Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tanssi
30-vuotias OuDance tarjoaa lapsille ja nuorille kunnian päättää festivaalin – "Tanssilla voi kertoa vaikeita, syvällisiä ja ei niin konkreettisiakin asioita"

30-vuo­tias OuDance tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le kunnian päättää fes­ti­vaa­lin – "­Tans­sil­la voi kertoa vai­kei­ta, sy­väl­li­siä ja ei niin konk­reet­ti­sia­kin asioi­ta"

14.09.2023 06:03
Pitääkö naisen väistää, jos vastaan kävelee mies? Lähde juhlivan festivaalin työpajaan mukaan testaamaan, miten Oulun keskustassa saa liikkua

Pitääkö naisen väis­tää, jos vastaan kävelee mies? Lähde juh­li­van fes­ti­vaa­lin työ­pa­jaan mukaan tes­taa­maan, miten Oulun kes­kus­tas­sa saa liikkua

13.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Talentista tuttu oululaisryhmä MDD puskee omaa reittiään kohti unelmia – Hiphop-tanssijat tekivät intohimoprojektina itse koko illan esityksen

Ta­len­tis­ta tuttu ou­lu­lais­ryh­mä MDD puskee omaa reit­tiään kohti unelmia – Hip­hop-tans­si­jat tekivät in­to­hi­mo­pro­jek­ti­na itse koko illan esi­tyk­sen

07.09.2023 07:00
Tilaajille
Kuopio Tanssii ja Soi etsii uutta taiteellista johtajaa – Seuraaja pääsee suunnittelemaan kesän 2025 ohjelmiston

Kuopio Tanssii ja Soi etsii uutta tai­teel­lis­ta joh­ta­jaa – Seu­raa­ja pääsee suun­nit­te­le­maan kesän 2025 oh­jel­mis­ton

01.09.2023 14:05
Tilaajille
Narsisti vaihtaa väriä kuin kameleontti – "Narsistin vuorovaikutus on aina ehdollista ja rakkaus kylmää", ohjaaja Hanna-Kaija Takalo sanoo

Nar­sis­ti vaihtaa väriä kuin ka­me­leont­ti – "Nar­sis­tin vuo­ro­vai­ku­tus on aina eh­dol­lis­ta ja rakkaus kyl­mää", ohjaaja Han­na-Kai­ja Takalo sanoo

09.08.2023 07:00
Tilaajille
Kaivinkone tanssii kemiläisellä soramontulla – tanssitaiteilija Ella Postia on kiehtonut ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ja nyt hän tekee tanssiteosta tämän teeman ympärillä

Kai­vin­ko­ne tanssii ke­mi­läi­sel­lä so­ra­mon­tul­la – ­tans­si­tai­tei­li­ja Ella Postia on kieh­to­nut ihmisen ja koneen vuo­ro­vai­ku­tus, ja nyt hän tekee tans­si­teos­ta tämän teeman ym­pä­ril­lä

25.07.2023 14:00 2
Tilaajille
Porttiteatteri etsii rikostaustaisia mukaan teatteriin – Oulussa nähdään esitys La Familia, joka tuo omakohtaiset kokemukset näyttämölle anteeksi pyytelemättä

Port­ti­teat­te­ri etsii ri­kos­taus­tai­sia mukaan teat­te­riin – Oulussa nähdään esitys La Fa­mi­lia, joka tuo oma­koh­tai­set ko­ke­muk­set näyt­tä­möl­le an­teek­si pyy­te­le­mät­tä

15.06.2023 13:30
Tilaajille
Pohjois-Suomen vanhimman tanssifestivaalin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apurahoja ei tullutkaan tarpeeksi, taiteellinen johtaja aikoo miettiä koko konseptin uusiksi

Poh­jois-Suo­men van­him­man tans­si­fes­ti­vaa­lin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apu­ra­ho­ja ei tul­lut­kaan tar­peek­si, tai­teel­li­nen johtaja aikoo miettiä koko kon­sep­tin uusiksi

03.06.2023 18:00 5
Tilaajille
Tanssiarvio: Susi ja nuori jammailevat ja jolkottavat sisäkkäin – Oululainen GÄNG GÄNG Company liikkuu villin ja vapaan rajapinnassa

Tans­siar­vio: Susi ja nuori jam­mai­le­vat ja jol­kot­ta­vat si­säk­käin – Ou­lu­lai­nen GÄNG GÄNG Company liikkuu villin ja vapaan ra­ja­pin­nas­sa

