Ana­lyy­si: Oulun ase­man­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus – osa­puo­lia pöydän ääressä on peräti seit­se­män

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tanssi
Kuukausi
Billy Elliot pyrkii balettiin nyrkkeilykehän sijasta – Aikuinen Billy eli Jussi Suomalainen harrastaa köysikiipeilyä ja boulderointia

Billy Elliot pyrkii ba­let­tiin nyrk­kei­ly­ke­hän sijasta – Ai­kui­nen Billy eli Jussi Suo­ma­lai­nen har­ras­taa köy­si­kii­pei­lyä ja boul­de­roin­tia

11.01.2022 16:30
Tilaajille
Urheilugaalassa ehdolla olevassa Oulun Voimisteluseurassa on positiivista värinää ja paljon värejä – "Vahva yhteisöllisyys on seuran kantava tekijä"

Ur­hei­lu­gaa­las­sa ehdolla ole­vas­sa Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ras­sa on po­si­tii­vis­ta värinää ja paljon värejä – "Vahva yh­tei­söl­li­syys on seuran kantava tekijä"

10.01.2022 07:15 1
Tilaajille
Kasarmiklubi sai sipaisun 1920-luvun henkeä – Oululainen Tanssikoulu Vamos! siirtyi Intiön entiselle kasarmialueelle

Ka­sar­mi­klu­bi sai si­pai­sun 1920-lu­vun henkeä – Ou­lu­lai­nen Tans­si­kou­lu Vamos! siirtyi Intiön en­ti­sel­le ka­sar­mi­alueel­le

06.01.2022 17:25
Tilaajille
Susilapset nappasivat MM-kultaa Varsovassa – Emilia Rantakari ja Beata Roininen Oulusta tanssivat kärkisijalle korkeatasoisessa nykytanssikisassa

Su­si­lap­set nap­pa­si­vat MM-kul­taa Var­so­vas­sa – Emilia Ran­ta­ka­ri ja Beata Roi­ni­nen Oulusta tans­si­vat kär­ki­si­jal­le kor­kea­ta­soi­ses­sa ny­ky­tans­si­ki­sas­sa

28.12.2021 08:00 7
Tilaajille
Vanhemmat

Emilia Ran­ta­ka­ri ja Beata Roi­ni­nen Oulusta tans­si­vat ny­ky­tans­si-duo­jen maail­man­mes­ta­reik­si Var­so­vas­sa

15.12.2021 17:09 1
Tanssiteos Keski-ikä kiertää Jokilaakson alueella ja Ylä-Savossa – uusi maakuntayhteistyö tuo korkeatasoisia tanssiesityksiä myös Ylivieskaan

Tans­si­teos Kes­ki-ikä kiertää Jo­ki­laak­son alueel­la ja Ylä-Sa­vos­sa – uusi maa­kun­ta­yh­teis­työ tuo kor­kea­ta­soi­sia tans­si­esi­tyk­siä myös Yli­vies­kaan

14.12.2021 11:15
Satu Uimin Vesi-teoksessa soi Niilo Korsulaisen musiikki – Oulussa juhlitaan 30 vuotta täyttävää tanssinopettajakoulutusta

Satu Uimin Ve­si-teok­ses­sa soi Niilo Kor­su­lai­sen mu­siik­ki – Oulussa juh­li­taan 30 vuotta täyt­tä­vää tans­sin­opet­ta­ja­kou­lu­tus­ta

14.12.2021 11:05
Anniinan ja Erkun aitous ja charmi purivat – Oulun torilla tavataan 50 vuoden päästä Erkki ja Sirkka!

An­nii­nan ja Erkun aitous ja charmi purivat – Oulun torilla ta­va­taan 50 vuoden päästä Erkki ja Sirkka!

