Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tanssi
Tanssivieraita Burkina Fasosta ja Brasiliasta – Kuopio Tanssii ja Soi järjestää lapsille oman gaalan

Tans­si­vie­rai­ta Burkina Fasosta ja Bra­si­lias­ta – Kuopio Tanssii ja Soi jär­jes­tää lap­sil­le oman gaalan

06.03.2023 11:50
Tilaajille
Valtavien tunteiden vallassa Venetsiassa ja Lidon saarella – Carl Knif ohjaa katsojat Oulussa tunnemyrskyyn ja koleran keskelle

Val­ta­vien tun­tei­den val­las­sa Ve­net­sias­sa ja Lidon saa­rel­la – Carl Knif ohjaa kat­so­jat Oulussa tun­ne­myrs­kyyn ja koleran kes­kel­le

03.03.2023 08:00
Tilaajille
Oululainen Leevi Lehtinen on mediataiteen Pelle Peloton – Työssä voi nauttia vapaudesta ja siitä, että koko ajan pitää tehdä keksintöjä

Ou­lu­lai­nen Leevi Leh­ti­nen on me­dia­tai­teen Pelle Peloton – Työssä voi nauttia va­pau­des­ta ja siitä, että koko ajan pitää tehdä kek­sin­tö­jä

24.02.2023 08:00
Tilaajille
"Jos tanssiminen on rikos, meidät saa pidättää" – Lava on Oulussa täynnä tanssin hurmaa ja poliisiratsioita

"Jos tans­si­mi­nen on rikos, meidät saa pi­dät­tää" – Lava on Oulussa täynnä tanssin hurmaa ja po­lii­si­rat­sioi­ta

26.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

Oulussa on kan­san­mu­sii­kis­sa ja -tans­sis­sa kova noste – Folk­lan­dia-ris­tei­lyl­tä Poh­jois-Suo­meen matkasi viisi pal­kin­toa

19.01.2023 12:59 1
Oulu kahmi menestystä Eläköön folk! -gaalassa – Vuoden tanssiteko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löytyvät pohjoisesta

Oulu kahmi me­nes­tys­tä Eläköön folk! -gaa­las­sa – Vuoden tans­si­te­ko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löy­ty­vät poh­joi­ses­ta

17.01.2023 14:00
Tilaajille
Tanssiarvio: Energisoiva lenkki ja lempeä palautus

Tans­siar­vio: Ener­gi­soi­va lenkki ja lempeä pa­lau­tus

10.01.2023 11:00
Tilaajille
Juokse, juokse beibi ja pala! – Tanssiteos Running diary syntyi oululaiskoreografin juoksupäiväkirjan pohjalta

Juokse, juokse beibi ja pala! – Tans­si­teos Running diary syntyi ou­lu­lais­ko­reo­gra­fin juok­su­päi­vä­kir­jan poh­jal­ta

02.01.2023 08:00
Tilaajille
Kalevan toimitus valitsi päättyvään vuoteen iloa ja valoa tuoneita kulttuurielämäyksiä läheltä ja kaukaa

Kalevan toi­mi­tus valitsi päät­ty­vään vuoteen iloa ja valoa tuo­nei­ta kult­tuu­rie­lä­mäyk­siä läheltä ja kaukaa

30.12.2022 14:30
Tilaajille
Swing ja svengi toivat MM-kultaa Ateenasta – CityChicks Oulusta valloitti tuomarit viehkeällä nostalgialla

Swing ja svengi toivat MM-kul­taa Atee­nas­ta – Ci­tyC­hicks Oulusta val­loit­ti tuo­ma­rit vieh­keäl­lä nos­tal­gial­la

13.12.2022 15:00 2
Tilaajille
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00
Tilaajille
Joutsenet liihottavat Oulun Madetojan salissa kahteen otteeseen kahden ukrainalaisen balettiryhmän tulkintoina – kiovalaisten Joutsenlampi nähdään sunnuntaina, odessalaisten kahden viikon päästä

Jout­se­net lii­hot­ta­vat Oulun Ma­det­ojan salissa kahteen ot­tee­seen kahden uk­rai­na­lai­sen ba­let­ti­ryh­män tul­kin­toi­na – kio­va­lais­ten Jout­sen­lam­pi nähdään sun­nun­tai­na, odes­sa­lais­ten kahden viikon päästä

02.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Tanssiarvio: Joku paikallinen ottaa Iin iloisesti huomioon – MOŸ MOŸ kollektiivi lähti seikkailulle paikkakunnan ilmapiiriin

Tans­siar­vio: Joku pai­kal­li­nen ottaa Iin iloi­ses­ti huo­mioon – MOŸ MOŸ kol­lek­tii­vi lähti seik­kai­lul­le paik­ka­kun­nan il­ma­pii­riin

29.11.2022 10:45 1
Tilaajille
Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaihtuivat pikkujatkoiksi Oulun taidekoulun lasten lauantaina

Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaih­tui­vat pik­ku­jat­koik­si Oulun tai­de­kou­lun lasten lauan­tai­na

19.11.2022 19:39
Tilaajille
Tanssiarvio: Mestareiden sähköistynyt kohtaaminen – Tätä vierailua piti odottaa neljä vuotta

Tans­siar­vio: Mes­ta­rei­den säh­köis­ty­nyt koh­taa­mi­nen – Tätä vie­rai­lua piti odottaa neljä vuotta

17.11.2022 14:00
Tilaajille
Tanssiarvio: Arjen magneettinen outous näyttämöllä – ALIEN yhdisti kahdeksan ammattitanssijaa Oulun ympyröistä

Tans­siar­vio: Arjen mag­neet­ti­nen outous näyt­tä­möl­lä – ALIEN yhdisti kah­dek­san am­mat­ti­tans­si­jaa Oulun ym­py­röis­tä

07.11.2022 13:30
Tilaajille
15-vuotiaat oululaiset SM-mitalistit Matti Mankkinen ja Ella Pruikkonen ovat tanssineet yhdessä jo seitsemän vuotta – "Omaa paria osaa arvostaa"

15-vuo­tiaat ou­lu­lai­set SM-mi­ta­lis­tit Matti Mank­ki­nen ja Ella Pruik­ko­nen ovat tans­si­neet yhdessä jo seit­se­män vuotta – "Omaa paria osaa ar­vos­taa"

03.11.2022 18:01 1
Tilaajille
Kunnianosoitus kaikille muukalaisille – Tanssiteos Alien keräsi oululaistaustaisia tanssijoita outouden äärelle

Kun­nian­osoi­tus kai­kil­le muu­ka­lai­sil­le – Tans­si­teos Alien keräsi ou­lu­lais­taus­tai­sia tans­si­joi­ta ou­tou­den äärelle

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Nykytanssi on outoa, mutta onko se huono asia? Taneli Törmän Alien-tanssiteos kerää oululaislähtöiset tanssijat kotikonnuilleen

Ny­ky­tans­si on outoa, mutta onko se huono asia? Taneli Törmän Alien-tans­si­teos kerää ou­lu­lais­läh­töi­set tans­si­jat ko­ti­kon­nuil­leen

30.10.2022 06:05 1