19.05.2023 15:00
Tilaajille
Flamencotähti Israel Galván ja Huutajat yhdessä  – Madrid ja Oulu kohtaavat siilossa

Fla­men­co­täh­ti Israel Galván ja Huu­ta­jat yhdessä – Madrid ja Oulu koh­taa­vat sii­los­sa

11.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Netflix-sarjan tähti hukkasi Oulun murteensa, kun kukaan ei ymmärtänyt sitä Vantaalla – Suoratoistopalvelun ensimmäinen oma suomalaissarja alkaa keskiviikkona

Net­flix-sar­jan tähti hukkasi Oulun mur­teen­sa, kun kukaan ei ym­mär­tä­nyt sitä Van­taal­la – Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun en­sim­mäi­nen oma suo­ma­lais­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.05.2023 18:00 2
Tilaajille
”Tietokone on uusi oikea instrumentti” – Aatu Ruokolainen, 26, sävelsi jo toisen kokoillan baletin oululaiselle balettikoululle

”Tie­to­ko­ne on uusi oikea inst­ru­ment­ti” – Aatu Ruo­ko­lai­nen, 26, sävelsi jo toisen ko­ko­il­lan baletin ou­lu­lai­sel­le ba­let­ti­kou­lul­le

05.05.2023 08:00 1
Tilaajille
”Nuorten puolesta pitää ulvoa kovempaa” – GÄNG GÄNG Company rinnastaa nuorten jengit ja susilaumat

”Nuor­ten puo­les­ta pitää ulvoa ko­vem­paa” – GÄNG GÄNG Company rin­nas­taa nuorten jengit ja su­si­lau­mat

26.04.2023 18:30
Tilaajille
Iso Ilo viettää Tuplajuhulia – perinteinen vappushow on tällä kertaa ylistys yhdessä laulamiselle

Iso Ilo viettää Tup­la­ju­hu­lia – pe­rin­tei­nen vap­pu­show on tällä kertaa ylistys yhdessä lau­la­mi­sel­le

25.04.2023 09:30
Tilaajille
Aladdin ja veikeä Apina vievät seikkailuun – Satumainen kokoillan baletti on kulttuurilahja Oulun alueen lapsille

Aladdin ja veikeä Apina vievät seik­kai­luun – Sa­tu­mai­nen ko­ko­il­lan baletti on kult­tuu­ri­lah­ja Oulun alueen lap­sil­le

24.04.2023 21:17 1
Tilaajille
Poikabändimeiningillä kohti kisoja Oulusta – Katutanssiryhmä 'N Synchro kilpailee hip hopilla ja rennolla otteella

Poi­ka­bän­di­mei­nin­gil­lä kohti kisoja Oulusta – Ka­tu­tans­si­ryh­mä 'N Synchro kil­pai­lee hip hopilla ja ren­nol­la ot­teel­la

21.04.2023 08:00
Tilaajille
Oulun Telemark Teamin kasvatti Ellen Puotiniemi, 18, putsasi palkintopöydän vakiotanssin SM-kisoissa – katse siintää jo ulkomaille: "Tavoitteena on menestyä"

Oulun Te­le­mark Teamin kas­vat­ti Ellen Puo­ti­nie­mi, 18, putsasi pal­kin­to­pöy­dän va­kio­tans­sin SM-ki­sois­sa – katse siintää jo ul­ko­mail­le: "Ta­voit­tee­na on me­nes­tyä"

17.04.2023 07:30 1
Tilaajille
Kaustisen ensi kesän teema on rauha – Oulussa kantaesitetty Viimeinen sapiens mukana ohjelmassa

Kaus­ti­sen ensi kesän teema on rauha – Oulussa kan­ta­esi­tet­ty Vii­mei­nen sapiens mukana oh­jel­mas­sa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Vieno Kaino Ujonlainen sai Kalevan palkinnon – ”Suomalainen lastentanssi voi hyvin”, Marjukka Koivuniemi sanoo

Vieno Kaino Ujon­lai­nen sai Kalevan pal­kin­non – ”Suo­ma­lai­nen las­ten­tans­si voi hyvin”, Mar­juk­ka Koi­vu­nie­mi sanoo

03.04.2023 12:30
Tilaajille
Kaleva Live: Arktisia Askeleita jo 38. kerran – katso valtakunnallisen tanssitapahtuman loppunäytös tallenteena

Kaleva Live: Ark­ti­sia As­ke­lei­ta jo 38. kerran – katso val­ta­kun­nal­li­sen tans­si­ta­pah­tu­man lop­pu­näy­tös tal­len­tee­na

02.04.2023 14:47 2
Tilaajille