03.12.2021 17:00 1
Tilaajille
Tanssiteatteri Tilleri Tallerin Tyttömetsä Haapavedeltä valittiin Työväen Näyttämöpäiville Mikkeliin

Tans­si­teat­te­ri Tilleri Tal­le­rin Tyt­tö­met­sä Haa­pa­ve­del­tä va­lit­tiin Työväen Näyt­tä­mö­päi­vil­le Mik­ke­liin

11.11.2021 08:40
Arvio: Huokoinen ja herkkä ehdotus ihmisestä

Arvio: Huo­koi­nen ja herkkä ehdotus ih­mi­ses­tä

05.11.2021 15:30
Tilaajille
Kun oikea tanssipari löytyi, 600 kilometrin välimatka ei ollut esteenä – DSC Oulun Ellen Puotiniemi ja Miikka Ahonen haluavat menestyä myös Suomen rajojen ulkopuolella

Kun oikea tans­si­pa­ri löytyi, 600 ki­lo­met­rin vä­li­mat­ka ei ollut esteenä – DSC Oulun Ellen Puo­ti­nie­mi ja Miikka Ahonen ha­lua­vat me­nes­tyä myös Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­la

26.10.2021 18:25
Tilaajille
Luokkakysymykset ja tasa-arvomyytti esillä JoJon marraskuun ohjelmassa – Ouluun on tulossa vielä kolme kotimaista kantaesitystä

Luok­ka­ky­sy­myk­set ja ta­sa-ar­vo­myyt­ti esillä JoJon mar­ras­kuun oh­jel­mas­sa – Ouluun on tulossa vielä kolme ko­ti­mais­ta kan­ta­esi­tys­tä

25.10.2021 14:55
Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

19.10.2021 13:30
Tilaajille
AER-teoksessa partnereina ovat kivet, silkkipaperi ja ilmavirtaus – "Yhtymäkohtia ihmiselämään on monia, alkaen sanonnasta kivi sydämellä", Pirjo Yli-Maunula toteaa.

AER-teok­ses­sa part­ne­rei­na ovat kivet, silk­ki­pa­pe­ri ja il­ma­vir­taus – "Yh­ty­mä­koh­tia ih­mis­elä­mään on monia, alkaen sa­non­nas­ta kivi sy­dä­mel­lä", Pirjo Yli-Mau­nu­la toteaa.

15.10.2021 18:30
Tilaajille
Javier Torres ehdolla Kansallisbaletin taiteelliseksi johtajaksi

Javier Torres ehdolla Kan­sal­lis­ba­le­tin tai­teel­li­sek­si joh­ta­jak­si

07.10.2021 09:40

Tanssin talon kan­sain­vä­li­sel­le vie­rai­lu­oh­jel­mal­le mil­joo­na euroa – Tanssin talon ava­jai­sia vie­te­tään 2.2.2022

06.10.2021 11:04
Taide- ja kulttuuriala sai yli 14 miljoonaa korona-avustuksina – Club Teatrialle 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avustuksen saajat

Taide- ja kult­tuu­ri­ala sai yli 14 mil­joo­naa ko­ro­na-avus­tuk­si­na – C­lub Teat­rial­le 120 000 euroa, katso myös muut Oulun seudun avus­tuk­sen saajat

01.10.2021 11:52 7
Tilaajille
Joku paikallinen -esitys lainasi nimensä pubilta – Lontoon vilinän jälkeen iiläistä mopon pärinää

Joku pai­kal­li­nen -esitys lainasi nimensä pubilta – Lontoon vilinän jälkeen ii­läis­tä mopon pärinää

28.09.2021 16:00
Tilaajille
Pähiät Oulusta ja Siepakat Rovaniemeltä ovat mukana Tanssimaniassa – päätöskonsertissa ryhmät esittävät teokset TRAD! ja Roihu

Pähiät Oulusta ja Sie­pa­kat Ro­va­nie­mel­tä ovat mukana Tans­si­ma­nias­sa – pää­tös­kon­ser­tis­sa ryhmät esit­tä­vät teokset TRAD! ja Roihu

24.09.2021 13:00