OLYMPIALAISET: Italian Jacobs pinkoi satasen olym­pia­voit­ta­jak­si Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä

Kuntatalous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

12.06.2021 18:11
Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:01 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 9
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ve­läi­set eu­ron­ve­ny­tys­kei­no­jen et­si­mään

10.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­jä, jotka saavat kun­ta­lai­set hy­myi­le­mään

08.10.2020 06:30
Tilaajille

Ky­syim­me, mistä säästöt tu­le­vat, jos Oulun kau­pun­ki ul­kois­taa ateria- ja puh­taus­pal­ve­lun­sa – Ta­lous­joh­ta­ja: "Mer­kit­tä­vim­mät säästöt syn­ty­vät työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sis­ta"

01.09.2020 18:06 16
Tilaajille

Korona tuo krii­si­kun­nil­le hetken hel­po­tuk­sen: Mi­nis­te­riö aikoo lykätä uusia krii­si­me­net­te­ly­jä – Näin Lapin kunnat täyt­tä­vät krii­si­kun­ta­kri­tee­rei­tä

27.07.2020 17:43
Tilaajille

Li­min­gan kunta aikoo tukea mik­ro­yri­tyk­siä 100 000 eurolla – päätös vielä val­tuus­ton siu­naus­ta vailla

31.03.2020 11:18 6

Kalevan kysely: Pal­kan­ko­ro­tuk­set hir­vit­tä­vät Poh­jois-Poh­jan­maan kuntia, vaikka niistä ei ole vielä edes pää­tet­ty – tuu­li­voi­ma tuo vähän til­ket­tä kassaan

12.02.2020 19:00 1
Tilaajille