Tanssi
Kuukausi
Arvio: Oululainen Milla Virtanen on taiteilija, joka ei sulaudu tapettiin – tanssiteos Home Sweet Home saa kliseiset huoneentaulut Kotini on linnani ja Live Love Laugh kopsahtamaan seinältä

Arvio: Ou­lu­lai­nen Milla Vir­ta­nen on tai­tei­li­ja, joka ei sulaudu ta­pet­tiin – tans­si­teos Home Sweet Home saa kli­sei­set huo­neen­tau­lut Kotini on linnani ja Live Love Laugh kop­sah­ta­maan sei­näl­tä

17.09.2020 12:25 0
Tilaajille
Kotisi on siellä missä Mariskoolisi – oululainen koreografi Milla Virtanen teki tanssiteoksen omakohtaisesta sisäilmaongelmasta

Kotisi on siellä missä Ma­ris­koo­li­si – ou­lu­lai­nen ko­reo­gra­fi Milla Vir­ta­nen teki tans­si­teok­sen oma­koh­tai­ses­ta si­sä­il­ma­on­gel­mas­ta

08.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Historian ensimmäiset eArktiset Oulusta – kaikki katselmukset ja loppunäytöksen voi nähdä ilmaiseksi verkossa

His­to­rian en­sim­mäi­set eArk­ti­set Oulusta – kaikki kat­sel­muk­set ja lop­pu­näy­tök­sen voi nähdä il­mai­sek­si ver­kos­sa

08.09.2020 13:29 0
Tähtipareja parketin täydeltä, Tanssii tähtien kanssa aloittaa 12 parilla – tekeekö Touko Aalto tanssikisassa Kanki-Kaikkoset?

Täh­ti­pa­re­ja par­ke­tin täy­del­tä, Tanssii tähtien kanssa aloit­taa 12 parilla – tekeekö Touko Aalto tans­si­ki­sas­sa Kan­ki-Kaik­ko­set?

05.09.2020 07:00 0
Vanhemmat
Palma de Mallorca tekee sen, mistä kirjailija Katri Rauanjoki haaveilee – räväkkä alter ego haastaa heittäytymään flamenco-burleskiin ja itsensä hyväksymiseen

Palma de Mal­lor­ca tekee sen, mistä kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki haa­vei­lee – räväkkä alter ego haastaa heit­täy­ty­mään fla­men­co-bur­les­kiin ja itsensä hy­väk­sy­mi­seen

11.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Twerkkaus on voimaannuttavaa hikiliikuntaa, jossa paikat saavat vapaasti hyllyä ja hytkyä – Pepun heilutus levisi musiikkivideoista tanssisaleihin

Twerk­kaus on voi­maan­nut­ta­vaa hi­ki­lii­kun­taa, jossa paikat saavat va­paas­ti hyllyä ja hytkyä – Pepun hei­lu­tus levisi mu­siik­ki­vi­deois­ta tans­si­sa­lei­hin

09.08.2020 17:00 0
Tilaajille
"Tanssi on lähempänä musiikkia kuin teatteria" – oululaislähtöinen Jouni Järvenpää haluaa luoda Kajaanin Routa Companyyn unelmatyöpaikkoja

"Tanssi on lä­hem­pä­nä mu­siik­kia kuin teat­te­ria" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Jouni Jär­ven­pää haluaa luoda Ka­jaa­nin Routa Com­pa­nyyn unel­ma­työ­paik­ko­ja

27.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Oululainen tanssiseura palkittiin 5 000 eurolla videokisassa – katso menestyksekäs video

Ou­lu­lai­nen tans­si­seu­ra pal­kit­tiin 5 000 eurolla vi­deo­ki­sas­sa – katso me­nes­tyk­se­käs video

06.07.2020 19:13 0
Olen elänyt intensiivisen, väkevän elämän, sanoo Pariisin-vuosiensa aikana taiteilijaksi kasvanut Jorma Uotinen

Olen elänyt in­ten­sii­vi­sen, väkevän elämän, sanoo Pa­rii­sin-vuo­sien­sa aikana tai­tei­li­jak­si kas­va­nut Jorma Uotinen

27.06.2020 19:00 0
Tanssilavakulttuuri elää sittenkin – lavoilla riittää kävijöitä, mutta kävijäkunta on jakautunut kahtia

Tans­si­la­va­kult­tuu­ri elää sit­ten­kin – la­voil­la riittää kä­vi­jöi­tä, mutta kä­vi­jä­kun­ta on ja­kau­tu­nut kahtia

25.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Tanssikeskus Citydancen kasvatti Silja Tuovinen hyvästeli Berliinin-kotinsa ja toteutti haaveensa Pyhäjoella – "Kun kerran tulin Pyhäjoelle, haluan tarjota kyläyhteisölle omaa osaamistani"

Tans­si­kes­kus Ci­ty­dan­cen kas­vat­ti Silja Tuo­vi­nen hy­väs­te­li Ber­lii­nin-ko­tin­sa ja to­teut­ti haa­veen­sa Py­hä­joel­la – "Kun kerran tulin Py­hä­joel­le, haluan tarjota ky­lä­yh­tei­söl­le omaa osaa­mis­ta­ni"

23.06.2020 19:00 0
Tilaajille