Tanssi
Viimeisin tunti

Kinetic Orc­hest­ra nit­kah­ti uuteen asen­toon – ko­reo­gra­fi Jarkko Man­de­lin tuo Mis­ta­kes-teok­sen en­si-il­lan Ouluun

16:00 1
Tilaajille
Kuukausi

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -ta­pah­tu­maa vie­te­tään tänä kesänä myös vir­tuaa­li­ses­ti ja meloen tai vaikka kirk­ko­ve­neel­lä soutaen

01.06.2021 15:24

Raa­he­lais­syn­tyi­nen Jaakko Toi­vo­nen on valittu Tans­si­teat­te­ri Raa­ti­kon uudeksi teat­te­rin­joh­ta­jak­si – teat­te­ria vuo­des­ta 1988 joh­ta­nut Marja Korhola jää eläk­keel­le

27.05.2021 17:30

Tans­si­opis­to Uu­si­kuun Ah, ihana kevät! pal­kit­tiin Raahen TU­LI-tans­seis­sa

25.05.2021 09:17

JoJon ke­vät­kau­den avaa yh­teis­tuo­tan­to hel­sin­ki­läi­sen Kinetic Orc­hest­ran kanssa

24.05.2021 09:42 1
Vanhemmat

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25

Intiön ka­sar­min Pääl­lys­tö­ker­ho­ta­lo muuttuu tans­si­kou­luk­si ja juh­la­ti­lak­si – Tans­si­kou­lu Vamos re­mon­toi vuonna 1881 ra­ken­ne­tun hir­si­kar­ta­non

06.05.2021 19:00 7
Tilaajille

Mis­ta­kes voi vielä kir­kas­taa Oulun tans­si­ke­vään – Jarkko Man­de­lin ja Kinetic Orc­hest­ra tut­ki­vat väärien va­lin­to­jen, vir­hei­den ja maut­to­muu­den ole­mus­ta näyt­tä­mö­tai­tees­sa

16.04.2021 09:00
Tilaajille

Susi ja syr­jäy­ty­nyt nuori saman hupun alla – Oulun uusi GÄNG GÄNG Company puraisi yhteen su­si­vi­han ja nuorten vä­ki­val­lan toisia nuoria kohtaan

29.03.2021 15:40
Tilaajille

Kaleva Live: Ark­ti­set As­ke­leet hui­pen­tui lop­pu­näy­tök­seen – katso val­ta­kun­nal­li­sen tans­si­kat­sel­muk­sen pää­tös­päi­vä tal­len­tee­na täältä

28.03.2021 14:35 3

Tanssi ja soitto olivat seis ran­gais­tuk­sen uhalla so­ta-ajan Suo­mes­sa – ko­ro­na-ajan tans­si­kiel­to on uusi, oman­lai­sen­sa luku tanssin kiel­tä­mi­sen his­to­riaan

05.03.2021 19:00 5
Tilaajille

Roudan malli luo tans­si­joil­le palk­ka­töi­tä – vii­mek­si avoi­meen tans­si­ja­ha­kuun tuli 50 ha­ke­mus­ta ympäri maata Oulusta Turkuun

18.02.2021 19:01
Tilaajille

Arvio: Luova ihminen on leikin di­no­sau­rus – Jouni Jär­ven­pään ko­reo­gra­fia Harh, varp, par­hail­laan! on kat­so­jal­le­kin hiipivä seik­kai­lu

18.02.2021 12:45
Tilaajille

Taina Ala-Ke­to­la Py­hä­sal­men Tanssin toi­min­nan­joh­ta­jak­si – Täy­den­kuun Tanssit viettää ensi kesänä 30-vuo­tis­juh­lia

16.02.2021 08:57

Oulun kau­pun­ki antoi tun­nus­tus­pal­kin­not Dance Sport Club Oululle ja Oulun In­va­li­dien yh­dis­tyk­sel­le

10.02.2021 11:33

Ou­lu­lai­sen MDD:n ko­reo­gra­fia Weak Week pal­kit­tiin Uudet tanssit -kat­sel­muk­ses­sa – Ta­lent-oh­jel­mas­ta tun­ne­tuk­si tullut ryhmä esiin­tyi Ka­jaa­nis­sa triona

02.02.2021 10:05

Hys­te­rian täh­ti­po­ti­laat jäivät epi­de­mian jal­koi­hin – Ju­ma­la­ton valhe vii­meis­tel­tiin Pirjo Yli-Mau­nu­lan oh­jauk­ses­sa Oulussa

22.01.2021 19:30
Tilaajille

Twerk­kaus on voi­maan­nut­ta­vaa hi­ki­lii­kun­taa, jossa paikat saavat va­paas­ti hyllyä ja hytkyä – pepun hei­lu­tus levisi mu­siik­ki­vi­deois­ta tans­si­sa­lei­hin

07.01.2021 06:00
Tilaajille

Atte Kil­pi­nen on Suomen uusi ylpeys maail­mal­la – Nuoren tans­si­ja­täh­den tarina on kuin elo­ku­vas­ta

01.01.2021 08:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen 18-vuo­tias Peppi Kodis on tans­si­nut jo ison kasan SM-mi­ta­lei­ta – haa­veis­sa siintää am­mat­ti­lai­suus

09.12.2020 19:00
Tilaajille