Tanssi
Kuukausi

Pähiät Oulusta ja Sie­pa­kat Ro­va­nie­mel­tä ovat mukana Tans­si­ma­nias­sa – pää­tös­kon­ser­tis­sa ryhmät esit­tä­vät teokset TRAD! ja Roihu

24.09.2021 13:00

Arvio: Eläin­ys­tä­väl­lis­tä kep­pa­ri­sir­kus­ta lap­sen­mie­li­sil­le

20.09.2021 15:00
Tilaajille

Arvio: Amalgam pu­hut­te­lee mut­kat­to­muu­del­laan

17.09.2021 15:15
Tilaajille

Arvio: Vetäviä mo­ment­te­ja kuin mag­nee­tis­sa

16.09.2021 11:15
Tilaajille

Höm­pän­pömp­pää hovissa ja he­vos­sir­kus­ta kep­pa­ril­la – Ou­Dan­ce-fes­ti­vaa­lil­la on kaksi tanssin na­mu­pa­laa lap­sil­le

14.09.2021 16:00
Tilaajille

DSC Oulun Puo­ti­nie­mi ja Ahonen tans­si­vat SM-kul­taan – "Seu­raa­vat viikot pitää tree­na­ta kovasti lat­ta­rei­ta"

12.09.2021 17:02 1
Tilaajille
Vanhemmat

Ou­lu­lais­läh­töi­nen 26-vuo­tias Anniina Koi­vu­nie­mi on uusi Tanssii tähtien kanssa -o­pet­ta­ja – en­nus­taa pa­ril­leen Ernest Law­so­nil­le ras­kai­ta en­sim­mäi­siä viik­ko­ja

16.08.2021 06:12 3

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille

Tans­si­par­ke­teil­la tihkuu jälleen ou­lu­lais­ener­giaa ja mukana on jopa uusi kasvo: "Tans­sii tähtien kanssa on ollut ou­lu­lai­sel­le tans­sil­le todella iso näy­teik­ku­na"

08.08.2021 09:00 1
Tilaajille

Katri Soini kuorii en­si-il­las­sa yltään barokin pöyh­key­den – Täy­den­kuun Tans­seis­sa tanssi las­keu­tuu ihan konk­reet­ti­ses­ti ko­tur­neil­ta

21.07.2021 19:00
Tilaajille

Iloiset juhlat sii­vo­tun alueen kun­niak­si – Trash Heroes kävi put­saa­mas­sa ja tans­si­mas­sa Ainolan puis­tos­sa Oulussa

07.07.2021 16:30
Tilaajille

Trash Heroes siivoaa roskat ja tanssii Oulussa – Antti Lahden ja Panu Vars­ta­lan ke­sä­kier­tueen pai­kal­li­nen vieras on tans­si­tai­tei­li­ja Petri Kaup­pi­nen

06.07.2021 11:40

Tanssi kuuluu kai­kil­le vammaan tai vam­mat­to­muu­teen kat­so­mat­ta – Es­tee­tön ry Oulusta suuntaa kohti asen­net­ta, jossa sana es­tee­tön on tar­pee­ton

30.06.2021 17:00
Tilaajille

Arvio: Ko­reo­gra­fi­na kun­nos­tau­tu­nut Hanna Brot­he­rus osaa luoda näyt­tä­mön ja antaa tilaa myös kir­jal­li­ses­sa de­byy­tis­sään

20.06.2021 15:35
Tilaajille

Kinetic Orc­hest­ra nit­kah­ti uuteen asen­toon – ko­reo­gra­fi Jarkko Man­de­lin tuo Mis­ta­kes-teok­sen en­si-il­lan Ouluun

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -ta­pah­tu­maa vie­te­tään tänä kesänä myös vir­tuaa­li­ses­ti ja meloen tai vaikka kirk­ko­ve­neel­lä soutaen

01.06.2021 15:24

Raa­he­lais­syn­tyi­nen Jaakko Toi­vo­nen on valittu Tans­si­teat­te­ri Raa­ti­kon uudeksi teat­te­rin­joh­ta­jak­si – teat­te­ria vuo­des­ta 1988 joh­ta­nut Marja Korhola jää eläk­keel­le

27.05.2021 17:30

Tans­si­opis­to Uu­si­kuun Ah, ihana kevät! pal­kit­tiin Raahen TU­LI-tans­seis­sa

25.05.2021 09:17

JoJon ke­vät­kau­den avaa yh­teis­tuo­tan­to hel­sin­ki­läi­sen Kinetic Orc­hest­ran kanssa

24.05.2021 09:42 1

Ta­ka­vuo­sien TTK-täh­ti Sanna Hir­vas­ka­ri tun­nis­te­taan vielä vuosien jäl­keen­kin te­le­vi­sios­ta tutuksi

10.05.2021 06:25