Kuntatalous
Lukijalta Mielipide Erja Sankari

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 9
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Pu­das­jär­ve­läi­set eu­ron­ve­ny­tys­kei­no­jen et­si­mään

10.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Hurtig

Sääs­tö­jä, jotka saavat kun­ta­lai­set hy­myi­le­mään

08.10.2020 06:30
Tilaajille
Kysyimme, mistä säästöt tulevat, jos Oulun kaupunki ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelunsa – Talousjohtaja: "Merkittävimmät säästöt syntyvät työvoimakustannuksista"

Ky­syim­me, mistä säästöt tu­le­vat, jos Oulun kau­pun­ki ul­kois­taa ateria- ja puh­taus­pal­ve­lun­sa – Ta­lous­joh­ta­ja: "Mer­kit­tä­vim­mät säästöt syn­ty­vät työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sis­ta"

01.09.2020 18:06 16
Tilaajille
Korona tuo kriisikunnille hetken helpotuksen: Ministeriö aikoo lykätä uusia kriisimenettelyjä – Näin Lapin kunnat täyttävät kriisikuntakriteereitä

Korona tuo krii­si­kun­nil­le hetken hel­po­tuk­sen: Mi­nis­te­riö aikoo lykätä uusia krii­si­me­net­te­ly­jä – Näin Lapin kunnat täyt­tä­vät krii­si­kun­ta­kri­tee­rei­tä

27.07.2020 17:43
Tilaajille
Limingan kunta aikoo tukea mikroyrityksiä 100 000 eurolla – päätös vielä valtuuston siunausta vailla

Li­min­gan kunta aikoo tukea mik­ro­yri­tyk­siä 100 000 eurolla – päätös vielä val­tuus­ton siu­naus­ta vailla

31.03.2020 11:18 6
Kalevan kysely: Palkankorotukset hirvittävät Pohjois-Pohjanmaan kuntia, vaikka niistä ei ole vielä edes päätetty – tuulivoima tuo vähän tilkettä kassaan

Kalevan kysely: Pal­kan­ko­ro­tuk­set hir­vit­tä­vät Poh­jois-Poh­jan­maan kuntia, vaikka niistä ei ole vielä edes pää­tet­ty – tuu­li­voi­ma tuo vähän til­ket­tä kassaan

12.02.2020 19:00 1
Tilaajille