Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kuntatalous
Yllättävä lisäleikkaus viemässä Oululta 17 miljoonaa euroa – Hallituspuolueet päättivät valtionosuuksien leikkauksen jaksottamisesta

Yl­lät­tä­vä li­sä­leik­kaus vie­mäs­sä Oululta 17 mil­joo­naa euroa – ­Hal­li­tus­puo­lueet päät­ti­vät val­tion­osuuk­sien leik­kauk­sen jak­sot­ta­mi­ses­ta

20.11.2023 16:43 100
Tilaajille
Tyrnävä käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – säästötarve on 1,9 miljoonaa euroa

Tyrnävä käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – sääs­tö­tar­ve on 1,9 mil­joo­naa euroa

10.10.2023 16:56 27
Tilaajille
Taivalkosken kunnassa kuohuu, ja työntekijät vaihtuvat vauhdilla – Nyt kunnan menoa arvioi sitä sisältäpäin pitkään katsonut Tuomo Horsma

Tai­val­kos­ken kun­nas­sa kuohuu, ja työn­te­ki­jät vaih­tu­vat vauh­dil­la – Nyt kunnan menoa arvioi sitä si­säl­tä­päin pitkään kat­so­nut Tuomo Horsma

03.08.2022 18:15 13
Tilaajille
Ihmisläheinen ja sitoutunut – Hailuodon uusi kunnanjohtaja Maarit Alikoski rentoutuu luonnossa ja Blind Channelin keikoilla tyttärensä kanssa

Ih­mis­lä­hei­nen ja si­tou­tu­nut – Hai­luo­don uusi kun­nan­joh­ta­ja Maarit Ali­kos­ki ren­tou­tuu luon­nos­sa ja Blind Chan­ne­lin kei­koil­la tyt­tä­ren­sä kanssa

21.06.2022 06:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minkä taak­seen jättää, sen edes­tään löytää.

01.05.2022 07:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

12.06.2021 18:11
Tilaajille
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:01 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 10
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ve­läi­set eu­ron­ve­ny­tys­kei­no­jen et­si­mään

10.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­jä, jotka saavat kun­ta­lai­set hy­myi­le­mään

08.10.2020 06:30
Tilaajille
Kysyimme, mistä säästöt tulevat, jos Oulun kaupunki ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelunsa – Talousjohtaja: "Merkittävimmät säästöt syntyvät työvoimakustannuksista"

Ky­syim­me, mistä säästöt tu­le­vat, jos Oulun kau­pun­ki ul­kois­taa ateria- ja puh­taus­pal­ve­lun­sa – Ta­lous­joh­ta­ja: "Mer­kit­tä­vim­mät säästöt syn­ty­vät työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sis­ta"

01.09.2020 18:06 16
Tilaajille
Korona tuo kriisikunnille hetken helpotuksen: Ministeriö aikoo lykätä uusia kriisimenettelyjä – Näin Lapin kunnat täyttävät kriisikuntakriteereitä

Korona tuo krii­si­kun­nil­le hetken hel­po­tuk­sen: Mi­nis­te­riö aikoo lykätä uusia krii­si­me­net­te­ly­jä – Näin Lapin kunnat täyt­tä­vät krii­si­kun­ta­kri­tee­rei­tä

27.07.2020 17:43
Tilaajille
Limingan kunta aikoo tukea mikroyrityksiä 100 000 eurolla – päätös vielä valtuuston siunausta vailla

Li­min­gan kunta aikoo tukea mik­ro­yri­tyk­siä 100 000 eurolla – päätös vielä val­tuus­ton siu­naus­ta vailla

31.03.2020 11:18 6
Kalevan kysely: Palkankorotukset hirvittävät Pohjois-Pohjanmaan kuntia, vaikka niistä ei ole vielä edes päätetty – tuulivoima tuo vähän tilkettä kassaan

Kalevan kysely: Pal­kan­ko­ro­tuk­set hir­vit­tä­vät Poh­jois-Poh­jan­maan kuntia, vaikka niistä ei ole vielä edes pää­tet­ty – tuu­li­voi­ma tuo vähän til­ket­tä kassaan

12.02.2020 19:00 1
Tilaajille