­kas­jak­so ta­soit­ti Pe­rä­me­ren ret­ki­luis­te­luun so­pi­vak­si Kui­va­nie­mes­tä etelään – Va­ro­vai­suus on silti pai­kal­laan

08.01.2021 11:03 1
Tilaajille
Pohjoinen luonto kestää pikku pakkasjakson vaikka se olisi pitkäkin – toista oli 1970- ja 1980-luvuilla, kun mittari lähenteli -40:tä viikkokausia

Poh­joi­nen luonto kestää pikku pak­kas­jak­son vaikka se olisi pit­kä­kin – toista oli 1970- ja 1980-lu­vuil­la, kun mittari lä­hen­te­li -40:tä viik­ko­kau­sia

06.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Hyiset säät jatkuvat pohjoisessa – tuuli voi tehdä pakkasesta ajoittain jopa kahdeksan astetta purevampaa kuin lämpömittari antaa ymmärtää

Hyiset säät jat­ku­vat poh­joi­ses­sa – tuuli voi tehdä pak­ka­ses­ta ajoit­tain jopa kah­dek­san astetta pu­re­vam­paa kuin läm­pö­mit­ta­ri antaa ym­mär­tää

05.01.2021 15:00 1
Tilaajille
Napapyörteen rikko tuottaa kylmän sydäntalven
Kolumni Kalevi Mursula

Na­pa­pyör­teen rikko tuottaa kylmän sy­dän­tal­ven

05.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Pakkanen kiristyi talven hyytävimpiin lukemiin Oulussa, kylmä sää jatkuu – Miten voit estää auton akun hyytymisen?

Pak­ka­nen ki­ris­tyi talven hyy­tä­vim­piin lu­ke­miin Ou­lus­sa, kylmä sää jatkuu – Miten voit estää auton akun hyy­ty­mi­sen?

04.01.2021 11:33 31
Tilaajille
Viikko alkaa poutaisessa pakkassäässä – Oulun seudulle on odotettavissa hieman tavanomaista kylmempää säätä ja heikkoa lumisadetta

Viikko alkaa pou­tai­ses­sa pak­kas­sääs­sä – Oulun seu­dul­le on odo­tet­ta­vis­sa hieman ta­van­omais­ta kyl­mem­pää säätä ja heikkoa lu­mi­sa­det­ta

03.01.2021 21:10
Tilaajille
Etelä-Suomeenkin saatetaan pian saada kunnon pakkasia – Forecan mukaan tammikuun loppu voi olla hyytävä

Ete­lä-Suo­meen­kin saa­te­taan pian saada kunnon pak­ka­sia – Forecan mukaan tam­mi­kuun loppu voi olla hyytävä

02.01.2021 18:14
Ajokeli päivällä huono suuressa osassa maata – Pohjois-Pohjanmaalla jalkakäytävät voivat olla erittäin liukkaita

Ajokeli päi­väl­lä huono suu­res­sa osassa maata – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jal­ka­käy­tä­vät voivat olla erit­täin liuk­kai­ta

01.01.2021 09:00 2
Ilmatieteen laitos: Vuosi 2020 oli Suomen mittaushistorian lämpimin – "Ilmastonmuutos tässä kiihtyvästi nostaa näitä Suomenkin lämpötiloja"

Il­ma­tie­teen laitos: Vuosi 2020 oli Suomen mit­taus­his­to­rian läm­pi­min – "Il­mas­ton­muu­tos tässä kiih­ty­väs­ti nostaa näitä Suo­men­kin läm­pö­ti­lo­ja"

31.12.2020 15:04 8