Edut: Pohteen väki saa­mas­sa isomman etu­se­te­lin kuin Oulun hen­ki­lös­tö

Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Tanssi
Kuukausi
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00
Tilaajille
Joutsenet liihottavat Oulun Madetojan salissa kahteen otteeseen kahden ukrainalaisen balettiryhmän tulkintoina – kiovalaisten Joutsenlampi nähdään sunnuntaina, odessalaisten kahden viikon päästä

Jout­se­net lii­hot­ta­vat Oulun Ma­det­ojan salissa kahteen ot­tee­seen kahden uk­rai­na­lai­sen ba­let­ti­ryh­män tul­kin­toi­na – kio­va­lais­ten Jout­sen­lam­pi nähdään sun­nun­tai­na, odes­sa­lais­ten kahden viikon päästä

02.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Tanssiarvio: Joku paikallinen ottaa Iin iloisesti huomioon – MOŸ MOŸ kollektiivi lähti seikkailulle paikkakunnan ilmapiiriin

Tans­siar­vio: Joku pai­kal­li­nen ottaa Iin iloi­ses­ti huo­mioon – MOŸ MOŸ kol­lek­tii­vi lähti seik­kai­lul­le paik­ka­kun­nan il­ma­pii­riin

29.11.2022 10:45 1
Tilaajille
Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaihtuivat pikkujatkoiksi Oulun taidekoulun lasten lauantaina

Valon ja varjon jännä leikki –  Pimiän pilleet vaih­tui­vat pik­ku­jat­koik­si Oulun tai­de­kou­lun lasten lauan­tai­na

19.11.2022 19:39
Tilaajille
Tanssiarvio: Mestareiden sähköistynyt kohtaaminen – Tätä vierailua piti odottaa neljä vuotta

Tans­siar­vio: Mes­ta­rei­den säh­köis­ty­nyt koh­taa­mi­nen – Tätä vie­rai­lua piti odottaa neljä vuotta

17.11.2022 14:00
Tilaajille
Tanssiarvio: Arjen magneettinen outous näyttämöllä – ALIEN yhdisti kahdeksan ammattitanssijaa Oulun ympyröistä

Tans­siar­vio: Arjen mag­neet­ti­nen outous näyt­tä­möl­lä – ALIEN yhdisti kah­dek­san am­mat­ti­tans­si­jaa Oulun ym­py­röis­tä

07.11.2022 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
15-vuotiaat oululaiset SM-mitalistit Matti Mankkinen ja Ella Pruikkonen ovat tanssineet yhdessä jo seitsemän vuotta – "Omaa paria osaa arvostaa"

15-vuo­tiaat ou­lu­lai­set SM-mi­ta­lis­tit Matti Mank­ki­nen ja Ella Pruik­ko­nen ovat tans­si­neet yhdessä jo seit­se­män vuotta – "Omaa paria osaa ar­vos­taa"

03.11.2022 18:01 1
Tilaajille
Kunnianosoitus kaikille muukalaisille – Tanssiteos Alien keräsi oululaistaustaisia tanssijoita outouden äärelle

Kun­nian­osoi­tus kai­kil­le muu­ka­lai­sil­le – Tans­si­teos Alien keräsi ou­lu­lais­taus­tai­sia tans­si­joi­ta ou­tou­den äärelle

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Nykytanssi on outoa, mutta onko se huono asia? Taneli Törmän Alien-tanssiteos kerää oululaislähtöiset tanssijat kotikonnuilleen

Ny­ky­tans­si on outoa, mutta onko se huono asia? Taneli Törmän Alien-tans­si­teos kerää ou­lu­lais­läh­töi­set tans­si­jat ko­ti­kon­nuil­leen

30.10.2022 06:05 1
Tanssiarvio: Työssään uupuneiden koskettava työvoitto – Yksi jatkuvan kasvun orjista on jo hyytynyt kynnykselle

Tans­siar­vio: Työs­sään uu­pu­nei­den kos­ket­ta­va työ­voit­to – Yksi jat­ku­van kasvun orjista on jo hyy­ty­nyt kyn­nyk­sel­le

03.10.2022 14:15
Tilaajille
Suomi tanssii kohti itsenäisyyttä, valoon ja iloon – Oululaisen Petri Kauppisen uusi koreografia vie katsojat Pariisin maailmannäyttelyyn

Suomi tanssii kohti it­se­näi­syyt­tä, valoon ja iloon – Ou­lu­lai­sen Petri Kaup­pi­sen uusi ko­reo­gra­fia vie kat­so­jat Pa­rii­sin maail­man­näyt­te­lyyn

02.10.2022 09:00
Tilaajille
Mitäs menit uupumaan! – Oululainen tanssiteos siitä, kun ei enää jaksa, ei pysty, ei kykene

Mitäs menit uu­pu­maan! – Ou­lu­lai­nen tans­si­teos siitä, kun ei enää jaksa, ei pysty, ei kykene

30.09.2022 08:00
Tilaajille
Kirjaimet karkaavat Oulun tyhjässä kirjastossa – Valofestivaalille tulevan teoksen sisään, läpi ja lomitse voi kävellä

Kir­jai­met kar­kaa­vat Oulun tyh­jäs­sä kir­jas­tos­sa – Va­lo­fes­ti­vaa­lil­le tulevan teoksen sisään, läpi ja lomitse voi kävellä

28.09.2022 15:20
Tilaajille
Kirjoita vaikka kirje tuntemattomalle Erityiselle – Kehä-festivaali Oulussa tulvii päivän ajan taidetta kahden kesken

Kir­joi­ta vaikka kirje tun­te­mat­to­mal­le Eri­tyi­sel­le – Ke­hä-fes­ti­vaa­li Oulussa tulvii päivän ajan tai­det­ta kahden kesken

23.09.2022 09:50
Tilaajille
Tanssiarvio: Eläinkunnan kurittomat sulkeiset

Tans­siar­vio: Eläin­kun­nan ku­rit­to­mat sul­kei­set

19.09.2022 12:45
Tilaajille
Tanssiarvio: Ihminen voi muuttua musiikiksi

Tans­siar­vio: Ihminen voi muuttua mu­sii­kik­si

19.09.2022 12:00
Tilaajille
Tanssiarvio: Helvettiin huonossa parisuhteessa – Oulussa esitetty teos on hästägeillä kiinni Orpheuksen ja Eurydicen rakkaustarinassa

Tans­siar­vio: Hel­vet­tiin huo­nos­sa pa­ri­suh­tees­sa – Oulussa esi­tet­ty teos on häs­tä­geil­lä kiinni Orp­heuk­sen ja Eu­ry­di­cen rak­kaus­ta­ri­nas­sa

16.09.2022 11:30 2
Tilaajille
Tanssiarvio: Sisarellista lystinpitoa kevyessä kulttuurihiprakassa

Tans­siar­vio: Si­sa­rel­lis­ta lys­tin­pi­toa ke­vyes­sä kult­tuu­ri­hip­ra­kas­sa

15.09.2022 11:00 1
Tilaajille
Blondi ja brunetti Koskenkorvan ja pálinkan maasta – Unkari ja Suomi kohtaavat duetossa Long time no see!

Blondi ja bru­net­ti Kos­ken­kor­van ja pá­lin­kan maasta – Unkari ja Suomi koh­taa­vat due­tos­sa Long time no see!

14.09.2022 10:00
Tilaajille